Base description which applies to whole site

Artikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer

7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer

Opbouw uitgaven (EUR 1 000)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

   

276 330

133 970

136 849

136 849

136 849

 

mutatie Nota van Wijziging 2010

         

mutatie amendement 2010

         

mutatie 1e suppletore begroting 2010

   

– 246 036

– 107 031

– 112 210

– 112 210

– 112 210

 

nieuwe mutaties 2010

         

Stand ontwerpbegroting 2011

111 681

189 450

272 335

30 294

26 939

24 639

24 639

24 639

24 639

7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer

Opbouw ontvangsten (EUR 1000)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

   

37 690

37 690

37 690

37 690

37 690

 

mutatie Nota van Wijziging 2010

         

mutatie amendement 2010

         

mutatie 1e suppletore begroting 2010

   

760

760

760

760

760

 

nieuwe mutaties 2010

         

Stand ontwerpbegroting 2011

41 127

38 955

38 763

38 450

38 450

38 450

38 450

38 450

38 450

Toelichting artikel 7

Geen nieuwe mutaties.

Licence