Base description which applies to whole site

Artikel 3. Nominaal en onvoorzien

3: Nominaal en onvoorzien

(in € 1 000)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Verplichtingen

2 250

1 673

1 375

1 490

1 506

1 506

             

Uitgaven

2 250

1 673

1 375

1 490

1 506

1 506

3.1: Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

3.2: Prijsbijstelling

889

426

626

726

726

726

3.3: Onvoorzien

1 361

1 247

749

764

780

780

Licence