Base description which applies to whole site

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

Artikel 1 Integraal waterbeleid

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 1 Integraal waterbeleid per ontwerpbegroting 2013 geconverteerd naar de artikelen 11 Waterkwantiteit en 12 Waterkwaliteit.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Integraal waterbeleid (bedragen x € 1 000)
   

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

47 181

         

Uitgaven:

 

51 483

         

01.01

Algemeen waterbeleid

 

39 807

         

01.01.01

Opdrachten

 

4 643

         

01.01.02

Subsidies

 

16 001

         
 

– Partners voor Water (HGIS)

 

14 684

         
 

– Overige subsidies

 

1 317

         

01.01.03

Bijdragen aan baten-lastendiensten

 

19 163

         
 

– Bijdragen aan RWS

 

19 163

         

01.02

Waterveiligheid

 

3 347

         

01.02.01

Opdrachten

 

3 347

         

01.03

Waterkwantiteit en kwaliteit

 

5 955

         

01.03.01

Opdrachten

 

2 971

         

01.03.02

Subsidies

 

122

         

01.03.04

Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

 

2 862

         

01.04

Grote oppervlaktewateren

 

2 374

         

01.04.01

Opdrachten

 

2 374

         

Ontvangsten

 

470

         
Artikel 2 Ruimtelijke ontwikkeling

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 2 Ruimtelijke ontwikkeling vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Ruimtelijke ontwikkeling (bedragen x € 1 000)
   

2011

2012

 2013

 2014

 2015

 2016

2017

Verplichtingen:

 

136 047

         

Uitgaven:

 

180 809

         

02.01

Ruimtelijk Instrumentarium

 

21 392

         

02.01.01

Opdrachten

 

13 160

         

02.01.02

Subsidies

 

8 232

         

02.01.04

Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden

 

0

         
                 

02.02

Geo informatie

 

37 708

         

02.02.01

Opdrachten

 

4 029

         

02.02.05

Bijdrage aan ZBO en RTW

 

33 679

         
                 

02.03

Gebiedsontwikkeling

 

72 306

         

02.03.01

Opdrachten

 

3 561

         

02.03.04

Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden

 

68 745

         
 

– Bufferzones ILG

             
 

– Projecten BIRK

 

32 155

         
 

– Projecten Nota Ruimte

 

36 590

         
 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebeid

             
                 

02.04

Ruimtegebruik bodem

 

49 403

         

02.04.01

Opdrachten

 

3 698

         

02.04.02

Subsidies

 

20 381

         
 

– Bedrijvenregeling

 

5 294

         
 

– Overige subsidies

 

15 087

         

02.04.04

Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden

 

13 024

         
 

– Meerjaren programma Bodem

 

6 066

         
 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

 

6 958

         
                 

02.04.07

Bekostiging

 

12 300

         
 

– Uitvoering klimaatadaptie

 

12 300

         

Ontvangsten

 

2 545

         
Artikel 3 Wegen en Verkeersveiligheid

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 3 Wegen en verkeersveiligheid vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Wegen en verkeersveiligheid (bedragen x € 1 000)
   

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

39 067

         

Uitgaven:

 

54 276

         

03.01

Netwerk

 

27 502

         

03.01.01

Opdrachten

 

18 340

         

03.01.02

Subsidies

 

6 016

         
 

– CO2 reductieplan

 

0

         
 

– Auto vn de toekomst

 

0

         
 

– Overige subsidies

 

6 016

         

03.01.03

Bijdrage aan baten en lastendiensten

 

3 146

         

03.02

Veiligheid

 

26 774

         

03.02.01

Opdrachten

 

9 884

         

03.02.02

Subsidies

 

16 168

         

03.02.03

Bijdrage aan baten en lastendiensten

 

722

         

03.09

Ontvangsten

 

6 782

         
Artikel 4 Openbaar vervoer en spoor

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 4 Openbaar vervoer en spoor vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar de afzonderlijke artikelen 15 Openbaar vervoer en 16 Spoor.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Openbaar vervoer en spoor (bedragen x € 1 000)
   

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

27 938

         

Uitgaven:

 

56 966

         

04.01

Spoor

 

45 044

         

04.01.01

Opdrachten

 

4 739

         

04.01.02

Subsidies

 

40 228

         
 

– Subsidies Bijzondere Spoordiensten

 

25 000

         
 

– Subsidie bodemsanering NS percelen

 

9 076

         
 

– Overige subsidies

 

6 152

         

04.01.04

Bijdrage aan internationale organisatie

             
 

en medeoverheden

 

77

         

04.02

Openbaar vervoer

 

11 922

         

04.02.01

Opdrachten

 

9 763

         

04.02.02

Subsidies

 

1 173

         

04.02.03

Bijdrage aan baten en lastendiensten

 

986

         

Ontvangsten

 

0

         
Artikel 5 Mainports en Logistiek

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 5 Mainports en Logistiek vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar de afzonderlijke artikelen 17 Luchtvaart en 18 Scheepvaart en havens.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Mainports en logistiek (bedragen x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

33 404

         

Uitgaven

 

57 496

         

05.01

Luchtvaart

 

48 212

         

05.01.01

Opdrachten

 

45 155

         
 

– Opdrachten GIS

 

33 600

         
 

– Overige opdrachten

 

11 555

         

05.01.02

Subsidies

 

1 829

         

05.01.03

Agentschapsbijdrage

 

48

         

05.01.04

Bijdrage aan internationale organisatie en

             
 

medeoverheden

 

1 180

         
                 

05.02

Maritiem

 

9 284

         

05.02.01

Opdrachten

 

2 729

         

05.02.02

Subsidies

 

3 757

         

05.02.03

Bijdrage aan baten en lastendiensten

 

1 840

         

05.02.04

Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden

 

958

         

05.09

Ontvangsten

 

41 083

 

 

 

 

 

Artikel 6 Klimaat, lucht en geluid

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 6 Klimaat, lucht en geluid vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar de afzonderlijke artikelen 19 Klimaat en 20 Lucht en geluid.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 6 Klimaat, lucht en geluid (bedragen x € 1 000)
   

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

97 026

         

Uitgaven:

 

264 034

         

06.01

Klimaat

 

16 623

         

06.01.01

Opdrachten

 

2 628

         

06.01.02

Subsidies

 

7 508

         

06.01.03

Bijdrage aan baten en lastendiensten

 

6 487

         
 

– Waarvan bijdrage aan NEa

 

6 487

         

06.02

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

 

70 402

         

06.02.01

Opdrachten

 

7 663

         

06.02.02

Subsidies

 

10 855

         

06.02.04

Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

 

50 320

         
 

– NSL

 

34 430

         
 

– Wegverkeerlawaai

 

15 590

         
 

– Overige Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

 

300

         

06.02.07

Bekostiging

 

1 564

         

06.03

Internationaal beleid, coordinatie en samenwerking

 

177 009

         

06.03.01

Opdrachten

 

172 381

         
 

– Uitvoering CDM

 

99 904

         
 

– RIVM

 

30 281

         
 

– AgNL

 

38 540

         
 

– Overige opdrachten

 

3 656

         

06.03.04

Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

 

4 628

         

06.09

Ontvangsten

 

16 000

         
Artikel 7 Duurzaamheid

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 7 Duurzaamheid vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar het artikel 21 Duurzaamheid.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 Duurzaamheid (bedragen x € 1 000)
   

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

21 915

         

Uitgaven:

 

99 974

         

07.01

Afval en duurzaamheidagenda

 

93 800

         

07.01.01

Opdrachten

 

4 097

         
 

– Uitvoering AgNL

 

1 852

         
 

– Overige opdrachten

 

2 245

         

07.01.02

Subsidies

 

89 703

         
 

– Afvalfonds

 

89 703

         
 

– Overige subsidies

             

07.02

Preventie en milieugebruiksruimte

 

2 433

         

07.02.01

Opdrachten

 

2 433

         

07.03

Ecosystemen en landbouw

 

3 741

         

07.03.01

Opdrachten

 

300

         

07.03.02

Subsidies

 

1 078

         

07.03.04

Bijdrage aan internationale organisaties en medeoverheden

 

2 363

         

Ontvangsten

 

0

         
Artikel 8 Externe veiligheid en risico’s

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 8 Externe Veiligheid en risico’s vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar het artikel 22 Veiligheid en risico’s.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 8 Externe veiligheid en risico's (bedragen x € 1 000)
   

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

45 910

         

Uitgaven:

 

48 867

         

08.01

Veiligheid chemische stoffen

 

4 445

         

08.01.01

Opdrachten

 

3 965

         

08.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

 

480

         

08.02

Veiligheid GGO's

 

3 621

         

08.02.01

Opdrachten

 

3 521

         

08.02.04

Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

 

100

         

08.03

Externe veiligheid inrichtingen en transport

 

40 801

         

08.03.01

Opdrachten

 

13 491

         

08.03.02

Subsidies

 

2 700

         

08.03.03

Bijdrage aan baten en lastendiensten

 

484

         

08.03.04

Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

 

24 126

         
 

– Bijdragen asbestsanering

 

15 311

         
 

– Bijdragen programma EV

 

5 715

         
 

– Overige bijdragen aan internationale

             
 

organisatie en medeoverheden

 

3 100

         

Ontvangsten

 

0

         
Artikel 9 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 9 Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar het artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 9 Koninklijk Nederlands Metereologisch Instituut (bedragen x € 1 000)

9 KNMI

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

41 568

         

Uitgaven

 

42 486

         

waarvan juridisch verplicht

             

09.01

Meteorologie en seismologie

 

30 757

         

09.01.01

Bijdrage aan de baten-lastendienst

 

29 839

         
 

Meteorologie

 

28 434

         
 

Seismologie

 

1 405

         

09.01.02

Bijdrage aan internationale organisatie

 

918

         
 

Contributie WMO (HGIS)

 

918

         

09.02

Aardobservatie

 

11 729

         

09.02.01

Bijdrage aan de baten-lastendienst

 

11 729

         
 

Aardobservatie

 

11 729

         
Artikel 10 Inspectie Leefomgeving en Transport

Dit artikel is alleen van toepassing op het begrotingsjaar 2012. Conform de brief over de begrotingsstructuur d.d. 26 juni 2012 (Kamerstukken II, 2011/2012, 31 865, nr.42) is artikel 10 Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf de begroting 2013 geconverteerd naar het artikel 24 Handhaving en toezicht.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 10 Inspectie Leefomgeving en Transport (bedragen x € 1 000)

10 Inspectie Leefomgeving en Transport

2011

2012

2013

2014

2015

2017

Verplichtingen

 

151 891

       

Uitgaven

 

151 891

       

waarvan juridisch verplicht

           

10.01

Inspectie Leefomgeving en Transport

 

151 891

       

10.01.03

Bijdrage aan de baten-lastendienst

           
 

Risicovolle bedrijven

 

22 784

       
 

Rail en wegvervoer

 

31 897

       
 

Scheepvaart

 

19 746

       
 

Luchtvaart

 

18 227

       
 

Risicovolle stoffen en producten

 

37 972

       
 

Water, bodem, bouwen

 

21 265

       
Artikel 11 Waterkwantiteit

Algemene Doelstelling

Het op orde krijgen en houden van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, waardoor Nederland droge voeten heeft.

(Doen) uitvoeren

Rol en Verantwoordelijkheden

Vanuit hoofdstuk XII wordt een bijdrage gedaan aan het Deltafonds (artikel 26.02). Vanuit het Deltafonds worden maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterveiligheid en zoetwatervoorziening bekostigd. De rol (doen) uitvoeren heeft betrekking op taken binnen de volgende onderdelen:

 • Het waarborgen van de bescherming door primaire waterkeringen langs het kust- en IJsselmeergebied en rivierengebied volgens het wettelijk niveau; alsmede het dynamisch handhaven van de kustlijn op het niveau van 2001 (basiskustlijn).

 • Het (doen) uitvoeren van verkenningen en planuitwerkingen ten behoeve van waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

 • Het (doen) uitvoeren van aanlegprojecten, zoals het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Ruimte voor de Rivier en de Maaswerken.

 • Het (doen) uitvoeren van beheer en onderhoud.

Regisseren

De minister is verantwoordelijk voor de vormgeving van het integrale waterbeleid, voor het deltaprogramma en het toezicht op de uitvoering van de wet- en regelgeving. Ook is de minister verantwoordelijk voor het verbeteren van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de bestuurlijke organisatie en het instrumentarium ten behoeve van het waterbeleid. Daarnaast regisseert de minister de afstemming van het waterbeheer rondom de Noordzee en met de buurlanden bovenstrooms gelegen in de stroomgebieden van Rijn, Maas, Schelde en Eems.

De rol «regisseren» heeft op dit artikel ook betrekking op taken binnen de volgende onderdelen:

 • Het realiseren van een maatschappelijk afgewogen verdeling van water en daarvoor het hoofdwatersysteem zo te beheren dat wateroverlast en -tekort worden voorkomen. Het zorgen voor kaders en instrumentarium voor regionale afwegingen om het regionale watersysteem op orde te brengen en te houden.

 • Het zorgen voor het ontwikkelen en implementeren van integraal waterbeleid in een aanpak gericht op de gebieden met grote rijkswateren.

 • Het beleid op de topsector Water is gericht op het versterken van de concurrentiekracht van de Nederlandse Watersector. Het gaat onder meer om het versterken van innovatiekracht en menselijk kapitaal en exportbevordering organiseren en uitvoeren van bilaterale handelsmissies en het ontvangen van buitenlandse delegaties. De financiële inzet van IenM op de Topsector Water is weergegeven in de overzichtstabel ‘Bedrijfslevenbeleid en Topsectoren’ in de beleidsagenda van de begroting van EL&I. Deze inzet bestaat oa. uit opdrachten in het kader van het versterken van de innovatiekracht, subsidies in het kader van Partners voor Water (internationale samenwerking) en programma’s voor Human Capital.

Tenslotte is de minister verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van (een deel van) de wet- en regelgeving door de Inspectie Leefomgeving en Transport op dit beleidsterrein (zie beleidsartikel 24 Handhaving en toezicht).

Indicatoren en kengetallen

Onderstaande indicatoren geven weer hoe het is gesteld met het aantal kilometers dijken en duinen en het aantal kunstwerken die zorgen voor waterveiligheid in Nederland. De cijfers zijn gebaseerd op de toetsronden uit 2001, 2006 en 2011.

Dijken en duinen (km)

Dijken en duinen (km)

De kengetallen hieronder geven informatie over de stand van zaken van maatregelen ter verbetering van de waterveiligheid per programma: HWBP2, RvdR en Maaswerken. Het geeft een meerjarig inzicht in de voortgang van de maatregelen van de betreffende projecten. De beleidsinspanningen van de minister van IenM richten zich op hoofdstuk XII op de regie en uitvoer van deze projecten. In de begroting van het Deltafonds wordt nader ingegaan op de uitvoering van deze projecten. In het figuur is te zien dat de programma’s voortvarend worden aangepakt en de voortgang van maatregelen in voorbereiding via realisatie naar gereedheid volgens plan verloopt. Zo is te zien dat voor Ruimte voor de Rivier er in 2011 24 projecten van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn gegaan.

Aantal Kunstwerken

Aantal Kunstwerken

Aantal maatregelen per programma per fase d.d. einde van het jaar

Aantal maatregelen per programma per fase d.d. einde van het jaar

Beleidswijzigingen

Vanaf de ontwerpbegroting 2013 wordt het Deltafonds afgesplitst van het Infrastructuurfonds. Dit is in lijn met de Waterwet, waarin is opgenomen dat het Deltafonds moet zorgen voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen van met name waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In verband met het amendement Lucas (Kamerstukken II 2010, 32 304, nr. 29) worden uitgaven op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening niet verantwoord in het Deltafonds maar op de begroting van hoofdstuk XII, artikel 12 Waterkwaliteit.

Waterbeleid is een van de prioriteiten van de Europese Commissie. Zo stond het jaar 2012 in het teken van water. Dat jaar presenteert de Europese Commissie een nieuwe strategie voor waterbeleid, de Blueprint to Safeguard Europe’s Water. Eventuele beleidsaanpassing naar aanleiding van de evaluatie dient zoveel mogelijk binnen het bestaande EU beleidsinstrumentarium (o.a. stroomgebied benadering) haar beslag te krijgen.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 11 Waterkwantiteit (bedragen x € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

45 755

33 556

28 671

38 287

39 176

Uitgaven

 

40 946

39 567

37 892

38 287

39 176

Waarvan juridisch verplicht

 

87%

 

 

 

 

11.01

Algemeen waterbeleid

 

34 769

33 419

32 536

32 449

32 840

11.01.01

Opdrachten

 

3 760

4 168

4 006

4 238

4 629

11.01.02

Subsidies

 

12 305

11 536

11 105

10 886

10 886

 

– Partners voor Water (HGIS)

 

9 536

9 536

8 886

8 886

8 886

 

– Overige subsidies

 

2 769

2 000

2 219

2000

2000

11.01.03

Bijdrage aan agentschappen

 

18 704

17 715

17 425

17 325

17 325

               

11.02

Waterveiligheid

 

3 206

3 314

2 922

3 308

3 306

11.02.01

Opdrachten

 

3 206

3 314

2 922

3 308

3 306

               

11.03

Grote oppervlaktewateren

 

2 971

2 834

2 434

2 530

3 030

11.03.01

Opdrachten

 

2 971

2 834

2 434

2 530

3 030

Ontvangsten

 

470

470

470

470

470

Budgetflexibiliteit

De juridische verplichte uitgaven hebben met name betrekking op de subsidies, de uitvoering van het programma Partners voor Water welke gefinancierd wordt vanuit HGIS middelen, de uitwerking van de wettelijke taken op basis van de Waterwet, de uitvoering van de Scheldeverdragen en de bijdrage aan Rijkswaterstaat. Het restant heeft met name betrekking op de uitwerking van de afspraken in het Bestuursakkoord Water (BAW) en de uitvoering van activiteiten in het kader van het Nationaal Waterplan (NWP).

Extracomptabele verwijzingen

Extracomptabele verwijzing naar artikel 1 Investeren in Veiligheid van het Deltafonds (x € 1 000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Bijdrage uit artikel 26 van Hoofdstuk XII aan artikel 1 Investeren in Veiligheid van het Deltafonds

449 025

653 767

641 772

771 388

556 909

Andere ontvangsten van artikel 1 Investeren in Veiligheid van het Deltafonds

87 689

142 239

198 561

181 000

181 000

Totale uitgaven op artikel 1 Investeren in Veiligheid van het Deltafonds

536 714

796 006

840 333

952 388

737 909

waarvan

         

1.01

Grote projecten waterveiligheid

361 409

667 727

688 784

723 262

480 455

1.02

Overige aanlegprojecten

163 298

121 736

149 872

227 732

257 104

1.03

Studiekosten

12 007

6 543

1 677

1 394

350

Extracomptabele verwijzing naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging van het Deltafonds (x € 1 000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Bijdrage uit artikel 26 van Hoofdstuk XII aan artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging van het Deltafonds

156 150

170 376

190 488

187 375

157 756

Andere ontvangsten van artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging van het Deltafonds

         

Totale uitgaven op artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging van het Deltafonds

156 150

170 376

190 488

187 375

157 756

waarvan

         

3.01

Watermanagement

11 794

10 685

11 010

10 263

10 261

3.02

Beheer en Onderhoud

144 356

159 691

179 478

177 112

147 495

11.01 Algemeen waterbeleid

Toelichting op de financiële instrumenten

11.01.01 Opdrachten

Het in mei 2011 getekende Bestuursakkoord Water (Kamerstukken II 2010–2011, 27 625, nr. 204) wordt momenteel uitgevoerd. Daarbij is voor onderdelen beleidsonderzoek noodzakelijk. De opdrachten hiervoor betreffen bijvoorbeeld de monitoring van de doelmatigheidswinst en de integratie en stroomlijning van plannen zoals de integrale omgevingsvisie van het rijk.

Het huidige Nationaal Waterplan loopt tot 2016. Conform het Bestuursakkoord Water zal er geen nieuw afzonderlijk waterplan meer worden opgesteld. Het is de bedoeling dat het nationale waterbeleid onderdeel wordt van de nationale omgevingsvisie op basis van de Omgevingswet. De inhoudelijke voorbereiding van het waterdeel van de omgevingsvisie vraagt om verkennend beleidsonderzoek, bijvoorbeeld om te kunnen komen tot een goede selectie van prioritaire beleidsthema’s.

Het wettelijk instrumentarium wordt ingrijpend herzien met de totstandkoming van de Omgevingswet. Dit heeft ook consequenties voor het Omgevingsloket online, waar sinds 2012 ook het Waterloket onderdeel van is. Naast de beheerskosten van het loket is ook budget nodig voor de inhoudelijke aanpassingen als gevolg van nieuwe wetgeving.

Naast activiteiten op het gebied van de programmering van de projecten die in de Deltafondsbegroting worden verantwoord vindt ook monitoring plaats met het opstellen van «Water in Beeld» en worden bijdragen geleverd aan de «Balans voor de Leefomgeving». Water in beeld is de jaarlijkse voortgangsrapportage over het waterbeleid in Nederland. Hierin wordt ingegaan op de uitvoering van de acties uit het Nationaal Waterplan 2009–2015 en het Bestuursakkoord Water die worden verricht om de delta veilig, sterk en leefbaar te houden. Dit betreft ook het informatiehuis water met het doel om waterinformatie efficiënt en effectief uit te wisselen tussen de waterpartners en ter beschikking te stellen aan derden. De inzet hiervoor betreft met name ICT-applicaties.

Zoals toegezegd (Kamerstukken 2010–2011, 30 825, nr. 79) is 2012 een overgangsjaar voor de programma’s «Leren voor Duurzame Ontwikkeling» en «Natuur en Milieu Educatie». Inmiddels is als vervolg op de eerdere meerjarenprogramma’s Natuur- en Milieu- Educatie (NME) en Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) een concept programma met onderliggende visie opgesteld met de titel «Duurzaam Door: sociale Innovatie voor een groene economie» (2013–2016). Een besluit ten aanzien van een meerjarig commitment vanuit het Rijk op zowel de inhoud als de financiering van het uitvoeringsprogramma 2013–2016 wordt overgelaten aan het nieuwe Kabinet. In het algemeen geldt dat de activiteiten van het ministerie op het gebied van watereducatie met name gericht zijn op de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water en de Topsector Water ten aanzien van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

De helpdesk water voorziet in een behoefte bij publiek en mensen die professioneel werkzaam zijn op het terrein van water. De helpdesk wordt samen met Rijkswaterstaat bekostigd. Met het oog op de komst van de Omgevingswet wordt onderzocht welke aanpassingen in de organisatie gewenst zijn en of integratie met vergelijkbare organisaties gewenst is.

De Raad voor het Deltaonderzoek wordt ondersteund in hun secretariaatvoering. Het beleid wordt geëvalueerd en de resultaten van de evaluaties worden waar mogelijk verankerd waarmee de effectiviteit wordt vergroot. Ook worden de mogelijkheden verkend voor het inzetten van innovatie en kennis in de reguliere beleidsprocessen, met name door de beleidsprioriteiten uit het Nationaal Waterplan.

11.01.02 Subsidies
 • Sinds de verzelfstandiging van het Kadaster in 1994 heeft het ministerie de waterschappen gecompenseerd voor de kadastrale kosten. De kosteloze informatievoorziening aan waterschappen kwam toen namelijk te vervallen. De compensatie wordt in het kader van de vereenvoudiging van de administratieve lasten bij doelmatig waterbeheer, waarbij verantwoordelijkheden (ook de financiële) bij de waterschappen neergelegd worden, sinds 2011 in drie stappen afgebouwd. Ook wordt dit gedaan om invulling te geven aan de taakstelling subsidies uit het Regeerakkoord. In 2013 vindt voor het laatst een vergoeding plaats voor een derde deel van de kosten.

 • Sinds 1 januari 2012 mogen lokale overheden op grond van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen in het kader van de kwijtschelding rekening houden met de netto-kosten van kinderopvang. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt geld beschikbaar ter compensatie van de gederfde inkomsten van de gemeenten en waterschappen. Voor de waterschappen gaat het om € 2 miljoen per jaar. Dit geld komt in de vorm van een subsidieregeling van het ministerie van IenM beschikbaar voor de waterschappen.

 • HGIS Partners voor Water: Het programma Water Mondiaal is een belangrijk instrument bij het realiseren van de mondiale ambities. Door de krachten te bundelen en daarmee de internationale positie van de Nederlandse watersector te verbeteren wordt bijgedragen aan de oplossingen voor de wereldwaterproblematiek. De interdepartementale samenwerking tussen de ministeries van IenM, BuZa (incl. HGIS) en EL&I wordt gecontinueerd. Onderdeel hiervan is het uitvoeringsprogramma Partners voor Water dat loopt tot en met 2015. De uitgaven worden via de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) gefinancierd.

11.01.03 Bijdragen aan agentschappen

Deze bijdrage heeft betrekking op beleidsadvisering, vertegenwoordiging in internationale werkgroepen, opstelling van rapportages en evaluaties en begeleiding van opdrachten aan de markt en aan Deltares. Hiervoor wordt jaarlijks een opdracht aan Rijkswaterstaat verstrekt. Tot deze opdracht behoren de bijdragen aan de uitwerking van de deelprogramma’s in het kader van het Deltaprogramma, zoals de deelprogramma’s veiligheid, zoetwater, rivieren en kust.

11.02 Waterveiligheid
11.02.01 Opdrachten

In 2013 wordt in een samenwerking tussen Rijk, koepelorganisaties en regio’s uitvoering gegeven aan het vervolmaken van de risicokaarten en de overstromingsrisicobeheerplannen (ORBP-en) voor de vier stroomgebieden Eems, Rijn, Maas en Schelde. De kaarten moeten uiterlijk 22 december 2013 aan de EU-commissie zijn gerapporteerd en via www.risicokaart.nl aan het publiek ter beschikking zijn gesteld. Voor zowel de kaarten als de plannen wordt gezamenlijk opdracht gegeven voor ondersteuning.

Op basis van de derde ronde toetsing op veiligheid wordt in 2013 gewerkt aan het voorbereiden van de programmering van hoogwaterbeschermingsmaatregelen als onderdeel van het Deltaprogramma. Daarnaast wordt de vierde toetsing op waterveiligheid (2017) voorbereid.

Het wettelijk toetsinstrumentarium, te weten de Hydraulische Randvoorwaarden en het Voorschrift Toetsen op Veiligheid, wordt op basis van technische ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht geactualiseerd. Hiervoor worden opdrachten gegeven voor onderzoek, kwaliteitsborging en het organiseren van kennisuitwisseling.

Tenslotte vragen de huidige wettelijke normen aandacht. De huidige normen dateren grotendeels uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Sindsdien is het aantal mensen en de economische waarde achter de dijken flink toegenomen. Bovendien krijgen we steeds meer nieuwe technische inzichten. Op basis hiervan zijn studies uitgevoerd en met de uitkomsten wordt in het kader van het Deltaprogramma bezien in hoeverre de wettelijke normen aangepast moeten worden.

11.03 Grote oppervlaktewateren
11.03.01 Opdrachten

IenM werkt mee aan integrale gebiedsontwikkeling in het Waddengebied, onder andere met het doel om de veiligheid van het Waddengebied voor de lange termijn te kunnen waarborgen. Tevens zijn er activiteiten om Nederlandse beleidsdoelen te realiseren in samenhang met activiteiten in Duitsland en Denemarken en worden werkzaamheden uitgevoerd ter ondersteuning van de deelname door IenM aan het Regiecollege Waddengebied.

Op de Noordzee wordt ecologisch monitoringsonderzoek gedaan naar de effecten van het aanleggen van windenergie gebieden op zee. Ook wordt onderzoek verricht voor de aanwijzing van windenergiegebieden op zee. In 2013 wordt gestart met het voorbereiden van een opvolger voor de beleidsnota Noordzee, waarvoor samen met de belanghebbenden toekomstgericht onderzoek zal worden uitgevoerd. Ook wordt samengewerkt met de buurlanden bij ontwikkelingen met grensoverschrijdend effecten, waarvoor in Nederland een consultatie wordt gehouden. In voorkomende gevallen wordt onderzoek gedaan teneinde de Nederlandse belangen veilig te stellen. Op dit moment wordt er bijvoorbeeld een second opinion gevraagd naar de economische-, ecologische- en veiligheidsimpact van het windpark «Norther» in België. Ten slotte wordt een jaarlijkse bijdrage verstrekt voor het Noordzeeloket; een online loket voor informatie over de Noordzee.

Voor de Zuid-Westelijke Delta wordt een Rijksstructuurvisie uitgevoerd. Besluitvorming over de samenhangende ontwikkeling van de Grevelingen en het Volkerak–Zoommeer vindt naar verwachting plaats in 2014–2015, op basis van de rijksstructuurvisie en in samenhang met deltabeslissingen.

In het Schelde-estuarium wordt door de Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) onderzoek gedaan (waaronder monitoring) ten behoeve van de uitvoering van de Scheldeverdragen met het oog op de (lange termijn) doelstellingen van deze verdragen: een duurzame balans tussen de pijlers veiligheid, toegankelijkheid en natuurlijkheid. In 2012 is op grond van het Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium een evaluatie gestart over de samenwerking tussen het Vlaams Gewest en Nederland op weg naar een veilig, duurzaam en vitaal Schelde-estuarium. Daarbij wordt de verbinding gelegd met de ontwikkelingen van het Deltaprogramma.

Wat betreft de Watertoets is in 2012 is de tweede fase van de evaluatie afgerond. Fase drie zal worden uitgevoerd in de periode 2013–2015. In het Nationaal Waterplan 2009–2015 is opgenomen dat de watertoets zal worden geëvalueerd in drie fasen. Uit de eerste twee fasen die zijn afgerond, bleek dat de watertoets in de praktijk een nuttig instrument is om vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder bij ruimtelijke ordeningsprocessen te borgen. Tegelijkertijd zijn tien aanbevelingen gedaan om het functioneren in de praktijk op bepaalde punten te versterken, met name bij strategische planvorming. Daarom zal in de derde fase een visie en actieprogramma ter verbetering van de praktijk worden opgesteld en uitgevoerd.

Artikel 12 Waterkwaliteit

Algemene Doelstelling

Het op orde krijgen en houden van een duurzaam watersysteem tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, waardoor Nederland schoon (drink)water heeft.

(Doen) uitvoeren

Rol en Verantwoordelijkheden

Maatregelen op het gebied van waterkwaliteit worden verantwoord op dit artikel. De rol «(doen) uitvoeren» heeft betrekking op taken binnen het volgende onderdeel:

 • Het (doen) uitvoeren van aanlegprojecten, zoals het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren.

 • Het nemen van de nodige maatregelen om een goede milieutoestand te bereiken en te behouden in het Nederlandse deel van de Noordzee, in samenwerking en samenhang met de andere Noordzeelanden, conform de vereisten zoals opgenomen in de Kaderrichtlijn Mariene Strategie1 .

