Base description which applies to whole site

15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Realisatieprojecten hoofdvaarwegen (15.03.01)

Stand ontwerp begroting

Mutaties via NvW en amendement

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Gevolgen MIRT

Budget

Oplevering

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1) t/m (3)

(5)

(6)

(7)

(8)

 
 

Uitgaven

335

4

17

356

0

0

0

0

   
 

Quick Wins binnenhavens

15

– 2

1

14

           

1

Impuls Dynamisch verkeersmanagement

35

 

8

43

           

2

Verbeteren vaargeul IJsselmeer (Amsterdam-Lemmer)

0

 

3

3

       

– 2,1

 

3

Walradar Noordzeekanaal

4

 

6

10

           
 

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

   

0

           
 

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligpl.

0

   

0

           
 

Capaciteit Julianasluis Gouda

0

   

0

           
 

Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel klasse II

4

   

4

       

– 3,0

 

4

Zuid-Willemsvaart, oml. en opwaarderen (Maas-Veghel)

70

 

– 6

64

           
 

Wilhelminakaanl Tilburg

2

   

2

         

2016

 

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6

25

   

25

       

– 8,0

 
 

Maasroute, modernisering fase 2

111

   

111

         

na 2013

 

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien

0

   

0

           
 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

7

   

7

           
 

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1

23

 

1

24

         

2014

 

Verruiming vaarweg Eemshaven Noordzee

26

   

26

         

2013

 

Walradarsystemen

9

 

2

11

           
 

Kleine projecten

1

   

1

       

– 0,8

 
 

Ligplaatsvoorzieningen

0

   

0

       

– 0,2

 
 

Subsidieprogr.ZeehaveninnovatieProject voor

                   
 

duurzaamheid (ZIP)

2

   

2

           
 

Amendement ligplaatsen

 

6

 

6

           
 

Afronding

1

 

2

3

           
  • 1. Er bleek in 2011 meer tijd nodig voor het verkrijgen van draagvlak bij partners en de voorbereiding van de marktwerking. Het daardoor in 2011 onbesteed gebleven budget schuift vooralsnog door naar 2012.

  • 2. Binnen dit project is één deelproject in overleg met de opdrachtgever stopgezet. Het daarmee samenhangende budget wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2012.

  • 3. Als gevolg van planningsproblemen bij de aannemer is de aanvang van het project vertraagd. Dit heeft tot gevolg dat ook een groot deel van het budget in 2011 niet besteed kon worden en vooralsnog naar 2012 is doorgeschoven.

  • 4. De bij Najaarsnota 2011 verwachte betalingsversnelling op basis van de planning van de aannemer is voor een deel gerealiseerd. Het uiteindelijk niet tot betaling gekomen deel van het budget wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2012

Licence