Base description which applies to whole site

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Omschrijving van de samenhang van beleid

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de Begroting hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de Begroting hoofdstuk XII 2013.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen van de Begroting hoofdstuk XII.

Budgettaire gevolgen van de uitvoering van art. 19 Bijdrage andere begrotingen Rijk (x € 1 000)

19. Bijdragen andere begrotingen Rijk

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ontvangsten

7 682 832

7 174 709

5 879 349

6 608 356

5 640 937

5 877 752

6 039 905

19.09 Ten laste van begroting IenM

7 682 832

7 174 709

5 879 349

6 608 356

5 640 937

5 877 752

6 039 905

Bedragen x € 1 000
 

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

                 

19.09

Ontvangsten

Ontvangsten

5 879 349

6 608 356

5 640 937

5 877 752

6 039 905

5 806 026

6 037 906

6 105 183

(vervolg) Bedragen x € 1 000
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

                 

19.09

Ontvangsten

Ontvangsten

5 467 346

5 715 923

5 716 664

5 617 274

5 599 948

5 602 233

5 602 201

5 596 070

19.09 Ten laste van begroting IenM

Operationele doelstelling

Motivering

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

Licence