Base description which applies to whole site

2.1 Wettelijke basis

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

Artikel 45: Subsidie bouwimpuls jeugdzorginstellingen

In het aanvullende beleidsakkoord 2009–2015 van het vorige kabinet is een reeks van maatregelen opgenomen om de economische ontwikkeling in 2009 en 2010 te stimuleren. In het kader hiervan zijn subsidies verleend aan 48 aanbieders van open jeugdzorg en 11 aanbieders van gesloten jeugdzorg voor bouw en onderhoud en de verduurzaming van bestaande gebouwen.

De subsidies zijn in 2009 en 2010 geheel bevoorschot, op twee instellingen na. Deze hebben in 2010 verlenging van de projectperiode aangevraagd, waarop de bevoorschotting in het laatste kwartaal is stopgezet en is doorgeschoven naar 2011. In totaal gaat het om een bedrag van € 1 077 080, bij de volgende instellingen:

Instelling

Bedrag

Stichting Jeugdhulp Friesland

€ 466 894

Avenier Jeugd- en opvoedhulp

€ 610 186

Verder heeft een aantal instellingen vlak voor of vlak na het verstrijken van de projectperiode verlenging van de projectperiode aangevraagd, wegens onvermijdbare en onvoorzienbare omstandigheden. Bij deze instellingen kon de bevoorschotting niet meer aangepast worden. Onderstaande instellingen hebben uitstel tot in 2011 gekregen voor één of meer projecten.

Instelling

Instelling

Horizon

Entréa

Mutsaersstichting

Yorneo

Oosterpoort

Pactum

Trajectum

Kompaan en De Bocht

’t Kabouterhuis

De Combinatie

Cardea

Trias Jeugdhulp

Maashorst

Timon

SGJ

 

Artikel 98: Beheerskosten CAK

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt omgevormd tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (publiek ZBO). Ter voorbereiding van deze transitie zijn diverse activiteiten noodzakelijk, zoals de voorbereiding van de overgang arbeidsvoorwaarden personeel en pensioenen en de overgang van taken en bijbehorende boedel (juridisch, financieel, fiscaal). Hiervoor ontvangt het CAK in 2011 een bijdrage ter hoogte van € 950 000.

Licence