Base description which applies to whole site

2.2 Baten- en lastendiensten

Het eigen vermogen van het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is eind 2010 lager dan het niveau dat is overeengekomen met het ministerie van Financiën met het oog op de (voor)financiering van de veiligheidsvoorraden voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Krachtens artikel 19 lid 2 van de regeling baten-lastendiensten zegt VWS het bedrag toe dat nodig is om het eigen vermogen weer op peil te brengen. De oorzaken achter het te vermogenstekort zijn incidenteel van aard en daarom ligt aanpassing van de tarieven niet voor de hand.

Licence