Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 1 Openbaar bestuur en democratie
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 incl. amendementen

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

22 668

27 985

5 528

33 513

           

Uitgaven

22 668

27 985

5 528

33 513

           

1.1

Bestuurlijke en financiële verhouding *

3 916

9 899

3 034

12 933

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

104

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Bijdrage Defensie aan de Oorlogsgravenstichting

   

1 930

 
           

1.2

Participatie **

18 752

18 086

2 494

20 580

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

2 234

 
           

Ontvangsten

21 965

21 965

0

21 965

 

* Amendement Karabulut

– 400

     
 

** Amendement Koopmans c.s

250

     

Toelichting

a. Bijdrage Defensie aan de Oorlogsgravenstichting

Bijdrage van het Ministerie van Defensie aan de noodzakelijke investeringen van de Oorlogsgravenstichting. Defensie draagt bij aan de uitbreiding van Ereveld Loenen (€ 1,33 mln.) en de padverbetering Loenen (€ 0,6 mln.).

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

200 328

203 017

– 536

202 481

           

Uitgaven

200 328

203 017

– 536

202 481

           

2.1

Apparaat

190 560

193 459

– 1 723

191 736

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

1 577

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Project Symbolon

   

– 2 300

 
           

2.2

Geheim

9 768

9 558

1 187

10 745

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

187

 
           

Ontvangsten

1 191

1 684

0

1 684

Toelichting

a. Project Symbolon

In afwachting van de uitwerking van het project Symbolon (een samenwerking met de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst), op het terrein van signal intelligence en cyber intelligence, zijn minder SIGINT(Signals Intelligence)-middelen aangeschaft.

Artikel 3. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 3 Woningmarkt
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

2 844 460

2 846 806

27 270

2 874 076

           

Uitgaven

2 786 655

2 789 476

27 270

2 816 746

           

3.1

Betaalbaarheid

2 778 378

2 778 902

27 131

2 806 033

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

9 340

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Agentschap NL

   

– 2 090

 

b.

Startersleningen

   

20 000

 
           

3.2

Onderzoek en kennisoverdracht

8 277

10 574

139

10 713

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

123

 
           

Ontvangsten

556 140

556 140

8 760

564 900

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

8 760

 

Toelichting

a. Agentschap NL

De uitgaven voor oude Eigen Woning regelingen via het coördinerende opdrachtgeverschap voor Agentschap NL dienen te worden verantwoord onder artikel 4 Woonomgeving en bouw.

b. Startersleningen

De gunstige leningsfaciliteit voor starters van de Stichting Volkshuisvesting Nederland wordt uitgebreid.

Artikel 4. Woonomgeving en bouw

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 4 Woonomgeving en bouw
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

44 351

51 352

– 1 732

49 620

           

Uitgaven

44 033

50 739

– 1 792

48 947

           

4.1

Energie en bouwkwaliteit

35 356

33 898

– 6 953

26 945

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

330

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Agentschap NL

   

– 2 683

 

b.

Innovatie agenda gebouwde omgeving

   

– 4 400

 
           

4.2

Woningbouwproductie

2 799

10 803

5 038

15 841

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

163

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

c.

Agentschap NL

   

4 773

 
           

4.3

Kwaliteit woonomgeving

5 878

6 038

123

6 161

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

205

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

d.

Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid

   

30 000

 

e.

Bijdrage kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid

   

– 30 000

 
           

Ontvangsten

91

4 291

0

4 291

Toelichting

a. en c. Agentschap NL

Agentschap NL voert het werkprogramma voor Energiebesparing in de Gebouwde Omgeving (EGO) uit. De kosten voor de uitvoering waren geraamd binnen het beleidsprogramma Energiebesparing.

Tevens wordt voor een juiste artikelbelasting het budget ad € 2,1 mln. voor de oude Eigen Woning regelingen van artikel 3 Woningmarkt naar dit artikel overgeboekt.

b. Innovatie agenda gebouwde omgeving

De uitvoering van het programma «innovatieregelingen gebouwde omgeving» is in 2012 vertraagd. De uitgaven komen in 2013 tot besteding.

d. Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid

Voor het nationaal Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid wordt eenmalig aan de gemeente Rotterdam ter ondersteuning van de fysieke aanpak in de focuswijken € 30 mln. beschikbaar gesteld (co-financiering).

e. Bijdrage kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid

De bijdrage aan het Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid wordt als decentralisatie-uitkering verstrekt aan de gemeente. De daarvoor bestemde middelen zijn overgeheveld naar het Gemeentefonds.

