Base description which applies to whole site
+

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2011 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  • 2. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie;

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Licence