Base description which applies to whole site

15.05 Verkenningen en planstudies voor tracébesluit

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

15.03.02/15.05.02 Planstudieprogramma voor- en na tracébesluit/projectbesluit

Projectomschrijving

Stand project-budget MIRT 2012

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Kasmutatie

Budgetwijziging

Maasroute, modern.fase 2, verbr.Julianakanaal (aanvulling III)

65

   

65

Verbreding Maasgeul

3

   

3

Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg

14

   

14

Lichteren Buitenhaven IJmuiden

63

   

63

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

35

   

35

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

   

6

Zeetoegang IJmond

0

   

0

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis

177

   

177

Cap.uitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

28

   

28

Uitbreiding ligplaatscapaciteit Beneden Lek

3

   

3

Verkeerssituatie Splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

9

   

9

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

   

36

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

27

   

27

Toekomstvisie Waal

142

   

142

Verruiming Twentekanalen (fase 2) en capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

       

capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

95

   

95

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

0

   

0

Verdieping vaarweg Harlingen – Kornwerderzand (Boontjes)

5

   

5

Diversen

 

– 3

 

– 3

Licence