Regisseren

De minister is verantwoordelijk voor de vormgeving van het integrale waterbeleid en het toezicht op de uitvoering van de wet- en regelgeving. Ook is de minister verantwoordelijk voor het verbeteren van de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de bestuurlijke organisatie en het instrumentarium ten behoeve van het waterbeleid. Daarnaast regisseert de minister de afstemming van het waterbeheer rondom de Noordzee en met de buurlanden bovenstrooms gelegen in de stroomgebieden van Rijn, Maas, Schelde en Eems.

De rol «regisseren» heeft in dit artikel betrekking op taken binnen de volgende onderdelen:

 • Het bereiken van een goede ecologische en chemische kwaliteit van de oppervlaktewateren in de stroomgebieden van de Rijn, Maas, Schelde, Eems en de Noordzee en het bereiken van een goede chemische en kwantitatieve toestand van de grondwateren in de vier stroomgebieden, conform de voorschriften zoals opgenomen in de Kaderrichtlijn Water (KRW), om in 3 planperiodes uiterlijk in 2027 aan de Europese verplichtingen te voldoen.2

 • Ten aanzien van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) geldt dat de coördinerende verantwoordelijkheid ligt bij de Minister van IenM, in afstemming met de minister van EL&I.

Tenslotte is de minister verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van (een deel van) de wet- en regelgeving door de Inspectie Leefomgeving en Transport op dit beleidsterrein (zie beleidsartikel 24 Handhaving en toezicht).

Indicatoren en kengetallen

KRW-maatregelen per fase per einde van het jaar (Rijkswateren).

KRW-maatregelen per fase per einde van het jaar (Rijkswateren).

De kengetallen hierboven geven informatie over de stand van zaken van de KRW-maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit. Het geeft een meerjarig inzicht in de voortgang van de maatregelen van de betreffende projecten. De beleidsinspanningen van de minister van IenM richten zich op hoofdstuk XII op de regie en uitvoer van deze projecten.

In het figuur is te zien dat de programma’s voortvarend worden aangepakt en de voortgang van maatregelen in voorbereiding via realisatie naar gereedheid volgens plan verloopt. Zo is te zien dat in 2011 14 maatregelen van voorbereiding naar realisatie gaan. Ook zijn in 2011 enkele maatregelen getemporiseerd als gevolg van de taakstellingen uit het regeerakkoord.

Beleidswijzigingen

Vanaf de ontwerpbegroting 2013 wordt het Deltafonds afgesplitst van het Infrastructuurfonds. Dit is in lijn met de Waterwet, waarin is opgenomen dat het Deltafonds moet zorgen voor de financiering en bekostiging van maatregelen en voorzieningen van met name waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In verband met het amendement Lucas (Kamerstukken II 2011, 32 304, nr. 29) worden uitgaven voor maatregelen en voorzieningen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening niet verantwoord in het Deltafonds maar op dit artikel.

De onderwerpen waterkwaliteit en KRW uit het voormalig artikelonderdeel 54.16 Verbeteren van milieukwaliteit van bodem en water zijn ook geïntegreerd in dit artikel.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 12 Waterkwaliteit (bedragen x € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen:

 

48 085

54 669

20 626

44 129

15 335

Uitgaven:

 

100 756

101 590

53 171

8 259

15 335

Waarvan juridisch verplicht

 

97%

       

12.01.01

Opdrachten

 

2 818

2 967

2 649

3 176

3 175

12.01.02

Subsidies

 

22 166

12 036

10 000

1 201

 
 

– Synergie KRW

 

22 000

12 000

10 000

1 201

 
 

– Overige subsidies

 

166

36

     

12.01.03

Bijdrage aan agentschappen

 

72 883

83 699

37 626

1 174

9 455

 

– Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren

 

59 856

70 864

31 131

 

7 000

 

– Natuurcompensatie Perkpolder

 

7 067

7 000

1 199

 

2 000

 

– Natuurlijker Markermeer/IJmeer

 

5 000

5 285

4 749

534

 
 

– Verruiming vaargeul Westerschelde

 

960

550

547

640

455

12.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

 

2 889

2 888

2 896

2 708

2 705

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte uitgaven hebben met name betrekking op de subsidies, de maatregelen op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, de contributies voor de internationale riviercommissies en Oslo–Parijs (OSPAR) en de bijdrage aan UNESCO3. Het restant heeft met name betrekking op de uitvoering van activiteiten in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) en de ondersteuning van de internationale riviercommissies en OSPAR in de voorbereiding en de uitvoering van hun werkzaamheden.

Extracomptabele verwijzingen

Extracomptabele verwijzing naar artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening van het Deltafonds (x € 1 000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Bijdrage uit artikel 26 van Hoofdstuk XII aan artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening van het Deltafonds

29 617

4 606

2 187

8 568

8 567

Andere ontvangsten van artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening van het Deltafonds

2 500

       

Totale uitgaven op artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening van het Deltafonds

32 117

4 606

2 187

8 568

8 567

waarvan

         

2.02

Ov.waterinvest.zoetwatervoorz.

27 917

2 146

2 146

8 568

8 567

2.03

Studiekosten

4 200

2 460

41

   
12.01 Waterkwaliteit

Toelichting op de financiële instrumenten

12.01.01 Opdrachten

De stroomgebiedbeheerplannen onder de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), beschikbaar op www.kaderrichtlijnwater.nl, kennen een 6-jaarlijkse cyclus. Doel is om in 2027 de doelstelling van schoon water en een gezond watersysteem bereikt te hebben. Ieder jaar wordt in Water in Beeld de voortgang van de uitvoering van de maatregelen gerapporteerd. De voortgang van de uitvoering van de eerste generatie stroomgebiedbeheerplannen (die in 2009 werden afgerond) wordt eind 2012 ook aan de Europese Commissie gerapporteerd. In aanloop naar de volgende cyclus vinden diverse beleidsonderzoeken plaats, onder meer naar een verdieping van de kennis over ingreep-effectrelaties en verbetering van de kosten-baten module. De volgende versie van de stroomgebiedbeheerplannen moet in 2015 klaar zijn. Proces en producten zijn beschreven in het Werkprogramma Stroomgebiedbeheerplannen 2015, dat op 21 maart 2012 ter inzage is gelegd. De middelen voor de daadwerkelijke uitvoering van de KRW maatregelen staan onder 12.01.03.

De Europese Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM) kent, net als de KRW, een 6-jarige plancyclus. Nu wordt tot aan 2016 gewerkt in de eerste plancyclus. In 2013 en 2014 worden op basis van de Mariene Strategie Deel I (Initiële Beoordeling, de Goede Milieu Toestand en bijbehorende milieudoelen voor 2020 en indicatoren) de volgende stappen in de implementatie voorbereid, samen met het ministerie van EL&I. Een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) maakt hier onderdeel van uit. In 2014 vindt besluitvorming plaats over Mariene Strategie Deel II, het KRM-monitoringsprogramma. In 2015 volgt Mariene Strategie Deel III, het programma van maatregelen voor onderwerpen waar aanvullend beleid nodig is om aan de richtlijn te voldoen. Daarnaast vindt een beleidsverkenning plaats naar de betekenis van kunstmatige harde substraten (zoals wrakken) en beleidsontwikkeling op het gebied van onderwatergeluid. Uitbestedingen zijn er voor het opstellen van een concept-monitoringprogramma (vaststelling 2014), de uitwerking daartoe van indicatoren en kennisontwikkeling op het gebied van zwerfvuil en onderwatergeluid. Hierbij wordt maximaal ingezet op internationale afstemming en samenwerking (Noordzeeregio, OSPAR, EU-programmering) en op samenwerking met kennisinstituten en belanghebbenden.

12.01.02 Subsidies
 • Subsidies worden verstrekt aan de Wageningen Universiteit IMARES voor het onderzoeksprogramma Monitoring and Evaluation of Spatially Managed Areas (MESMA) en het NWO voor het nationaal programma voor Zee- en Kustonderzoek. Daarnaast is sprake van een subsidie aan Stichting de Noordzee voor het programma op weg naar een gezonde zee en een subsidie aan Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) voor het Van Iersel Drainage systeem.

  Deze subsidies lopen in 2013 af.

 • Synergie KRW/Waterbeheer 21e eeuw; In 2009 zijn de eerste subsidiemiddelen uitgegeven. Het merendeel van de middelen is reeds via het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) aan de provincies verstrekt (overeenkomstig het afgesproken kasritme). De projecten moeten uiterlijk op 31 december 2012 zijn gestart en uiterlijk op 31 december 2015 zijn afgerond.

12.01.03 Bijdragen aan agentschappen

Maatregelen in het hoofdwatersysteem op het gebied van waterkwaliteit die niet verbonden zijn aan waterveiligheid en zoetwatervoorziening, worden als servicepakket waterkwaliteit van Rijkswaterstaat verantwoord op dit artikel.

 • Verbeterprogramma waterkwaliteit Rijkswateren:

  In 2010 is gestart met de realisatie van het Verbeterprogramma Water kwaliteit Rijkswateren (eerste planperiode Kaderrichtlijn Water). Het Verbeterprogramma bevat een maatregelenpakket, dat opgenomen is in het Beheerplan Rijkswateren (BPRW2009). Het maatregelenpakket voor de eerste planperiode, zal met uitzondering van het deel dat door de taakstelling van Regeerakkoord Rutte tot na 2015 is getemporiseerd, in 2015 gereed zijn. Tegen die tijd wordt bezien welke maatregelen na 2015 nog moeten worden uitgevoerd. Daar dienen dan in elk geval de getemporiseerde maatregelen, de resultaten van het Innovatieprogramma KRW, de toestand van de waterkwaliteit en de financiële situatie op dat moment bij worden betrokken.

 • Natuurcompensatie Perkpolder:

  Project «Natuurcompensatie Perkpolder» maakt onderdeel uit van het wettelijk verplichte natuurcompensatieprogramma voor de tweede verdieping van de Westerschelde. Dit project is inmiddels betrokken bij de gebiedsontwikkeling Perkpolder. De gebiedsontwikkeling combineert de natuurdoelstelling met functies als wonen en recreatie en innovatieve concepten voor de lange termijn waterveiligheid. Tweede helft 2012 zal de gunning van het realisatiecontract plaatsvinden. De realisatie vindt plaats in de jaren 2013–2015.

 • Verruiming vaargeul Westerschelde:

  De derde verruiming van de vaargeul van de Westerschelde (zowel op Vlaams als Nederlands grondgebied) is uitgevoerd en gefinancierd door het Vlaams Gewest. Dit geldt ook voor het onderhoud van de verruimde vaargeul. Nederland financiert maximaal € 30 miljoen op Nederlands grondgebied voor wrakkenberging, kabels- en leidingbescherming, vaargeulwandverdediging, onderzoek en monitoring.

 • Natuurlijker Markermeer / IJmeer:

Door de afsluiting van het Markermeer en IJmeer van het IJsselmeer door de Houtribdijk kan het water niet vrij meer stromen. Bij harde wind wordt er veel slib van de bodem losgemaakt, wat het water vertroebelt. Hierdoor is sprake van een voortdurende verslechtering van de ecologische situatie, waarbij de Natura2000 instandhoudingsdoelstelling voor het gebied in gevaar komt. Het programma Natuurlijker Markermeer/ IJmeer heeft tot doel om mogelijke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit te onderzoeken en in de praktijk te toetsen. Hieruit volgt een pilot om te experimenteren met de maatregelen in het klein. De resultaten zullen in 2015 leiden tot een advies aan het Kabinet over welke mogelijke maatregelen in de toekomst nodig zijn voor het op peil brengen en houden van de waterkwaliteit van het Markermeer en IJmeer.

12.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

Nederland is partij in de verdragen waarin de internationale riviercommissies voor de Rijn, Maas en Schelde zijn opgericht. In deze commissies bespreekt Nederland watervraagstukken, op het gebied van kwaliteit, droogte en overstroming. De contributie voor deze commissies wordt jaarlijks vastgesteld. Daarnaast worden de commissies ondersteund in de voorbereiding en de uitvoering van hun werkzaamheden.

Voor de internationale zee bestaat het OSPAR-verdrag, wat een soortgelijke commissie kent als de riviercommissies, maar dan voor de internationale samenwerking en afstemming over vraagstukken op gebied van mariene milieu, ecologie en biodiversiteit in het noordoostelijk deel van de Atlantische Oceaan, inclusief de Noordzee. Ook voor OSPAR is jaarlijks contributie verschuldigd.

Door middel van twee Memoranda of Understanding (MOU’s) wordt UNESCO ondersteund. Het gaat hier om ondersteuning van het grondwaterinstituut «IGRAC» en om capacity building door UNESCO-IHE. De activiteiten versterken de langjarige samenwerking in de Deltalanden uit het Nationaal Waterplan.

Waterbeleid is een van de prioriteiten van de Europese Commissie. Zo stond het jaar 2012 in het teken van water. Dat jaar presenteert de Europese Commissie een nieuwe strategie voor waterbeleid, de Blueprint to Safeguard Europe’s Water. Eventuele beleidsaanpassing naar aanleiding van de evaluatie zal zoveel mogelijk binnen het bestaande EU beleidsinstrumentarium (o.a. stroomgebied benadering) haar beslag krijgen.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Algemene Doelstelling

Een ruimtelijk beleid voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, waarin sprake is van regionaal maatwerk, waarin de gebruiker voorop staat, waarin investeringen scherp geprioriteerd worden en waarin ruimtelijke ontwikkelingen, milieu en mobiliteit met elkaar zijn verbonden.

Regisseren

Rol en Verantwoordelijkheden

Het Rijk kiest bij het ruimtelijk beleid voor een selectieve beleidsinzet op 13 nationale belangen. Bij deze 13 nationale belangen is het Rijk verantwoordelijk voor de uitvoering. Het Rijk blijft daarnaast verantwoordelijk voor het systeem van ruimtelijk ordening. In dit kader werkt het Rijk aan meer eenvoudige regelgeving. Daarbij verwacht het Rijk dat medeoverheden zich eveneens inzetten voor meer eenvoud en verdere integratie op het gebied van ruimtelijke regelgeving. Hierdoor neemt de bestuurlijke drukte af en ontstaat er ruimte voor regionaal maatwerk. Om dit doel te bereiken is goede samenwerking met en inzet door medeoverheden van groot belang. In 2013 wordt deze nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling vormgegeven. De uitvoering van het rijksbeleid op de 13 nationale belangen is beschreven in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR – Kamerstukken II, 2011/12, 32 660, nr. 50).

Door een goede afstemming met de andere overheden en met maatschappelijke partners kan de rijksrol zo efficiënt mogelijk worden ingevuld. De Minister van Infrastructuur en Milieu is vanuit deze rol verantwoordelijk voor:

 • De vernieuwing en vereenvoudiging van het omgevingsrecht.

 • Het opstellen, onderhouden en coördineren van nationale en EU kaders en wet- en regelgeving op ruimtelijk gebied en ten aanzien van interbestuurlijke geo-informatie. Het vertalen en implementeren van relevante Europese beleidskaders.

 • Vanuit de ruimtelijke invalshoek bijdragen aan (de nieuwe) bestuurlijke structuren en inrichting.

 • De duurzame kwaliteit van de ruimtelijke inrichting en doelmatig gebruik van het bodem- en watersysteem.

 • Het ontwikkelen van nationale ruimtelijke visies, zoals de Rijksstructuurvisie Wind op Land, de Rijksstructuurvisie Ondergrond en de Rijksstructuurvisie Amsterdam – Almere – Markermeer.

 • Verdere ontwikkeling van kennis op het ruimtelijke vlak en het faciliteren van de toepassing daarvan door de andere overheden.

 • De structurele verankering van het ruimtelijk ontwerp in de beleidsprocessen en projecten van de ruimtelijke ontwikkeling.

 • Via de gebiedsagenda’s in kaart brengen van de inhoudelijke samenhang tussen (nationale) ruimtelijke projecten, verstedelijking, infrastructuur en (openbaar) vervoer op een zodanige wijze dat het afgestemde investeringsbeslissingen tussen Rijk en regio in het BO-MIRT ondersteunt.

Tenslotte is de minister verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van (een deel van) de wet- en regelgeving door de Inspectie Leefomgeving en Transport op dit beleidsterrein (zie beleidsartikel 24 Handhaving en toezicht).

Indicatoren en kengetallen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zal in samenwerking met het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) de bestaande tweejaarlijkse monitor van de Nota Ruimte ombouwen naar een tweejaarlijkse monitor Infrastructuur en Ruimte. De monitor Infrastructuur en Ruimte zal primair de realisatie van de nationale belangen onderzoeken, afgezet tegen de gestelde ambities. Op basis hiervan wordt verantwoording afgelegd aan de Tweede Kamer en kunnen eventuele aanpassingen in het beleid worden gedaan.

De monitor omvat alle dertien nationale belangen uit het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid. Voor dit artikel zijn de volgende kengetallen van belang (SVIR- Kamerstukken, 2011/2012, 32 660, nr. A/50):

Nationaal belang SVIR

Doel SVIR

Voorlopige kengetallen monitor Infrastructuur en Ruimte

Nulmeting 2010

1.

Een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren

Versterken concurrentiekracht stedelijke regio’s

– Internationale concurrentie Nederlandse regio’s

Zie de Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012, nulmeting. www.pbl.nl/publicaties/2012 of www.compendiumvoordeleefomgeving.nl

Bereikbaarheid

– Nabijheid wonen-werken

– 0,4% toename bereikbare banen tussen 2000 en 2010

Vestigingsklimaat

– Fysiek vestigings-klimaat

Monitor Infrastructuur en Ruimte 2012, nulmeting. www.pbl.nl/publicaties/2012 of www.compendiumvoordeleefomgeving.nl

2.

Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energie voorziening en de energietransitie

Realisering netwerk SEV-III

– Toename netlengte hoogspannings-lijnen met spanning 220 kV en hoger

– -----

Transitie duurzame energie

– Verbruik hernieuwbare energie

– 4,2% (2011)

Doelstelling windenergie

– Opgesteld vermogen windenergie op land en op zee

– 2 237 MW in 2010

3.

Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen

Buisleidingen in gereserveerde stroken

– Toename rode ontwikkelingen buisleiding-stroken

– -----

4.

Efficiënt gebruik van de ondergrond

Winning oppervlaktedelfstoffen verbinden met andere functies

– Nog uit te werken op basis van structuurvisie ondergrond

13

Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten

Ladder voor duurzame verstedelijking

– Ladder voor duurzame verstedelijking

– Evaluatie in 2014

Bron: www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/ Monitor Infrastructuur en Ruimte, nulmeting 2012

Kengetallen Geo-informatie (zie verder 13.02)
 

Basis-waarde

Peil-datum

Streef-waarde 1

Periode

Realisatie 2011

Streefwaarde 2

Periode

1 Gebruik nationaal

Georegister

1a deelnemende

Organisaties

1b beschreven datasets

1c unieke gebruikers

Index is 100

100% = 75

100% = 2 548

100% = 10 944

31-12-2011

Index is > 100

2011

133% = 100

181% = 4 616

141% = 15 481

Gebruik relevante overheidsbestanden 100%

2014

2 Implementatie Inspire

Inspire-monitor indicatoren

15-5-2010

Beter dan 2010-

2013

nvt

Volledig Inspire Compliant

2016

Beter conform Inspire

nvt

3 Basisregistraties:

             

BAG

opbouw registratie

gebruik

100%

100%

31-12-2011

100%

>50%

2011

>99%

>35%

100%

>90%

2014

BRT

opbouw registratie

gebruik

100%

100%

31-12-2011

100%

>75%

2011

100%

>60%

nvt

>90%

2014

BGT

opbouw registratie

gebruik

100%

100%

31-12-2011

>40%

nvt

2011

>30%

nvt

>90%

>90%

2014

BRK

opbouw registratie

gebruik

100%

100%

31-12-2011

100%

100%

2011

100%

100%

nvt

nvt

 

BRO

opbouw registratie

gebruik

100%

100%

31-12-2011

>10%

nvt

2011

<10%

nvt

>90%

>90%

2015

Beleidswijzigingen

In 2012 is de koers ingeslagen naar een andere ruimtelijke ordening. Vertrouwen in medeoverheden is de basis voor het bepalen van verantwoordelijkheden, regelgeving en rijksbetrokkenheid. Door hun regionale kennis en onderlinge samenwerkingsverbanden zijn gemeenten en provincies in staat om de opgaven integraal, doeltreffend en met kwaliteit aan te pakken. In 2013 zal het Rijk de overgang naar de nieuwe rol- en taakverdeling samen met de andere overheden definitief vorm geven en komen tot een heldere verdeling van verantwoordelijkheden.

Het Rijk vindt, zoals uiteengezet in de SVIR, de 9 stedelijke regio’s van de mainports, brainport, greenports en de valleys van nationale betekenis. De opgaven in deze gebieden worden opnieuw bekeken en vervolgens wordt de vernieuwde rijksrol bepaald. Om gebiedsontwikkelingen van de grond te krijgen zoekt het Rijk in samenwerking met marktpartijen en andere overheden naar nieuwe vormen van samenwerking en financiering.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 13 Ruimtelijke ontwikkeling (bedragen x € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen:

 

157 114

136 317

248 607

254 471

188 563

Garantieverplichtingen

 

65 344

65 344

65 344

65 344

 

Uitgaven:

 

147 634

108 299

195 601

188 907

188 563

Waarvan juridisch verplicht

 

85%

       

13.01

Ruimtelijk Instrumentarium

 

20 485

15 549

11 729

10 660

10 655

13.01.01

Opdrachten

 

17 238

13 999

10 579

10 410

10 405

13.01.02

Subsidies

 

3 247

1 550

1 150

250

250

               

13.02

Geo-informatie

 

30 556

30 141

30 031

29 908

29 802

13.02.01

Opdrachten

 

1 980

2 030

2 035

2 036

2 037

13.02.05

Bijdrage aan ZBO en RTW

 

28 576

28 111

27 996

27 872

27 765

               

13.03

Gebiedsontwikkeling

 

39 530

24 059

14 179

2 583

2 582

13.03.01

Opdrachten

 

757

725

2 119

33

32

13.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

 

38 773

23 334

12 060

2 550

2 550

 

– Bufferzones

 

5 303

       
 

– Projecten BIRK

 

19 642

15 529

12 060

   
 

– Projecten Nota Ruimte

 

13 828

7 805

     
 

– Projecten Bestaand Rotterdams Gebied

       

2 550

2 550

               

13.04

Ruimtegebruik bodem

 

57 063

38 550

139 662

145 756

145 524

13.04.01

Opdrachten

 

9 321

7 824

6 706

6 505

6 369

13.04.02

Subsidies

 

18 138

14 538

4 538

   
 

– Bedrijvenregeling

 

6 400

6 400

     
 

– Overige subsidies

 

11 738

8 138

4 538

   

13.04.04

Bijdrage aan medeoverheden

 

20 904

14 588

128 418

139 251

139 155

 

– Meerjarenprogramma Bodem

 

13 946

14 588

128 418

139 251

139 155

 

– Programma Gebiedsgericht instrumentarium

6 958

       

13.04.07

Bekostiging

 

8 700

1 600

     
 

– Uitvoering klimaatadaptie

 

8 700

1 600

     
 

Ontvangsten

 

934

934

934

934

934

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte uitgaven hebben met name betrekking op de uitvoering van het omgevingsloket, bijdragen aan de Nota Ruimte-, de BIRK- en de NSP-projecten, de bodemsaneringen van NS terreinen, de bedrijvenregeling, lopende incidentele subsidies, bijdragen in onderzoeksinspanningen met betrekking tot de klimaatadaptatie, de uitvoering van de basisregistraties en opdrachten in de sfeer van de geo-informatie/Inspire. Het restant heeft enerzijds betrekking op mogelijke knelpunten in de uitvoering van de Wet bodembescherming en incidentele subsidies. Anderzijds gaat het om budgetten die nodig zijn voor de uitvoering van het lopende ruimtelijke beleid, de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, het Deltaprogramma en dergelijke.

13.01 Ruimtelijk instrumentarium

Toelichting op de financiële instrumenten

13.01.01 Opdrachten

Uitvoering SVIR

De financiële middelen omvatten het houden van zicht op de realisatie van de Structuurvisie Ruimte en Infrastructuur en het zorgdragen voor kennis. Hiertoe behoren bijdragen aan de uitvoering van de monitor Infrastructuur en Ruimte, evaluaties over de realisatie van doelen, het uitvoeren van beleidsverkenningen en tot slot financiële bijdragen aan kennisinstituten, hoogleraren en het op peil houden van de vakkennis. De actieve ondersteuning van provincies en gemeenten in krimpregio’s door middel van kennis en experimenten wordt voortgezet.

Ontwerp en geo-analyse

Architectuur en ruimtelijk ontwerp zijn van belang voor «een goed systeem van ruimtelijke ordening»; één van de dertien nationale belangen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Goed ontwerp en goede ontwerpers dragen bij aan de samenhang, duurzaamheid en het verdienvermogen van de samenleving en leveren zo meerwaarde op maatschappelijk, economisch en cultureel terrein. De financiële middelen voor architectuur en ruimtelijk ontwerp worden gebruikt om de positie van het ontwerp en de ontwerpers te versterken. Dit is enerzijds gericht op de eigen rol en verantwoordelijkheid van het Rijk en anderzijds op het versterken van lokale en regionale ontwerpkwaliteit en -kracht. In de Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013–2016 «Werken aan Ontwerpkracht» is dit uitgewerkt. De Actieagenda is een interdepartementaal werkprogramma dat gelijktijdig met deze begroting aan de Tweede Kamer wordt verstuurd.

Naast geld voor het ontwerp omvat het budget tevens financiële middelen voor de ontwikkeling en het beheer van geo-analyse en voor de digitale verplichtingen die aan ruimtelijke plannen worden gesteld.

Vernieuwing omgevingsrecht

Binnen de interdepartementale programmadirectie Eenvoudig Beter wordt gewerkt aan de integrale Omgevingswet (Ow) en de implementatie van de Crisis- en Herstelwet (Chw). De Omgevingswet stroomlijnt het complex aan ruimtelijke wet- en regelgeving. In 2013 bereidt IenM het eerste concept Omgevingsbesluit en de Invoeringswet voor. In de invoeringswet wordt een groot aantal wetten aangepast aan de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast werkt het Rijk in 2013 verdere ideeën uit over hoe de onderliggende regelgeving beter ingedeeld kan worden volgens de principes van de Omgevingswet. Ook dit maakt betere besluitvorming mogelijk en geeft meer inzicht in het omgevingsrecht. De financiële middelen worden ingezet voor het nader uitwerken en testen van de instrumenten die landen in de Ow, het stroomlijnen van de onderliggende regelgeving, voor de doorlopende consultatie van de Ow, voor het omgevingsmanagement en voor de implementatie van de Ow en de implementatie van de Chw.

Digitalisering ruimtelijk instrumentarium

Een van de kerntaken voor de komende jaren is de digitalisering van het omgevingsrecht inclusief de ruimtelijk juridische instrumenten. De doorontwikkeling van Omgevingsloket online, RO-online en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) vormen onderdeel van de digitalisering van het omgevingsrecht. Het Omgevingsloket online is de digitale voorziening waarin aanvragen om omgevingsvergunning worden gedaan. RO-Online is de landelijke digitale registratie voor alle ruimtelijke plannen in Nederland. De WKPB heeft tot doel de toegankelijkheid van belastende overheidsbesluiten (publiekrechtelijke beperkingen) te verbeteren. De komende jaren wordt het omgevingsloket toekomstvast gemaakt en wordt RO-online aangepast voor de uitvoering van de omgevingswet.

Deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering

Het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma verkent hoe ruimtelijke maatregelen kunnen bijdragen aan het beperken van de gevolgen van overstroming, een hevige regenbui, langdurige droogte en extreme hitte. De voorstellen vanuit het deelprogramma vormen onderdeel van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie.

VerDuS

Verbinden van Duurzame Steden (VerDuS) is een onderzoeksprogramma van NWO waarin hetRijken private partijen nauw samenwerken aan onderzoek naar actuele vraagstukken en innovaties op het gebied van de bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke ordening van stedelijke gebieden in delta’s. Inzet van middelen is bedoeld voor het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis voor het realiseren van duurzame gebiedsontwikkeling in het stedelijke deltagebied.

13.01.02 Subsidies
 • Klimaatbuffers: Het programma klimaatbuffers ondersteunt de realisatie van natuurprojecten die de effecten van klimaatverandering tegengaan. Een coalitie van natuurorganisaties krijgt hiertoe subsidies. De verplichtingen hiervoor zijn in het verleden reeds aangegaan. De projecten binnen het programma zijn allen in uitvoering.

 • Afronding voorbeeldprojecten landschap: Het Innovatieprogramma Mooi Nederland stimuleert vanaf begin 2009 verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 58 Voorbeeldprojecten kregen in dit kader medefinanciering uit de Innovatieregeling Mooi Nederland. Uiterlijk 2019 zal het laatste project zijn gerealiseerd. Naar aanleiding van de motie Wiegman is geld van het innovatieprogramma ook beschikbaar gesteld voor «Voorbeeldgebieden Investeren in het landschap». Deze pilot-projecten worden medio 2015 afgerond.

13.02 Geo-informatie
13.02.01 Opdrachten

De structurele middelen zijn bestemd voor de exploitatie, beheer en onderhoud van de voorzieningen voor de Europese verplichtingen, waaronder de implementatie van de Europese richtlijn Inspire, gericht op ontsluiting en harmonisatie van ruimtelijke gegevens.

Verder zijn hier opgenomen de opdrachten aan onder meer Geonovum, SAGEO en Geofort in het licht van de beleidsuitvoering portefeuille geo-informatie.

13.02.05 Bijdragen aan ZBO/RWT

Het betreft een bijdrage aan het Kadaster. De investeringen zijn bestemd voor de ontwikkeling en realisatie van de basisregistratie grootschalige topografie en voor de gezamenlijke ontsluiting van geo-informatie in Nederland. In 2013 omvat dit het daadwerkelijk in beheer nemen/geven nationale geo-informatie infrastructuur (PDOK), brede verspreiding van aansluitingen op en gebruik van het nationaal georegister (NGR) in relatie tot Europese richtlijn Inspire.

De middelen voor exploitatie, beheer en toezicht betreffen de basisregistraties (grootschalige) topografie, kadaster en adressen en gebouwen.

13.03 Gebiedsontwikkeling
13.03.01 Opdrachten

Het MIRT is het programma van projecten/programma’s in het ruimtelijk fysieke domein. De nadruk ligt op projecten en programma’s waaraan het Rijk financieel bijdraagt. Ook projecten en programma’s waaraan het Rijk niet financieel bijdraagt, maar die wel van rijksbelang zijn, worden in het MIRT besproken. Het streven is een brede afstemming van alle (samenhangende) projecten van verschillende overheidslagen en in verschillende beleidssectoren, om te komen tot een efficiënte inzet van overheidsmiddelen. In het MIRT wordt ook de samenhang met decentrale belangen en regionale opgaven besproken. Dit doet het Rijk met de regio voor alle ruimtelijke en mobiliteitsonderwerpen in de bestuurlijke overleggen MIRT aan de hand van de gezamenlijke gebiedsagenda’s van Rijk en regio.

