Base description which applies to whole site

3.3. Integratie-uitkeringen

Als een toevoeging aan de algemene uitkering van het gemeentefonds in één keer bezwaarlijk is vanwege de omvang van de herverdeeleffecten wordt normaliter gesproken een integratie-uitkering toegepast. De integratie-uitkering voorziet dan in een geleidelijke overgang van specifieke uitkering of eigen inkomsten naar de algemene uitkering. In tabel B4 wordt een overzicht gegeven van de integratie-uitkeringen in 2013.

Tabel B4: Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds (x € 1.000)
 

2013

Ontwerpbegroting 2013:

 

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

3.120

WMO

1.477.305

WUW-middelen

3.175

Stand ontwerpbegroting 2013

1.483.600

   

1ste suppletoire begroting 2013:

 

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2012

– 6

WMO

44.700

Stand 1ste suppletoire begroting 2013

1.528.294

   

Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2013 als Voorlopige Uitkomsten 2013:

WMO

25.502

   

2de suppletoire begroting 2013:

 

WMO

13.675

Stand 2de suppletoire begroting 2013

1.567.471

Licence