Artikel 5. Integratie en maatschappelijke samenhang

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 5 Integratie en maatschappelijke samenhang
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012 incl. amendement

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

245 633

251 320

– 17 045

234 275

           

Uitgaven

251 633

257 140

– 17 045

240 095

           

5.1

Faciliteren inburgering

197 293

203 802

– 15 514

188 288

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

4 139

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Prijsbijstelling

   

– 4 139

 

b.

Wet inburgering

   

– 15 514

 
           

5.2

Maatschappelijke en economische zelfredzaamheid *

54 340

53 338

– 1 531

51 807

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

775

 
           

Ontvangsten

32 425

32 425

0

32 425

 

* amendement Karabulut

400

     

Toelichting

a. Prijsbijstelling

De prijsbijstelling 2012 wordt aangewend voor het Programma kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid.

b. Wet inburgering

Een deel van het budget beschikbaar voor inburgering wordt in 2012 niet besteed, omdat aanvragen, wensen en claims van meerdere gemeenten bij het afronden van de oude Wet Inburgering (die loopt t/m 2012) zijn afgewezen.

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

125 170

122 510

22 102

144 612

           

Uitgaven

125 170

122 510

22 102

144 612

           

6.1

Verminderen Regeldruk

2 800

4 500

– 510

3 990

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

270

 
           

6.2

Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen

25 166

23 711

9 224

32 935

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

1 144

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Beheer Digilevering en DigiD

   

– 1 700

 

b.

Aansluitkosten MijnOverheid

   

3 000

 

c.

Taskforce Veilige e-overheid

   

6 400

 
           

6.3

Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

45 852

46 079

1 855

47 934

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

– 645

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

d.

Beheer Digilevering en DigiD

   

1 700

 
           

6.4

Burgerschap

4 942

5 192

14

5 206

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

14

 
           

6.5

Reisdocumenten en basisadministratie personen

46 410

43 028

11 519

54 547

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

11 319

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

e.

Aansluitkosten MijnOverheid

   

– 3 000

 

f.

Modernisering Gemeentelijke Basisadminstratie

   

3 100

 
           

Ontvangsten

500

11 651

10 839

22 490

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

10 839

 

Toelichting

a. en d. Beheer Digilevering en DigiD

Er worden minder uitgaven gedaan aan de doorontwikkeling van voorzieningen voor beheer Digilevering en DigiD. Door middel van een herschikking worden deze uitgaven ingezet voor de hogere uitgaven voor het beheer van DigiD en Digilevering, als gevolg van een hoger gebruik in 2012.

b. en e. Aansluitkosten MijnOverheid

De baten-lastendienst Logius gaat 490 partijen aansluiten op MijnOverheid, waaronder 415 overheden (gemeenten, provincies, waterschappen) en 15 manifestpartijen (zoals IND en het Kadaster). De run op de Jeugd NIKs was minder omvangrijk dan voorzien. Een deel van deze middelen wordt ingezet voor de aansluiting van 490 partijen op MijnOverheid.

c. Taskforce Veilige e-overheid

De minister van BZK is stelselverantwoordelijk voor de kwaliteit en beschikbaarheid van digitale overheidsdienstverlening. Om invulling te geven aan de aanbevelingen die de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) in het onderzoek naar de DigiNotar-crisis heeft gedaan (onderzoek beschikbaar op http://www.onderzoeksraad.nl/index.php/onderzoeken/onderzoek-diginotar/), wordt een Taskforce Veilige e-Overheid in het leven geroepen. Deze Taskforce zal (mede-)overheden adviseren hoe zij de kwetsbaarheid van digitale overheidsdienstverlening zoveel mogelijk kunnen minimaliseren. Ook decentraal zal de informatiehuishouding stevig en structureel op orde gebracht moeten worden. De Taskforce intervenieert en geeft hierover gedurende 2013 en 2014 advies aan de bestuurders en ambtelijk verantwoordelijken. Daarbij worden onder andere de DigiD-assessments als input gebruikt. De totale kosten voor dit project bedragen circa € 12 mln, waarvan dit jaar al € 6,4 mln. wordt besteed.

f. Modernisering GBA (Gemeentelijke Basisadministratie)

In het kader van de transitie van de oude Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) naar de nieuwe Basisregistratie Persoonsgegevens – de modernisering van de GBA – worden gedurende de periode 2013–2016 dubbele beheerskosten gemaakt. Beide systemen dienen in deze periode in de lucht te worden gehouden om de beschikbaarheid van de gegevens te kunnen waarborgen.

