Base description which applies to whole site

2.1 Beleidsartikelen

Beleidsartikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN

2012

Stand suppletoire begroting VJN

2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

Mutaties 2016

   

1

2

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

11 278

851

12 129

221

221

221

221

                 

Uitgaven:

11 278

851

12 129

221

221

221

221

1.1

Apparaat

6 911

832

7 743

202

202

202

202

 

waarvan:

             
 

a. Technische mutatie

 

100

 

100

100

100

100

                 

1.2

Vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer

4 300

18

4 318

18

18

18

18

                 

1.3

Verenigde vergadering

67

1

68

1

1

1

1

                 

Ontvangsten

79

0

79

0

0

0

0

Beleidsartikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europese Parlement Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN

2012

Stand suppletoire begroting VJN

2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

Mutaties 2016

   

1

2

(3)=(1+2)

 

 

 

 

Verplichtingen

34 123

-2 024

32 099

-2 026

-2 026

-2 026

-2 026

                 

Uitgaven:

34 123

– 2 024

32 099

– 2 026

– 2 026

– 2 026

– 2 026

2.1

Schadeloosstelling

21 504

239

21 743

239

239

239

239

                 

2.2

Pensioenen en wachtgelden

10 133

23

10 156

21

21

21

21

                 

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariërs

2 486

– 2 286

200

– 2 286

– 2 286

– 2 286

– 2 286

 

waarvan:

             
 

a. Huis voor Democratie

 

– 2300

 

– 2300

– 2300

– 2300

– 2300

                 

Ontvangsten

86

0

86

0

0

0

0

Toelichting:

a. Huis voor Democratie

De Tweede Kamer heeft besloten middelen vanuit artikel 2.3 «schadeloosstelling Europarlementariërs» in te zetten voor het Huis voor Democratie. Voorafgaand aan de opening van het Huis, dat voorzien is tegen 2015, zal de Tweede Kamer het budget inzetten voor het beter toegankelijk maken van het gebouw voor bezoekers.

Beleidsartikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN

2012

Stand suppletoire begroting VJN

2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

Mutaties 2016

   

1

2

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

93 995

5 513

99 508

3 280

3 264

3 256

3 253

                 

Uitgaven:

93 995

5 513

99 508

3 280

3 264

3 256

3 253

3.1

Apparaat

65 724

3 829

69 553

1 596

1 580

1 572

1 569

 

waarvan:

             
 

a. Huis voor Democratie

 

2 300

 

2 300

2 300

2 300

2 300

 

b. Parlementaire onderzoeken

 

– 1400

 

– 1400

– 1400

– 1400

– 1400

 

c. Overlopende verplichtingen

 

1 265

         
                 

3.2

Onderzoeksbudget

1 096

1 419

2 515

1 419

1 419

1 419

1 419

 

waarvan:

             
 

d. Parlementaire onderzoeken

 

1 400

 

1 400

1 400

1 400

1 400

                 

3.3

Drukwerk

3 026

77

3 103

77

77

77

77

                 

3.4

Fractiekosten

23 715

177

23 892

177

177

177

177

                 

3.5

Uitzending leden

434

11

445

11

11

11

11

                 

Ontvangsten

2 766

0

2 766

0

0

0

0

Toelichting:

a. Huis voor Democratie

De Tweede Kamer heeft besloten middelen vanuit artikel 2.3 «schadeloosstelling Europarlementariërs» in te zetten voor het Huis voor Democratie. Voorafgaand aan de opening van het Huis, dat voorzien is tegen 2015, zal de Tweede Kamer het budget inzetten voor het beter toegankelijk maken van het gebouw voor bezoekers.

b. en d. Parlementaire onderzoeken

Het betreft hier een herschikking van het uitgavenbudget ten behoeve van ondersteuning bij parlementaire onderzoeken.

c. Overlopende verplichtingen

Het betreft hier overlopende verplichtingen voor ICT-systemen.

Beleidsartikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede kamer Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
   

Stand ontwerp begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN

2012

Stand suppletoire begroting VJN

2012

Mutaties 2013

Mutaties 2014

Mutaties 2015

Mutaties 2016

   

1

2

(3)=(1+2)

       

Verplichtingen

1 547

1

1 548

1

1

1

1

                 

Uitgaven:

1 547

1

1 548

1

1

1

1

4.2

Apparaat griffie interparlementaire betrekkingen

12

12

24

12

12

12

12

                 

4.3

Interparlementaire betrekkingen

1 535

– 11

1 524

– 11

– 11

– 11

– 11

                 

Ontvangsten

23

0

23

0

0

0

0

Licence