13.03.04 Bijdragen mede overheden
 • bufferzones: Bufferzones betreffen de oude rijksverplichtingen uit het Investeringsfonds ILG. De resterende verplichtingen van het Rijk voor de bufferzones zullen via een decentralisatie-uitkering in het provinciefonds worden opgenomen. Het Rijk en IPO hebben mede hierover overeenstemming bereikt in het kader van het bestuursakkoord natuur.

 • projecten nota ruimte: Het budget is een extra impuls voor de versterking van de economische concurrentiepositie, krachtige steden en platteland, borging belangrijke ruimtelijke waarden en borging van veiligheid. Beoogd wordt alle projecten te decentraliseren. De financiële reeks betreft alleen uitgaven voor bestaande afspraken.

 • projecten BIRK: Het Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) is ingezet ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit in stedelijke centra of stedelijke gebieden. De projecten zijn volop in uitvoering. De financiële bijdrage van een groot aantal projecten is in 2011 al overgemaakt naar het gemeentefonds, waarmee de projecten gedecentraliseerd zijn.

 • Nieuwe Sleutel Projecten (NSP): het budget is ingezet ter ontwikkeling en versterking van 6 centra in nationale stedelijke netwerken door (her)ontwikkeling van Hogesnelheidslijn (HSL) stations en omgeving.

 • Bestaand Rotterdams Gebied (BRG): de financiële middelen voor BRG zijn bijdragen tot en met 2021 om de doelstellingen zoals verwoord in de uitwerkingsovereenkomst van het deelproject Bestaand Rotterdams Gebied van 2 september 2005 te kunnen bereiken.

13.04 Ruimtegebruik bodem
13.04.01 Opdrachten

Het beleidsonderbouwend onderzoek betreft onder meer onderzoek ten behoeve van de Structuurvisies «Ondergrond» en «Wind op land», de fundamentele herziening van de Wet bodembescherming en de aanpassing van de financiering van de Commissie MER. Ten behoeve van het opstellen van de structuurvisies en bijbehorende besluitvorming worden voor iedere structuurvisie onder meer onderzoeken, een plan-m.e.r. en publieksconsultatie uitgevoerd.

13.04.02 Subsidies
 • Bedrijvenregeling: Op grond van de Wet bodembescherming en het Besluit financiële bepalingen bodemsanering, worden subsidies in het kader van de bedrijvenregeling vastgelegd.

 • NS bodem: Dit betreft de subsidie aan de Stichting Bodemsanering NS op basis van het convenant Bodemsanering NS- percelen (d.d. 21 december 1995).

 • Programma Commissie MER: Het betreft een vergoeding aan de, bij wet ingestelde, Commissie voor de milieueffectrapportage. De vergoeding wordt door IenM (60 procent), EL&I (30 procent) en OCW (10 procent) bekostigd. Voorzien is dat de financiering van de Commissie in de komende jaren zal wijzigen zoals in het Regeerakkoord VVD – CDA 2010 is vastgelegd. In 2012 wordt vastgelegd hoe het wettelijk instrument MER na 2013 wordt gefinancierd. De subsidie vanuit IenM wordt afgebouwd. De bedoeling is dat de MER kostendekkend gaat worden door de tarieven van een vrijwillige MER stapsgewijs te verhogen.

 • Incidentele subsidies: Dit betreft o.a. subsidies aan de Stichting Kennisontwikkeling Bodem.

13.04.04 Bijdragen mede overheden
 • Meerjarenprogramma bodem: De bijdragen voor de sanering van vervuilde bodem worden verleend aan het bevoegde gezag voor het uitvoeren van een bij wet toegekende taak. De budgetten t/m 2014 zijn grotendeels toegekend via Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en de Decentralisatie-uitkering (DUB) bij het ministerie van BZK. In de periode t/m 2014 is ook budget voorzien voor knelpunten zoals het project «Cadmium in de Kempen» en Moerdijk.

 • Programma Gebiedsgericht Instrumentarium; Onder dit programma vallen o.a. de budgetten die onderdeel vormden van het Investeringsbudget Landelijk Gebied en waarvan de resterende middelen via een decentralisatie-uitkering in het provinciefonds kunnen worden opgenomen.

13.04.07 Bekostiging
 • Kennis voor klimaat: Het onderzoeksbudget is aan de Stichting Kennis voor Klimaat toegekend ten behoeve van het Nationaal Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.

 • Klimaat voor Ruimte: Het onderzoeksbudget is aan de Stichting Klimaat voor Ruimte toegekend ten behoeve van het Onderzoeksprogramma Klimaat voor Ruimte.

 • MKB krediet: Het betreft de mogelijkheid voor een ondernemer in het midden- en kleinbedrijf met onvoldoende middelen of te weinig zekerheden voor krediet bij een bank, om een borgstelling voor een gedeelte van het benodigde budget voor bodemsanering te krijgen. IenM sluit aan bij de garantieregeling van EL&I.

Artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid

Algemene Doelstelling

Om weggebruikers snel, veilig, betrouwbaar en duurzaam van A naar B te laten reizen via de weg ontwikkelt, beheert en benut IenM het hoofdwegennet. Er wordt ingezet op samenwerking met decentrale wegbeheerders en er worden ontwikkelingen aan voertuigen en gedrag aangejaagd.

Dit draagt bij aan de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Nederland

(Doen) Uitvoeren

Rol en verantwoordelijken

De minister is verantwoordelijk voor een robuust mobiliteitssysteem van sterke verbindingen, sterke modaliteiten, voorspelbare reistijden en goede bereikbaarheid (zie ook artikelen 15 Openbaar vervoer en 16 Spoor). Voor het hoofdwegennet betekent dit dat de minister zorgt voor:

 • De besluitvorming over en uitvoering van infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Aanlegprojecten worden in het MIRT vastgelegd. De bijdragen zijn gerelateerd aan het Infrastructuurfonds (artikel 12 Hoofdwegen).

 • De financiering (via het Infrastructuurfonds) van het programma Beter Benutten.

 • De uitvoering van het beheer en onderhoud door Rijkswaterstaat als beheerder van het hoofdwegennet. De beheer en onderhoud activiteiten zijn op het Infrastructuurfonds (artikel 12 Hoofdwegen) terug te vinden.

 • Het vormgeven (in saneringsplannen) en uitvoeren van de aanpak van hoge geluidbelastingen langs rijkswegen door middel van het meerjarenprogramma Geluid (MJPG).

Regisseren

De minister is verantwoordelijk voor de vormgeving en deels ook de uitvoering van het beleid inzake wegen en verkeersveiligheid, waaronder het toezicht op de uitvoering van de wet- en regelgeving. Via wet- en regelgeving, aansturing van Rijkswaterstaat in het beheer van het wegennet en afspraken met het bedrijfsleven, zorgt IenM voor veilige infrastructuur en optimaal gebruik daarvan. Daarbij wordt ingespeeld op ontwikkelingen bij gebruikers, voertuigen en infrastructuur.

Deze regierol wordt concreet ingevuld door:

 • Regelgeving en afspraken over voorzieningen- en kwaliteitsniveaus bij infrastructuur in het kader van veiligheid, betrouwbaarheid, snelheden, doorstroming en duurzaamheid.

 • Een slim gebruik van de huidige en toekomstige infrastructuur, wordt met het programma Beter Benutten -naast investeringen in de infrastructuur- gewerkt aan het terugdringen van de files met 20 procent op specifieke corridors in de drukste gebieden van het land, ten opzichte van een situatie zonder het programma Beter Benutten (zie ook artikelen 15 Openbaar vervoer en 16 Spoor). Samen met de regio’s worden de afgesproken gebiedspakketten in het kader van Beter Benutten uitgevoerd om zo op basis van maatwerk de beoogde effecten te realiseren. Daarbij is er nadrukkelijk ook samenwerking met het bedrijfsleven.

 • Met de inzet van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008–2020 en de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid wordt het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden verminderd. Dit Plan richt zich op verbetering van het gedrag van diverse gebruikers als ook hun voertuigen en de infrastructuur.

 • De vaststelling in 2012 van een beleidsimpuls aan het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008–2020. Dit is een uitwerking van de strategie met focus op verbetering van de verkeersveiligheid van de prioritaire aandachtsgebieden: fietsers, ouderen en jonge beginnende bestuurders.

 • Samen met decentrale overheden en maatschappelijke partners is met name aandacht voor de groeiende risicogroepen onder de verkeersdeelnemers: ouderen, fietsers, notoire overtreders en beginnende bestuurders.

 • Het oplossen van de knelpunten voor luchtkwaliteit langs het hoofdwegennet door middel van maatregelen (zowel generaal en locatie specifiek) in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Tenslotte is de minister verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van (een deel van) de wet- en regelgeving door de Inspectie Leefomgeving en Transport op dit beleidsterrein (zie beleidsartikel 24 Handhaving en toezicht).

Indicatoren en kengetallen

Indicator: acceptabele reistijd
 

Basis- waarde 2001

2007

2008

2009

2010

2011

Streefwaarde 2020

percentage trajecten waar de streefwaarde wordt gehaald1.

86%

80%

80%

84%

83%

80%

100%

Bron: Rijkswaterstaat/DVS, 2012

1

De reistijd op een traject is acceptabel als de streefwaarde voor de reistijd wordt gehaald. De streefwaarde voor trajecten van het hoofdwegennet tussen steden is een reistijd in de spits van maximaal 1,5x de reistijd buiten de spits (referentiesnelheid 100 kilometer/uur). Op trajecten rond de vijf grote steden en trajecten op niet-autosnelwegen van het hoofdwegennet is de streefwaarde maximaal 2,0. Er zijn 188 trajecten (alle autosnelwegen binnen het hoofdwegennet). Hiervan zijn er 82 trajecten onbemeten. Aangenomen is dat deze onbemeten trajecten voldoen aan de gewenste reistijd in de spits omdat dit de minst drukke trajecten zijn.

Indicator: lokale luchtkwaliteit NO2 en geluidsknel-punten langs hoofdwegen

 

Basis-waarde peildatum

Waarde 2006

Waarde 2007

Waarde 2008

Waarde 2009

Waarde 2010

Waarde 2011

Streef-waarde peildatum

Lokale luchtkwaliteit NO2

             

0 knelpunten langs rijkswegen 2015

Geluids-knelpunten langs hoofdwegen

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

7 500

7 500

0 knelpunten langs rijkswegen 2015

Bron: Rijkswaterstaat DVS

Voor lokale luchtkwaliteit geldt dat uiterlijk per 1 januari 2015 op alle locaties langs rijkswegen de grenswaarde voor NO2 gehaald moet worden. Tussenliggende waarden zijn niet vastgesteld. Voor PM10 wordt op alle locaties langs rijkswegen aan de grenswaarde voldaan die geldt vanaf 11 juni 2011.

Het saneringsprogramma aanpakken geluidsknelpunten langs spoor- en hoofdwegen is in 2011 van start gegaan. Het Meerjarenprogramma geluidsanering (MJPG) pakt de geluidsknelpunten langs hoofdwegen (>65 dB Lden) aan, zoals in de Nota Mobiliteit geformuleerd. Voor 10 procent van de woningen zal de aanpak bestaan uit gevelisolatie en zal de belasting boven de 65 dB blijven. Indien mogelijk wordt nu al meteen bij reconstructie van een (spoor)weg om andere redenen dan geluid een geluidsknelpunt aangepakt.

Indicator: Ontwikkeling aantal verkeersslachtoffers
 

Basiswaarde 2002

2008

2009

2010

20111

Doelstelling 2010

Streefwaarde 20132

Doelstelling 20203

aantal verkeersdoden

1 066

750

720

640

661

750

675

500

ernstig verkeersgewonden

16 100

17 600

18 600

19 200

 

14 800

13 540

10 600

Bron: Rijkswaterstaat DVS

1

Het aantal ernstig verkeersgewonden over 2011 is niet eerder beschikbaar dan in het najaar van 2012.

2

De streefwaarde voor 2013 is berekend door lineaire interpolatie tussen de doelstelling voor 2010 en de doelstelling voor 2020.

3

De streefwaarden voor 2020 zijn onder de aanname van invoering van Anders Betalen voor Mobiliteit volgens het volledige scenario Nouwen.

Beleidswijzigingen

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is een actualisatie van het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR vervangt o.a. de Nota Ruimte en Structuurvisie Randstad 2 040, de Mobiliteitsaanpak en de Nota Mobiliteit. Daarmee is de SVIR «Kapstok»voor uitwerkingen van beleid met ruimtelijke consequenties.

De Monitor Infrastructuur en Ruimte zal zicht houden op de effecten van het SVIR-beleid en zal eens per twee jaar worden opgesteld. In 2012 is de eerste nulmeting aan de Tweede Kamer gezonden, in 2014 is de eerste vervolgmeting beschikbaar (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 660, nr. 51).

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 14 Wegen en verkeersveiligheid (bedragen x € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

40 180

30 303

30 847

27 996

27 950

Uitgaven

 

40 405

36 136

30 547

27 996

27 947

waarvan juridisch verplicht

 

54%

       

14.01

Netwerk

 

20 215

16 880

12 849

10 334

10 293

14.01.01

Opdrachten

 

17 079

14 274

8 683

7 734

7 713

14.01.02

Subsidies

 

856

26

1 586

20

0

14.01.03

Bijdrage aan agentschappen

 

2 280

2 580

2 580

2 580

2 580

14.02

Veiligheid

 

20 190

19 256

17 698

17 662

17 654

14.02.01

Opdrachten

 

6 191

5 764

6 897

6 861

6 853

14.02.02

Subsidies

 

13 215

13 014

10 335

10 335

10 335

14.02.03

Bijdrage aan agentschappen

 

784

478

466

466

466

 

Ontvangsten

 

6 782

6 782

6 782

6 782

6 782

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte uitgaven hebben met name betrekking op subsidies en bijdragen aan de diverse verkeersveiligheidsorganisaties. Het restant heeft met name betrekking op het uitvoeren van onderzoeken en het uitvoeren van verschillende verkeersveiligheidscampagnes

Extracomptabele verwijzingen

Extracomptabele verwijzing naar artikel 12 Hoofdwegennet van het Infrastructuurfonds (x € 1 000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Bijdrage uit artikel 26 van Hoofdstuk XII aan artikel 12 Hoofdwegennet van het Infrastructuurfonds

2 466 758

2 890 111

2 100 030

2 381 094

2 353 439

Andere ontvangsten van artikel 12 Hoofdwegennet van het Infrastructuurfonds

262 105

182 025

57 573

490 329

112 698

Totale uitgaven op artikel 12 Hoofdwegennet van het Infrastructuurfonds

2 728 863

3 072 136

2 157 603

2 871 423

2 466 137

waarvan

         

12.01

Verkeersmanagement

22 072

18 734

20 539

20 412

19 700

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

413 383

494 538

350 416

361 701

475 926

12.03

Aanleg

1 451 135

1 595 467

895 243

1 858 548

1 405 260

12.04

GIV/PPS

420 256

566 737

508 980

251 390

188 606

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

422 017

396 659

382 425

379 372

376 644

Belastinguitgaven (x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Artikel 14: Wegen en verkeersveiligheid

             

Belasting op zware motorrijtuigen (eurovignet)

 

 

 

 

 

 

 

Teruggaaf internationaal gecombineerd vervoer

0

0

0

0

0

0

0

Motorrijtuigenbelasting

             

Nihiltarief OV-bussen op LPG

0

0

0

0

0

0

0

Vrijstelling taxi's

50

52

53

55

57

58

60

Vrijstelling wegenbouw

0

0

0

0

0

0

0

Nihiltarief MRB zeer zuinige auto's

108

190

250

6

11

0

0

Belastingen op personenauto's en motorrijwielen

             

Teruggaaf taxi's

70

71

74

77

81

84

87

Stimulans Euro-6 dieselpersonenauto's

1

1

9

       

Verlaging lastendruk op arbeid

             

b) gericht op werknemers

             

Verlaging fiscale bijtelling IB (zeer) zuinige auto's

196

240

254

245

215

215

214

Verlaging lastendruk op inkomsten uit vermogen

             

Vrijstelling groen beleggen forfaitair rendement

71

72

74

75

77

78

80

Heffingskorting groen beleggen

62

41

42

43

43

44

45

Energiebelasting

             

Teruggaaf kerkgebouwen

7

7

8

8

8

9

9

Teruggaaf non-profit

22

23

26

28

29

30

31

Vrijstellingen grootverbruik in de energiebelasting

8

8

8

8

8

8

8

14.01 Netwerk

Toelichting op de financiële instrumenten

14.01.01 Opdrachten

De opdrachten betreffen diverse onderzoeken op het gebied van lucht, geluid en wegmaatregelen.

Daarnaast vinden uitgaven plaats voor de inrichting van het European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Dit register vormt het hart van de nieuwe Europese verordening voor het opleggen van aanvullende voorwaarden voor de toegang tot het beroep van internationaal goederen- en personenvervoer.

Opdrachten aan de Landsadvocaat worden gegeven ten behoeve van het bijstaan van de Minister in bezwaar- en beroepsprocedures.

Er worden uitgaven gedaan voor het sectorakkoord logistieke efficiency, tunnelveiligheid en vindt in 2013 de eindafrekening plaats van het stimuleringsprogramma Duurzame logistiek.

Voor het programma Beter Benutten vindt opdrachtverlening plaats voor het Beter Benutten communicatieplan, monitoring en evaluatie, expertgroepen en voor de gebiedspakketten. Tenslotte worden uitgaven gedaan ten behoeve van het Nationaal programma Beter benutten bestaande uit Intelligent Transport Systems (ITS), knooppunten, fiscaliteit en logistiek.

14.01.02 Subsidies

Uitgaven hebben betrekking op in voorgaande jaren verstrekte stimuleringssubsidies proeftuinen duurzame mobiliteit en het CO2 reductieprogramma. Daarnaast worden subsidies verstrekt aan het Instituut voor duurzame Mobiliteit (IvDM) voor het uitvoeren van het programma het Nieuwe Rijden, aan de stichting VERN voor het verbeteren van het imago van de logistieke sector, aan de Stichting Carbon-Light Mobility (CLIM) voor het uitvoeren van «De Stille Klimaat Coalitie».

In het kader van Beter Benutten wordt subsidie verstrekt aan de Koninklijke vereniging MKB Nederland.

14.01.03 Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de capaciteitsinzet in het kader van Beleidsondersteuning en advies.

14.02 Veiligheid
14.02.01 Opdrachten

In het kader van vereisten aan voertuig en technologie vinden ISA-pilots (intelligente snelheidsassistent) plaats met een verzekeraar en leasemaatschappij. Het stimuleren van de verkoop van veilige voertuigen gebeurt door deelname aan Euro NCAP. Euro NCAP beoordeelt realistisch en onafhankelijk de veiligheidsprestaties van Europa’s best verkochte auto’s.

Om gedragsbeïnvloeding te bereiken wordt ondermeer het Meerjarenprogramma Campagnes Verkeersveiligheid uitgevoerd.

Het verbeteren van de positie van kwetsbare verkeersdeelnemers gebeurt onder meer door onderzoek naar botsvriendelijke autofronten.

14.02.02 Subsidies

Er worden subsidies verstrekt aan maatschappelijke organisaties Veilig verkeer Nederland (VVN), ANBO, Fietsersbond, Team Alert en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV).

Voor het verbeteren van de positie van kwetsbare verkeersdeelnemers vindt samenwerking met ouderenbonden en andere maatschappelijke organisaties plaats. Er wordt uitvoering gegeven aan het meerjarenprogramma Blijf Veilig Mobiel. Het meerjarenprogramma Blijf Veilig Mobiel heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de verkeersveilige mobiliteit van senioren bij gelijkblijvende of toenemende mobiliteit. Het programma biedt een stimulans voor het aanbod van activiteiten voor senioren, waarmee zij hun verkeersveilig gedrag kunnen vergroten.

Daarnaast ontvangt het CBR een vergoeding voor de onderzoeken naar de rijvaardigheid alsmede de geestelijke en lichamelijke geschiktheid die zij uitvoeren en waarvan de kosten ingevolge de Regeling maatregelen Rijvaardigheid en Geschiktheid (RMRG) voor rekening van het Rijk komen.

14.02.03 Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de capaciteitsinzet in het kader van Beleidsondersteuning en advies.

Artikel 15 Openbaar vervoer

Algemene doelstelling

Reizigers veilig, betrouwbaar en snel vervoeren gericht op gemak en eenvoud door een optimaal openbaar vervoer netwerk. De verantwoordelijkheid van de minister inzake spoor wordt toegelicht in artikel 16.

Regisseren

Rol en verantwoordelijkheden

De minister is verantwoordelijk voor de vormgeving en deels ook de uitvoering van het beleid inzake regionaal openbaar vervoer (o.a. regionaal openbaar vervoer, taxi, waddenveren). Ook het toezicht op de uitvoering van de wet- en regelgeving valt onder de ministeriële verantwoordelijkheid. De rol «regisseren» heeft specifiek betrekking op de volgende onderdelen:

 • Het stellen van regels en de kaders (wetgeving) voor het openbaar vervoer (overheden, marktpartijen en reizigers). De regels en kaders hebben betrekking op het openbaar vervoer per bus, tram en metro, het CVV (Regiotaxi) en het openbaar vervoer over water.

 • Het faciliteren (waar nodig) van de decentrale overheden om ervoor te zorgen dat zij optimaal hun rol kunnen vervullen (denk daarbij aan het stimuleren van fietsgebruik, het landelijk fietsdiefstalregister en de nationale database voor reisinformatie voor het openbaar vervoer).

 • Het faciliteren van pilot-projecten de sociale veiligheid in het openbaar vervoer (in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie).

 • Het financieren van grote regionale en lokale projecten, vanuit artikel 14 op het Infrastructuurfonds: Regionaal, lokale infrastructuur. Via artikel 25 Brede doeluitkering (op hoofdstuk XII) wordt het realiseren van maatwerkoplossingen voor verkeers- en vervoersvraagstukken gefinancierd.

 • Het verlenen van concessies voor de Waddenveren (met uitzondering van Texel). De decentrale overheden verlenen concessies aan het regionaal openbaar vervoer (onder andere bus, tram, metro, gedecentraliseerde treindiensten, boot en CVV). Marktpartijen verrichten het vervoer en zijn concessienemers.

 • Het opstellen van wet- en regelgeving voor het taxivervoer om de vakbekwaamheid, tarieven en de toegang tot de markt te reguleren. De meeste besloten busregelgeving wordt in EU en internationaal verband voorbereid en vastgelegd in internationale verdragen, welke worden ingepast in nationale regelgeving.

 • Het beschikbaar laten maken van reisinformatie en waar nodig optreden als regisseur.

 • De implementatie van de OV-chipkaart en de invulling van de permanente structuur voor de governance daarvan.

Tenslotte is de minister verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van (een deel van) de wet- en regelgeving door de Inspectie Leefomgeving en Transport op dit beleidsterrein (zie beleidsartikel 24 Handhaving en toezicht).

Kengetallen en indicatoren

Kengetal Overzicht reizigerskilometers regionaal openbaar vervoer (x 1 mrd)
 

2007

2008

2009

2010

2011

Stadsregio's

3,6

3,6

3,7

3,9

4,0

Provincies

2,9

2,8

2,81

2,8

2,9

Totaal

6,5

6,4

6,5

6,7

6,9

Bron: WROOV

1

Gebaseerd op een raming.

Toelichting

De reizigerskilometers hebben alleen betrekking op de kilometers die zijn afgelegd met bus, trein en metro. De reizigerskilometers die met de regionale treinen zijn afgelegd worden niet meegeteld.

Kengetal klanttevredenheid regionaal openbaar vervoer
 

2007

2008

2009

2010

2011

Algemeen oordeel

7,0

7,2

7,2

7,2

7,2

Informatie en veiligheid

7,3

7,5

7,5

7,5

7,5

Rijcomfort

7,0

7,2

7,2

7,2

7,3

Tijd en doorstroming

6,0

6,2

6,5

6,5

6,6

Prijs

6,3

6,5

6,3

6,3

5,9

Bron: KpVV – Klantenbarometer 2011

Toelichting

Cijfers 2004–2006 zijn in 2007 aangepast (Kamerstukken II, 2007–2008, 23 645, nr. 191 dd 12 maart 2008)4

Kengetal Sociale veiligheid in het stads- en streekvervoer (1)
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Waardering veiligheidsgevoel in het voertuig als rapportcijfer

         

– Reizigers (1)

7,6

7,8

7,8

7,9

7,9

7,9

7,9

– Personeel (2)

6,5

6,3

nb

6,3

nb

6,5

nb

Onveiligheidsincidenten in en rond het OV in %

           

– Reizigers (3)

25

25

23

23

24

23

nb

– Personeel (4)

56

65

nb

69

nb

64

nb

Bron: KpVV – Klantenbarometer 2011 en KpVV – Reizigersmonitor, 2010

www.kpvv.nl/templates/mercury.asp?page_id=2035&onderwerp_sub=6

(1) Alle gegevens in de tabel hebben betrekking op het stads- en streekvervoer.

(2) Dit cijfer betreft het veiligheidsgevoel van het personeel zowel in als rond het voertuig.

(3) Dit is het ongewogen gemiddelde van de bus-, tram-, metro- en regionale trein reizigers, die ooggetuige en/of slachtoffer zijn geweest van één of meerdere incidenten.

(4) Dit is het percentage van het personeel dat één of meerdere keren slachtoffer is geweest van een incident. Bij (3) en (5). Voor personeel wordt tweejaarlijks gemeten.

Kengetal waardering consument en prijsontwikkeling taxi

Output

Verwachte

ontwikkeling

Landelijke ontwikkeling

relatief

4 grote steden

Waardering consument (gebruikers)1

Verbetering

Constant hoog:

Iets lager dan het landelijk gemiddelde

       
   

2005: 7,2 (precies: 7,16)

2005: niet gemeten

   

2006: 7,2 (precies: 7,22)

2006: 7,2

   

2007: 7,2

2007: 7,1

   

2008: 7,3

2008: 7,4

   

2009: 7,2

2009: 7,2

   

2010: 7,5

2010: 7,2

   

2011: 7,8

2011: 7,1

       

Prijsontwikkeling

(straattaxi)2

Prijsdaling

   
   

2005: +1,7%

2005: + 1,6%

   

2006: + 1,9%

2006: + 2,6%

   

2007: + 3,9%

2007: + 3,6%

   

2008: 1,2 %

2008: – 24,6% tot + 6%

   

2009: varieert van 1,2% voor stadsrit en 1,1% voor buitenrit (2)

2009: varieert van 0,1% voor stadsrit en – 0,1% voor buitenrit (2)

   

2010: varieert van + 1,2% voor stadsrit en + 1,1 % voor buitenrit

2010: +0,2% voor een stadsrit en +0,4% voor een buitenrit

   

2011: stadsrit + 2,6%

buitenrit + 2,2,%

2011: stadsrit 0,0%

buitenrit –0,4%

Bron: TNS Consult, I&O Research.

1

Waardering consument: Vier grote steden: Mysteryshopper Onderzoek 2011 ; TNS Consult, landelijke ontwikkeling: taximonitor gebruikers 2011 ; I&O Research.

2

Prijsontwikkeling: De ontwikkeling van bedrijven en hun tarieven in de Nederlandse taximarkt in 2011: TNS Consult (rapportage nog niet gereed), Taxitarieven 2011: De ontwikkeling van de taxitarieven in de Nederlandse taximarkt in de periode 2007–2011; TNS Consult.

Toelichting

Jaarlijks vindt onderzoek plaats naar zowel de waardering van de consument als de prijsontwikkeling van het taxivervoer. In 2011 is gekozen voor een gewijzigde onderzoeksopzet, waarbij niet langer een algemene waardering van het taxigebruik wordt gevraagd. De waardering is nu gebaseerd op de ervaring van de klant tijdens zijn meest recente taxirit. In de 4 grote steden vindt jaarlijks mystery shopper onderzoek plaats naar de kwaliteit van de straattaxi. De landelijke prijsontwikkeling van de straattaxi wordt jaarlijks gemeten voor een tweetal referentieritten; één met 5 kilometer lengte (meest voorkomende rit in de steden) en één met een lengte van 15 kilometer (vooral kleinere steden en platteland).

Beleidswijzigingen

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is een actualisatie van het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR vervangt o.a. de Nota Ruimte en Structuurvisie Randstad 2 040, de Mobiliteitsaanpak en de Nota Mobiliteit. Daarmee is de SVIR «kapstok» voor uitwerkingen van beleid met ruimtelijke consequenties.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 15 Openbaar vervoer (bedragen x € 1 000)

15 Openbaar vervoer

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

6 362

6 325

7 362

7 247

7 241

Uitgaven

 

8 316

8 122

7 362

7 247

7 241

Waarvan juridisch verplicht

 

75%

       

15.01 Openbaar vervoer

 

8 316

8 211

7 362

7 247

7 241

15.01.01 Opdrachten

 

6 470

6 243

5 434

5 192

5 186

15.01.02 Subsidies

 

851

884

933

1 060

1 060

15.01.03 Bijdrage aan agentschappen

 

995

995

995

995

995

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte uitgaven hebben met name betrekking op een bijdrage aan Rijkswaterstaat en subsidies. Het restant heeft met name betrekking op het uitvoeren van taken inzake de implementatie van de OV- Chipcard, de implementatie van de Boord Computer Taxi en de ontwikkeling en bouw van de Nationale Databank Openbaar Vervoergegevens, maar ook onderzoeken op het gebied van decentraal/regionaal vervoer en uitgaven ter stimulering van de marktwerking in het openbaar vervoer.

Extracomptabele verwijzingen

Extracomptabele verwijzing naar artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur van het Infrastructuurfonds (x € 1000)

Bijdrage uit artikel 26 van Hoofdstuk XII aan artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur van het Infrastructuurfonds

135 983

261 728

153 353

256 606

398 886

Andere ontvangsten van artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur van het Infrastructuurfonds

         

Totale uitgaven op artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur van het Infrastructuurfonds

135 983

261 728

153 353

256 606

398 886

waarvan

         

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

60 771

104 304

99 025

44 005

234 585

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

30 257

13 276

319

150

1 015

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

44 955

144 149

54 009

212 451

163 286

Belastinguitgaven (x € 1 000)

Artikel 15: Openbaar vervoer

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Omzetbelasting verlaagd tarief

             

Vervoer van personen (w.o. openbaar vervoer)

769

831

958

998

1 039

1 082

1 127

15.01.01 Opdrachten

Toelichting op de financiële instrumenten

Dit betreft voornamelijk (lopende) opdrachten ten behoeve van de implementatie van de OV- Chipcard, de implementatie van de Boord Computer Taxi en de ontwikkeling en bouw van de Nationale Databank Openbaar Vervoergegevens. Daarnaast maken uitgaven voor het OV-Loket, de concessie Waddenveren en het fietsbeleid onderdeel uit van deze middelen.

