Base description which applies to whole site

12. Tegenvaller Boeten en Transacties

Op het dossier Boeten en Transacties wordt voor het jaar 2012 een forse tegenvaller verwacht. Er is sprake van minder staandehoudingen als gevolg van het afschaffen van de bonnenquota. Daarnaast is een afname van het aantal zaken bij trajectcontroles waarneembaar. Dit is het gevolg van een afname van het aantal vervoersbewegingen als gevolg van de economische crisis en niet optimale beschikbaarheid van de trajectcontrolesystemen. Dit tekort wordt binnen de VenJ-begroting gedekt.

Licence