Base description which applies to whole site

Niet-Beleidsartikel 10: Nominaal en Onvoorzien

Op dit artikel worden de uitgaven verantwoord die samenhangen met de HGIS-indexering en onvoorziene uitgaven.

Niet-beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1 000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

                 

Verplichtingen

96

30

33 597

120 284

148 567

133 749

172 803

                 

Uitgaven:

             
                 

Uitgaven totaal

96

30

33 597

120 284

148 567

133 749

172 803

                 

10.1

Nominaal en onvoorzien

96

30

33 597

120 284

148 567

133 749

172 803

Licence