15.01.02 Subsidies

Het betreft een subsidie aan de Fietserbond, de subsidie voor de Geschillencommissie taxi en de subsidies voor de (monitoring van) sociale veiligheid in het openbaar vervoer.

15.01.03 Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft de jaarlijkse Agentschapbijdrage aan Rijkswaterstaat voor de beleidsondersteunde en adviserende taken ten behoeve van het openbaar vervoer.

Artikel 16 Spoor

Algemene doelstelling

Optimaal personen- en goederenvervoer per spoor voor reizigers, verladers en afnemers en een veilige en betrouwbare hoofdspoorweginfrastructuur met voldoende capaciteit.

(Doen) Uitvoeren

Rol en verantwoordelijkheden

De Minister is verantwoordelijk voor aanleg en beheer van de spoorweginfrastructuur.

Om hier invulling aan te geven wordt ProRail als uitvoerder ingeschakeld. De rol «uitvoeren» heeft betrekking op:

 • Verkenningen en planuitwerkingen

 • Aanleg van projecten

 • Beheer waaronder: inframanagement, verkeersleiding en capaciteitsmanagement

Regisseren

De minister is verantwoordelijk voor de vormgeving en deels ook de uitvoering van het spoorbeleid, waaronder het toezicht op de uitvoering van de wet- en regelgeving. De verantwoordelijkheid van IenM heeft betrekking op de volgende onderdelen:

 • Het vormgeven van de «Lange Termijn Spooragenda». Dit is de agenda voor wat vanuit maatschappelijk belang bereikt moet worden op het gebied van spoorvervoer.

 • Het aansturen van het beheer van en vervoer over spoor via concessies. Tot 1 januari 2015 heeft ProRail de beheerconcessie voor een doelmatig en doeltreffend beheer van de hoofdspoorweginfrastructuur. Vanaf 2015 wordt een nieuwe beheerconcessie verleend. Het vervoer op het hoofdrailnet is vastgelegd in de vervoerconcessie voor het hoofdrailnet met de Nederlandse Spoorwegen, die tot 1 januari 2015 loopt. Vanaf 2015 wordt tot de verlening van een nieuwe concessie overgegaan. Met ingang van 2015 wordt ook de Hogesnelheidslijn (HSL) onder de hoofdrailnet concessie gebracht.

 • Het realiseren van een betrouwbare, duurzame en veilige spoorweginfrastructuur door eisen te stellen aan het hoofdspoor en de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokkenen helder te omschrijven in de spoorwegwetgeving.

 • Het zorgen voor veilige lokale spoorwegen (tram en metro) door de wet lokaal spoor (in werking vanaf medio 2013).

 • Het zorgdragen voor de vormgeving van en implementatie van de internationale regelgeving en het opstellen van regels en kaders voor het vervoer per spoor. Daarbij gaat het onder andere om de capaciteitsverdeling op het spoor. Marktpartijen verrichten het vervoer.

 • Het opstellen van kaders voor het goederenvervoer per spoor, knooppunten met andere modaliteiten en achterlandverbindingen. Samen met overheden en infrastructuurbeheerders werken we aan de drie Europese spoorgoederencorridors (naar Frankrijk, Italië en Polen/Tsjechië) die in ons land beginnen, waarbij de regelgeving zoveel mogelijk wordt afgestemd op de Nederlandse situatie.

 • De roadmap European Railway Traffic Management System (ERTMS), een algemene veiligheidsaanpak, het plan van aanpak voor snelheidsverhoging op het spoor en daaropvolgend de uitvoering ervan.

Tenslotte is de minister verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van (een deel van) de wet- en regelgeving door de Inspectie Leefomgeving en Transport op dit beleidsterrein (zie beleidsartikel 24 Handhaving en toezicht).

Kengetallen en indicatoren

Indicator: Geleverde treinpaden (1)
 

2007

2008

2009

2010

2011

Grenswaarde 2012

Beschikbaarheid infrastructuur

99,40%

99,62%

99,51%

99,55%

99,39%

 

Geleverde treinpaden

     

97,80%

98,70%

98%

Toelichting

Tot 2010 werd «beschikbaarheid van de infrastructuur» als belangrijkste indicator gehanteerd. Vanaf 2010 is daarnaast ook de indicator «geleverde treinpaden» in beschouwing genomen. Dit is waar het de vervoerders als gebruiker van het spoor uiteindelijk om gaat. Vanaf 2012 wordt daarom alleen nog maar de indicator «geleverde treinpaden» gemonitord worden en zal de indicator «beschikbaarheid infrastructuur» komen te vervallen.

Indicator: Punctualiteit Hoofdrailnet (HRN)
 

Basiswaarde 2003

2007

2008

2009

2010

Grenswaarde Vervoerplan 20111

Realisatie 2011

Streefwaarde 2012

Indicator: 3 minuten punctualiteit HRN2

83,1%

87,0%

86,8%

86,6%

86,5%

is voor 2011 niet meer bepaald

89,6%

 

Indicator: 5 minuten punctualiteit HRNn102

   

93%

92,8%

92,5%

93%1

94,7%

93%

Reizigerspunctualiteit

         

90%

91,5%

 

Klantoordeel op tijd rijden (% dat een 7 of hoger geeft)

52%

51%

 

Bron: NS, vervoerplan 2012

1

Met het oog op de internationale vergelijkbaarheid is vanaf het Vervoerplan 2011 de indicator gewijzigd van 3 minuten punctualiteit in 5 minuten punctualiteit.

2

afhankelijk van de uitvoering van de 2e fase van het Herstelplan (2007–2012).

Spoorveiligheid (naar risicodrager)

Hieronder staan de indicatoren voor spoorwegveiligheid toegelicht. Dit betreft de ontwikkeling van de verschillende veiligheidsdoelstellingen voor de diverse risicodragers, aangegeven in NRV (national reference value) en MWA (moving weighted average). De Europese systematiek wordt ook toegepast in de Derde Kadernota Railveiligheid. Niet voor iedere indicator bestaat een NRV. De tabel met de ontwikkeling van de MWA’s wordt dan ook alleen getoond daar waar een NRV aanwezig is.

     

Beoordelingsjaar 2011

2010

Nr.

Risico-drager

Omschrijving indicator

Indicator berekend

NRV

MWA 2011

MWA 2010

1.1

Reiziger

FWSI onder reizigers / jaar / mld reizigertreinkm’s

0

3,43

3,04

3.42

1.2

Reiziger

FWSI onder reizigers / jaar / mld reizigerkm’s

0

0,03

0,02

0.03

2

Personeel

FWSI onder spoorpersoneel / jaar / mld treinkm’s

0,67

1,27

1,15

1.22

3.1

Overweg-gebruiker

FWSI onder overweggebruikers / jaar / mld treinkm's

76,51

106,92

85,79

105.84

3.2

Overweg-gebruiker

FWSI onder overweggebruikers / jaar / ((treinkm’s*aantal overwegen)/ lijnkm’s)

87,36

117,02

94,79

115.32

4

Anderen

FWSI onder onbevoegden op het spoor / jaar / mld treinkm’s

26,27

2,38

8,72

2,38

5

Onbevoegden

FWSI onder «anderen (derden)» / jaar / mld treinkm»

6,74

4,09

4,22

4,09

6

Overall

Totaal FWSI / jaar / mlrd treinkm’s

110,47

120,9

98,85

119,8

Bron: Zie het rapport Railveiligheidsindicatoren 2011, Kamerstuk 29 893 nr.135.

Kengetal aantal treinbewegingen per week op A15-tracé van Betuwelijn
 

2009

2010

2011

Aantal treinbewegingen

220

400

450

Bron: KeyRail

In 2012 neemt het aantal treinen verder toe. Het gebruik van de Betuweroute in de eerste helft van 2012 is hoger dan de eerste helft 2011.

Kengetal Leefomgeving spoorwegen
 

Basiswaarde peildatum

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Geluidknelpunten langs spoorwegen. Bron: Prorail

12 500 woningen

7 500 woningen

8 900 woningen

7 200 woningen

(1)

(1)

(1)

Aantal opgeloste MJPO knelpunten. Bron: RWS/DVS.

0 in 2004

0

0

0

3

2

2 (2)

http://www.mjpo.nl/downloads/100267-DWW-Jaarverslag09_LR1.pdf

 

 

 

 

 

 

 

(1) De regelgeving liggend onder Swung-1 is nog niet afgerond. Zodra dit het geval is, zal de saneringsvoorraad bekend worden en kan het MJPG (meerjarenprogramma geluidsanering) formeel starten. Vanaf dat moment zal over de knelpunten uit het MJPG worden gerapporteerd.

(2) De ecoducten bij Hulshorst en Nijverdal zijn gerealiseerd.

Bron: Prorail, RWS/DVS

Kengetal sociale veiligheid NS
 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Klantoordeel veiligheid reizigers (1)

74

76

78

78

78

79,1

Reizigers die slachtoffer/ooggetuige zijn geweest van tenminste één incident

29

28

26

24

28

(3)

Percentage NSR-medewerkers dat haar/zijn gevoel van veiligheid overdag in de werkomgeving met een 7 of hoger beoordeelt

88

91

(2)

91

(2)

(4)

Percentage NSR-medewerkers dat haar/zijn gevoel van veiligheid 's avonds in de werkomgeving met een 7 of hoger beoordeelt

55

63

(2)

60

(2)

(4)

Percentage NSR-medewerkers dat één of meerdere incidenten heeft meegemaakt

21

19

20

20

20

20

Bron: Nederlandse Spoorwegen

Toelichting

(1) In het Vervoerplan5 van NS wordt voor sociale veiligheid, net als voor diverse andere zorggebieden, het klantoordeel gebruikt. Het klantoordeel veiligheid geeft een percentage en niet een cijfer. Het klantoordeel is het gewogen gemiddelde van de klantoordelen overdag en »s avonds in de trein en overdag en »s avonds op stations.

(2) Wordt niet jaarlijks door NS gemeten. NS houdt gemiddeld een keer per twee jaar een enquête onder medewerkers. Sociale veiligheid is een van de onderwerpen die aan bod komen.

(3) Ten tijde van het ter perse gaan was dit jaarverslag nog niet beschikbaar. Komt eind april.

(4) Het percentage NSR-medewerkers dat haar/zijn gevoel van veiligheid ’s avonds en overdag in de werkomgeving met een 7 of hoger beoordeelt wordt door NS onderzocht in de enquête die gemiddeld een keer per twee jaar onder haar medewerkers wordt gehouden. De enquête wordt nog wel uitgevoerd, maar op een andere wijze waarin hierboven genoemde vraagstellingen niet meer voorkomen. IenM zal deze percentages daarom in het vervolg niet meer in deze tabel opnemen.

Beleidswijzigingen

De vigerende visie op de toekomst van het spoor heeft geleid tot de huidige prioriteiten in het spoordossier in brede zin en tot het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) meer in het bijzonder. Het is van belang om de doelen voor het spoor voor de komende jaren te actualiseren, in samenhang te bezien en daarin te prioriteren. Hiervoor wordt een langetermijnvisie opgesteld: de «Lange Termijn Spooragenda». Deze zal bestaan uit een zevental hoofddoelen, zoals aangegeven in de kabinetsreactie op de Tijdelijke commissie Onderhoud en Innovatie spoor. Dit is de agenda voor wat vanuit maatschappelijk belang bereikt moet worden op het gebied van spoorvervoer. De Lange Termijn Spooragenda zal concrete hoofddoelen bevatten voor het spoor, die vertaald worden naar operationele doelstellingen op basis waarvan keuzes voor de toekomst gemaakt kunnen worden. In dit verband zals zoals aangegeven in de kabinetsreactie de programmering van projecten en programma’s en de samenhang daartussen.

De afgelopen jaren is ook duidelijk geworden dat stappen moeten worden gezet voor wat betreft betrouwbaarheid van de treindienst tijdens bijvoorbeeld winterweer of andere verstoringen. Daarnaast is het aantal passages van stoptonend seinpassages nog steeds te hoog en is door ProRail een ambitie om naar maximaal 10 van dergelijke passages per jaar te gaan neergezet. Op deze ambities zal actief worden gestuurd.

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is een actualisatie van het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR vervangt o.a. de Nota Ruimte en Structuurvisie Randstad 2040, de Mobiliteitsaanpak de Nota Mobiliteit. Daarmee is de SVIR «Kapstok» voor uitwerkingen van beleid met ruimtelijke consequenties.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 16 Spoor (bedragen x € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

9 473

6 030

6 020

5 868

5 865

Uitgaven

 

38 049

25 106

15 096

5 868

5 865

Waarvan juridisch verplicht

 

97%

       

16.01.01

Opdrachten

 

3 595

3 760

3 750

3 598

3 595

16.01.02

Subsidies

 

34 377

21 346

11 346

2 270

2 270

 

– Subsidies Bijzondere Spoordiensten

 

25 170

12 170

2 170

2 170

2 170

 

– Subsidie bodemsanering NS percelen

 

9 076

9 076

9 076

   
 

– Overige subsidies

 

131

100

100

100

100

16.01.05

Bijdragen aan internationale organisatie

 

77

       

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte uitgaven hebben met name betrekking op subsidies, bijdragen aan internationale organisaties, medeoverheden en aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Het restant heeft met name betrekking op het uitvoeren activiteiten ter ondersteuning van het beheer van en vervoer over het spoor via concessies, het programma Hoogfrequent Spoor en de uitvoering van de Lange Termijn Spooragenda.

Extracomptabele verwijzingen

Extracomptabele verwijzing naar artikel 13 Spoorwegen van het Infrastructuurfonds (x € 1 000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Bijdrage uit artikel 26 van Hoofdstuk XII aan artikel 13 Spoorwegen van het Infrastructuurfonds

2 137 752

2 328 957

2 346 105

2 269 030

2 364 576

Andere ontvangsten van artikel 13 Spoorwegen van het Infrastructuurfonds

60 000

59 999

237 999

181 999

194 207

Totale uitgaven op artikel 13 Spoorwegen van het Infrastructuurfonds

2 197 752

2 388 956

2 584 104

2 451 029

2 558 783

waarvan

         

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

1 324 515

1 236 384

1 236 800

1 111 748

1 210 581

13.03

Aanleg

706 311

986 382

1 181 055

1 172 552

1 181 262

13.04

GIV/PPS

148 776

148 040

148 099

148 580

148 790

13.07

Rente en aflossing

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

Extracomptabele verwijzing naar artikelonderdeel 17.02 Betuweroute van het Infrastructuurfonds (x € 1 000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Bijdrage uit artikel 26 van Hoofdstuk XII aan artikel 17.02 (Betuweroute) van het Infrastructuurfonds

4 699

6 000

6 000

   
16.01 Spoor

Toelichting op de financiële instrumenten

16.01.01 Opdrachten

Dit betreft voornamelijk (lopende) opdrachten ten behoeve van de nieuwe beheer- en vervoerconcessie, het vervolg van de exploitatie Betuweroute en een bijdrage aan het Platform transportveiligheid. Daarnaast maakt de jaarlijkse vergoeding aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) onderdeel uit van deze middelen, welke een vergoeding is voor haar werk op het gebied van spoor (o.a. de Vervoerkamer). De Vervoerkamer reguleert vooral de relatie tussen de beheerders en de gebruikers van het spoor.

16.01.02 Subsidies
 • Subsidies bijzondere spoordiensten: betreffen subsidies voor lijnen die na de gunning van het hoofdrailnet in 2005 aan het hoofdrailnet zijn toegevoegd. Met de Nederlandse Spoorwegen (NS) is in 2009 afgesproken dat deze subsidies per 2015 naar nul gaan omdat de exploitatie van het HRN in zijn geheel behoorlijk winstgevend is.

 • Subsidie bodemsanering NS-percelen: sinds 1996 dragen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (en zijn voorganger) en de Nederlandse Spoorwegen jaarlijks geld aan de Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen (SBNS) voor de landelijke aanpak van bodemverontreiniging in NS-percelen.

 • Overige subsidies: dit betreft voornamelijk lopende maatregelen in het kader van het actieplan Groei op het Spoor, een jaarlijkse bijdrage ten behoeve van de Complete Lijn Uitschakeling en de inzet van de 25kV Spanningtester (CLU+) op de Betuweroute en HSL in het kader van de daartoe gesloten overeenkomst met de betrokken Veiligheidsregio’s alsmede enkele kleine subsidies (Expert Netwerk Veiligheid Spoorvervoer (ENVS) en Rover).

16.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

Dit betreft een bijdrage aan de Organisation pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF). Deze internationale organisatie richt zich vooral op het creëren van een uniform rechtssysteem voor het vervoer van passagiers en vracht per rails.

Artikel 17 Luchtvaart

Algemene doelstelling

Het versterken van de internationale concurrentiekracht van de mainports van de Nederlandse luchtvaartsector en het realiseren van een efficiënt, veilig en duurzaam luchtvaartbestel voor goederen, passagiers en omwonenden.

Regisseren

Rol en verantwoordelijkheden

De minister is verantwoordelijk voor de vormgeving van de kaders en voor het binnen deze kaders (doen) realiseren van de gewenste ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart. De rol «regisseren» heeft ook betrekking op de volgende taken:

 • Voor een veilig en duurzaam gebruik van netwerken stelt de minister normen (en handhaaft deze). Om de concurrentiekracht van de luchtvaart te versterken streeft de minister naar een internationaal level playing field. Daarin passen een actief Nederlands lidmaatschap van de International Civil Aviation Organization (ICAO) en een gerichte bijdrage in de totstandkoming van Europese regelgeving inclusief een actieve rol in agentschappen als de European Aviation Safety Agency (EASA) en anderen.

 • Voor het in stand houden en versterken van het luchtvaartnetwerk van verbindingen van Nederland met de rest van de wereld zijn internationale overeenkomsten cruciaal (multilateraal en bilateraal). De minister sluit hiertoe overeenkomsten met de vanuit de Nederlandse luchtvaartpolitiek belangrijke landen.

 • Daarnaast wordt mede vanuit het oogpunt van verbetering van het milieu en van de kwaliteit van de leefomgeving in de luchthavengebieden de innovatie en de transitie naar een duurzame luchtvaart bevorderd. IenM zorgt voor de regelgeving op het gebied van marktordening, passagiersrechten, veiligheid, milieu en security en handhaaft de regelgeving om de publieke belangen te waarborgen. Veel van deze regelgeving komt in internationaal of Europees kader tot stand.

 • De minister richt zich nationaal en internationaal op het veiligstellen en efficiënter gebruiken van de capaciteit in het luchtruim en op verbetering van de prestaties van de Luchtverkeersleiding, intensievere samenwerking tussen civiele en militaire luchtverkeersleidingsorganisaties (co-locatie) en betere samenwerking van internationale luchtverkeersleidingsorganisaties binnen de Functional Airspace Block Europe Central (FABEC).

 • De minister geeft zoveel mogelijk ruimte voor ondernemerschap, met een maximaal beroep op de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor een permanente verbetering van de veiligheid en duurzaamheid met betrekking tot mainportbeleid.

 • Voorts geeft IenM invulling aan de wettelijke verplichtingen, zoals het nemen van omzettingsbesluiten (aanpassing aan nieuwe wetgeving) en luchthavenbesluiten voor de regionale luchthavens van nationale betekenis, en het vrijwaren van de veiligheidssloopzone van Schiphol.

 • Voorts zet de minister in op een intensivering en stroomlijning van de inspanningen van alle overheden, belangenorganisaties en sectorpartijen betrokken bij bovenstaande beleidsopgaven.

 • Tevens draagt de minister zorg voor een actieve inzet van Nederland in internationale gremia waar discussies worden gevoerd en besluiten worden genomen die van invloed zijn op het Nederlandse mainportbeleid, zoals in de Europese Raad van Transportministers.

Tenslotte is de minister verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van (een deel van) de wet- en regelgeving door de Inspectie Leefomgeving en Transport op dit beleidsterrein (zie beleidsartikel 24 Handhaving en toezicht).

Indicatoren en kengetallen

Indicatoren

Indicator: Stand van zaken aanwijzingen en beroepsprocedures regionale en kleine luchthavens (huidige wetgeving)

Veld

Stand van zaken/planning aanwijzing gereed

Beslissing Op Bezwaar

Beroep/RvS

Lelystad

2009

nvt

2011

Budel

Gereed

nvt

 

Ameland

Gereed

nvt

 

Hoogeveen

Gereed

nvt

 

Texel

Gereed

nvt

 

Terlet

Gereed

nvt

 

Seppe

Gereed

nvt

 

Noord-Oost polder

Gesloten

nvt

 

Teuge

Gereed

2009

2011

Maastricht

Gereed

2011

2012

Midden-Zeeland

Gereed

nvt

 

Eelde

Gereed

2010

2012

Rotterdam

2010

nvt

2011

Hilversum

Gereed

nvt

 

Drachten

Gereed

nvt

 

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012

Voor alle regionale luchthavens zijn in het verleden onder het regime van de (oude) Luchtvaartwet aanwijzingen geslagen. De tabel geeft een beeld van de luchthavens waar op grond van het aanwijzingsbesluit een bezwaar- en/of beroepsprocedure is doorlopen.

In 2001 is het AanwijzingbesluitGroningen Airport Eelde gewijzigd om de baanverlenging op de luchthaven mogelijk te maken en nieuwe geluidszones voor de luchthaven vast te stellen. De Raad van State heeft op 15 februari 2012 uitspraak gedaan in de laatste beroepsprocedure: de baanverlenging is goedgekeurd, de Aanwijzing van Groningen Airport Eelde met een verlengde landingsbaan is onherroepelijk geworden.

Indicator: Creëren van luchthavencapaciteit Schiphol
 

Basiswaarde 2009

Gerealiseerd 2010

Gerealiseerd 2010

Streefwaarde 2020

Gerealiseerde vliegbewegingen t.o.v. plafond 510 000

390 000

386 000

420 000

510 000

Bron: Amsterdam Airport Schiphol (AAS), januari 2012

Voor de luchthaven Schiphol is tot 2020 een plafond aan het aantal vliegbewegingen aan de orde. Met het oog op netwerkkwaliteit moet binnen dit plafond ruimte blijven voor de ontwikkeling van mainport gebonden verkeer. In het convenant «Behoud en versterking mainportfunctie en netwerkkwaliteit luchthaven Schiphol» is tussen Schiphol en het Rijk overeen gekomen dat op het moment dat 95 procent van het plafond van 510 000 vliegbewegingen op Schiphol gerealiseerd wordt de afspraken uit het convenant in werking treden. Het Rijk is hierbij verantwoordelijk voor het creëren van capaciteit op de luchthavens Eindhoven en Lelystad. De marktontwikkeling op Schiphol wordt daarom nauwlettend gevolgd.

Indicator: Creëren extra luchthavencapaciteit Eindhoven en Lelystad
 

Basiswaarde 2009

Gerealiseerd 2010

Streefwaarde 2011

Streefwaarde 2015

Streefwaarde 2020

Luchthavencapaciteit Eindhoven

0

0

0

10 000

25 000

Luchthavencapaciteit Lelystad

0

0

0

5 000

35 000 – 45 000

Bron: De individuele luchthavenbesluiten van het kabinet

De ontwikkeling van Eindhoven en Lelystad (met in totaal 70 000 extra vliegbewegingen per jaar) vindt plaats in een tempo en uitvoering waarmee de concurrentiepositie van Schiphol wordt versterkt doordat Schiphol hiermee meer ruimte krijgt voor écht mainportverkeer, conform het Convenant «Behoud en versterking mainportfunctie en netwerkkwaliteit luchthaven Schiphol».

Op basis van het Aldersadvies Eindhoven heeft het kabinet in 2010 besloten tot uitvoering van de afspraken over het accommoderen en in een luchthavenbesluit vastleggen van 25 000 extra vliegbewegingen waarmee het totaal in 2020 uitkomt op circa 43 000 vliegbewegingen.

De feitelijke toevoeging van capaciteit vindt plaats op het moment dat deze is vastgelegd in het luchthavenbesluit. De procedure is gestart in 2011 en zal naar verwachting in 2012 worden afgerond.

Voor de ontwikkeling van Lelystad is aan de heer Alders gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken voor een scenario van de ontwikkeling van totaal 35 000 – 45 000 vliegbewegingen. Voorjaar 2012 heeft de Alderstafel Lelystad haar advies uitgebracht. Na de zomer van 2012 volgt hierop de kabinetreactie.

Indicator: Stand van zaken omzettingsregelingen en luchthavenbesluiten

Veld

Gereed

 
 

Luchthavenbesluit

Omzettingsbesluit

Midden-Zeeland

 

2012

Hoogeveen

 

2011

Teuge

 

2010

Seppe

 

2011

Budel

 

2011

Drachten

 

2011

Ameland

 

2011

Stadskanaal

 

2012

Terlet

 

2011

Hilversum

 

2012

Texel

 

2012

Maastricht

voor 2015

 

Lelystad

voor 2015

 

Rotterdam

voor 2015

2012

Groningen–Eelde

voor 2015

2012

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2012

Het bevoegd gezag over de luchthavens die geen functie hebben voor groot handelsverkeer en internationale bereikbaarheid en daarmee een beperkt nationaal belang dienen, is met de wet Regelgeving Burgerluchthaven en Militaire Luchthavens (RBML) gedecentraliseerd naar de provincies, omdat die beter in staat zijn om op regionaal niveau de kosten en baten van deze luchthavens af te wegen. Dit zijn de zogenaamde luchthavens van regionale betekenis. De wet RBML is op 1 november 2009 in werking getreden. Voor de burgerluchthavens van regionale betekenis moet het Rijk omzettingsregelingen vaststellen.

In de loop van 2012 zijn de laatste omzettingsregelingen van deze groep luchthavens gerealiseerd.

De omzettingsregelingen voor de luchthavens van nationale betekenis zullen in de loop van 2012/2013 worden geslagen. Vervolgens moet voor de luchthavens van nationale betekenis uiterlijk op 1 november 2014 een luchthavenbesluit onder RBML zijn vastgesteld.

Indicator: Stand van zaken experimenten

Omschrijving experiment

Start

Besluit obv evaluatie

Bochtstraal Hoofddorp/Nieuw Vennep

2010

2011

Uitbreiden CDA's

2012

 

Alternatief M17

2011

LVB in procedure

Nieuw normen en handhavingsstelsel

2010

begin 2013

Overige routemaatregelen

vanaf eind 2011

 

Bron: voor start Staatscourant en voor besluiten brieven aan de Tweede Kamer

De geplande experimenten komen voort uit de Aldersafspraken middellange termijn. IenM is verantwoordelijk voor de formele procedure (Artikel 8.23a Wet Luchtvaart). Voorwaarde hierbij is dat de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) bij advies heeft aangegeven dat het experiment een gunstig effect kan hebben op de hinderbeleving. Belangrijke ijkpunten zijn de start van het experiment nadat de regeling gepubliceerd is en, volgend op de evaluatie, het besluit over het al dan niet definitief uitvoeren van de maatregel.

Ten aanzien van de Continuous Descent Approaches (CDA’s) is aan de Alderstafel afgesproken om in 2012 te starten met het vliegen van nieuwe routes. Ten aanzien van maatregel 17, die voorziet in het verlengen van de nachtprocedure tot 06.30 in de ochtend, is afgesproken deze te continueren, zolang het verkeersvolume dit toelaat. Een alternatief hiervoor is vooralsnog nog niet aan de orde.

Ten aanzien van het nieuwe normen en handhavingsstelsel is geen formeel experiment gestart cf 8.23a. Een formeel experiment is immers eerst aan de orde op het moment dat de grenswaarden in handhavingspunten moeten worden aangepast. Wel is afgesproken het experiment na het eerste jaar (eind 2011/begin 2012) en na het tweede jaar (eind 2012/begin 2013) te evalueren. Op basis van de eindevaluatie wordt besloten het nieuwe stelsel al dan niet in te voeren en de wetgeving hiervoor aan te passen.

Indicator: Luchthavengelden, ATC-heffingen en overheidsheffingen (aeronautical kosten)

Ranglijst kostenniveau (van hoog naar laag)

Realisatie 2010

Realisatie 2011

Streefwaarde 2012 e.v.

London Heathrow (LHR)

1

1

 

Parijs (CDG)

3

3

 

Frankfurt (FRA)

2

2

 

Gatwick

6

5

 

Schiphol

5

7

< LHR, FRA, CDG

Zürich

4

6

 

München

7

4

 

Brussel

8

8

 

Madrid

9

9

 

Bron: SEO, Benchmark Luchthavengelden en Overheidsheffingen 2011

Het streven is om de huidige positie van Schiphol onder die van Londen Heathrow, Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle te houden.

Kengetallen

Kengetal: Jaarlijkse TRG-score voor Schiphol in relatie tot de TRG-grenswaarde in het Luchthavenverkeerbesluit
 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Grens

TRG score

6,36

6,55

6,62

6,057

6,118

6,47

9,72

Bron: Handhavingsrapportage Schiphol (AAS) 2011

Het totale risicogewicht (TRG) is de som van de vermenigvuldiging van het maximale startgewicht met de ongevalkans per vliegbeweging. Het streven is dat het TRG van het luchthavenluchtverkeer bij Schiphol per gebruiksjaar niet meer dan 9,724 ton bedraagt (vastgelegd in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol). Door het hanteren van een grenswaarde wordt het door het luchtverkeer veroorzaakte risico beheerst. De overheid ziet erop toe dat de gestelde grenswaarde niet wordt overschreden.

Kengetal: Aantal bestemmingen waarnaar (> 2 x per jaar) met vnl. geregelde vluchten wordt gevlogen per luchthaven

Luchthaven

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Amsterdam

245

250

258

246

253

263

271

Frankfurt

279

285

288

291

284

283

288

London Heathrow

181

188

181

177

171

165

174

Parijs Charles de Gaulle

239

249

260

273

272

271

268

Brussel

132

131

158

190

183

188

200

Bron: Amsterdam Airport Schiphol (AAS) , op basis van APGdat (DIIO), januari 2012

Kengetal: Aantal vliegbewegingen per luchthaven (x 1 000)
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Amsterdam

405

423

436

428

391

386

420

Frankfurt

482

482

485

480

458

458

481

London Heathrow

472

471

476

473

460

449

476

Parijs Charles de Gaulle

514

533

544

551

518

492

507

Brussel

231

232

241

236

212

205

214

Bron: Amsterdam Airport Schiphol (AAS), januari 2011

Kengetal: Aantal passagiers in miljoenen per luchthaven
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Amsterdam

44

46

48

47

44

45

50

Frankfurt

52

53

54

53

51

53

56

London Heathrow

68

67

68

67

66

66

69

Parijs Charles de Gaulle

54

57

60

61

58

58

61

Brussel

16

17

18

19

17

17

19

Bron: Amsterdam Airport Schiphol (AAS), januari 2011

Kengetal: Vrachttonnage per luchthaven (x 1 000 ton)
 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Amsterdam

1 450

1 527

1 610

1 568

1 286

1 512

1 524

Frankfurt

1 864

2 031

2 074

2 021

1 808

2 199

2 133

London Heathrow

1 306

1 306

1 314

1 401

1 278

1 473

1 484

Parijs Charles de Gaulle

1 767

1 884

2 053

2 039

1 819

2 177

2 088

Brussel

700

706

762

659

449

476

475

Bron: Amsterdam Airport Schiphol (AAS), januari 2011

Kengetal: Gemiddelde vertraging per vlucht toe te rekenen aan Air Traffic Management (in minuten)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Taakstelling vanaf 2000 met herijking voor 2002–2006

2,8

2,44

2,08

1,72

1,4

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

nb

Gerealiseerd

3,1

1,8

1,2

1,2

1,3

1,4

1,6

1,9

1,2

2,8

1,6

Bron: Eurocontrol /CFMU, Performance Review Report, jaar 2011

Het Rijk heeft geen directe invloed op het aantal minuten vertraging in het Europese luchtruim.

