Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

3.2 Logius

Het eigen vermogen van het baten-lastenagentschap Logius over 2012 is € 3,5 mln hoger dan de maximumomvang van 5% over de gemiddelde omzet van de afgelopen drie jaar die toegestaan is. De Regeling agentschappen geeft aan dat het eigen vermogen naar het maximum van 5% terug moet worden gebracht. De eigenaar neemt maatregelen om het eigen vermogen van Logius te reduceren tot het maximum.

Licence