Base description which applies to whole site

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 1,823 miljoen.

Onderstaand wordt de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Uitvoeringskosten toezicht (€ 1,000 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten toezicht Caribisch Nederland en DNB (€ 1,0 miljoen).

Overig (€ 0,333 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van pensioencommunicatie en het «invaren» van oude pensioenrechten (€ 0,333 miljoen).

Programma-uitgaven OD 2

Subsidies (€ 0,490 miljoen)

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van de subsidie aan Netspar (€ 0,490 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstelling:

Zorgdragen voor een adequate bescherming met activerende voorwaarden tegen financiële risico's bij inkomensverlies

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Mutaties suppletoire begroting VJN 2012

Stand suppletoire begroting VJN 2012

Mutatie 2013

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

 

1

3

= (1+2)

       

Verplichtingen

6 935 504

399 218

7 334 722

       

Uitgaven:

6 936 031

481 557

7 417 588

915 625

1 015 834

848 419

744 917

               

Programma-uitgaven OD 1

6 292

0

6 292

0

0

0

0

IOW uitkeringslasten

6 042

0

6 042

0

0

0

0

IOW uitvoeringskosten

250

0

250

0

0

0

0

               

Programma-uitgaven OD 3

2 296 086

7 045

2 303 131

1 860

– 18 247

– 26 755

– 29 914

Wajong uitkeringslasten

2 158 249

– 25 285

2 132 964

– 26 038

– 25 741

– 26 026

– 26 290

Wajong uitvoeringskosten

137 837

32 330

170 167

27 898

7 494

– 729

– 3 624

               

Programma-uitgaven OD 5

4 630 749

474 709

5 105 458

913 999

1 034 250

875 223

774 778

BUIG

4 379 535

481 108

4 860 643

915 379

1 036 010

877 149

777 715

Bijstand buitenland

2 600

190

2 790

– 1 728

– 1 728

– 1 728

– 1 728

Bijstand zelfstandigen

113 338

– 1 867

111 471

0

0

0

0

WWIK uitkeringslasten

0

17 061

17 061

0

0

0

0

WWIK uitvoeringskosten

0

3 769

3 769

0

0

0

0

Vazalo

0

0

0

0

0

0

0

Handhaving

6 033

671

6 704

448

103

12

37

Bijstand overig

128 381

– 26 223

102 158

– 100

– 135

– 210

– 1 246

Overig

862

 

862

0

0

0

0

               

Programma-uitgaven OD 6

2 904

– 197

2 707

– 234

– 169

– 49

53

Uitkeringen Caribisch Nederland

2 904

– 197

2 707

– 234

– 169

– 49

53

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Licence