Base description which applies to whole site
+

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Bij de toelichting van de slotwetmutaties zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

  • Programma uitgaven (beleidsuitgaven): alle slotwetmutaties ten opzichte van de stand Naarjaarsnota die groter zijn dan € 3 miljoen of 3% van het vastgestelde begrotingsbedrag op het niveau van de operationele doelstelling zijn toegelicht. Kleinere mutaties zijn toegelicht indien politiek relevant;

  • De apparaatsuitgaven in de beleidsartikelen zijn in relatie tot de beleidsuitgaven gering van omvang. Alleen slotwetmutaties die groter zijn dan 10% van de vastgestelde begroting zijn daarom toegelicht;

  • Conform voorgaande jaren lichten we de verplichtingenraming niet toe, omdat deze bij VWS vooral een beheersmatig karakter heeft.

Licence