Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1: BELEIDSMUTATIES

Beleidsmutaties (x € 1 000)

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

-1271

– 904

– 1 003

– 1 003

   

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2010

1

         

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2010

– 12

         

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2010

– 199

         

Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering)

15 884

         

Electrisch varen (decentralisatie-uitkering)

175

         

Innovatie energiebesparing gebouwde omgeving (decentralisatie-uitkering)

900

         

Pieken in de Delta (decentralisatie-uitkering)

19 666

         

Verminderen politieke ambtsdragers

       

– 10 000

– 10 000

Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

4 310

         

Regionale luchthavens (decentralisatie-uitkering)

991

934

934

934

   

Accres 2012

 

– 6 745

– 6 745

– 6 745

– 6 745

– 6 745

Aanvullende algemene mutatie

 

3 404

4 397

5 641

7 102

7 102

DU Ontwikkel/OEM variabel (decentralisatie-uitkering)

 

428 243

       

DU Ontwikkel/OEM variabel (algemene uitkering)

 

– 428 243

       

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

2 262

2 262

6 762

7 962

762

 

Julianasluis (decentralisatie-uitkering)

 

2 700

       

Waddenfonds (decentralisatie-uitkering)

33 000

28 878

36 824

38 690

40 499

28 878

Totaal mutaties (inclusief meerjarige doorwerking 1e suppletoire 2011)

75 707

30 529

41 169

45 479

31 618

19 235

Licence