Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: MOTIES EN TOEZEGGINGEN VERGADERJAAR 2010–2011

A.Door de Staten-Generaal aanvaarde moties

Onderdeel A.1 Afgedaan

Niet van toepassing.

Onderdeel A.2 In behandeling

Niet van toepassing.

B.Door de bewindspersonen gedane toezeggingen

Onderdeel B.1 Afgedaan

Omschrijving van de toezegging

Vindplaats

Stand van zaken

De minister bespreekt de mogelijkheden om ook uitkering provinciefonds aan te passen op mate van krimp.

Gemeente- en provinciefonds

Voor 2012 is in het cluster Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening de maatstaf «inwoners_krimp» opgenomen.

Onderdeel B.2 In behandeling

Niet van toepassing.

Licence