Dit kengetal is een internationaal gemiddelde en wordt bepaald door operationele factoren, zoals capaciteitsplanning en human resource management. Dit kengetal geeft wel een beeld van de efficiëntie van het luchtvaartbestel.

Kengetal: Gemiddelde ATFM-vertraging per vlucht
 

2010

Gemiddelde ATFM-vertraging per vlucht

2,8

Gerealiseerd

3,1

Bron: Eurocontrol /CFMU, Performance Review Report, jaar 2011

Dit kengetal heeft betrekking op de gemiddelde en-route vertraging per controlled flight in het Nederlandse luchtruim en de gemiddelde vertraging op Schiphol tezamen.

Kengetal: Geluidsbelasting rond Schiphol

Periode

TVG

Gedurende het gehele etmaal (Lden)

63.46 dB(A)

Gedurende de periode van 23.00 tot 7.00 uur (Lnight)

54.44 dB(A)

Bron: Luchthavenverkeerbesluit 2004

Beleidswijzigingen

De komende jaren wordt verder uitwerking gegeven aan de Luchtvaartnota. De uitvoeringsagenda bij de Luchtvaartnota is hierbij leidend.

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 17 Luchtvaart (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

14 958

9 782

8 186

12 207

10 704

Uitgaven

 

23 341

22 305

23 883

11 728

11 719

Waarvan juridisch verplicht

 

74%

       

17.01

Luchtvaart

 

23 341

22 305

23 883

11 728

11 719

17.01.01

Opdrachten

 

20 836

19 922

21 637

9 484

9 475

 

– Opdrachten GIS

 

14 312

13 473

16 625

2 914

2 914

 

– Overige opdrachten

 

6 524

6 449

5 012

6 570

6 561

17.01.02

Subsidies

 

1 277

1 155

1 018

1 016

1 016

17.01.03

Bijdrage aan agentschappen

 

48

48

48

48

48

17.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

 

1 180

1 180

1 180

1 180

1 180

 

Ontvangsten

 

42 751

44 851

28 111

6 628

25

Kengetal: Vrachttonnage per luchthaven (x 1 000 ton)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Accijnzen

             

Vrijstelling accijns luchtvaartuigen

958

990

1 012

1 033

1 053

1 073

1 093

Bron: Amsterdam Airport Schiphol (AAS), januari 2011

Budgetflexibiliteit

Het grootste deel van de uitgaven (een bedrag van € 18,9 miljoen) heeft betrekking op uitgaven voor geluidsisolatie, subsidies, verschuldigde contributies, de baanverlenging Maastricht en voor de uitvoering van toezichtstaken door de NMa en is juridisch verplicht. De resterende budgettaire ruimte is belegd met de activiteiten uit de uitvoeringsagenda bij de Luchtvaartnota (Kamerstukken II, 2010–2011, 31 936, nr. 47) en de vogelaanvaringsproblematiek.

17.01.01 Opdrachten

Toelichting op de financiële instrumenten

Opdrachten Geluidsisolatie

Doel van het project Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3) is het verminderen van de geluidshinder voor omwonenden van Schiphol door middel van geluidsisolatie, de behandeling en uitbetaling van schadeclaims en aankopen van woningen in de geluids- en sloopzones uit het LIB (Luchthaven Indelings Besluit). Naar verwachting zullen onder GIS-3 ca 1 110 woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen worden geïsoleerd.

Overige opdrachten

1. Luchtvaartnota en de Alderstafels

Het Nederlandse mainportbeleid is gericht op een selectieve ontwikkeling van de mainport Schiphol, in samenhang met de ontwikkeling van de regionale luchthavens van nationale betekenis. In overleg met stakeholders worden kaders ontwikkeld om in Nederland een ontwikkeling van de luchtvaart mogelijk te maken die enerzijds bijdraagt aan de economische potentie en welvaartsgroei van ons land en anderzijds tegemoet komt aan de wens van leefbaarheid en duurzaamheid. In de Luchtvaartnota is het beleidsveld in samenhang geschetst voor zowel de korte als langere termijn. In de (uitvoeringsagenda bij de) Actualisatiebrief Luchtvaartnota (Kamerstukken II, 2010–2011, 31 936, nr. 27) is een specificatie van beleidselementen opgenomen. Naast versterking van het nationale luchthavennetwerk dient de ontwikkeling van die regionale luchthavens ook de versterking van de economische ontwikkeling van die regio’s. Conform het Aldersakkoord uit 2008 wordt voor 70 000 vliegbewegingen ruimte gezocht op de regionale luchthavens, in het bijzonder Eindhoven en Lelystad. De Alderstafels Eindhoven en Lelystad zijn ingesteld met het doel om samen met de regio mogelijkheden hiervan te bezien. In 2011 is het Aldersadvies Eindhoven door het Kabinet en de Tweede Kamer overgenomen. Voorjaar 2012 heeft de Alderstafel Lelystad haar advies uitgebracht. Na de zomer van 2012 volgt hierop de kabinetreactie.

2. Normen en handhavingsstelsel

De ontwikkeling van Schiphol tot 2020 vindt plaats binnen de aan de Alderstafel afgesproken kaders. Op 1 november 2010 is gestart met een tweejarig experiment met een nieuw normen- en handhavingsstelsel (NNHS) voor de luchthaven Schiphol. Het nieuwe normen- en handhavingsstelsel wordt eind 2012 geëvalueerd, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op de bescherming voor de omgeving, operationele uitvoerbaarheid, handhaafbaarheid en begrijpelijkheid. In 2013 wordt besloten of het vigerende normen- en handhavingsstelsel door het nieuwe stelsel wordt vervangen.

3. Vogelaanvaringen

In 2012 zijn de activiteiten om het risico op vogelaanvaringen rondom Schiphol te verminderen geïntensiveerd en onderling beter afgestemd. Hiertoe zijn door IenM afspraken gemaakt met de regio, de sector en de milieuorganisaties. Deze meerjarige afspraken zijn vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst, en omvatten de voorbereiding en uitwerking van maatregelen om de vogelaanvaringsproblematiek rondom Schiphol te verminderen door: ontwikkelen en toepassen van detectieapparatuur, extra maatregelen in het kader van het populatiebeheer, en een aanscherping van de ruimtelijke beperkingen ten aanzien van de fourageer,- rust- en broedgebieden. Vanaf 2013 zal de effectiviteit van deze maatregelen worden gemonitoord en indien noodzakelijk zullen de maatregelen worden bijgesteld of geïntensiveerd.

4. Beleidsonderzoek vliegveiligheid

Voor de uitvoering van de acties uit de in 2011 vastgestelde Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid 2011–2015 zijn middelen nodig voor beleidsonderzoek en voor de periodieke evaluatie van de effectiviteit van het gevoerde beleid (meldingsbereidheid voorvallen in de burgerluchtvaart, protocol preventie overmatig gebruik alcohol, drugs en medicijnen, meerjarig veiligheidsonderzoek Nederlandse luchtvaartsysteem).

5. Nadere uitwerking luchtruimvisie en civiel-militaire samenwerking

Onderzoek in kader van luchtruimvisie betreft het ontwikkelen van een set van afwegingen voor het niveau en de omvang van dienstverlening voor alle (inter)nationale luchthavens en regionale vliegvelden in Nederland. Als onderzoekstappen in de ontwikkeling van een conceptuele schets kunnen worden onderscheiden: concretiseren van behoeftestelling en vormgeving eerste concept, opzet kwalitatief toetsingskader (bepalende ATM-systeem elementen, criteria voor wijze van ATM-dienstverlening), detaillering van kwantitatief toetsingskader, nadere vormgeving toetsingskader (incl. vastlegging van de belangrijkste veronderstellingen, ontwerpkeuzen en gebruiksmogelijkheden van het toetsingskader).

Daarnaast worden middelen ingezet voor de toezichthoudende taken van de NMA, technische assistentie op het gebied van luchtvaartveiligheid voor het Caribische gebied en Oost-Afrika in de vorm van kennisoverdracht en training en het kennisnetwerk Airneth.

17.01.02 Subsidies

1. CROS

IenM draagt financieel bij aan de activiteiten van de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS). Dit onafhankelijke overleg- en adviesorgaan verenigt bewoners, regionale en lokale overheden en luchtvaartpartijen. Met als doel om hinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken en een optimaal gebruik van de luchthaven te bevorderen. De jaarlijkse bijdrage bedraagt maximaal € 0,261 miljoen.

2. KDC

De Stichting Knowledge & Development Center (KDC) levert kennis om innovatieve oplossingen te vinden voor de duurzame ontwikkeling van de Mainport Schiphol. In het KDC werken de partners KLM, Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) samen met universiteiten en kennisinstellingen om de Schiphol operatie te innoveren. IenM draagt financieel bij aan het KDC, hiervoor is jaarlijks een bedrag van € 0,910 miljoen begroot.

3. EASTO

IenM draagt financieel bij aan het trainingscentrum Joint Aviation Authorities/European Aviation Safety Training Organisation (JAA/EASTO). Deze bijdrage, gefinancierd via de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS), wordt gefaseerd afgebouwd.

In 2013 vindt de laatste betaling plaats; deze bedraagt € 0,1 miljoen.

17.01.05 Bijdrage aan internationale organisaties

Voor de jaarlijkse contributie aan de ICAO, aan het hiertoe opgezette samenwerkingsverband binnen ABIS (de ABIS-groep vertegenwoordigt de burgerlijke luchtvaartautoriteiten van Oostenrijk, België, Nederland, Luxemburg, Ierland, Zwitserland en Portugal binnen de permanente organen van ICAO), en aan de European Civil Aviation Conference (ECAC) is in 2013 een bedrag begroot van € 1,18 miljoen, waarvan € 1,015 miljoen via de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Algemene doelstelling

Het realiseren van een efficiënt, veilig en duurzaam goederenvervoersysteem, waarbinnen de internationale concurrentiekracht van de mainport en van de Nederlandse maritieme sector wordt versterkt.

(Doen) uitvoeren

Rol en verantwoordelijkheden

De minister is verantwoordelijk voor het in stand houden van een robuust hoofdnetwerk van vaarwegen.

Vanuit hoofdstuk XII (artikel 26.01) wordt een bijdrage gedaan aan het Infrastructuurfonds. Via het Infrastructuurfonds (artikel 15, 17 en 18) investeert de minister door middel van aanleg en benutting in dit netwerk, in binnenhavens en in de maritieme toegang van zeehavens om een goede en betrouwbare bereikbaarheid over water van de economische kerngebieden te realiseren. Aanleg- en benuttingsprojecten worden in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) vastgelegd. De minister is verantwoordelijk voor toezicht en nautisch beheer.

Rijkswaterstaat voert als beheerder het beheer en onderhoud uit. De uitgaven aan beheer en onderhoud worden verantwoord op het infrastructuurfonds (artikel 15).

Regisseren

De minister is verantwoordelijk voor de vormgeving en deels ook voor de uitvoering, waaronder het toezicht op de uitvoering, van de wet- en regelgeving (zowel de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) als de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)) van het mainportbeleid. De rol «regisseren» heeft ook betrekking op de volgende taken:

 • De minister stelt normen en handhaaft deze om het veilige en duurzame gebruik van netwerken te waarborgen. De minister ijvert internationaal (bijvoorbeeld in internationale gremia als de Europese Raad van transportministers) en regionaal voor deze normen, ook omdat een internationaal level playing field goed is voor de Nederlandse concurrentiepositie. Daarin passen een actief Nederlands lidmaatschap van (International Maritime Organisation (IMO) en Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en een gerichte bijdrage aan de totstandkoming van Europese regelgeving inclusief een actieve rol in agentschappen als (European Maritime Safety Agency (EMSA) en andere organisaties;

 • Daarnaast wordt mede uit het oogpunt van verbetering van het milieu en van de kwaliteit van de leefomgeving in de zeehavengebieden de innovatie en de transitie naar een duurzame scheepvaart bevorderd;

 • IenM zorgt voor »state of the art» regelgeving op het gebied van marktordening, passagiersrechten, bemanningszaken en security;

 • Met de programma’s Beter Benutten en Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen stimuleert de minister een slim, efficiënt en veilig gebruik van de vaarwegen. Samen met de inspanningen van de vervoerders en verladers kan daarmee de capaciteit van de vaarwegen beter worden benut;

 • De minister geeft zoveel mogelijk ruimte voor ondernemerschap, met een maximaal beroep op de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor een permanente verbetering van de veiligheid en duurzaamheid met betrekking tot mainportbeleid;

 • IenM draagt binnen het kabinetsbrede bedrijvenbeleid verantwoordelijkheid voor de overheidsinbreng op de Topsector Logistiek.

 • Voorts zet de minister in op een intensivering en stroomlijning van de inspanningen van alle overheden, belangenorganisaties en sectorpartijen betrokken bij bovenstaande beleidsopgaven.

Tenslotte is de minister verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van (een deel van) de wet- en regelgeving door de Inspectie Leefomgeving en Transport op dit beleidsterrein (zie beleidsartikel 24 Handhaving en toezicht).

Indicatoren en kengetallen

Indicatoren

Indicator: Gehercertificeerde beveiligingsplannen voor de totale haven
 

Basiswaarde

2007

Realisatie

2008

Realisatie

2009

Realisatie

2010

Realisatie

2011

Streef- waarde

2012

Aantal gehercertificeerde beveiligingsplannen voor de totale haven

17

0

0

0

0

17

Bron: IenM, 2012

Indicator: Gehercertificeerde beveiligingsplannen voor schepen & havenfaciliteiten
 

Basiswaarde

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Streef- waarde

 

2004

2008

2009

2010

2011

2014

Aantal gehercertificeerde beveiligingsplannen schepen

700

0

700

0

175

700

Aantal gehercertificeerde beveiligingsplannen havenfaciliteiten

350

10

3501

0

75

350

Bron: IenM, 2012

1

Cumulatief

In de Europese Security Richtlijn 65/2005 is bepaald dat alle zeehavens die havenfaciliteiten hebben die onder Verordening 725/2004 vallen per 15 juni 2007 moeten beschikken over een op een havenveiligheidsbeoordeling (analyse)gebaseerd goedgekeurd havenbeveiligingsplan (voor de hele haven).

Indicator: Passeertijd sluizen1)
 

Realisatie 2008

Realisatie 2009

Realisatie 2010

Streefwaarde 2011

Realisatie 20111

Streefwaarde 2012

Hoofdtransportas

63%

75%

68%

85%

67%

85%

Hoofdvaarweg

84%

85%

81%

70%

80%

75%

Overige vaarweg

92%

90%

88%

70%

91%

70%

Bron: Rijkswaterstaat DVS, 2012.

1

De «passeertijd sluizen» is een absolute normtijd die voor elke sluis afzonderlijk is bepaald. Elk type vaarweg correspondeert met een te realiseren percentage passages. Dit normpercentage biedt inzicht in het percentage schepen dat is gepasseerd binnen de normtijd.

De realisatie voor de hoofdtransportassen blijft achter bij de streefwaarden. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door (de aanpak van) achterstallig onderhoud en anderzijds door capaciteitsproblemen bij enkele sluizen. Achterstallig onderhoud zorgt allereerst voor het frequenter optreden van storingen, maar ook de aanpak van het achterstallig onderhoud zelf leidt tot tijdelijke stremmingen die de passeertijden beïnvloeden. Daarnaast is er sprake van capaciteitsproblemen bij de Zeeuwse sluizen. Via het MIRT-aanlegprogramma wordt daaraan gewerkt met studies naar de capaciteit van de Volkeraksluizen en de sluis bij Terneuzen.

Kengetallen

Kengetal: Ontwikkeling van het procentuele marktaandeel (in tonnen) van de Nederlandse havengebieden ten opzichte van de totale Noordwest Europese havenrange (de «Hamburg–Le Havre range»)

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Totaal Nederlandse Zeehavens

45,5

45,9

44,4

44,9

44,9

44,2

44,5

45,0

46,9

47,8

47,2

Mainport Rotterdam

35,0

35,6

34,5

34,6

34,9

33,8

34,2

34,4

36,0

37,0

36,3

Overige Nederlandse Zeehavens

10,5

10,3

9,9

10,3

10,0

10,4

10,4

10,6

10,9

10,8

10,9

Bron: 2001–2010 Nationale Havenraad, 2011 IenM

Dit kengetal geeft informatie over het marktaandeel van de Nederlandse zeehavens ten opzichte van de concurrerende Noordwest Europese havenrange (de zogenaamde Hamburg–Le Havre range). Het streven is het marktaandeel van de Nederlandse havengebieden ten opzichte van de totale Noordwest Europese havenrange (de «Hamburg–Le Havre range») ten minste te handhaven. Na een aanzienlijke stijging van het marktaandeel in 2009 en 2010, is er in 2011 een lichte daling van het marktaandeel te zien. Waar de Mainport Rotterdam het in 2009 en 2010 relatief beter deed dan de voornaamste concurrenten, levert zij in 2011 een klein deel marktaandeel in.

Kengetal: Ontwikkeling toegevoegde waarde Nederlandse zeehavens van 2003 tot en met 2009 (in € mld, lopende prijzen)
 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Directe toegevoegde waarde zeehavengebieden

18,2

19,8

22,4

23,1

24,9

26,5

20,5

21,8

In % van het BBP

3,8%

4,0%

4,4%

4,3%

4,4%

4,5%

3,6%

3,7%

Indirecte toegevoede waarde

9,6

9,8

10,6

11,7

13,0

13,8

11,9

13,3

In % van het BBP

2,0%

2,0%

2,1%

2,2%

2,3%

2,3%

2,1%

2,3%

Totale zeehavengerelateerde toegevoegde waarde

27,8

29,6

33,0

34,8

37,9

40,4

32,5

35,1

In % van het BBP

5,8%

6,0%

6,4%

6,4%

6,6%

6,8%

5,7%

6,0%

Bruto binnenlands product (BBP)

476,9

491,2

513,4

540,2

571,8

594,5

571,1

588,4

Bron: Erasmus universiteit Rotterdam (RHV BV), Havenmonitor 2010, de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens , Rotterdam, mei 2012

Dit kengetal geeft informatie over de ontwikkeling van de toegevoegde waarde van Nederlandse zeehavens in de periode 2003–2010. Om de versterking van het netwerk van de Mainport Rotterdam en de overige zeehavens te monitoren wordt de toegevoegde waarde samenhangend met het haven- en industrieel complex gemeten. Nadat in 2009 het aandeel dat zeehavens van de Nederlandse economie uitmaken fors is afgenomen, heeft zich in 2010 weer een duidelijk herstel ingezet. Met name de chemische industrie heeft een belangrijk aandeel in deze groei gehad, de aardolie industrie daarentegen had in 2010 een slecht jaar, wat een temperend effect op de toegevoegde waarde van met name de haven van Rotterdam heeft.

Kengetal: Directe toegevoegde waarde zeevaart en maritieme cluster (in € mld)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Zeevaart

1,1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

0,9

0,7

Overige maritieme sector/ dienstverlening

3,5

3,2

3,1

3,2

3,3

         

Totaal brede maritieme sector1

4,6

4,3

4,2

4,3

4,5

         

Totaal maritieme cluster2

         

10,3

11,2

11,4

10,6

10,8

Cijfers 2001–2005 uit Ecorys, Beleidsmonitor 2008; Cijfers 2006–2009 uit PRC Maritieme monitor 2010; Cijfers 2010 uit Ecorys, Maritieme Monitor 2011. De cijfers over 2009 en 2010 betreffen voorlopige cijfers.

1

totaal brede maritieme sector: Zeevaart, Binnenvaart, Laad-, los en overslagactiviteiten, Opslag, Expediteurs, Dienstverlening vervoer water, Nieuwbouw en reparatie van schepen, Natte waterbouw (baggeren etc.), Verhuur van schepen, Groothandel in scheepsbenodigdheden.

2

totaal maritieme sector: Zeevaart, Scheepsbouw, Offshore, Binnenvaart, Waterbouw, Havens, Marine, Visserij, Maritieme dienstverlening, Watersportindustrie en Maritieme toeleveranciers.

De laatst genoemde definitie sluit aan bij de clusteractiviteiten van Nederland Maritiem Land (NML) en bij de behoefte aan informatie over een breder spectrum van de onderdelen van de maritieme sector.

Dit kengetal geeft informatie over de ontwikkeling van de toegevoegde waarde zeevaart en maritieme sector in constante prijzen en meet hoe sterk de zeevaart zich ontwikkelt. De inzet van de Rijksoverheid is slechts één van vele beïnvloedende factoren.

Kengetal: Toegevoegde waarde binnenvaart in lopende prijzen (in € mld)
 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Binnenvaart

0,76

0,68

0,73

0,78

0,72

0,78

0,80

0,83

0,76

0,74

Bron: cijfers tot 2006 Goederenvervoermonitor Ecorys, december 2008 en cijfers vanaf 2006 De Nederlandse Maritieme Cluster Monitor, 2011.

Dit kengetal geeft informatie over de ontwikkeling van de toegevoegde waarde binnenvaart in constante prijzen en meet hoe sterk de binnenvaart zich ontwikkelt. De inzet van de Rijksoverheid is slechts één van vele beïnvloedende factoren. De binnenvaart heeft in de topjaren 2006 tot 2008 (achteraf gezien) teveel geïnvesteerd in nieuwe schepen. Met het wegvallen van de vraag in 2009 is overcapaciteit ontstaan. De effecten hiervan op de economische situatie in de binnenvaart zijn af te leiden uit de sterke daling van de toegevoegde waarde in de jaren 2009 en 2010.

Kengetal: Ontwikkeling in aantallen en bruto tonnage (GT) van de vloot van in Nederland geregistreerde zeeschepen onder Nederlandse vlag1
 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aantallen

                       

Handelsvaart

591

607

619

622

600

570

574

566

640

688

725

770

Zeesleepvaart

164

176

191

164

168

164

174

212

222

222

249

263

Waterbouw

150

156

157

156

160

151

148

139

118

121

120

127

Totaal

905

939

967

942

928

885

896

917

980

1 031

1 094

1 160

Bruto tonnage (GT) (x1000)

                       

Handelsvaart

4 393

4 760

4 780

4 755

4 934

4 932

5 031

5 114

5 980

6 313

6 075

6 886

Zeesleepvaart

194

205

228

188

186

178

181

243

264

237

310

307

Waterbouw

466

509

521

535

570

498

509

477

375

441

450

494

Totaal

5 053

5 474

5 529

5 478

5 690

5 608

5 721

5 834

6 619

6 991

6 835

7 487

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport, 2012

1

Schepen, 100 GT en pontons, 1 000 GT

Kengetal: Ontwikkeling in aantallen en bruto tonnage (GT) van de vloot onder buitenlandse vlag in Nederlands eigendom of beheer1
 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aantallen

                       

Handelsvaart

309

411

448

435

418

375

434

462

395

410

433

422

Zeesleepvaart

246

262

272

301

306

329

284

332

358

406

459

456

Waterbouw

29

37

33

31

34

37

39

45

52

66

63

55

Totaal

584

710

753

767

758

741

757

839

805

882

955

933

Bruto tonnage (GT) (x1000)

                       

Handelsvaart

3 740

5 718

5 656

5 384

5 244

4 692

5 566

6 278

4 542

5 057

5 259

5 232

Zeesleepvaart

312

1 071

1 773

1 741

1 786

2 704

2 782

1903

1 423

1 217

1 011

1 298

Waterbouw

90

76

86

79

75

99

102

122

184

225

251

210

Totaal

4 142

6 865

7 515

7 204

7 105

7 495

8 450

8 303

6 149

6 499

6 521

6 740

Bron: cijfers tot 2006 uit Ecorys (december 2008); cijfers 2006–2009 uit Policy Research Corporation (april 2010); cijfers 2010–2011 uit Inspectie Leefomgeving en Transport (maart 2012). Alle cijfers op basis van Lloyd’s Register Fairplay.

1

Schepen, 100 GT en pontons, 1 000 GT

Bovenstaande kengetallen geven informatie over de ontwikkeling in aantallen en bruto tonnage (GT) van de vloot in Nederlands eigendom of beheer onder Nederlandse en buitenlandse vlag. De gegevens zijn opgesplitst naar de sectoren handelsvaart, zeesleepvaart en waterbouw. De groei c.q. afname van de vloot onder Nederlandse vlag is niet alleen van overheidsbeleid afhankelijk, maar van meerdere factoren zoals de wereldwijde groei van het ladingaanbod en investeringsklimaat, het zeevaartbeleid (waaronder fiscale klimaat) van andere landen en de individuele prestaties van de ondernemingen. Een toename van de vanuit Nederland beheerde vloot (en dan met name de Nederlandse vlag) is gunstig voor de ontwikkeling van de toegevoegde waarde.

Kengetal: Aantal significante ongevallen1 met schepen op de Nederlandse binnenwateren
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

Aantal significante scheepsongevallen

117

96

123

150

127

121

164

159

 
1

Voor de beoordeling van de ontwikkeling van de veiligheid op de Nederlandse binnenwateren wordt gebruik gemaakt van het begrip «significant scheepsongeval». Significante scheepsongevallen zijn scheepsongevallen op de Nederlandse binnenwateren met schepen (ook onder niet Nederlandse vlag) waarbij schade is ontstaan die als ernstig wordt geclassificeerd in de vorm van slachtoffers (doden/gewonden), stremming van de vaarweg of schade aan de vaarweg, schip, lading of milieu.

Kengetal: Aantal doden en gewonden op schepen op de Nederlandse binnenwateren (ook onder niet-Nederlandse vlag)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Aantal doden

4

7

3

4

4

4

4

8

Aantal gewonden

29

49

54

30

51

56

45

63

Bron: Rijkswaterstaat, 2012

Kengetal: Aantal scheepvaartongevallen (inclusief vissersvaartuigen en recreatievaart) op het Nederlandse deel van de Noordzee (Nederlandse en buitenlandse vlag)
 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Zeer ernstige scheepvaartongevallen

1

1

1

0

0

1

1

0

Ernstige scheepvaartongevallen

7

4

2

6

3

7

9

4

Totaal

8

5

3

6

3

8

10

4

Bron: SOS database RWS-DVS, 2012

Kengetal: Uitstoot luchtverontreinigende stoffen
 

realisatie

prognose

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2010

2015

2020

NOx -emissies goederenvervoer (x mln. kg)

                     

Binnenvaart

27,1

25,1

24,8

24,2

24,9

24,5

19,8

21,3

23,7

22,5

21,7

Zeevaart (NL grondgebied)1

17,3

17,8

18,0

19,1

19,4

23,3

21,2

21,9

19,4

20,2

21,1

PM10-emissies goederenvervoer (x mln. kg)

                     

Binnenvaart

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

0,9

0,7

0,7

0,9

0,8

0,8

Zeevaart (NL grondgebied)1

1,1

1,1

1,1

1,2

1,1

1,3

1,2

1,0

2

2

2

VOS-emissies goederenvervoer (x mln. kg)

                     

Binnenvaart

3,6

3,3

2,3

1,4

1,4

1,4

1,1

1,2

1,3

1,1

1,0

Zeevaart (NL grondgebied)1

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,9

0,8

0,8

0,7

0,8

0,8

SO2-emissies goederenvervoer (x mln. kg)

                     

Binnenvaart

2,0

1,9

1,8

1,8

1,8

1,1

0,9

0,5

0,9

0,0

0,0

Zeevaart (NL grondgebied)1

10,0

10,2

10,0

10,6

9,8

9,5

8,6

5,8

5,0

0,8

1,0

CO2-emissies (x mln. kg) 3

                     

Binnenvaart

1 871

1 734

1 713

1 672

1 721

1 693

1 390

1 525

1 700

1 785

1 877

Zeevaart (NL grondgebied)1

936

969

983

1 041

1 067

1 466

1 349

1 370

1 220

1 389

1 558

1

De cijfers over 2008 en latere jaren zijn met een andere, nauwkeuriger methode berekend dan in voorgaande jaren, waarbij ook de invloed van de vaarsnelheid is meegenomen; om die reden zijn de cijfers over 2008 en latere jaren niet volledig vergelijkbaar met die van voorgaande jaren. De cijfers van de SO2-emissies over 2008 en latere jaren zijn bovendien beïnvloed door een verplicht lager zwavelgehalte voor scheepsbrandstof vanaf augustus 2007 en verdere aanscherping vanaf juli 2010 (vanwege MARPOL Annex VI-regelgeving).

2

Geen prognose beschikbaar

3

Bij de CO2-emissie is de eenheid gecorrigeerd in miljoen kg. In de begrotingen van 2009 en 2010 stond per abuis de eenheid in Mld.kg.

De gerealiseerde emissies van de binnenvaart in de jaren 2009 en 2010 zijn fors lager dan in de voorgaande jaren. Tevens is de emissie in 2010 lager dan de prognose. Dit heeft vooral te maken met de economische crisis, waardoor het aantal scheepvaartbewegingen is afgenomen. De lagere emissie van SO2 in 2010 is ook te danken aan het gebruik van zwavelvrije brandstof in de binnenvaart, nog voordat het gebruik van deze schone brandstof verplicht werd per 1 januari 2011.

