Base description which applies to whole site

Artikel 18 Overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid: Slotwet 2011 (Bedragen in EUR 1 000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties 3e suppletoire begroting

Stand 3e suppletoire begroting

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3 en 4)

Verplichtingen

20 920

308 418

323 629

– 24 183

299 446

Uitgaven

27 103

315 668

297 232

109 163

406 395

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

18.03 Intermodaal vervoer

6 377

12 790

122

0

122

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

2 250

6 106

– 5 280

826

18.05 Railinfrabeheer

5 525

5 525

5 525

115 002

120 527

18.06 Externe veiligheid

9 397

13 382

0

6

6

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

5 804

565

565

– 565

0

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

5 804

427

427

– 427

0

18.07.02 Subsidies algemeen

0

138

138

– 138

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

0

281 156

284 914

0

284 914

18.08.01 Apparaatskosten RWS

0

219 284

222 124

0

222 124

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

0

61 872

62 790

0

62 790

Van totale uitgaven:

 

 

 

 

 

– Apparaatsuitgaven

       

139

– Bijdrage aan baten-lastendienst

       

284 914

– Restant

       

121 342

18.09 Ontvangsten

5 525

5 291

5 416

115 111

120 527

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

354 756

354 756

6

354 762

Licence