Base description which applies to whole site

11. Trefwoorden

Abortus 22, 43, 44, 75, 198, 213, 225, 226, 227

Administratieve lasten 9, 46, 82, 86, 92, 96, 217, 223, 229

Adviesorgaan 147, 148

Alcohol 23, 25, 27, 28, 29, 31, 229, 235

Ambulance 18, 19, 49, 50, 54, 58, 64, 74, 181, 183, 202, 234

Ambulancezorg 58, 60

Apotheker 14, 62, 155, 183, 204, 215, 219, 229

Arbeidsmarkt 53, 61, 90, 94, 146, 178, 208, 217, 225

Arbeidsmarktbeleid 52, 60, 89, 90, 225

AWBZ 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 49, 65, 68, 77, 78, 80, 81, 84, 85, 86, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 103, 104, 105, 112, 113, 142, 152, 168, 178, 179, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 196, 197, 199, 201, 206, 207, 208, 214, 216, 219, 220, 229, 230, 232

Bedrijfsvoering 1, 3, 74, 153, 154, 175

Bevolkingsonderzoek 22, 36, 37, 40, 225, 233, 234

Bouwimpuls 93, 171, 172, 175, 221

Bouwregime 142

Chronische ziekten 17, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 36, 38, 39

Crisis 25, 41, 43, 57, 72, 75, 115

Curatieve zorg 7, 10, 11, 18, 21, 36, 46, 47, 49, 51, 53, 147, 184, 200, 202, 215

Dbc 12, 13, 18, 49, 55, 64, 67, 68, 70, 71, 72, 97, 185, 193, 203, 215, 220, 221, 233

Dementie 80, 88, 89, 97, 221

Diabetes 12, 21, 25, 27, 30, 36, 38, 39, 54, 88, 124, 234

Doelmatigheid 11, 45, 46, 55, 58, 61, 66, 71, 74, 76, 77, 88, 98, 118, 131, 135, 140, 151, 158, 159, 162, 165, 166, 169, 170, 173, 176, 177, 213, 215

Doelmatigheid 58

Drugs 25, 27, 28, 29, 31, 32, 143

Eerstelijnszorg 18, 42, 48, 49, 52, 54, 56, 220, 234

Ethiek 43, 44, 147, 225, 226, 227, 232

Euthanasie 44, 45, 75, 161, 226, 235

Financieel Beeld Zorg 3, 5, 18, 230

Geboorte 52, 53, 56, 198, 200

Geestelijke gezondheidszorg 4, 18, 49, 57, 80, 88, 115, 235

Gehandicapten 4, 7, 16, 18, 49, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 105, 106, 112, 113, 119, 121, 125, 126, 128, 145, 161, 178, 205, 213, 218, 221, 227, 228, 232, 234, 235, 236

Geneesmiddelen 1, 2, 13, 19, 50, 57, 62, 68, 69, 70, 74, 143, 145, 155, 156, 157, 158, 181, 183, 200, 201, 203, 218, 223, 224, 230, 232, 233, 236

Governance 220, 224, 225

Huisarts 14, 18, 38, 49, 50, 52, 54, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 71, 72, 74, 89, 105, 124, 182, 187, 204, 215, 221, 233, 234, 235, 236

Indicatie 6, 13, 14, 38, 51, 67, 77, 84, 85, 86, 91, 93, 123, 125, 135, 218, 222

Indicatiestelling 14, 15, 77, 78, 79, 84, 85, 91, 98, 186, 207, 222, 230, 232

Infectieziekten 16, 22, 26, 32, 36, 40, 166, 226, 235

Infectieziektenbestrijding 25, 38

Inhuur externen 153

Innovatie 15, 30, 33, 44, 46, 52, 53, 57, 58, 62, 63, 80, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 121, 129, 130, 159, 206, 234, 236

Jeugdzorg 1, 2, 5, 15, 17, 77, 85, 116, 117, 141, 142, 146, 150, 170, 173, 174, 177, 186, 207, 233

Kiesbeter.nl 81, 205

Kwaliteit van de zorg 173, 177

Kwaliteit 5, 7, 9, 11, 12, 14, 27, 35, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 69, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 104, 105, 107, 109, 112, 114, 124, 130, 135, 142, 143, 144, 148, 155, 156, 159, 161, 173, 177, 205, 217, 218, 220, 222, 223, 225, 228, 230, 232, 233, 234

Langdurige zorg 7, 11, 14, 18, 21, 73, 77, 78, 79, 80, 86

Langdurige Zorg 87, 88, 89, 93, 94, 142, 146, 147, 189, 207

Leefstijl 3, 4, 17, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 119, 122, 124

Maatschappelijke ondersteuning 100, 103, 114, 222, 236

Maatschappelijke opvang 7, 113, 114, 115, 116, 208

Mantelzorg 27, 99, 107, 108, 109

Mantelzorgcompliment 110, 230

Mantelzorger 15, 89, 94, 99, 100, 107, 108, 109, 110, 222

Medisch specialist 11, 18, 19, 46, 49, 50, 60, 61, 70, 71, 74, 181, 182, 183, 189, 201, 204, 215

Mexicaanse griep 163

Nieuwe Influenza A 36, 45

Obesitas 28, 30, 31, 38

Olympische Spelen 16, 129, 130, 131, 220, 227

Onverzekerden 50, 64, 65, 142, 229, 230

Oorlogsgetroffenen 1, 7, 17, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 211, 230

