Base description which applies to whole site

Artikel 13. Nominaal en Onvoorzien

D Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 13.1 Nominaal en onvoorzien
           

Realisatie

Oorspronkellijk Vastgestelde begroting

Verschil

(x € 1.000)

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

Verplichtingen

     

0

0

10.551

– 10.551

                 

Uitgaven:

     

0

0

10.551

– 10.551

13.1

Loonbijstelling

     

0

0

983

– 983

13.2

Prijsbijstelling

     

0

0

4.797

– 4.797

13.3

Onvoorzien

     

0

0

4.771

– 4.771

E Toelichting op de financiële instrumenten

Bij de Ontwerpbegroting 2014 is het resterende saldo op de budgetten voor loon- en prijsbijstelling structureel gerealloceerd naar Nominaal en Onvoorzien (N&O), waarna het beschikbare budget op N&O voor 2013 is ingezet voor het oplossen van de problematiek ten behoeve van de Modernisering van de Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) in de jaren 2015 en 2016.

Licence