Base description which applies to whole site

1. Waarborgfunctie

Tabel 5.1 Opbouw uitgaven (in € 1 000)

1: Waarborgfunctie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

60 097

59 907

59 907

59 907

59 907

59 907

1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen

60 097

59 907

59 907

59 907

59 907

59 907

       

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

0

– 800

– 800

– 800

– 800

– 800

1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen

 

– 800

– 800

– 800

– 800

– 800

       

Nieuwe mutaties

– 1 503

– 1 532

– 1 550

– 1 554

– 1 560

– 1 558

1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen

– 1 503

– 1 532

– 1 550

– 1 554

– 1 560

– 1 558

a. Apparaatkosten

– 1 307

– 1 094

– 1 096

– 1 096

– 1 096

– 1 095

b. Maatregelen bedrijfsvoering

– 196

– 438

– 454

– 458

– 464

– 463

       

Stand ontwerpbegroting 2011

58 594

57 575

57 557

57 553

57 547

57 549

1.1: Rechterlijke macht en samenwerkingsmiddelen

58 594

57 575

57 557

57 553

57 547

57 549

Toelichtingen

Ad a. Dekking ten behoeve van apparaat

De loonbijstelling over 2010 wordt niet uitgekeerd. Ter voorkoming van een (meerjarig) tekort wordt gecompenseerd uit het programmabudget.

Tabel 5.2 Opbouw ontvangsten (in € 1 000)

1: Waarborgfunctie

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

4 857

4 857

4 857

4 857

4 857

4 857

Stand ontwerpbegroting 2011

4 857

4 857

4 857

4 857

4 857

4 857

Licence