Base description which applies to whole site

2.3 De niet-beleidsartikelen behorende bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Artikel 11 Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

312.137

– 85.714

38.279

264.702

11.758

11.394

11.305

11.215

                   

Uitgaven:

311.023

– 85.714

38.279

263.588

11.758

11.394

11.305

11.215

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

50

       
                   

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

311.023

– 85.714

38.279

263.588

11.758

11.394

11.305

11.215

 

Waarvan:

               
 

Personeel

203.809

– 76.761

23.036

150.084

13.236

12.768

12.199

12.128

 

waarvan:

               
 

Eigen personeel

182.251

– 66.351

23.314

139.214

13.903

13.435

12.941

12.795

 

Externe inhuur

16.623

– 10.225

404

6.802

125

125

50

125

 

Materieel

107.214

– 9.003

15.243

113.454

– 1.478

– 1.374

– 894

– 913

 

Bijdrage SSO`s

42.537

– 2.769

31.943

71.711

3.400

2.400

2.300

2.300

 

Overig materieel

64.677

– 6.234

– 16.700

41.743

– 4.878

– 3.774

– 3.194

– 3.213

                   
 

Ontvangsten

27.965

179

15.167

43.311

0

0

0

0

11.1 Apparaat

De verhoging van de uitgaven voor apparaat met ruim € 38 mln. is grotendeels het gevolg van de volgende ontwikkelingen. De intrekking van de tijdelijke agentschapstatus Doc-Direct zorgt dat de uitgaven voor deze dienst onder apparaat verantwoord gaan worden. Daartoe is budget overgeboekt van begrotingshoofdstuk 18 naar begrotingshoofdstuk 7 (ruim € 11 mln.).

De uitgaven voor de standaarddienstverlening aan de agentschappen worden in de 1e suppletoire begroting opgevoerd. Als tegenhanger daarvoor zijn de ontvangsten met hetzelfde bedrag verhoogd (circa € 14 mln.). Ten behoeve van projecten van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) is circa € 3 mln. overgeboekt van andere departementen. Tot slot is het budget verhoogd met ruim € 8 mln. voor onder andere uitgaven nieuwbouw en ICT-kosten bij de Shared Service Organisaties.

Artikel 12 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

2.266

0

– 942

1.324

0

0

0

0

                   

Uitgaven:

4.420

0

– 942

3.478

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

99

       
                   

12.1

Algemeen

1.474

0

– 245

1.229

0

0

0

0

 

Subsidies

178

0

0

178

0

0

0

0

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

178

0

0

178

0

0

0

0

 

Opdrachten

1.296

0

– 245

1.051

0

0

0

0

 

Internationale Samenwerking

475

0

0

475

0

0

0

0

 

Opdrachten

821

0

– 245

576

0

0

0

0

12.2

Verzameluitkeringen

2.946

0

– 697

2.249

0

0

0

0

 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

2.946

0

– 697

2.249

0

0

0

0

 

IPSV en impulsbudget

2.946

0

– 697

2.249

0

0

0

0

Artikel 13 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

11.823

– 1.272

– 3.242

7.309

– 44

54

– 53.339

– 107.326

                   

Uitgaven:

11.823

– 1.272

– 3.116

7.435

– 44

54

– 53.339

– 107.326

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

0

       

13.1

Loonbijstelling

983

0

48

1.031

499

492

492

505

13.2

Prijsbijstelling

3.726

1.071

– 4.000

797

– 100

– 100

– 100

– 100

13.3

Onvoorzien

7.114

– 2.343

836

5.607

– 443

– 338

– 53.731

– 107.731

Artikel 14 VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2013

Mutaties via Nota van Wijziging

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2014

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

   

1

2

3

(4)= (1+2+3)

       

Verplichtingen

210.000

0

– 30.000

180.000

70.000

0

0

0

                   

Uitgaven:

210.000

0

– 30.000

180.000

70.000

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

(percentage)

     

78

       
                   

14.1

VUT-fonds

210.000

0

– 30.000

180.000

70.000

0

0

0

                   
 

Ontvangsten

19.000

0

– 200

18.800

9.500

25.400

– 400

0

14.1 VUT-fonds

Als gevolg van een stijging van het aantal latente FPU aanspraken is de raming voor 2014 naar boven bijgesteld. De afroep van de leningen is naar achteren geschoven doordat de FPU gerechtigden later dan geraamd met FPU gaan. De totale leenbehoefte past nog steeds binnen het afgesproken plafond.

Licence