Beleidswijzigingen

Het maritieme beleid zoals weergegeven in de diverse maritieme beleidsbrieven6 en met het Parlement besproken, alsmede opgenomen in diverse brieven die met het Parlement zijn gewisseld en besproken, wordt gecontinueerd.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 18 Scheepvaart en havens (bedragen x € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

6 113

5 033

4 711

4 708

4 702

Uitgaven

 

6 464

5 428

4 711

4 708

4 702

Waarvan juridisch verplicht

 

84%

       

18.01

Scheepvaart en havens

 

6 464

5 428

4 711

4 708

4 702

18.01.01

Opdrachten

 

2 455

1 884

1 785

1 782

1 777

18.01.02

Subsidies

 

1 205

740

122

122

121

18.01.03

Bijdrage aan agentschappen

 

1 846

1 846

1 846

1 846

1 846

18.01.05

Bijdrage aan internationale organisaties

 

958

958

958

958

958

 

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

18.01 Scheepvaart en havens

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte uitgaven hebben met name betrekking op subsidies, agentschapsbijdrage Rijkswaterstaat, verschuldigde internationale contributies en voor de uitvoering van toezichtstaken door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Extracomptabele verwijzingen

Extracomptabele verwijzing naar artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds (x € 1 000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Bijdrage uit artikel 26 van Hoofdstuk XII aan artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds

814 083

849 649

782 783

730 025

666 501

Andere ontvangsten van artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds

30 036

22 155

4 444

   

Totale uitgaven op artikel 15 Hoofdvaarwegennet van het Infrastructuurfonds

844 119

871 804

787 227

730 026

666 501

waarvan

         

15.01

Verkeersmanagement

12 770

13 336

11 803

12 652

12 651

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

298 885

284 762

260 626

275 897

190 099

15.03

Aanleg

284 742

339 668

289 951

218 654

242 753

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

247 722

234 038

224 847

222 822

220 998

Extracomptabele verwijzing naar artikelonderdeel 17.06 PMR van het Infrastructuurfonds
 

2013

2014

2015

2016

2017

Bijdrage uit artikel 26 van Hoofdstuk XII aan artikel 17.06 (PMR) van het Infrastructuurfonds

49 458

17 407

5 140

3 953

3 020

18.01.01 Opdrachten

Toelichting op de financiële instrumenten

 • Het ministerie draagt financieel bij aan de NMA voor het uitvoeren van toezicht op het loodswezen. In 2013 wordt door IenM een evaluatie uitgevoerd van de Wet markttoezicht registerloodsen.

 • Voor beleidswerk gericht op havens (o.a. havensamenwerking) en Caribisch Nederland (de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba) is het benodigde budget gereserveerd.

 • Ontwikkeling van een «web based toolkit» helpt vervoerende en verladende bedrijven bij het opstellen en beoordelen van de in de EU verplichte security plannen.

 • Als vlaggen-, kust- en havenstaat zet Nederland in IMO- en EU-verband in op verbetering van het stelsel van regelgeving (bij voorkeur door optimaliseren bestaande regelgeving). En onderbouwt dit met gedegen onderzoeken naar de effecten.

 • De concurrentiepositie van het maritieme cluster vereist de implementatie van verdragen, een gelijk speelveld en vermindering van de administratieve lasten. De inzet richt zich bijvoorbeeld op een Europese maritieme ruimte zonder grenzen, de bevordering van de aanwas in het maritieme onderwijs, het monitoren van de arbeidsmarkt en het faciliteren van verbetering van de efficiency van bemanningen. Hiervoor wordt beleidsinformatie verzameld en onderzoek verricht.

18.01.02 Subsidies
 • Uit de prijscompensatiegelden op het Europese Sloopfonds voor de binnenvaart wordt in 2012 en 2013 jaarlijks een bedrag van € 0,2 miljoen aangewend ten gunste van het Expertise en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB). Een grotere instroom in het nautisch onderwijs is voor een voldoende aanbod van zeevarenden gewenst. IenM betaalt mee aan kennismakingstages voor potentiële studenten. Dit heeft een positief effect op de wervingskracht van het nautische onderwijs.

 • De stichting Nederland Maritiem Land (NML) promoot en versterkt de maritieme cluster en coördineert de inbreng in de topsector Water. In 2013 zal in het kader van een aflopende subsidierelatie € 336 000 subsidie verstrekt worden.

18.01.03 Bijdrage aan agentschappen Scheepvaart en havens

In het kader van het Beleidsondersteuning en Advies (BOA) protocol met Rijkswaterstaat zijn er afspraken gemaakt over beleidsondersteuning en -advisering, die Rijkswaterstaat uitvoert in opdracht van de beleids-DG’s. Door middel van de agentschapsbijdrage wordt capaciteit hiervoor bij Rijkswaterstaat gereserveerd. In totaal doet de directie maritiem een beroep op 15,3 fte van Rijkswaterstaat voor deze taken, voornamelijk voor taken op het terrein van de binnenvaart.

18.01.05 Bijdrage aan internationale organisatie en medeoverheden Scheepvaart en havens

Vanuit de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) gelden betaalt Nederland circa € 0,5 miljoen contributie aan de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en circa € 0,4 miljoen contributie aan de International Maritime Organisation (IMO) conform verdragsverplichtingen.

Artikel 19 Klimaat

Algemene Doelstelling

Klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen tegen gaan. Door uitstoot van CO2 en overige broeikasgassen stijgt de temperatuur op aarde. Hierdoor verandert het klimaat en stijgt de zeespiegel. Nederland heeft internationale afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Beperking van CO2-uitstoot biedt bovendien economische kansen, waaronder lagere energiekosten.

Het internationale IenM-beleid vindt niet alleen haar grondslag op dit artikel. Specifieke rollen en verantwoordelijkheden van de Minister op de verschillende beleidsterreinen van IenM zijn bij de betreffende artikelen vermeld.

Regisseren

Rol en Verantwoordelijkheden

De minister van IenM regisseert de inhoudelijke lijn voor de nationale inbreng in de ontwikkeling van het Europese en het mondiale klimaatbeleid. Meer specifiek is de minister van IenM verantwoordelijk voor:

 • Het door Nederland nakomen van de in UNFCCC7- en EU-verband gemaakte afspraken over het reduceren van emissies van CO2 en overige broeikasgassen en voor het emissiehandelssysteem waaronder het toewijzen en het doen veilen van CO2-emissierechten.

 • De regie op de internationale aspecten van het IenM-beleid, inclusief het politieke optreden en de vertegenwoordiging in de betreffende internationale gremia. Daartoe horen onder andere de Europese Transport- en Milieuraad en relevante VN-bijeenkomsten.

 • De opdracht aan de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) voor het handelssysteem in CO2-emissierechten. Ook de registratie van biobrandstoffen en de rapportage hierover ter controle van de duurzaamheid en de CO2-prestatie zijn hier onderdeel van.

 • De coördinatie van de Nederlandse inzet in internationaal kader bij de vaststelling van normen en plafonds, de vertaling daarvan naar Nederlandse wet- en regelgeving en de verdeling van doelstellingen over sectoren en milieuthema’s. De doelen en normen hebben betrekking op het reduceren van CO2-emissies, op brandstofkwaliteit, op productie en inzet van duurzame biobrandstoffen, op de mondiale uitfasering van ozonlaagafbrekende stoffen en van gefluorideerde broeikasgassen en op de handel in CO2-emissierechten (ETS).

Stimuleren

Om de milieudoelen op gebied van klimaat te behalen, is het belangrijk deze op een proactieve wijze met maatschappelijke partners te delen. Daarom stimuleert de minister van IenM:

 • Het aangaan en organiseren van allianties met en tussen bedrijven, branches, overheden en kennisorganisaties om de doelen uit de Klimaatbrief en de Lokale Klimaatagenda tot succesvolle uitvoering te brengen. Green Deals en financiële incentives dragen hieraan bij.

 • Via de Lokale Klimaatagenda, initiatieven voor reductie van CO2-emissies. Ondernemers, burgers en andere overheden brengt zij beter in positie om maatregelen te nemen die goed zijn voor klimaat en economie.

 • De aanschaf van milieuvriendelijke producten of bedrijfsmiddelen, zoals de productie van groen gas en van energie op daken en in kassen, wordt onder andere door middel van financiële stimulering (MIA8/Vamil9 en Groen Beleggen) aantrekkelijk gemaakt.

 • Zuinigere voertuigen. Dit gebeurt onder andere door de voorlopers in de sector te subsidiëren en voor ontwikkeling van diverse alternatieve voertuigen en brandstoffen een kansrijke omgeving te creëren.

 • De versnelde jaardoelstelling voor hernieuwbare energie in de vervoersector door middel van een verplichting voor degenen die biobrandstoffen op de markt brengen en het verbreden van de toepassing van hernieuwbare energie naar de luchtvaart en binnenvaart.

Financieren

De minister van IenM is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Clean Development Mechanism (CDM), één van de zogenoemde flexibele mechanismen van het Kyoto Protocol. De flexibele instrumenten bieden de mogelijkheid om emissiereducties (CER’s) ten behoeve van de nationale reductiedoelstelling in een ander land te behalen. Hoofddoelstelling van CDM is om zoveel mogelijk CER’s aan te kopen als nodig om de Nederlandse verplichtingen onder het Kyoto Protocol na te kunnen komen.

Tenslotte is de minister verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van (een deel van) de wet- en regelgeving door de Inspectie Leefomgeving en Transport op dit beleidsterrein (zie beleidsartikel 24 Handhaving en toezicht).

Kengetallen en indicatoren

Verwachte realisatie non ETS doelstelling 2020
 

Verantwoordelijk ministerie

Nieuwe raming (Mton)

Doelstelling (Mton)

CO2 industrie en energie

EL&I

8,5

10,7

CO2 verkeer en vervoer

IenM

33,8

35,5

CO2 gebouwde omgeving

BZK

25,1

22,5

CO2 land- en tuinbouw

EL&I

6,6

5,75

Overige CO2 broeikasgasssen landbouw

EL&I

15,8

16

Resterende overige broeikasgassen

IenM

9,7

8,8

Totaal

 

99,5

99,25

Bron: Actualisatie van de Referentie Raming ECN/PBL

In deze tabel zijn de sectorale doelstellingen en de raming weergegeven. De raming geeft aan in welke mate het doelbereik in zicht is. In deze raming is het effect van het Begrotingsakkoord nog niet verwerkt.

De doelstelling voor de totale niet-ETS in 2020 is 105 Mton CO2-eq. Inclusief het extra beleid van huidige kabinet zijn de verwachte emissies in 2020 minder dan 100 Mton. Hiermee ligt Nederland goed op koers voor de 2020 doelstelling.

In de kabinetsaanpak Klimaatbeleid op weg naar 2020 heeft het kabinet afgesproken dat indien in een sector tegenvallers optreden die samenhangen met (de uitvoering van) het beleid van het ministerie, de verantwoordelijke bewindspersoon in beginsel compenserende maatregelen neemt. Wanneer is aangetoond dat (alle) binnen de sector mogelijke compenserende maatregelen veel duurder zijn dan de oorspronkelijke maatregelen, zal het kabinet zoeken naar alternatieve kosteneffectieve maatregelen – binnen de beschikbare middelen – in andere sectoren. Vervolgens zal het kabinet een besluit nemen en de Tweede Kamer hierover informeren. Is er een tegenvaller die niets van doen heeft met tegenvallende beleidseffecten, dan volstaat de reserveruimte10 om deze tegenvaller op te vangen.

Op dit moment is het beeld dat overschrijdingen met name veroorzaakt zijn door een betere monitoring (beter «meten») en nieuwe aannames over autonome ontwikkelingen zoals de economie en de demografie. Van beleidsveroorzaakte tegenvallers is niet of nauwelijks sprake.

Ontwikkeling verplichting aandeel hernieuwbare energie in het vervoer (in procenten)

Verplichtingen

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Oud *)

2

3,25

3,75

4

4,25

4,5

5

5,5

6,25

7

7,75

8,5

9,25

10

Nieuw

         

4,5

6

7,5

8,75

10

10

10

10

10

realisatie

2

3,26

3,75

4,01

4,31

                 

*) Voor de jaren 2015 t/m 2019 waren er formeel nog geen verplichtingen vastgelegd, maar lineaire interpolatie tussen 2015 en 2020 leidt in de oude situatie tot een groei van 0,75 procent per jaar.

Bron voor «Nieuw»: Brief aan Tweede Kamer, kenmerk IenM/BSK-2012/16016, dd 9 maart 2012 (TK, vergaderjaar 2011–2012, 32 813, nr. 17)

Op 2 juli 2012 is in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat door de lopende (juridische) discussie over de condities waaronder de versnelde verhoging naar 2016 kan worden ingevuld het Besluit hernieuwbare energie vervoer pas op 1 januari 2013 in werking kan treden. Daarbij is aangegeven dat de jaarverplichting voor 2012 ongewijzigd blijft en dus 4,5 procent bedraagt. Om tot een gelijkmatiger groeipad te komen wordt de eerder voorgenomen jaarverplichting voor 2013 verlaagd van 6,25 procent naar 6,0 procent.

Beleidswijzigingen

Het kabinet zet mede uit oogpunt van investeringzekerheid voor bedrijven, in op het vaststellen van een Europese klimaatdoelstelling voor 2030, zoals in de Klimaatbrief 2050 is verwoord. De Europese Commissie is vooruitlopend op deze doelstelling door de lidstaten uitgenodigd om na te denken over een mogelijk pakket van maatregelen waarmee de 2030 mijlpaal in broeikasgasreductie doelstelling gerealiseerd zou kunnen worden. Het Kabinet zal ook zelf hierover haar gedachten formuleren ten einde hierover in de EU het gesprek aan te kunnen gaan. De Kamer zal hierover eind 2012 geïnformeerd worden. Voor een effectief mondiaal klimaatregime werkt het kabinet internationaal verder aan het uitvoeren van besluiten van de klimaattop in Durban en op de komende conferentie in Doha (Qatar), met focus op de ontwikkeling van een nieuwe, juridische bindende, mondiale overeenkomst. Conform de internationale afspraken dient een dergelijk nieuw instrument in 2015 te worden afgerond en vanaf 2020 operationeel te zijn. De verlenging van de verplichtingenperiode van het Kyoto Protocol is onderdeel van de transitie naar de nieuwe overeenkomst. De dialoog met het bedrijfsleven en de deelname aan de «Cartagena Dialoog» worden geïntensiveerd.

Vanaf 2013 treedt het geheel herziene pakket aan regelgeving voor het systeem van broeikasgasemissiehandel (ETS) in werking voor de periode tot en met 2020. De lidstaten voeren daarmee de toewijzing van emissierechten en de monitoring van de emissies op sterk geharmoniseerde wijze uit. Daarnaast gaan de lidstaten veel meer rechten veilen, ongeveer de helft van het totaal. Ten slotte draagt Nederland ook bij aan de verdere verbetering van het systeem, mede ter voorbereiding van wijzigingsvoorstellen van de Europese Commissie (bijvoorbeeld op gebied van het verkennen van opties voor uitbreiding en de harmonisatie van de uitvoering).

Budgettaire gevolgen van beleid art. 19 Klimaat (Bedragen in € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

29 252

49 942

51 967

47 618

48 357

Uitgaven

 

92 943

56 517

54 999

48 560

48 357

Waarvan juridisch verplicht

 

92%

       

19.01

Klimaat

 

18 319

16 732

21 086

14 066

13 892

19.01.01

Opdrachten

 

6 329

7 587

9 463

7 158

7 030

19.01.02

Subsidies

 

4 635

2 185

4 800

0

0

19.01.03

Bijdrage aan agentschappen

 

7 355

6 960

6 823

6 908

6 862

 

– Waarvan bijdrage aan NEa

 

7 355

6 960

6 823

6 908

6 862

19.02

Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking

 

74 624

39 785

33 913

34 494

34 465

19.02.01

Opdrachten

 

69 334

34 342

29 475

29 961

29 933

 

– Uitvoering CDM

 

31 686

2 806

0

0

0

 

– RIVM

 

26 640

26 404

24 381

24 457

24 433

 

– AgNL

 

5 438

1 239

219

219

219

 

– Overige opdrachten

 

5 570

3 893

4 875

5 285

5 281

19.02.05

Bijdrage aan internationale organisaties

 

5 290

5 443

4 438

4 533

4 532

Ontvangsten

 

120 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Budgettaire gevolgen van beleid art. 19 Klimaat (Bedragen in € 1 000)

Belastinguitgaven (x € 1 000)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

c) Investeringen ten behoeve van het milieu

             

VAMIL

36

24

24

40

40

40

40

Milieu-investeringsaftrek

71

101

101

111

111

111

111

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte uitgaven hebben met name betrekking op de opdracht aan de NEa vanwege wettelijke taken inzake emissies en biobrandstoffen, de opdracht aan het RIVM voortvloeiend uit wettelijke taken en monitoringsverplichtingen, de opdracht aan AgNL voor de uitvoering van subsidie- en fiscale regelingen, alsmede lopende CDM verplichtingen. Het restant heeft met name betrekking op opdrachten voor wetenschappelijk internationaal klimaatonderzoek, enkele onderzoeksprogramma’s en incidentele bijdragen aan (inter-) nationale organisatie die een bijdrage leveren aan de internationale beleidsdoelstellingen op het gebied van milieu en ruimte.

19.01 Klimaat

Toelichting op de financiële instrumenten

19.01.01 Opdrachten

Het ministerie van IenM geeft uitvoerings- en onderzoeksopdrachten in het kader van de beleidsterreinen klimaat, duurzame mobiliteit en industrie. In veel gevallen betreft het uitvoering door AgentschapNL (AgNL), waartoe jaarlijks budget wordt overgeboekt in het kader van de centrale opdrachtverlening (zie onderdeel 19.02). De voornaamste via AgNL lopende opdrachten zijn: de uitvoering van Infomil (centraal punt voor bundeling en verspreiding van milieu wet- en regelgeving), de ondersteuning van emissiehandel en van het beleid inzake biobrandstoffen, alsmede technische expertise bij de reductie van overige broeikasgassen.

Verder kunnen als voornaamste opdrachten worden genoemd:

 • ondersteuning bij de uitwerking van de Lokale Klimaatagenda/lokale klimaatinitiatieven;

 • idem van de Roadmap / Klimaatbrief 2050;

 • onderzoek en uitvoering voor bereiken van de CO2-doelstelling bij voertuigen en brandstoffen.

19.01.02 Subsidies

In het verleden heeft het ministerie van IenM subsidies aan bedrijven, onderzoeksinstellingen en andere overheden verstrekt, waarvan in de jaren tot en met 2015 nog de laatste betalingen moeten plaatsvinden. Het betreft subsidies in het kader van Lokale Klimaatinitiatieven, milieutechnologie en duurzame mobiliteit.

19.01.03 Bijdrage aan agentschappen: de NEa (Nederlandse Emissieautoriteit)

Jaarlijks verstrekt het ministerie van IenM een opdracht aan de NEa voor de uitvoering van alle betreffende werkzaamheden in het kader van emissiehandel, alsmede het register voor biobrandstoffen.

19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
19.02.01 Opdrachten

Uitvoering CDM

De uitgaven voor het Clean Development Mechanism betreffen de betalingen aan financiële instellingen voor de uitvoering van het Clean Development Mechanism. Deze instellingen doen in opdracht van het ministerie van IenM aankopen voor de levering van emissiererechten (CER’s), waarmee Nederland een deel van de verplichtingen onder het Kyoto Procol kan nakomen.

RIVM en AgentschapNL

Als uitvloeisel van de ontwikkeling naar kerndepartementen heeft IenM de beleidsuitvoering uitbesteed aan externe uitvoeringsorganisaties, zoals het AgentschapNL (uitvoering van subsidieregelingen en ander beleidsondersteunende werkzaamheden) en het RIVM (uitvoering van wettelijke taken en beleidsonderbouwend onderzoek). De opdrachtverlening wordt binnen IenM centraal gecoördineerd door de Coördinerend Opdrachtgever.

De fusie van VROM en VenW tot het ministerie van IenM heeft geleid tot een heroverweging van de uitvoeringstaken van IenM bij AgentschapNL. Bodem+, Kenniscentrum InfoMil, de sectoren Materialen & Milieu en Mobiliteit & Ruimte en de bijbehorende medewerkers worden in 2013 ondergebracht bij Rijkswaterstaat, in de nieuwe Unit voor de Leefomgeving. De EVOA-vergunningverlening wordt onderdeel van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport. Ten slotte wordt in 2013 een beperkt aantal taken toegevoegd aan de beleidskern. De uitvoering van IenM subsidieregelingen en financiële instrumenten gericht op het bedrijfsleven blijft bij AgentschapNL.

Overige opdrachten

Het ministerie van IenM verstrekt aan nationale en internationale wetenschappelijke instellingen onderzoeksopdrachten o.a. op het gebied van de klimaatverandering, duurzame productie en consumptie en de inzet van biobrandstoffen. Ook worden de middelen aangewend voor het in Europees verband uitwerken van de EU-roadmap-2050. Tevens worden middelen aangewend voor activiteiten in het kader van internationale diplomatie waaronder het uitvoeren van bedrijfslevensmissies en het ondersteunen en faciliteren van de delegaties bij internationale bijeenkomsten.

Daarnaast wordt de deelname van Nederlandse organisaties aan de transnationale en interregionale programma’s van INTERREG11 bevorderd.

INTERREG is een Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken op het terrein van innovatie, duurzaamheid, bereikbaarheid en regionale gebiedsontwikkeling. Met de beschikbare middelen worden o.a. voorlichtings- en contactbijeenkomsten voor (potentiële) projectindieners gefinancierd, studies uitgevoerd en betalingen op subsidieregelingen uit voorgaande jaren verricht.

Tenslotte worden middelen ingezet voor de financiering van de MKBA’s. Jaarlijks worden thema’s geselecteerd en geanalyseerd op maatschappelijke kosten-baten, kosteneffectiviteit of herdefiniëring van de rol van het Rijk, mede in het licht van de ambitie van de Regering tot minder regels en andere rol van de overheid en worden opdrachten verstrekt die gericht zijn op het leveren van economische adviezen op het terrein van milieu en ruimte.

19.02.05 Bijdrage aan internationale organisaties

Het ministerie van IenM is op grond van internationale verdragen of andere internationale afspraken gehouden om financiële bijdragen toe te kennen aan internationale organisaties. Het betreffen onder andere het Verdrag van Aarhus, het Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag en het Montreal Protocol betreffende stoffen die de ozonlaag aantasten. Daarnaast is IenM gebonden om een aantal contributieverplichtingen na te komen. Het betreffen o.a. de UNEP12-contributie, de contributie International Transaction Log UNFCCC en een contributie in verband met het lidmaatschap International Transport Forum ITF.

Naast deze financiële bijdragen heeft de minister van IenM de discretionaire bevoegdheid om financiële bijdragen toe te kennen voor activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de beleidsprioriteiten.

19.09 Ontvangsten

De opgenomen ontvangsten betreffen de geraamde opbrengsten van de verkoop van CO2-emissierechten, als onderdeel van het Europese Emissions Trading System (EU ETS).

Artikel 20 Lucht en geluid

Algemene Doelstelling

Bevorderen van een solide en gezonde leefomgeving door de luchtkwaliteit te verbeteren en door geluidhinder te voorkomen of te beperken.

Regisseren

Rol en Verantwoordelijkheden

Om qua luchtkwaliteit een solide en gezonde leefomgeving te bereiken, regisseert de minister van IenM de inhoudelijke lijn voor de nationale inbreng in de ontwikkeling van het Europese luchtkwaliteits- en geluidbeleid. Meer specifiek is de minister van IenM is verantwoordelijk voor:

 • De coördinatie van de Nederlandse inzet in internationaal kader bij de vaststelling van grenswaarden en plafonds voor emissies van luchtverontreinigende stoffen, de vertaling daarvan naar Nederlandse wet- en regelgeving en de verdeling van doelstellingen over sectoren en milieuthema’s. De doelen, grenswaarden en normen hebben betrekking op verbetering van de luchtkwaliteit, op bronbeleid voor geluid- en industriële emissies en op bronbeleid om schadelijke luchtemissies door de verkeersector (auto’s, lucht- en scheepvaart) tegen te gaan.

 • De ondersteuning van gemeenten en provincies bij het opstellen van algemene regels en bij de vergunningverlening ter vermindering van luchtemissies bij de industrie en bij een juiste toepassing van de geluidregelgeving.

 • De reductie van administratieve lasten voor het bedrijfsleven door vereenvoudiging van de monitoring- en rapportagestructuur voor emissies.

 • Het (doen) saneren van geluidgevoelige locaties langs infrastructuur. Met de implementatie van de vernieuwde geluidregelgeving (wet Swung-1) wordt een optimale gezondheidsbescherming van burgers en flexibiliteit voor de beheerders van rijkswegen en hoofdspoorwegen beoogd. Swung-2 zal de aanpak van geluidhinder op gemeentelijk en provinciaal niveau beter uitvoerbaar maken. Hinder door trillingen (vooral bij spoorprojecten van belang) zal door wettelijke normstelling worden tegengegaan.

Stimuleren

Om de milieudoelen op gebied van luchtkwaliteit en geluid te behalen, is het belangrijk deze op een proactieve wijze met maatschappelijke partners te delen. Daarom stimuleert de minister van IenM:

 • Het aangaan en organiseren van allianties met en tussen bedrijven, branches, overheden en kennisorganisaties om de doelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en SWUNG (geluid) tot succesvolle uitvoering te brengen.

 • Schonere en stillere voertuigen. Dit gebeurt door samen met de verkeerssector een strategie te ontwikkelen, een internationale normering van voertuigen tot stand te brengen, samen met de minister van Financiën een stabiel fiscaal beleid gericht op de klimaatdoelen van 2050 te voeren, de voorlopers in de sector te subsidiëren en voor ontwikkeling van diverse alternatieve voertuigen en brandstoffen een kansrijke omgeving te creëren.

 • Mede overheden tot uitvoering van maatregelpakketten in het NSL om daarmee de Europese normen voor luchtkwaliteit (fijn stof in 2011 en NO2 in 2015) te halen. Dit is belangrijk voor de gezondheid van burgers en hiermee schept de minister tevens ruimte voor nieuwe infrastructuur, woningbouw en bedrijvigheid. De minister werkt aan een follow-up van het NSL om voorbereid te zijn op de implicaties van nieuwe Europese normen voor luchtkwaliteit in 2020.

Kengetallen

Tegengaan geluidhinder (sanering verkeerslawaai).

 

t.g.v. Rijksinfrastructuur

t.g.v. andere infrastructuur

Totaal

aantal woningen

Rijkswegen (incl. betreffend deel A-lijst)

Spoorwegen

A-lijst

Overig

 

Totaal

109 800

70 650

77 355

335 800

593 605

Uitgevoerd 1980–1990 (schatting)

40 000

7 450

 

40 000

87 450

Uitgevoerd 1990 t/m 31-12-2010

57 628

14 646

45 650

35 764

153 688

Uitvoering 2011

674

1 592

3 000

957

6 223

Geplande uitvoering gereed 2012

39

1 214

3 000

1 659

5 912

Geplande uitvoering gereed 2013

112

1 314

3 000

1 559

5 985

Gepland restant per 31-12-2013

11 347

44 434

22 705

255 861

334 347

Gepland restant per 31-12-2020

nnb

nnb

nnb

Bron: Bureau Sanering Verkeerslawaai, 31 juli 2012

Toelichting bij tabel:

 • Totalen categorie «Rijksinfrastructuur». Een herbeoordeling van de door gemeenten gemelde woningen tgv Rijksinfrastrucuur en een opschoning van de betreffende bestanden heeft geleid tot een licht gewijzigde totale omvang van de sanering van deze categorie.

 • A-lijst woningen. De begroting voor de A-lijst woningen (andere infrastructuur) is gebaseerd op de aanname dat de beschikbare ISV-middelen optimaal worden benut. Bureau Sanering Verkeerslawaai heeft geen informatie over de daadwerkelijke voortgang van de sanering van A-lijst woningen.

 • Rijksinfrastructuur. De begroting voor rijksinfrastructuur is gebaseerd op de projecten die nog onder de Wet geluidhinder worden afgehandeld. Aangenomen is dat in 2012 en 2013 nog geen woningen onder de nieuwe geluidswetgeving (Swung1) worden gesaneerd.

 • Geplande uitvoering «Andere infrastructuur». Gebaseerd op de subsidieplanning van BSV, eind juli 2012.

Emissies luchtverontreinigende stoffen 1990, 2000 en 2009, doelstellingen en prognoses 2013, 2015 en 2020 (kton/jr).
 

1990

2000

2009

2010

2010

2013

2015

2020

       

Gotenburg Protocol

NEC-Richtlijn

Raming PBL1

Raming PBL

reductiepercentage voor Nederland t.o.v. 2005

SO2

192

73

38

50

50

40

41

28%

NOx

563

394

279

266

260

251

237

45%

NH3

356

162

125

128

128

118

117

13%

VOS

464

232

154

191

185

151

150

8%

PM2,5

         

14

 

37%

Bron: PBL, 12 juli 2012

Toelichting bij tabel: Voor wat betreft de emissieplafonds geldt dat begin mei 2012 in Genève de nieuwe doelstellingen voor luchtverontreinigende stoffen zijn vastgesteld. Het betreft aanpassing van het zogenaamde Gothenburg protocol. Enigszins complicerend is dat er, in tegenstelling tot het bestaande protocol alsook de National Emission Ceiling (NEC) richtlijn, geen emissieplafonds zijn opgenomen, maar reductiepercentages. Het referentiejaar voor die reducties is 2005 en de doelstellingen betreffen reductiepercentages die in 2020 dienen te zijn gerealiseerd. Naast voorgaande verandering geldt dat aan de bestaande stoffenlijst (NOx, SO2, NH3 en VOS13) ook fijn stof (PM2,5) is toegevoegd.

Emissies luchtverontreinigende stoffen en broeikasgas door verkeer en vervoer1.

in Kton

1990

2000

2010

2013²

Streefwaarde 20 123

NOx4

327

243

164

147,1

158,0 (2010)

SO2

18

9,2

1,2

0,3

4,0 (2010)

PM10

20

15

9

7,5

NH3

1

2,5

2,5

2,5

3,0 (2010)

NMVOS5

181

84

37

36

55,0 (2010)

CO2 (Mton)

30,4

37

37,9

37

35,5 (2020)6

 • 1 Bron: CBS, emissieregistratie/CBS, PBL, Wageningen UR (2012) (indicator 0 128, versie 20, 1 mei 2012).

 • 2 Raming van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen 2011–2015, PBL, Den Haag 2011 in samenwerking met ECN.

 • 3 De streefwaarde is conform de in het kader van de NEC-richtlijn vastgestelde emissieplafonds 2010.

 • 4 Betreft mobiele bronnen totaal, dus transportmiddelen en mobiele werktuigen, exclusief zeevaart.

 • 5 Vluchtige organische stoffen, exclusief methaan.

 • 6 Routekaart Klimaat, maximum uitstoot verkeer 2020. Niet in NEC-plafond 2010.

Toelichting bij tabel: De streefwaarde 2012 is gelijk aan de in het kader van de NEC-richtlijn vastgestelde emissieplafonds voor 2010. Begin 2012 zijn in het kader van het Gotenburg-protocol nationale emissieplafonds voor 2020 vastgesteld. Binnen EU-verband worden deze plafonds in 2013 vastgelegd. Nederland zal deze emissieplafonds versleutelen naar emissieplafonds voor sectoren.

Ontwikkeling CO2 emissie nieuwe personenauto’s in gr/CO2 per kilometer
 

2005

2009

2010

2015

2020

EU

164.4

145.7

140.3

1301

951

Nederland

169.9

146.9

135.8

   

Bron: European Environment Agency: Monitoring the CO2 emissions from new passenger cars in the EU: summary of data for 2010.

1

Dit zijn verplichte Europese gemiddelde waarden.