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 7 Arbeidszaken overheid
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

47 192

45 417

2 857

48 274

           

Uitgaven

47 192

45 417

2 857

48 274

           

7.1

Overheid als werkgever

14 244

15 419

1 591

17 010

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

1 214

 
           

7.2

Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen

32 948

29 998

1 266

31 264

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

1 266

 
           

Ontvangsten

820

820

0

820

Artikel 8. Kwaliteit Rijksdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 8 Kwaliteit Rijksdienst
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

28 964

37 408

5 421

42 829

           

Uitgaven

28 964

37 408

5 421

42 829

           

8.1

Kwaliteit Rijksdienst

28 964

37 408

5 421

42 829

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

6 417

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

MD-Programma

   

– 1 005

 
           

Ontvangsten

2 550

432

2 415

2 847

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

2 155

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

b.

Inspectieraad

   

100

 

Toelichting

a. MD-Programma

De uitgaven voor het Management Development (MD)-programma van de Algemene Bestuursdienst (ABD) komen naar verwachting lager uit. Dit wordt veroorzaakt door het steeds meer in huis realiseren van MD-activiteiten. Daarnaast zijn een aantal activiteiten vertraagd, zoals de upgrade van het informatiesysteem.

b. Inspectieraad

Dit zijn extra ontvangsten van de Inspecties ter dekking van extra kosten die de Inspectieraad maakt voor het ontwikkelen en het geven van trainingen aan deze Inspecties.

Artikel 9. Uitvoering Rijkshuisvesting

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 9 Uitvoering Rijkshuisvesting
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

58 053

59 350

1 902

61 252

           

Uitgaven

58 053

59 350

1 902

61 252

           

9.1

Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting

58 053

59 350

1 902

61 252

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

702

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

Actualisatie jaarprognose

   

1 200

 
           

Ontvangsten

2 626

2 626

1 200

3 826

 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

b.

Actualisatie jaarprognose

   

1 200

 

Toelichting

a. en b. Actualisatie jaarprognose

Er is sprake van hogere uitgaven bij monumenten vanwege de exploitatie van Soestdijk en de renovatie van het Jachthuis Sint Hubertus.

De ontvangsten bij de reguliere monumentenontvangsten vallen hoger uit, meer exploitatie is geweest dan geraamd en er is sprake van de hogere verkoopopbrengst van de Anna Paulownastraat.

Artikel 10. Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

Tabel 10 Vreemdelingen
   

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2012

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

   

(1)

(2)

(3)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

793 065

749 241

– 2 345

746 896

           

Uitgaven

793 065

749 241

– 2 345

746 896

           

10.1

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

761 366

715 442

1 319

716 761

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

15 031

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

a.

ODA-toerekening

   

– 11 589

 
           

10.2

Terugkeer en bewaring Vreemdelingen

31 699

33 799

– 3 664

30 135

 

Waarvan verwerkt bij ontwerpbegroting 2013

   

336

 
 

Waarvan nieuwe mutaties:

       

b.

Project alternatieven voor bewaring

   

– 4 000

 
           

Ontvangsten

467

467

0

467

Toelichting

a. ODA-toerekening (Official Development Assistance)

De kosten voor de eerstejaars opvang van asielzoekers worden conform afspraken toegerekend aan het ODA-budget. Tot op heden is de instroom van asielzoekers in 2012 lager dan geraamd.

b. Project alternatieven voor bewaring

De pilots «alternatieven voor bewaring» zijn gezien de beperkte doelgroep in 2012 nog niet volledig uitgerold. De resterende middelen worden overgeheveld naar 2013, voor de verdere ontwikkeling van alternatieven.

Licence