Base description which applies to whole site

4. Bijstelling personele uitgaven en SBK regeling

De uitdeling van de personele bijstelling verloopt via niet-beleidsartikel nominaal. De bijstelling is het gevolg van;

  • de aanpassing van de geprognosticeerde middensommen voor 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 6 miljoen);

  • aangepaste aantallen personeel in 2012 op basis van de realisatie 2011 (–€ 5,6 miljoen).

  • de uitdeling van het restant van de loonbijstelling tranche 2011 (–€ 12 miljoen);

  • nieuw SBK beleid als gevolg van het arbeidsvoorwaardenoverleg (–€ 78,7 miljoen).

Licence