Base description which applies to whole site

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord die ten laste van de begroting Hoofdstuk XII komen. De doelstellingen van het onderliggende beleid zijn terug te vinden in de begroting Hoofdstuk XII.

Het productartikel is gerelateerd aan artikel 26 Bijdragen aan de Investeringsfondsen op de begroting Hoofdstuk XII.

Tabel 66 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontvangsten

7.451.127

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

19.09 Ten laste van begroting IenW

7.451.127

7.808.084

9.883.320

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

Motivering

Dit begrotingsartikel is technisch van aard.

Licence