Base description which applies to whole site

2. Kasstroomoverzicht

Tabel 4 Kasstroomoverzicht (bedragen in EUR 1 000)
 

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rekening courant RHB 1 januari

3 132

1 890

500

550

550

550

550

Totale operationele kasstroom

– 873

– 1 030

100

140

220

270

320

– /– totaal investeringen

357

350

350

350

350

350

350

+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen

       

Totaal investeringskasstroom

– 357

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

– 350

– /– eenmalige uitkering aan moederdepartement

       

+/+ eenmalige storting door moederdepartement

       

– /– aflossingen op leningen

– 12

– 10

 

– 90

– 170

– 220

– 270

+/+ beroep op leenfaciliteit

  

300

300

300

300

300

Totaal financieringskasstroom

– 12

– 10

300

210

130

80

30

Rekening courant RHB 31 december

1 890

500

550

550

550

550

550

Licence