Base description which applies to whole site

1. Inleiding

In lijn met de opzet van de ontwerpbegroting 2013, heeft de 1e suppletoire begroting 2013 een flinke verandering ondergaan. Deze verandering heeft ertoe geleid dat de informatie inzichtelijker en gedetailleerder is geworden. In de 1e suppletoire begroting 2013 worden de ontwikkelingen binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven afzonderlijk toegelicht.

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2012 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2012, dat op 15 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2013 worden voorzien.

Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2013 bestaat uit de volgende paragrafen:

 • 1. Inleiding

 • 2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2013

 • 3. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013

  • 3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013

  • 3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2013

  • 3.3. Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten 2013

  • 3.4. Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2013

 • 4. Mutaties per sector

 • 5. Verdieping in de BKZ-sectoren

  • 5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

  • 5.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

  • 5.3. Begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten

Licence