Base description which applies to whole site

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 met respectievelijk € 235,2 miljoen en € 66,0 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden, worden in de Voorjaarsnota 2012 opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Vastgestelde begroting 2012 (incl NvW)

€ 7 873 048

miljoen

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2012

+€ 235 228

miljoen

Stand Voorjaarsnota 2012

€ 8 108 276

miljoen

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2012 (incl NvW)

€ 347 821

miljoen

Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2012

+ € 66,015

miljoen

Stand Voorjaarsnota 2012

€ 413 836

miljoen

Overzicht uitgavenmutaties Bedragen x € 1 miljoen

Omschrijving

Inzet

CZSK

CLAS

CLSK

CKMar

DMO

CDC

Geh.

Nom.

Alg.

Centr App

Totaal

Begroting 2012 (incl. Nota v Wijz.)

204,5

650,9

1 242,9

699,1

372,1

1 813,6

1 059,2

5,3

146,9

202,7

1 476,0

7 873,0

Wijzigingen in samenhang

                       

met de Voorjaarsnota 2012

                       

B. Beleidsmatige wijzigingen:

                       

1. Definitieve eindejaarsmarge

27,1

             

186,1

   

213,2

2. Doorwerking eindejaarsmarge

 

3,0

7,5

6,5

3,1

– 44,9

– 25,8

 

44,2

10,2

– 3,8

0,0

3. Herschikkingen intern en tussen de defensieonderdelen

 

4,1

9,0

– 6,0

0,3

20,5

65,1

– 0,3

– 98,0

– 0,2

5,5

0,0

4. Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

 

14,3

27,8

– 7,8

– 2,4

– 2,7

1,5

 

– 102,3

0,6

71,0

0,0

5. Herschikken facilitair bedrijf

 

– 2,2

– 21,7

– 2,0

– 1,0

– 0,5

27,2

 

0,2

   

0,0

6. Doorwerking ontvangsten

     

0,4

 

24,6

10,4

   

10,4

0,2

46,0

7. Bijstelling pensioenen

                   

– 50,0

– 50,0

8. Overhevelingen tussen departementen

 

0,2

 

0,6

13,5

– 1,5

– 6,4

 

1,4

 

0,5

8,3

9. Financiering Kromhoutkaz

           

1,3

       

1,3

10. uitdeling loonbijstelling

               

16,4

   

16,4

Stand Voorjaarsnota 2012

231,6

670,3

1 265,5

690,8

385,6

1 809,1

1 132,5

5,0

194,9

223,7

1 499,4

8 108,2

Toelichting

Licence