Base description which applies to whole site

6.1 Bijlage ZBO’s en RWT’s

Naam organisatie

RWT

ZBO

Functie

Begrotingsartikel

Begrotingsraming (x 1 000)

Apparaatsuitgaven/ Begrotingskosten

Verwijzing URL

2012

   

Kiesraad

 

X

Begeleiden en organiseren van het kiesproces

Openbaar bestuur en democratie

1 900

*

www.kiesraad.nl

Huurcommissie

 

X

Onafhankelijk beslechten van geschillen tussen huurders en verhuurders over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Daarnaast het toetsen op verzoek van de Belastingdienst van de redelijkheid van de huurprijs bij aanvraag van huurtoeslag.

Woningmarkt

13 879

*

www.huurcommissie.nl

Bureau Architectenregister (BA)

X

X

De Wet op de architectentitel heeft tot doelstelling het scheppen van waarborgen voor de vakbekwame beroepsuitoefening door bouwkundig architecten, stedenbouwers, tuin-en landschaparchitecten en interieurarchitecten, het uitvoeren van de EU- architectenrichtlijn en consumentenbescherming.

Uitvoering Rijkshuisvesting

0

0

www.architectenregister.nl/

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers

X

X

Het COA doet de opvang en plaatsing van asielzoekers en bemiddeling bij uitstroom.

Vreemdelingen

426 920

110 000

www.coa.nl

Centraal Fonds voor de Volkhuisvesting

X

X

Het houden van financieel toezicht op corporaties en de sector als geheel. Daarnaast verstrekking van sanerings- en projectsteun in het belang van de volkshuisvesting.

Woningmarkt

0

0

www.cfv.nl

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP)

X

X

Uitvoeren van pensioenregelingen

Arbeidszaken overheid

23 856

1 400

www.saip.nl

*

De apparaatskosten van de ZBO’s Kiesraad en Huurcommissie zijn niet opgenomen, omdat deze worden bekostigd vanuit respectievelijk het secretariaat van de Kiesraad (artikel 1) en de baten-lastendienst Dienst Huurcommissie.

Licence