Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2: BELEIDSMUTATIES

Beleidsmutaties (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

             

Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)

850

850

       

Bekostiging Digitaal Klantendossier (algemene uitkering)

– 1 610

– 1 610

– 1 610

– 1 610

– 1 610

– 1 610

Bekostiging Digitaal Klantendossier (bijdrage aan VNG)

1 610

1 610

1 610

1 610

1 610

1 610

Regionale platforms fraudebestrijding (Integratie-uitkering)

– 2 006

– 2 006

– 2 006

– 2 006

– 2 006

– 2 006

Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2011

58 048

         

Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2011

– 6

         

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2011

797

         

Overloop 2011/2012 kosten Financiele-verhoudingswet

1 000

         

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

62

7

       

Expertisecentrum kinderopvang (algemene uitkering)

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

Expertisecentrum kinderopvang (bijdrage aan VNG)

500

500

500

500

500

500

Kosten Waarderingskamer

42

         

Kosten Waarderingskamer uit de algemene uitkering

– 42

         

Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg (decentralisatie-uitkering)

10 500

         

Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal

3 900

4 200

       

Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)

36 555

         

Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (decentralisatie-uitkering)

– 96

         

Beheer 14+ netnummer gemeenten (VNG)

2 188

2 188

2 188

2 188

2 188

2 188

Aanpassing Financieringsarrangement mGBA/ORRA

12 000

– 12 000

       

Implementatieondersteuning mGBA (algemene-uitkering)

– 12 000

         

Implementatieondersteuning mGBA (bijdrage aan VNG)

12 000

         

Uitvoeringskosten fraude

2 000

3 800

3 800

3 800

3 800

3 800

LHBT emancipatiebeleid (decentralisatie-uitkering)

750

750

750

     

Kwaliteitssprong Zuid (decentralisatie-uitkering)

1 400

1 400

1 400

1 400

   

IODS kwaliteitsprojecten (decentralisatie-uitkering)

9 665

         

Accres tranche 2012

– 256 255

– 256 255

– 256 255

– 256 255

– 256 255

– 256 255

Bijdrage aan het A+O-fonds

 

– 22

– 22

– 22

– 22

– 22

Bijdrage uit de algemene uitkering aan het A+O-fonds

 

22

22

22

22

22

Terugontvangsten Waarderingskamer 2011 naar AU

89

         

Antillianengemeenten (decentralisatie-uitkering)

 

– 4 485

       

Impuls Brede Scholen, Sport & Cultuur (decentralisatie-uitkering)

10 677

         

Sterke regio's (decentralisatie-uitkering)

 

5 900

 

2 000

1 100

 

Jeugd (decentralisatie-uitkering)

3 800

3 800

3 800

     

Vrouwenopvang (decentralisatie-uitkering)

14 229

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

Uitvoeringskosten inburgering

 

24 600

       

Bijzondere bijstand kosten kinderopvang

 

– 2 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

– 2 000

Bodemsanering (decentralisatie-uitkering)

– 188

– 213

       

Vsv-programmagelden RMC-regio's G4 (decentralisatie-uitkering)

 

6 700

6 700

6 700

   

Eigen kracht (decentralisatie-uitkering)

50

50

50

     

Veiligheidshuizen (decentralisatie-uitkering)

 

7 700

7 700

7 700

7 700

7 700

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

8 120

         

Bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering)

3 418

855

1 190

 

522

 

Green Deal (decentralisatie-uitkering)

550

         

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK) (decentralisatie-uitkering)

 

178

177

102

   

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek) uit de AU

   

– 3 224

– 3 298

– 3 374

– 3 451

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek) (integratie-uitkering)

   

3 224

3 298

3 374

3 451

WUW-middelen naar de AU

4 164

9 957

10 239

10 460

10 771

11 533

WUW-middelen (integratie-uitkering)

– 4 164

– 9 957

– 10 239

– 10 460

– 10 771

– 11 533

Ondersteuning bibliotheken naar de AU

5 791

5 791

5 791

5 791

5 791

5 791

Ondersteuning bibliotheken (integratie-uitkering)

– 5 791

– 5 791

– 5 791

– 5 791

– 5 791

– 5 791

Zichtbare Schakel (decentralisatie-uitkering)

 

10 000

10 000

     

Accres tranche 2012

99 900

99 900

99 900

99 900

99 00

99 900

Accres tranche 2013

 

– 176 692

– 176 692

– 176 692

– 176 692

– 176 692

WMO indexatie 2012 (integratie-uitkering)

69 819

69 819

69 819

69 819

65 151

65 151

WMO vermogensinkomensbijtelling (integratie-uitkering)

 

– 34 000

– 34 000

– 34 000

– 34 000

– 34 000

Kinderopvang

 

– 40 000

– 40 000

– 40 000

– 40 000

– 40 000

BTW-correctie

 

–64 703

–64 703

–64 703

–64 703

–64 703

Totaal mutaties (inclusief meerjarige doorwerking 1e suppletoire 2012)

92 916

– 334 557

– 353 082

– 366 947

– 380 195

– 381 817

Licence