Base description which applies to whole site

Artikel 3. Nominaal en onvoorzien

3 Nominaal en onvoorzien

(x € 1 000)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Verplichtingen

0

0

1 449

1 478

1 478

1 478

1 478

        

Uitgaven

0

0

1 449

1 478

1 478

1 478

1 478

1. Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

2. Prijsbijstelling

0

0

889

926

926

926

926

3. Onvoorzien

0

0

560

552

552

552

552

Licence