Base description which applies to whole site

Niet-Beleidsartikel 9: Geheim

Op dit artikel worden geheime uitgaven verantwoord.

Niet-beleidsartikel 9 Geheim

Bedragen in EUR 1 000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

               

Verplichtingen

0

44

pm

pm

pm

pm

pm

               

Uitgaven

10

69

pm

pm

pm

pm

pm

Licence