Opleidingen 52, 53, 60, 61, 90, 91, 106, 147, 154, 200, 232

Opleidingsfonds 20, 52, 60, 76, 182, 188, 190, 200, 213, 217

Orgaandonatie 48, 52, 53, 54, 58, 200, 231

Ouderen 4, 31, 32, 62, 83, 86, 87, 88, 89, 106, 107, 161, 221, 222, 223, 226, 232, 235

Ouderenzorg 89, 92, 145, 147

Overgewicht 25, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 219

Pakketmaatregel 19, 50, 67, 181, 185, 186, 187, 220

Palliatieve zorg 87, 91, 218, 221

Participatie 7, 26, 27, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 112, 114, 116, 125, 126, 147, 227

Persoonsgebonden budget 15, 18, 19, 77, 80, 84, 85, 182, 186, 219, 235

Prestatiebekostiging 12, 71, 72, 184, 202

Preventie 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 59, 60, 66, 67, 88, 105, 114, 115, 116, 117, 124, 147, 148, 163, 185, 203, 215, 219, 221, 223, 225, 226, 227, 229, 235

Preventieve zorg 18, 25

Professional 9, 14, 15, 29, 31, 44, 46, 59, 63, 75, 77, 85, 91, 105, 107, 117, 126

Q-koorts 16, 38, 45, 235

Regeldruk 9, 46

Regelhulp 84, 86, 206

Roken 4, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 55, 56, 62, 66, 67, 69, 72, 85, 88, 95, 96, 141, 153, 166, 178, 184, 203, 206, 214, 215, 224, 235

Seksuele gezondheid 36, 38

Solidariteit 65, 94, 134, 137, 143, 147, 180, 220

Sport 1, 2, 3, 4, 17, 18, 22, 26, 29, 32, 42, 110, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 143, 144, 155, 159, 162, 166, 170, 174, 210, 217, 220, 224, 227, 228, 231, 232, 234, 236

Subsidie 8, 14, 15, 18, 28, 29, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 51, 52, 53, 57, 58, 61, 62, 63, 64, 71, 73, 76, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 90, 91, 93, 94, 98, 104, 106, 108, 109, 111, 113, 114, 117, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 134, 136, 137, 138, 139, 144, 148, 153, 161, 188, 191, 196, 198, 207, 208, 218, 226, 232

Subsidiebeheer 153

Taakstelling 14, 17, 58, 95, 151, 154, 164, 166, 168, 170, 186, 207, 213

Thuiszorg 7, 68, 78, 81, 82, 83, 87, 88, 92, 232, 236

Topsport 18, 119, 120, 121, 128, 129, 130, 131, 144, 217, 228, 233

Vaccin 1, 2, 3, 18, 23, 25, 26, 36, 37, 38, 90, 98, 142, 143, 149, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 198, 214, 227, 234, 235

Vaccinaties 149

Veiligheid 11, 13, 19, 23, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 56, 62, 77, 87, 88, 92, 114, 117, 119, 124, 143, 162, 181, 184, 223, 226, 232, 236

Vertrouwen 52, 85, 144

Voeding 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 42, 86, 87, 88, 122, 148, 155, 156, 157, 158, 185, 221, 228, 229

Vrijwilligers 27, 58, 91, 99, 100, 107, 108, 109, 110, 118, 124, 127, 139

Wanbetalers 64, 65, 66, 142, 194, 229

Werken in de zorg 11

Wmo 5, 7, 15, 16, 18, 19, 58, 94, 96, 99, 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 118, 178, 182, 186, 187, 188, 215, 217, 218, 222, 236

WO II 7, 15, 17, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 211

Wonen en zorg 110, 222

Ziekenhuissector 19, 60, 83, 181, 183

Ziekenhuiszorg 56, 68

Ziekenhuizen 10, 11, 12, 18, 19, 29, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 70, 71, 72, 74, 76, 82, 148, 179, 181, 182, 183, 184, 189, 191, 201, 202, 203, 205, 215, 218, 221, 234

Ziekenhuizen 53

Zorgaanbieder 5, 12, 14, 17, 39, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 59, 61, 62, 64, 66, 77, 81, 82, 83, 85, 90, 93, 95, 96, 97, 142, 143, 144, 159, 217

Zorginnovatie 62, 63, 89

Zorginstellingen 46, 57, 72, 74, 83, 88, 89, 90, 92, 107, 142, 161, 225, 227, 232, 236

Zorgstandaarden 11, 13, 19, 39, 50, 59, 62, 181, 184, 202

Zorgstelsel 7, 17, 46, 47, 48, 50, 51, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 141, 142, 180

Zorgtoeslag 8, 64, 66, 195, 200

Zorguitgaven 5, 10, 11, 18, 19, 20, 66, 73, 178, 180, 181, 182, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 197, 199, 201, 206, 216

Zorgverzekeraar 5, 13, 17, 19, 22, 46, 47, 48, 50, 59, 62, 64, 65, 66, 68, 70, 81, 95, 179, 181, 183, 188, 190, 203, 217, 219, 229, 230, 236

Zorgverzekering 7, 11, 12, 13, 47, 55, 64, 65, 67, 72, 73, 76, 78, 142, 179, 190, 191, 192, 193, 194, 219, 229, 233

Zorgverzekeringswet 5, 10, 26, 60, 64, 65, 68, 69, 97, 178, 190, 217, 220, 229, 230, 235, 236

Zorgzwaartebekostiging 80, 87, 91, 92

Zwangerschap 13, 22, 27, 43, 44, 52, 53, 56, 67, 161, 198, 200, 225, 226, 232

Licence