Base description which applies to whole site

15.02 Beheer en onderhoud

Eind 2011 is met de provincies overeenstemming bereikt over de overdracht van het Harinxmakanaal en Winschoterdiep naar de provincies en het opnemen van de hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl binnen het hoofdvaarwegennet.

De intentie was om het hiermee gemoeide bedrag geheel in 2011 te betalen aan de Noordelijke provincies, maar was onder voorbehoud van goedkeuring van de Provinciale Staten. De Provinciale Staten van Friesland hebben de behandeling van het convenant echter doorgeschoven naar 2012 zodat dat deel pas tot betaling zal komen in 2012.

Anderzijds wordt als gevolg van de nieuwe beheerssituatie op de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl als afronding van het met de provincies gesloten convenant BTW aan het BTW Compensatiefonds (BCF) onttrokken en aan de IenM-begroting toegevoegd.

Licence