Base description which applies to whole site

2.2 Niet beleidsartikelen

Beleidsartikel 10. Nominaal en onvoorzien Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN 2012

Stand suppletoire begroting VJN 2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

Mutaties 2016

   

1

2

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

956

– 272

684

– 229

– 417

– 412

– 411

                 

Uitgaven:

956

– 272

684

– 229

– 417

– 412

– 411

10.1

Loonbijstelling

478

188

666

201

208

210

210

                 

10.2

Prijsbijstelling

478

– 478

0

– 430

– 625

– 622

– 621

                 

10.3

Onvoorzien

0

18

18

0

0

0

0

Licence