Base description which applies to whole site

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Het niet-beleidsartikel Nominaal en onvoorzien bestaat uit drie artikelonderdelen: loonbijstelling, prijsbijstelling en onvoorzien.

Tabel 13.1 Nominaal en onvoorzien

(x € 1 000)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

10 275

11 823

318

5 361

6 074

2 102

               

Uitgaven:

10 275

11 823

318

5 361

6 074

2 102

13.1

Loonbijstelling

25

983

318

2 759

3 397

1 350

               

13.2

prijsbijstelling

8 266

3 726

0

2 782

1 832

0

               

13.3

Onvoorzien

1 984

7 114

0

– 180

845

752

               

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

Licence