Toelichting bij tabel: Nadat vrijwillige afspraken over CO2-reductie met de Europese autofabrikanten niet tot gewenste resultaten leidde, heeft de Europese Commissie in december 2007 een voorstel gedaan voor verplichte reductiedoelstellingen. Dat voorstel is in 2009 aangenomen en bevatte naast een verplichte norm van gemiddeld 130 g CO2/km in 2015, een verplichte norm van gemiddeld 95 g CO2/km in 2020, waarvan de technische en economische haalbaarheid nog moest worden bevestigd. Op 11 juli 2012 heeft de Europese Commissie bevestigd dat een CO2-norm van gemiddeld 95 g/km in 2020 inderdaad technisch en economisch haalbaar is. Deze norm is in 2009 op voorstel van Nederland aangenomen, en zal er straks toe leiden dat de gemiddelde automobilist op jaarbasis zo’n € 340,- aan brandstofkosten bespaart. Nederland zal zich in de onderhandelingen over CO2-normen – ook voor de periode na 2020 – blijven inzetten voor ambitieuze doelen.

Beleidswijzigingen

Met de brief van 12 maart 2012 (Kamerstukken II, 2011–2012, 27 664, nr. 79) is de Kamer geïnformeerd over het voornemen om de handel in emissierechten van stikstofoxiden te staken. Dit houdt overigens geen versoepeling van de milieudoelen in. Als en zodra een vernieuwde richtlijn voor nationale emissieplafonds (beter bekend als de NEC-richtlijn: national emission ceilings) wordt vastgesteld, ontvangt de Kamer een plan van aanpak voor het behalen van de uit de richtlijn voortvloeiende reductiedoelen. Voor de industrie zal een goede uitvoering van de Richtlijn Industriele Emissies hier een wezenlijk onderdeel van zijn.

Voor de EU is 2013 het jaar van de luchtkwaliteit. In dit jaar zal de Europese Commissie de Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen evalueren en, naar verwachting, aanbevelingen doen voor bijstellingen van het beleid. Bij de bespreking van en besluitvorming over eventuele beleidswijzigingen handhaaft Nederland haar positie dat Europese luchtkwaliteitsdoelen moeten worden onderbouwd met adequaat EU bronbeleid. In 2013 vindt i.h.k.v. het voertuigendossier besluitvorming plaats over Europese geluidseisen, hetgeen belangrijk is voor de vermindering van geluidhinder. Mogelijk komt de Europese Commissie in 2013 ook met voorstellen voor aanpassing van de richtlijn omgevingslawaai, gericht op verbetering van de kartering van geluidhinder en de aanpak daarvan.

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 20 Lucht en geluid (Bedragen in € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

25 259

44 283

40 960

36 975

33 448

Uitgaven

 

78 823

48 480

44 360

36 975

33 448

Waarvan juridisch verplicht

 

88%

       

20.01

Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

 

78 823

48 480

44 360

36 975

33 448

20.01.01

Opdrachten

 

6 928

4 561

5 030

3 660

3 643

20.01.02

Subsidies

 

4 500

15 000

2 800

0

0

20.01.04

Bijdrage aan medeoverheden

 

65 879

27 419

35 030

31 815

28 305

 

– NSL

 

48 261

3 599

3 340

0

0

 

– Wegverkeerlawaai

 

15 118

21 764

31 690

31 815

28 305

 

– Overige bijdrage medeoverheden

 

2 500

2 056

0

0

0

20.01.07

Bekostiging

 

1 516

1 500

1 500

1 500

1 500

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De juridische verplichte uitgaven hebben met name betrekking op wettelijke taken inzake de sanering van het wegverkeerslawaai, het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL), het onderzoeksprogramma door ECN en diverse andere grote opdrachten, zoals steekproefcontroleprogramma's voor voertuigen. Het restant heeft met name betrekking op de nog niet juridisch verplichte subsidieregeling voor Euro-6 motoren bij taxi's en bestelwagens, voor de verstrekking van de resterende NSL-middelen aan de provincies en voor diverse (onderzoeks)opdrachten op de beleidsterreinen geluid en luchtkwaliteit.

20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidhinder

Toelichting op de financiële instrumenten

20.01.01 Opdrachten

Het ministerie van IenM geeft uitvoerings- en onderzoeksopdrachten in het kader van de beleidsterreinen verkeersemissies, geluidhinder en luchtkwaliteit. In een aantal gevallen betreft het uitvoering door AgNL, zoals de uitvoering van Infomil (onderdeel luchtkwaliteit) en de monitoring luchtkwaliteit. Hiervoor wordt jaarlijks budget overgeboekt in het kader van de centrale opdrachtverlening. Op het gebied van verkeersemissies worden opdrachten verstrekt voor de uitvoering van steekproefcontroleprogramma's door de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) inzake voertuigemissies en voor het Expertisecentrum Milieuzones. Ten aanzien van het beleidsterrein geluidhinder gaat het met name om de opdrachtverlening aan het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV), dat namens het ministerie van IenM zorg draagt voor de uitvoering van de geluidsanering voor gemeentelijke en provinciale infrastructuur. Daarnaast is opdracht verstrekt aan het RIVM voor het Kenniscentrum Geluid.

20.01.02 Subsidies

Het ministerie van IenM verstrekt subsidies in de aanschafkosten van nieuwe voertuigen, uitgerust met schone motoren, welke voldoen aan de Euro-6 normen.

20.01.04 Bijdrage aan medeoverheden

De uitgaven inzake het NSL betreffen de betalingen aan de provincies en gemeenten voor de uitvoering van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. De uitvoering van het NSL en daarmee de betaling van het aandeel van het Rijk daarin, geschiedt in diverse tranches, conform de daarover met de medeoverheden gemaakte afspraken.

Bij het onderdeel wegverkeerslawaai gaat het om de bijdragen aan provincies en gemeenten voor het uitvoeren van saneringsmaatregelen met betrekking tot geluidhinder door het verkeer.

De overige bijdragen betreffen betalingen inzake geluidskaarten

20.01.07 Bekostiging

Jaarlijks bekostigt het ministerie van IenM een deel van het milieuonderzoeksprogramma van ECN te Petten. Over de invulling van dit programma worden afspraken gemaakt met ECN, mede om te borgen dat het onderzoek en de resultaten dienstbaar zijn in het kader van de beleidsontwikkeling en –onderbouwing door IenM.

Artikel 21 Duurzaamheid

Algemene Doelstelling

Het tegengaan van de afwenteling van de effecten van de Nederlandse productie en consumptie op andere leefgebieden en op toekomstige generaties. Dit gebeurt onder andere door het vermogen van bodem en water om ecosysteemdiensten te leveren zoveel mogelijk te behouden en de milieudruk in de hele levenscyclus van grondstoffen en producten te minimaliseren.

Regisseren

Rol en Verantwoordelijkheden

De Minister wil bereiken dat duurzaamheid expliciet onderdeel gaat uitmaken van afwegingen en besluiten van organisaties en individuen. Verder borgt en verbetert IenM de milieukwaliteit van de milieugebruiksruimte om de vele functies ervan, zoals voedsel- en drinkwatervoorziening en natuur, te beschermen. De Minister heeft een regisserende rol bij:

 • De totstandkoming van Europese wet- en regelgeving en de doorvertaling daarvan in nationale wet- en regelgeving, zoals de Grondwater-, Zwemwater- en Drinkwaterrichtlijn, de Wet bodembescherming en de nieuwe Drinkwaterwet.

 • Het verbreden van het normstellingkader voor het bodem- en watersysteem met normen ten aan zien van ecosysteemdiensten (zoals watervasthoudend en zelfreinigend vermogen van de bodem, waterzuivering en natuurlijke plaagregulatie).

 • Het stellen van kaders om landbouwactiviteiten binnen milieurandvoorwaarden te laten plaats vinden, die onder meer zijn opgenomen in de Europese Richtlijn duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen en de Nitraatrichtlijn, en zijn uitgewerkt in algemene regels voor agrarische bedrijven (zoals het Activiteitenbesluit).

 • De op- en bijstelling van wet-en regelgeving op het gebied van afval- en productenbeleid op met name Europees niveau.

 • Het verder sturen van de hoogwaardigheid van afvalverwerking door de in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) opgenomen minimumstandaarden.

 • Het scheppen van kaders voor het duurzaam gebruik van biomassa door bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria.

 • Het actualiseren van criteria voor duurzaam inkopen door de overheid.

 • Het verder bevorderen van de markt voor duurzame producten en activiteiten door belemmeringen in bestaande regels weg te nemen en administratieve lasten te verlagen.

 • Het ontwikkelen van economisch instrumentarium, opdat bedrijven hun duurzame producten en diensten concurrerender in de markt kunnen zetten, zoals financieringsinstrumenten om de waarde van biodiversiteit en natuurlijk kapitaal tot uitdrukking te brengen in het economisch verkeer.

 • Het coördineren van beleid in Europees en mondiaal verband om het internationale level playing field voor duurzaamheid te versterken.

 • Het voortzetten van de nauwe samenwerking met BZ bij de uitvoering van de afspraken die tijdens de wereldtop over duurzaamheid van juni 2012 zijn gemaakt. Hierbij is de staatssecretaris van BZ verantwoordelijk voor internationale duurzaamheid en daarmee het uitvoering geven aan de internationale afspraken die tijdens Rio+20 zijn gemaakt. IenM werkt nationaal aan deze afspraken.

Stimuleren

Voor het bereiken van haar doelstellingen geeft de minister van IenM ruimte aan de energie en de duurzame initiatieven die in de samenleving aanwezig zijn en ondersteunt zij deze waar mogelijk. Dit komt onder meer tot uitdrukking in:

 • Het bieden van meer transparantie en vergelijkingsmogelijkheden, opdat duurzaamheid steeds meer onderdeel kan uitmaken van ieders afwegingen en besluiten.

 • Het duidelijk maken van met name de milieu-aspecten van duurzame ontwikkeling in eenvoudige afwegingskaders.

 • Het stimuleren van de markt voor duurzame producten en diensten door beïnvloeding van de consumentenvraag en via de inkoopkracht van het Rijk zelf.

 • Samenwerking met andere organisaties die begrippen als «duurzaam consumeren» en «maatschappelijk verantwoord ondernemen» concreet maken voor (kleine) bedrijven en burgers.

 • Het verduurzamen van het overheidsbeleid door coördinatie van de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda.

 • De verduurzaming van productketens; bedrijven worden gestimuleerd en gefaciliteerd om slimmer om te gaan met grondstoffen, kringlopen verder te sluiten en meer waarde uit afval te halen.

 • Het betrekken van het bedrijfsleven bij de Europese en mondiale beleidsvorming voor de verdere verduurzaming van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

 • Het stimuleren van ketenpartijen om duurzaamheidscriteria te hanteren.

 • Het stimuleren van een duurzaam gebruik van het bodem- en watersysteem door andere overheden actief bodembeheer te laten oppakken, via experimenten voor duurzaam stortbeheer en via diverse tools met concrete handelingsperspectieven, zoals voor het gebruik van ecosysteemdiensten.

Tenslotte is de minister verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van (een deel van) de wet- en regelgeving door de Inspectie Leefomgeving en Transport op dit beleidsterrein (zie beleidsartikel 24 Handhaving en toezicht).

Kengetallen

Wat betreft de duurzaamheid van de Nederlandse samenleving in algemene zin zijn kengetallen te vinden in de Monitor Duurzaam Nederland 2011. Deze monitor is gepubliceerd door een samenwerkingsverband van het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wat betreft specifieke duurzaamheidsdoelstellingen laat onderstaande grafiek kengetallen zien voor de hoogwaardigheid van afvalverwerking.

Grafiek: Ontwikkelingen in aanbod en toepassing van afval

Grafiek: Ontwikkelingen in aanbod en toepassing van afval

Toelichting:

In maart 2010 is het gewijzigde Landelijk Afvalbeheerplan 2009–2021 van kracht geworden. In dat plan zijn kwantitatieve en kwalitatieve doelen geformuleerd. De indicatoren in bovenstaande grafiek zijn gekoppeld aan de kwantitatieve doelen voor 2015 en 2021 (punten bij 2015 en 2012).

 • De lijn «Afvalaanbod volgens BBP 1985–2000» geeft aan wat het afvalaanbod in de periode 1985–2000 zou zijn geweest als het afvalaanbod in die periode dezelfde groei als het BBP had gevolgd.

 • De lijn «Afvalaanbod prognose 2000–2012» geeft aan hoe in het eerste LAP werd voorzien dat het afvalaanbod zich zou ontwikkelen volgens een toen opgesteld beleidsscenario.

 • De lijn «Afvalaanbod prognose 2006–2021» geeft aan hoe in het tweede LAP wordt voorzien dat het afvalaanbod zich zal ontwikkelen volgens het beleidsscenario.

In 2000 en 2006 zijn breuken te zien in de afvalaanbodlijnen. Dat komt omdat in die jaren nieuwe scenario’s en prognoses in het eerste en tweede LAP zijn opgesteld, waarbij toen als starthoeveelheid het werkelijke afvalaanbod in dat jaar werd genomen. Daarom beginnen de afvalaanbodlijnen in 2000 en 2006 op de hoeveelheden van de lijnen «Werkelijke afvalhoeveelheid». Het verschil tussen de drie afvalaanbodlijnen en de lijn «Werkelijke afvalhoeveelheid» geeft aan hoeveel preventie is bereikt. Verder is in de grafiek te zien hoeveel afval nuttig is toegepast (recycling + inzet van afval als brandstof), is verbrand als vorm van verwijdering en is gestort.

Er zijn in het LAP, en dus bij dit kengetal, alleen (tussen)doelen voor 2015 en 2021 geformuleerd. Dat komt met name vanwege de verschillende looptijden tussen het treffen van maatregelen en het effect daarvan.

Beleidswijzigingen

IenM maakt werk van duurzaamheid en benut daarbij steeds meer de energie en de beweging richting duurzaamheid die overal in de samenleving voelbaar is. De rol van facilitator en stimulator wordt groter, die van (nieuwe) regelgever kleiner, zoals dat onder andere de insteek is van de acties uit de Duurzaamheidsagenda. De inzet van IenM bestaat steeds meer uit stimuleren en faciliteren, met kleine financiële en vooral capacitaire impulsen op concrete projecten. Inhoudelijk wordt vooral ingezet op de verduurzaming van (product)ketens, specifiek het verder ontwikkelen en uitrollen van duurzaamheidseisen voor met name biomassa en het waarderen en beter benutten van ecosystemen, met oog voor de draagkracht van de aarde.

De vormgeving van het beleid zal (nog) meer internationaal plaats vinden. Randvoorwaarden voor markten voor duurzame producten en diensten worden bij voorkeur minimaal op EU-niveau gesteld.

Conform het regeerakkoord is de bijdrage aan het Afvalfonds per 2013 geschrapt.

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 Duurzaamheid (bedragen x € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

19 754

14 961

17 087

19 365

19 261

Uitgaven:

 

44 601

16 628

17 087

19 365

19 261

Waarvan juridisch verplicht

 

95%

       

21.01

Afval en duurzaamheidagenda

 

35 134

10 617

12 819

13 906

13 810

21.01.01

Opdrachten

 

9 022

10 097

12 299

13 386

13 290

 

– Uitvoering AgNL

 

6 427

6 859

7 355

7 245

7 152

 

– Overige opdrachten

 

2 595

3 238

4 944

6 141

6 138

21.01.02

Subsidies

 

26 112

520

520

520

520

 

– Afvalfonds

 

25 592

       
 

– Overige subsidies

 

520

520

520

520

520

21.02

Preventie en milieugebruiksruimte

 

2 751

2 603

2 590

3 773

3 767

21.02.01

Opdrachten

 

2 751

2 603

2 590

3 773

3 767

21.03

Ecosystemen en landbouw

 

6 716

3 408

1 678

1 686

1 684

21.03.01

Opdrachten

 

4 253

3 408

1 678

1 686

1 684

21.03.02

Subsidies

 

100

0

0

0

0

21.03.04

Bijdrage aan medeoverheden

 

2 363

0

0

0

0

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De juridische verplichte uitgaven hebben hoofdzakelijk betrekking op de jaarlijkse uitvoeringsuitgaven inzake het afvalbeleid, duurzaam inkopen en landbouw en voor de in 2013 voorziene afrekening van het Afvalfonds. Het restant heeft grotendeels betrekking op de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda, voor projecten ter verduurzaming van ketens, voor beleidsonderbouwing op het gebied van drink- en zwemwater en stortbeleid en voor projecten ter bevordering van een duurzaam gebruik van ecosystemen.

21.01 Afval en duurzaamheidsagenda

Toelichting op de financiële instrumenten

21.01.01 Opdrachten

In dit kader worden opdrachten verstrekt aan AgentschapNL voor de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van landbouw en op het gebied van het afvalbeleid (onder andere de uitvoering van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen en de uitvoering van het Landelijk Afvalbeheerplan) voor de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria. Daarnaast worden hier diverse uitvoeringopdrachten geboekt, zoals ten behoeve van de duurzaamheidsagenda, verduurzaming van ketens en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tot slot worden hier opdrachten verstrekt voor de uitvoering van taken voor de actualisatie van Duurzaam Inkopen

21.01.02 Subsidies

De subsidies hebben betrekking op de toekenning aan het Afvalfonds. In 2013 zal de laatste betaling plaatsvinden aan het Afvalfonds voor de periode 2007 tot en met 2012. Het betreft hier het laatste deel van de toezegging, noodzakelijk voor de financiële afwikkeling. Daarnaast is er budget voor subsidieverlening in het kader van voorlichting aan burgers over duurzame handelingsperspectieven en ondersteuning van bedrijven bij verduurzaming van hun productieprocessen.

21.02 Preventie en milieugebruiksruimte
21.02.01 Opdrachten

De opdrachten hebben veelal betrekking op uitvoering van wettelijk voorgeschreven taken op het gebied van de kwaliteit van de milieugebruiksruimte. Hier komen onder andere aan de orde de kosten verbonden aan de werkzaamheden van de Commissie van deskundigen Drinkwaterwet, een bijdrage aan de WABO14 en werkzaamheden voor de coördinatie van normalisatie- en certificeringswerkzaamheden.

21.03 Ecosystemen en landbouw
21.03.01 Opdrachten

Het betreffen hier opdrachten voor de ontwikkeling van criteria voor duurzaamheid van onder andere biomassa en voor de waardering van ecosystemen. Verder betreffen het opdrachten op het gebied van de landbouw (o.a. het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, certificering).

21.03.02 Subsidies

Subsidies hebben betrekking op het honoreren van incidentele aanvragen die voor de ontwikkeling van het beleid van het duurzaam gebruik van ecosystemen bevorderlijk kunnen zijn. Per aanvraag zal een beoordeling op relevantie plaatsvinden.

21.03.03 Bijdrage aan medeoverheden

In het kader van het beleid voor duurzaam gebruik van biodiversiteit in het landelijk gebied en de versterking van het lokale beleid voor de ondergrond is de betreffende bijdrage geraamd.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

Algemene Doelstelling

Mens en milieu beschermen tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte milieu- en gezondheidsrisico’s.

Regisseren

Rol en Verantwoordelijkheden

De minister is verantwoordelijk voor de integrale kaderstelling rond activiteiten die risico’s kunnen veroorzaken voor het milieu en de gezondheid van de mens. Deze regisserende rol komt naar voren in:

 • De normstelling waaraan bedrijven en overheden zich bij de uitoefening van hun activiteiten moeten houden.

 • De vastlegging van het beschermingsniveau op (pan-)Europees of internationale niveau. Deze afspraken worden zonder «nationale kop» geïmplementeerd, waardoor een level playing field bereikt wordt. De veiligheid van mens en milieu bij handelingen met genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) en de ontwikkeling en implementatie van regelgeving op het gebied van chemische stoffen (REACH) en het transport van gevaarlijke stoffen (water, rail, weg en buisleidingen) zijn voorbeelden waarbij dit in de vorm van wet- en regelgeving gebeurt. Voor deze dossiers geldt dat Nederland een actieve bijdrage levert aan de Europese processen die leiden tot verdere verbetering van deze Europese regels.

 • Waar Europese regels ontbreken, maar specifieke omstandigheden in Nederland het stellen van regels noodzakelijk maakt, het in dialoog met stakeholders zoeken naar een optimum tussen de te bereiken doelen (en dus baten in termen van milieu en gezondheidswinst) en de lasten die deze regels veroorzaken. Dit is onder meer aan de orde bij het wetsvoorstel «Basisnet» waarmee een balans wordt gezocht tussen de belangen van vervoer, ruimte en veiligheid.

 • De reductie van administratieve lasten voor bedrijven door de vereenvoudiging van de bestaande wet- en regelgeving. Het Activiteitenbesluit is hiervan het belangrijkste voorbeeld. Dit besluit is er onder meer op gericht de vergunningplicht te vervangen door algemene regels. Reductie van de regeldruk wordt ook nagestreefd door een betere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten is hierbij van belang.

 • Het verlenen van vergunningen met als doel bescherming van mens en milieu voor activiteiten met GGO’s, bijvoorbeeld in geval van gentherapie proeven bij patiënten of veldproeven met genetisch gemodificeerde aardappelen. Het verlenen van vergunningen voor defensie inrichtingen waarvoor een strikt geheimhoudingsregime geldt. Hetzelfde geldt voor een beperkt aantal bedrijven (vooralsnog twee) met een verhoogd risico voor de externe veiligheid op de eilanden van Caribisch Nederland.

Stimuleren

Het is primair de verantwoordelijkheid van bedrijven die risico’s voor mens en milieu veroorzaken om deze risico’s te identificeren en deze te voorkomen of te beperken. Dit geldt ook voor overheden die – bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening – keuzen maken die invloed hebben op veiligheid en risico’s. De minister stimuleert:

 • Het dragen van en het invulling geven aan de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven en overheden onder andere door openheid te geven ten aanzien van feitelijke risico’s. Het ontwikkelen van de Risicokaart (in overleg met het ministerie van VenJ) en de Atlas Leefomgeving zijn hiervan voorbeelden. Op basis van deze informatie kunnen burgers nagaan hoe het is gesteld met de kwaliteit van hun directe leefomgeving.

 • Het in beeld brengen van bestaande of nieuwe risicosituaties en het vermijden of beperken hiervan. Dit geschiedt door inventarisaties van deze risico’s, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij asbest in scholen en met betrekking tot de kwaliteit van het binnenklimaat in woningen, door het in beeld brengen van de risico’s van nieuwe technologieën zoals nanotechnologie en door het ontwikkelen van beleid ten aanzien van onzekere risico’s zoals elektromagnetische velden.

 • Het nemen van maatregelen ter bescherming van mens en maatschappij tegen moedwillige verstoring van onderdelen van de vitale infrastructuur door te bevorderen dat de risico’s op moedwillige verstoring (bijvoorbeeld terroristische aanslagen) worden geïdentificeerd en waar mogelijk beperkt. Het betreft hier onder andere chemische bedrijven en buisleidingen.

Tenslotte is de minister verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van (een deel van) de wet- en regelgeving door de Inspectie Leefomgeving en Transport op dit beleidsterrein (zie beleidsartikel 24 Handhaving en toezicht).

Kengetallen

Bij de nationale doorwerking van het Europese stoffenbeleid (met name REACH) is het streven om prioritaire stoffen in de leefomgeving beneden een toelaatbaar risiconiveau te brengen en houden. Er wordt gewerkt aan een indicator, die in de loop van 2013 beschikbaar komt en die op dit punt uitdrukking moet geven aan de doorwerking van het Europees stoffenbeleid in Nederland.

In het kader van de Europese stoffenregelgeving (REACH) worden stoffen beoordeeld en waar nodig van maatregelen voorzien (autorisatie, restrictie). Nederland levert een bijdrage aan dat proces, waarbij de inzet mede bepaald wordt door de mate waarin de betreffende stof voor Nederland zorgen oplevert of hier geproduceerd of gebruikt wordt. Onderstaande tabel geeft aan welke producten het Europese systeem, mede met Nederlandse inbreng, naar verwachting in 2013 op zal leveren.

Tabel resultaten EU REACH in 2013:

Beoordeelde dossiers (leidend tot besluiten)

400

Stofevaluaties

50

Annex XV dossiers (ingediend en becommentarieerd):

 

– Zeer ernstige zorgstoffen

35

– Restricties

11

– Geharmoniseerde indeling en etikettering

70

Autorisatieaanvragen

30

Beleidswijzigingen

Naar verwachting zal in 2013 het wetsvoorstel Basisnet en het Besluit transportroutes externe veiligheid van kracht worden. Monitoring van het Basisnet zal dan prioriteit hebben. De VN-verdragen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden tweejaarlijks herzien. Door toenemende betrokkenheid van de Europese Commissie zal de beleidsdiscussie nu ook in Brussel gaan plaatsvinden.

Het (Europese) beleid ten aanzien van nieuwe risico’s, bijvoorbeeld op het vlak van nanotechnologie en synthetische biologie is nog in ontwikkeling. Voor het beheersen van die risico’s is de inzet om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande wetgeving, zoals bijvoorbeeld de REACH-wetgeving (het Europese systeem van regulering van chemische stoffen) en de GGO-regelgeving.

Bij de beperking van de risico’s van stoffen ligt de focus de komende jaren op de implementatie van Europese regelgeving. Nieuw Europees beleid is te verwachten voor hormoonverstorende stoffen en risico’s van cumulatie van stoffen.

De komende jaren zal nadrukkelijk gewerkt worden aan maatregelen die zowel de «safety-» als de «security-»aspecten van risicovolle activiteiten in samenhang adresseren.

De snelle technologische ontwikkelingen op het gebied van synthetische biologie en gentherapie maken het noodzakelijk een beleidsvisie en waar nodig (beleids)instrumenten voor de toepassing van deze technieken te ontwikkelen.

Nieuwe Europese regelgeving op het vlak van genetische modificatie zal de komende jaren veel inzet vergen. De Nederlandse inzet zal daarbij gericht zijn op regelgeving die zowel de veiligheid garandeert als ook innovatie bevorderd. Voor bestaande regelgeving op dit vlak wordt gewerkt aan vereenvoudiging en reductie van de administratieve lasten.

Voor het (samen met de Inspectie SZW en de veiligheidsregio’s) beheersen van de risico’s van de bedrijven met de grootste risico’s wordt onder regie van het Interprovinciaal Overleg (IPO) gewerkt aan de vorming een zestal gespecialiseerde Regionale Uitvoeringsdiensten (BRZO-RUD’s). Dit is onderdeel van een bredere professionalisering van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) door overheden. Hieronder valt ook het vaststellen van kwaliteitscriteria en het bundelen van de uitvoering van VTH-taken van provincies en gemeenten in 25–30 RUD’s.

Op het gebied van milieu en gezondheid ligt de komende jaren de focus op signalering van milieu- en gezondheidsrisico’s, instrumentatie en het voorkomen en verminderen van de grootste milieu- en gezondheidsrisico’s die veel aandacht blijven vergen, zoals asbest.

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 Externe veiligheid en risico's (bedragen x € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

12 122

15 397

41 600

69 011

69 793

Uitgaven

 

17 233

18 185

41 730

69 847

69 793

Waarvan juridisch verplicht

 

94%

       

22.01 Veiligheid chemische stoffen

 

4 136

4 130

5 102

5 085

5 081

22.01.01 Opdrachten

 

3 736

3 730

4 702

4 685

4 681

22.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

 

400

400

400

400

400

22.02 Veiligheid GGO's

 

2 708

3 165

5 130

3 120

3 119

22.02.01 Opdrachten

 

2 608

3 065

5 030

3 020

3 019

22.02.05 Bijdragen aan internationale organisaties

 

100

100

100

100

100

22.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport

 

10 389

10 890

31 498

61 642

61 593

22.03.01 Opdrachten

 

6 057

5 771

6 563

6 603

6 593

22.03.02 Subsidies

 

2 000

2 000

2 000

3 000

3 000

22.03.03 Bijdrage aan agentschappen

 

486

486

486

486

486

22.03.04 Bijdragen aan medeoverheden

 

1 746

2 533

22 349

51 453

51 414

 

– Bijdragen asbestsanering

     

52

23 923

23 884

 

– Bijdragen programma EV

 

3

10

19 718

19 951

19 951

 

– Overige bijdragen

 

1 743

2 523

2 579

7 579

7 579

22.03.05 Bijdragen aan internationale organisaties

 

100

100

100

100

100

Ontvangsten

 

0

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte uitgaven hebben betrekking op de wettelijke taken inzake het stoffenbeleid/externe veiligheid, de vergunningverlening (veiligheid inrichtingen, GGO’s), het vervoer gevaarlijke stoffen en basisnetten (monitoringsverplichtingen) en op uitgaven in het kader van onder meer de subsidies voor mesothelioom slachtoffers, het uitvoeren van het (interdepartementale) meerjaren programma Gezondheidsrisico’s straling zendmasten (elektromagnetische velden) en het beheer en onderhoud van risicomodellen voortvloeiende uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Het restant heeft met name betrekking op het uitvoeren van de programma’s Atlas Leefomgeving en Nationale Aanpak Milieu & Gezondheid.

22.01 Veiligheid chemische stoffen

Toelichting op de financiële instrumenten

22.01.01 Opdrachten

In dit kader worden opdrachten verstrekt aan Agentschap NL en de Gezondheidsraad voor de uitvoering van wettelijke taken op het gebied van asbest, chemische stoffen en externe veiligheid. Daarnaast worden hier opdrachten verstrekt voor het meerjarig onderzoeksprogramma elektromagnetische velden (EMV), het Platform EMV en de uitvoering van EU-regelgeving ten aanzien van kankerverwekkende stoffen in relatie tot andere overheden (vergunningverlening). Voorts worden opdrachten verstrekt voor de uitvoering van taken op de gebieden «veiligheid en gezondheid» (asbest) en «nieuwe risico’s en security» (nanotechnologie en synthetische biologie) en voor de ontwikkeling en implementatie van de Atlas Leefomgeving en Risicokaart.

22.01.05 Bijdragen aan internationale organisaties

Nederland geeft in het kader van «stoffenbeleid mondiaal» uitvoering aan de jaarlijkse verplichtingen die samenhangen met de internationale strategie chemie en diverse verdragsverplichtingen (Verdrag van Stockholm, Verdrag van Rotterdam).

22.02 Veiligheid GGO’s
22.02.01 Opdrachten

Ter uitvoering van de wettelijke taak wordt jaarlijks een opdracht verstrekt aan de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) ten behoeve van het maken van beoordelingen inzake risico’s verbonden aan werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen en het adviseren over maatregelen risicobeheersing en monitoring die bij de uitvoering van werkzaamheden met GGO's kunnen worden toegepast. Ook jaarlijks wordt aan het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (Bureau GGO) bij het RIVM een opdracht verstrekt ten behoeve van de vergunningverlening voor werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen die beoordeeld moeten worden op de risico's voor mens en milieu. Daarnaast worden in dit kader van vergunningverlening opdrachten verstrekt ten behoeve van onderzoek en beleidsontwikkeling toetsingscriteria nieuwe GGO’s.

22.02.05 Bijdrage aan internationale organisaties

Nederland geeft in het kader van het «Biosafety Protocol» uitvoering aan de jaarlijkse verplichtingen die samenhangen met de ratificatie en implementatie van het supplementair protocol aansprakelijkheid en verhaal van GGO’s.

22.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport
22.03.01 Opdrachten

Het betreffen hier opdrachten voor vergunningverlening defensie-inrichtingen en BRZO bedrijven, Caribisch Nederland, ontwikkeling en beheer van standaarden ten behoeve van vergunningverlening/toezicht/handhaving, onderzoek en implementatie risicoreductie maatregelen, monitoring vervoer gevaarlijke stoffen (weg, water, spoor) en uitbreiding en onderhouden Activiteitenbesluit ten behoeve van het realiseren vermindering regeldruk bedrijven.

22.03.02 Subsidies

Subsidies hebben betrekking op het honoreren van incidentele aanvragen in het kader van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienst gerelateerde slachtoffers van mesiothelioom (TNS). Deze regeling is bedoeld voor iedereen die de ziekte maligne mesothelioom heeft als gevolg van contact met asbest buiten de werksituatie.

22.03.03 Bijdragen aan agentschappen

Betreft de werkzaamheden van Rijkswaterstaat in het kader van de voorbereidingen saneringen basisnet.

22.03.04 Bijdragen aan medeoverheden

De bijdragen aan medeoverheden zijn bedoeld voor het versterken van het externe veiligheidbeleid en de uitvoering daar van bij provincies en gemeenten en de sanering van risicovolle situaties waaronder saneringen die voortvloeien uit onder andere het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en het programma buisleidingen.

22.03.05 Bijdragen aan internationale organisaties

Bijdragen aan internationale organisaties voor activiteiten op het vlak van Externe Veiligheid ten aanzien van industriële activiteiten en transport.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Algemene Doelstelling

Het KNMI garandeert als onafhankelijke autoriteit aan Nederland de best beschikbare informatie op het gebied van meteorologie en seismologie als bijdrage aan de veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Nederland, inclusief de openbare lichamen Saba, Sint Eustatius en Bonaire.

Financieren

Rol en Verantwoordelijkheden

De minister is verantwoordelijk voor het faciliteren van een internationaal systeem van organisaties waarin Nederland vertegenwoordigd wordt door het KNMI. Dit doet zij door haar rol van financier in de vorm van bijdragen en contributies. Met name te noemen zijn EUMETSAT15, ECMWF16, IPCC17 en WMO18.

(Doen) uitvoeren

De minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap KNMI zoals vastgelegd in de Wet op het KNMI (2002). De rol «(doen) uitvoeren» heeft betrekking op de volgende taken:

 • Het beschikbaar maken, houden en stellen van een algemeen weerbericht voor de Nederlandse samenleving;

 • Het beschikbaar maken, houden en stellen van KNMI-gegevens;

 • Het beschikbaar maken, houden en stellen van luchtvaartmeteorologische inlichtingen;

 • Het verrichten van meteorologisch en seismologisch onderzoek;

 • Het adviseren van de minister op het terrein van de meteorologie en andere geofysische terreinen;

 • Het onderhouden van de nationale infrastructuur voor de meteorologie en andere geofysische terreinen,

 • Het ten behoeve van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba beschikbaar maken, houden en stellen van luchtvaartmeteorologische inlichtingen, en

 • Andere door Onze Minister aangewezen taken ten aanzien van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba op het terrein van de meteorologie en andere geofysische terreinen.

De minister van BZK is verantwoordelijk voor het Kernstopverdrag en de minister van EL&I is verantwoordelijk voor het kader van de Mijnbouwwet. De rol «uitvoeren» heeft voor beide wetten betrekking op het monitoren (verrichten van waarnemingen) en doen van onderzoek.

Indicatoren en kengetallen
 

Realisatie

Begroot

Indicatoren

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015 e.v.

Algemene weersverwachtingen en adviezen

             

– afwijking min.temperatuur (°C)

– 0,28

– 0,24

– 0,06

ABS1 (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

– afwijking max.temperatuur (°C)

– 0,34

– 0,21

– 0,33

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

– gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)

0,18

0,04

– 0,03

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

Maritieme verwachtingen

             

– tijdigheid marifoonbericht (%)

98,4

99,3

99

> 99

> 99

> 99

> 99

Gereviewde publicaties

89

120

97

> 80

> 80

> 80

> 80

Kengetallen

             

Aantal uitgegeven weeralarmen

3

4

0

       

Percentage tijdige beschikbaarheid van de meteorologische producten (Bron: EUMETSAT)

>98,5

>98,5

>98,5

       

Bron: KNMI

1

ABS: absolute waarde

Toelichting

De indicatoren ten aanzien van algemene weers- en maritieme verwachtingen geven een indruk van de tijdigheid van de berichtgeving door het KNMI en de gemiddelde afwijking van verwachte waardes voor temperatuur en windsnelheid ten opzichte van de uiteindelijk waargenomen waardes. Het aantal gereviewde publicaties is een maatstaf voor de kwantiteit en de kwaliteit van het onderzoek van het KNMI. Het aantal zogenoemde gereviewde publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften wordt bepaald.

Het aantal weeralarmen is afhankelijk van de weersomstandigheden; hierdoor is geen norm aan te geven. Bovendien is het afgeven van een weeralarm geen doel op zich. Wel is belangrijk dat het instrument weeralarm effectief wordt ingezet om de samenleving tijdig te waarschuwen voor maatschappij-ontwrichtend weer. In het jaarverslag zal worden ingegaan op het aantal opgetreden weeralarmsituaties en de mate waarin het KNMI gegrond heeft gewaarschuwd, dan wel gegrond niet heeft gewaarschuwd.

Het kengetal tijdige beschikbaarheid van de meteorologische producten geeft een beeld van de tijdige beschikbaarheid van de gegevens van de METEOSAT- en METOP-satellieten ten behoeve van de meteorologische producten van het KNMI. Indien de streefwaarden niet worden gehaald, heeft dat een negatieve impact op de kwaliteit van de weersverwachting op de dagen van gebrekkige beschikbaarheid van de waarnemingen, een en anders afhankelijk van de dan optredende weerssituatie.

Beleidswijzigingen

In het kader van de uitwerking van het regeerakkoord Rutte, wordt met ingang van de Voorjaarsnota 2013 het profijtbeginsel ingevoerd. Dit betekent dat de verschillende opdrachtgevers zullen moeten gaan betalen voor de niet-basistaken van het KNMI.

Om beleidsmatige redenen is ervoor gekozen in deze begroting de doelen inzake klimaat logisch te ordenen over artikel 19 Klimaat en artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie. Derhalve zijn de benamingen weer en klimaat, zoals voorheen gebezigd, gewijzigd in meteorologie.

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid art. 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie (bedragen x € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

47 046

50 964

46 030

42 870

44 161

Uitgaven

 

46 310

51 700

45 294

43 606

43 425

waarvan juridisch verplicht

 

100%

       

23.01

Meteorologie en seismologie

 

30 396

29 169

28 433

28 323

28 151

23.01.01

Bijdrage aan het agentschap

           
 

Meteorologie

 

28 118

27 000

26 309

26 205

26 050

 

Seismologie

 

1 542

1 433

1 388

1 382

1 365

23.01.02

Bijdrage aan internationale organisatie

           
 

Contributie WMO (HGIS)

 

736

736

736

736

736

23.02

Aardobservatie

 

15 914

22 531

16 861

15 283

15 274

23.02.01

Bijdrage aan het agentschap

           
 

Aardobservatie

 

15 914

22 531

16 861

15 283

15 274

23.01 Meteorologie en seismologie

Toelichting op de financiële instrumenten

Het KNMI levert in ruil voor de bijdragen aan het agentschap de volgende producten:

23.01.01 Bijdrage aan het agentschap

meteorologie

 • Reguliere uitgifte van een algemeen weerbericht en van waarschuwingen voor gevaarlijk weer (code geel, code oranje en weeralarm);

 • Publieke doelgroepspecifieke weerdiensten op het gebied van met name mobiliteit, waterbeheer, milieubeheer, calamiteitenbeheersing, defensie en gezondheid;

 • Ter beschikkingstelling van de meteorologische basisdata van het nationale meteorologische meetnet en de nationale meteorologische modelinfrastructuur, op basis van een open databeleid;

 • Ter beschikkingstelling van data, informatie en kennis over het huidige klimaat;

 • Het leveren van projecties over het toekomstige klimaat (klimaatscenario’s);

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek en het geven van beleidsadviezen op het gebied van de meteorologie;

 • Internationale vertegenwoordigingen op het gebied van de meteorologie (met name WMO, EUMETSAT en ECMWF);

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij op het gebied van meteorologische verschijnselen.

seismologie

 • Continue monitoring van natuurlijke en geïnduceerde seismiciteit in Nederland;

 • Verrichten van strategisch en toegepast onderzoek en het geven van beleidsadviezen op het gebied van de seismologie;

 • Beantwoorden van vragen vanuit de maatschappij op het gebied van aardbevingen en tsunami’s;

 • Verrichten van waarnemingen en onderzoek ten behoeve van het kernstopverdrag (CTBT).

23.01.02 Bijdragen aan internationale organisatie: contributie WMO
 • De beschikbare middelen worden gebruikt om de Nederlandse contributie aan het WMO te voldoen. Deelname aan de activiteiten van het WMO wordt gefinancierd uit HGIS.

23.02 Aardobservatie

Het KNMI levert voor de bijdrage aan het agentschap in de hieronder weergegeven productgroep aardobservatie het volgende product:

Bijdrage aan het agentschap: aardobservatie

 • Het verzorgen van de waarnemingen vanuit polaire en geostationaire weersatellieten in Europees verband (EUMETSAT).

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Algemene doelstelling

Het stimuleren en bewaken van veilige vervoers- en watersystemen en een duurzame leefomgeving.

Financieren

Rol en Verantwoordelijkheden

De minister is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving in het transport en de leefomgeving. De minister van EL&I heeft een medeverantwoordelijkheid voor nucleaire aangelegenheden. De minister van BZK heeft een medeverantwoordelijkheid inzake ruimte, wonen en bouwen. De minister heeft een nationale coördinatie- c.q. verantwoordingsverplichting richting de EU ten aanzien van internationale milieuregelgeving.

De taak van de Inspectie Leefomgeving en Transport is er voor te zorgen dat bedrijven, organisaties en overheidsinstanties (de ondertoezichtstaanden) de wet- en regelgeving op het terrein van duurzame leefomgeving en de fysieke veiligheid naleven. Bij de totstandkoming van wet- en regelgeving beoogt de wetgever een door haar gewenst niveau van veiligheid en duurzaamheid te bewerkstelligen. Daarbij worden de rechtsbeginselen van rechtvaardigheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid gehanteerd, met oog voor de nalevingseisen die van de ondertoezichtstaanden worden gevraagd (administratieve lasten). Zij streeft samenwerking met andere overheidspartners na.

(Doen) uitvoeren

De minister is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap Inspectie, Leefomgeving en Transport. De minister van EL&I is medeverantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van nucleaire zaken, de minister van BZK is mede verantwoordelijk op het terrein van ruimte, wonen en bouwen.

De rol uitvoeren heeft betrekking op:

 • Vergunningverlening;

 • toezicht door middel van objectinspecties, bedrijfsinspecties, audits, convenanten en digitale inspecties;

 • incidentmelding en ongevallenonderzoek.

Een uitgebreidere toelichting op de producten is te vinden in de baten-lastenparagraaf van de Inspectie.

Indicatoren en kengetallen

 

Administratie

Audits

Convenanten

Digitale

Object

Reizigers-

Vergunningen

Domein

controles

   

inspecties

inspecties

klachten

 
               

Risicovolle bedrijven

335

155

7

 

805

 

170

Rail- en wegvervoer (incl. Gevaarlijke stoffen)

1 185

425

59

5 000

18 775

 

1 566

Scheepvaart

100

73

35

 

4 763

 

7 400

Luchtvaart

 

329

30

 

1 005

2 500

15 000

Risicovolle stoffen en producten

1 335

28

   

3 855

   

Water, bodem, bouwen

330

2

3

 

5 905

 

25

Deze aantallen zijn ontleend aan het Meerjarenplan 2012–2016. In het meerjarenplan 2013–2017 dat eind 2012 aan de Kamer wordt gezonden, staat per domein beschreven welke taken worden uitgevoerd en de bijbehorende meetbare gegevens ten aanzien van naleving, vergunningverlening en toezicht

Beleidswijzigingen

Als gevolg van departementale herindeling van taken op het gebied van ruimte, wonen en bouwen zijn de domeinen Water en bodembeheer en Ruimte, wonen en bouwen uit de ontwerpbegroting 2012 in de ontwerpbegroting 2013 geïntegreerd tot één domein: Water, bodem en bouwen.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 24 Handhaving en toezicht (bedragen x € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

136 654

131 188

128 442

127 548

126 205

Uitgaven

 

136 654

131 188

128 442

127 548

126 205

waarvan juridisch verplicht

 

100%

       

24.01

Handhaving en toezicht

 

136 654

131 188

128 442

127 548

126 205

24.01.03

Bijdrage aan het agentschap

           
 

Risicovolle bedrijven

 

20 088

19 285

18 881

18 750

18 552

 

Rail en wegvervoer

 

28 971

27 812

27 230

27 040

26 755

 

Scheepvaart

 

17 765

17 054

16 697

16 581

16 407

 

Luchtvaart

 

16 262

15 611

15 285

15 178

15 018

 

Risicovolle stoffen en producten

 

34 983

33 584

32 881

32 652

32 309

24.01.06

Bijdrage aan het agentschap:

Water, bodem bouwen

 

18 585

17 842

17 468

17 347

17 164

24.01 Handhaving en toezicht

Toelichting op de financiële instrumenten

De Inspectie levert voor de bijdragen aan het agentschap in de hieronder weergegeven zes domeinen de volgende producten. In het meerjarenplan 2013–2016 dat eind 2012 aan de Tweede Kamer wordt gezonden, staat per domein uitgebreid beschreven welke taken worden uitgevoerd en de bijbehorende kengetallen ten aanzien van naleving, vergunningverlening en toezicht.

24.01.01 Bijdrage aan het agentschap: risicovolle bedrijven

Het toezicht richt zich op bedrijven en organisaties die verantwoordelijk zijn voor risicobronnen met betrekking tot (externe) veiligheid, zoals geformuleerd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en andere milieu- en veiligheidsregelgeving.

Nucleair en straling

De Inspectie oefent toezicht uit op de nucleaire industrie en op alle andere branches waarin radioactieve stoffen en ioniserende straling wordt toegepast.

Veiligheid mens en omgeving

De Inspectie houdt toezicht op inrichtingen van het ministerie van Defensie en enkele andere inrichtingen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de vergunningen die daaraan verbonden zijn. Daarnaast houdt zij toezicht op externe veiligheid rondom buisleidingen en de veiligheid rondom genetisch gemodificeerde organismen.

Nationale en Europese verplichtingen

De Inspectie ziet toe op toepassing van nationale normen en wettelijke regels die veelal door de EU zijn vastgesteld. Het toezicht richt zich met name op bedrijven op het gebied van luchtemissies, energie, klimaat en externe veiligheid. Het gaat om ruim 8 000 bedrijven, waaronder raffinaderijen, de chemische industrie, elektriciteitsproducenten, afvalverbrandingsorganisaties, LPG-tankstations, ammoniakkoelinstallaties en emitterende bedrijven inclusief intensieve veehouderijen.

24.01.02 Bijdrage aan het agentschap: rail en wegvervoer

De Inspectie richt het toezicht op railvervoer op:

 • Infrastructuur en materieel;

 • Bedrijven en keuringsinstanties;

 • Operaties (machinisten, conducteurs, baanwerkers, rangeerders);

 • Veiligheidsmanagement, cultuur en arbeidsomstandigheden.

De Inspectie richt het toezicht bij het wegvervoer op:

 • Bedrijven;

 • Vrachtwagens, bussen en taxi’s;

 • Chauffeurs.

Rail

De Inspectie houdt toezicht op de naleving van de spoorwegwet. De railsector wordt gekenmerkt door drie grote bedrijven: Prorail (infrastructuur), NS (personenvervoer) en DB Schenker (goederenvervoer). De markt voor het goederenvervoer is internationaal georiënteerd en geheel geliberaliseerd. De sector kent een hoog veiligheidsgehalte, maar het hoofdspoor blijft een kwetsbaar systeem. Daarnaast is de Inspectie toezichthouder voor interlokale tramlijnen, lightrail en metrosystemen.

Taxi

In de taximarkt is het veiligheidsbesef over het algemeen laag vanwege de lage toetredingsdrempel en de grote concurrentie, vooral in de vier grote steden. Fraude en illegaal taxivervoer komen dan ook voor. De Inspectie houdt toezicht op de naleving van de rij- en rusttijden. De voornaamste ontwikkeling binnen het taxivervoer betreft de invoering van de Boordcomputer Taxi.

Bus

De Inspectie houdt toezicht op de naleving van de arbeidstijdenwetgeving (ATB-V) en de Wet Personenvervoer 2000. In het nationale busvervoer met zijn relatief veilige status gaat de Inspectie convenanten afsluiten met goed presterende bedrijven. De Inspectie streeft er naar in 2016 met alle daarvoor in aanmerking komende bedrijven een convenant gesloten te hebben of bezig te zijn met het traject om daartoe te komen.

Goederenvervoer over de weg

De Inspectie houdt toezicht op de naleving van arbeidstijdenwetgeving (inclusief fraude met de digitale tachograaf) en wetgeving met betrekking tot maten en gewichten en overbelading.

Door de enorme omvang van deze sector is het noodzakelijk gericht en selectief toezicht te houden. Veel ondernemers zoeken de grenzen van de regelgeving op vanwege de hoge concurrentiedruk.

24.01.03 Bijdrage aan het agentschap: scheepvaart

Binnenvaart

De taken van de Inspectie op het terrein van de binnenvaart zijn vastgelegd in de Binnenvaartwet, de Scheepvaartverkeerswet en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. De Inspectie is primair verantwoordelijk voor de handhaving van de Binnenvaartwet en het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart. De handhaving van de Scheepvaartverkeerswet is primair een taak van de politie en Rijkswaterstaat. De pleziervaart is een bijzonder terrein. De enige rol van de Inspectie is hier het toezicht op de aanwezigheid van het CE-keurmerk op nieuw verkochte pleziervaartuigen. De naleving van wet- en regelgeving in de binnenvaart blijft achter ten opzichte van de naleving in andere transportdomeinen. Het gaat daarbij met name om de voorschriften ten aanzien van instabiliteit/stuwage, ladinginformatie en documenten en vaartijden/bemanningssterkte. Door eigen inspecties, thema acties en controles door handhavingspartners streeft de Inspectie er naar risico’s te beheersen. Daarnaast zet de Inspectie in op handhaving van de Binnenvaartwet en het afsluiten van convenanten met goed presterende bedrijven.

Koopvaardij en Visserij

Het algemene beeld is dat het veiligheidsbewustzijn in de koopvaardij op een behoorlijk niveau is en de naleving op de meeste onderdelen goed is (tussen de 80 en 95 procent). De Nederlandse koopvaardij scoort beter dan het gemiddelde over alle landen. Nederland is inmiddels ook weer teruggekeerd in de top tien van de best presterende landen. De naleving met name op het terrein van de bemanning in de visserij is een aandachtspunt; de visserij staat bekend als een risicovolle sector.

24.01.04 Bijdrage aan het agentschap: luchtvaart

De Inspectie houdt toezicht op de naleving van veiligheids- en milieuwetten en regels voor de luchtvaart. De luchtvaartsector is een hightech industrie waarin de zorg voor veiligheid vanaf haar ontstaan één van de belangrijkste oorzaken is geweest voor uitgebreide en zeer gedetailleerde internationale regelgeving. De Europese regelgeving en de Europese vormen van samenwerking nemen een steeds prominentere plaats in. Het toezicht richt zich op de hele keten: luchtvervoerders, luchtvaartuigen, technische bedrijven, grondafhandelingsbedrijven, luchtverkeersleiding, bemanning, onderhoudstechnici, keurings- en examineringsinstanties, opleidingsinstellingen, meteodiensten, het luchtruim, luchthavens en luchtvaartvertoningen. Naast toezicht op veiligheid is de Inspectie wettelijk ook betrokken bij de handhaving van milieuvoorschriften, met name op het gebied van geluid.

24.01.05 Bijdrage aan het agentschap: risicovolle stoffen en producten

De Inspectie houdt toezicht op:

 • preventie van afval, duurzaam produceren, nuttige toepassing en recycling van afvalstoffen en veilige inzameling en verwerking van (gevaarlijke)afvalstromen. Ondertoezichtstaanden zijn producenten, importeurs, ontdoeners, inzamelaars (inclusief tussenhandelaars), transporteurs, verwerkers en exporteurs van afval;

 • gebruikers, producenten en importeurs van milieugevaarlijke stoffen, preparaten en producten en voorwerpen voor professioneel gebruik;

 • het voorkomen van misbruik (in verband met security), onjuiste handelingen en gebruik van explosiegevaarlijke stoffen.

In het geval van afvalstoffen, (milieu)gevaarlijke stoffen en explosiegevaarlijke stoffen is sprake van een ketenbenadering. De Inspectie neemt voor enkele onderwerpen in dit domein de rol van ketenregisseur op zich. Voor REACH, biociden, en de Wet explosieven civiel gebruik is wettelijk bepaald dat de Inspectie deze rol heeft.

Afval

Bij grensoverschrijdend transport van afval richt de inspectie zich op het voorkomen van illegale import, export en doorvoer van afval; dit behelst ook het retour zenden van illegale afvaltransporten. De Inspectie werkt hierbij samen met politie en douane. De Inspectie voert in 2012 objectinspecties uit naar de naleving van de Ecodesign richtlijn die een beperking van het energieverbruik bij elektrische apparaten beoogt. De Inspectie voert in 2013 administratiecontroles uit naar de realisatie van de hergebruikdoelstellingen van o.a. kunststofverpakkingsafval en elektronica-afval en audits bij producenten en importeurs van verpakkingen naar het verminderen van het gewicht van verpakkingsproducten.

Milieugevaarlijke stoffen

Het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving rondom (milieu) gevaarlijke stoffen is verdeeld over rijk, provincie, waterschappen en gemeenten. De Inspectie is o.a. verantwoordelijk voor het toezicht op de sanering van asbestwegen, het toezicht op het verwijderen van asbest uit objecten en het verbod op het verhandelen van asbest, de industriële toepassingen van biociden en de kwaliteit en samenstelling van brandstoffen. Wat betreft de registratie en autorisatie van chemische stoffen (REACH) en Biociden investeert de Inspectie in de samenwerking met o.a. de AI, VWA, SodM, douane en provincies. Internationaal wordt geparticipeerd in het Europees REACH forum.

De Inspectie voert administratiecontroles uit naar ozonlaagafbrekende stoffen die, ondanks een verbod in de EU-verordening, nog steeds op de markt gebracht, verkocht en uitgestoten worden en naar de naleving van de REACH en biociden regelgeving.

De sanering van de binnen de saneringsregeling vallende asbestwegen wordt afgerond. Er blijft aandacht voor meldingen van asbestwegen die buiten de regeling vallen.

Explosiegevaarlijke stoffen

De Inspectie houdt toezicht op de naleving van de Wet explosieven voor civiel gebruik en het Vuurwerkbesluit bij o.a. producenten, transporteurs en importeurs. Zowel bij vuurwerk als bij explosieven is steeds meer sprake van een ketenbenadering.

Bij vuurwerk richt de Inspectie zich enerzijds op het vergroten van de veiligheid van consumentenvuurwerk en anderzijds op het terugdringen van ondeugdelijk en illegaal vuurwerk. Het laatste betreft onder andere het aanpakken van de georganiseerde handel in en het tegengaan van de invoer van dit soort vuurwerk.

Transport van gevaarlijke stoffen

Het toezicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen is belegd bij de vervoersdomeinen Rail- en Wegvervoer, Scheepvaart en Luchtvaart en richt zich op de grootste risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De inzet is hierbij vooral multimodaal vervoer. Ook hier ligt de nadruk op systeemtoezicht en het afsluiten van convenanten met de best presterende bedrijven. Daarnaast wordt de inspectiecapaciteit zoveel mogelijk ingezet op de logistieke knooppunten.

24.01.06 Bijdrage aan het agentschap: water, bodem en bouwen

Het toezicht op water en bodem richt zich op:

 • Waterkeringbeheerders: toezicht op uitvoering van de Waterwet in relatie tot de primaire waterkeringen;

 • Rijkswaterstaat en door Rijkswaterstaat gecontracteerde aannemers (toezicht en vergunningverlening op de eigen werken van Rijkswaterstaat);

 • Drinkwaterbedrijven, bedrijven met eigen drinkwaterwinning en bedrijven/instellingen met collectieve drinkwaterinstallaties op grond van de Drinkwaterwet;

 • Erkende bodemintermediairs, certificerende instellingen en andere bedrijven die werken met grond, bagger en bouwstoffen, op grond van het Besluit bodemkwaliteit; Provincies en gemeenten (bestuurlijk toezicht op de uitvoering van de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming).

Het toezicht voor bouwen, wonen en ruimte is gericht op:

 • correcte CE-labeling op bouwproducten voor producten die onder een productnorm vallen; deze verplichting geldt voor producenten, distributeurs, importeurs en verkopers (ook aannemers) van bouwproducten;

 • het zichtbaar ophangen van energielabels in voor publiek toegankelijke gebouwen indien een label afgegeven is. Hieronder vallen overheidsgebouwen of gebouwen in gebruik door de overheid en gebouwen van particulieren waarin publiek komt;

 • provincies wat betreft borging van rijksbelangen met behulp van de provinciale verordening.

Daarnaast wordt er thema-onderzoek op het gebied van ruimte en bouwen uitgevoerd.

Artikel 25 Brede doeluitkering (BDU)

Algemene doelstelling

Het realiseren van maatwerkoplossingen voor regionale verkeers- en vervoersvraagstukken.

Financieren

Rol en verantwoordelijkheden

De minister is systeemverantwoordelijk voor de bijdrage aan de Brede doeluitkering (BDU), welke het mogelijk maakt dat er op decentraal niveau maatwerkoplossingen kunnen worden gemaakt voor verkeers- en vervoervraagstukken. De beleidsinhoudelijke beslissingen worden voornamelijk door de mede overheden gemaakt. Dit artikel hangt samen met artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid en artikel 15 Openbaar vervoer.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 25 Brede doeluitkering (bedragen x € 1 000)
   

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

1 746 573

1 710 174

1 729 220

1 736 774

1 723 249

Uitgaven

 

1 795 605

1 746 573

1 710 174

1 729 220

1 736 774

25 Brede doeluitkering (BDU)

 

1 795 605

1 746 573

1 710 174

1 729 220

1 736 774

25.01 Brede doeluitkering (BDU)

 

1 795 605

1 746 573

1 710 174

1 729 220

1 736 774

25.01 Brede doeluitkering

Toelichting op de financiële instrumenten

25.01 Brede doel Uitkering

Het betreft het verstrekken van een beschikking voor de Brede doeluitkering aan de regionale en lokale overheden. Deze wordt jaarlijks berekend op basis van in de regelgeving BDU Verkeer en Vervoer opgenomen methodiek. Uitbetaling vindt plaats in vijf termijnen, waarvan de tweede termijn een dubbele is.

Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen

Algemene doelstelling

Op dit artikel worden de bijdragen aan het Infrastructuurfonds en het Deltafonds verantwoord.

Financieren

Rol en verantwoordelijkheid

De rollen en verantwoordelijkheden voor zaken die op het Infrastructuurfonds en Deltafonds worden verantwoord is terug te vinden in de verschillende beleidsartikelen.

Voor de indicatoren en kengetallen wordt verwezen naar de betreffende beleidsartikelen.

Beleidswijzigingen

Met ingang van deze begroting worden de concrete investeringprojecten en programma’s die samenhangen met de doelstellingen zoals genoemd in de Deltawet (Stb. 2011, 604) verantwoord op het Deltafonds. Conform het amendement Lucas worden de uitgaven inzake waterkwaliteit geraamd op hoofdstuk XII in plaats van op het Deltafonds.

Budgettaire gevolgen van beleid art. 26 Bijdrage Investeringsfondsen (bedragen x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

6 761 720

7 670 509

6 700 232

7 064 160

6 979 119

Uitgaven

 

6 761 720

7 670 509

6 700 232

7 064 160

6 979 119

waarvan juridisch verplicht

 

100%

       

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

 

5 879 349

6 608 356

5 640 937

5 877 752

6 039 905

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

 

882 371

1 062 153

1 059 295

1 186 408

939 214

Ontvangsten

           
26.01 Bijdrage aan Infrastructuurfonds

Toelichting op de financiële instrumenten

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds, ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Opbouw artikelonderdeel 26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds (x € 1 000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12

Hoofdwegen

2 466 758

2 890 114

2 100 028

2 381 094

2 353 437

2 233 246

2 867 923

3 282 342

12.01

Verkeersmanagement

22 072

18 733

20 539

20 412

19 700

19 700

19 701

19 700

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

413 384

494 537

350 416

361 701

475 925

472 235

468 503

471 333

12.03

Aanleg

1 189 030

1 413 448

837 668

1 368 219

1 292 562

1 190 652

1 828 544

2 239 198

12.04

GIV/PPS

420 256

566 737

508 980

251 390

188 606

176 441

177 205

178 213

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

422 016

396 659

382 425

379 372

376 644

374 218

373 970

373 898

                   

13

Spoorwegen

2 137 753

2 328 958

2 346 105

2 269 030

2 364 576

2 297 299

1 921 801

1 827 049

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

1 324 516

1 236 385

1 236 800

1 111 748

1 210 582

1 221 869

1 130 098

1 284 238

13.03

Aanleg

676 311

956 382

1 101 055

1 092 551

1 096 261

1 023 173

740 467

486 848

13.04

GIV/PPS

118 776

118 041

– 9 900

46 581

39 583

34 107

33 086

37 813

13.07

Rente en aflossing

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

                   

14

Regionaal, lokale infrastructuur

135 983

261 729

153 352

256 606

398 887

355 235

233 456

78 822

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

60 771

104 830

99 343

44 156

235 601

218 604

116 825

39 129

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

30 257

12 750

           

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

44 955

144 149

54 009

212 450

163 286

136 631

116 631

39 693

                   

15

Vaarwegen

814 084

849 647

782 784

730 026

666 502

646 900

630 085

509 499

15.01

Verkeersmanagement

12 770

13 336

11 803

12 652

12 651

12 651

12 651

12 651

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

298 884

284 762

260 627

275 898

190 100

217 125

173 580

215 854

15.03

Aanleg

254 707

317 513

285 507

218 654

242 753

197 684

224 570

61 754

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

247 723

234 036

224 847

222 822

220 998

219 440

219 284

219 240

                   

17

Megaprojecten

51 157

23 407

11 139

3 953

3 019

2 573

1 936

1 846

17.02

Betuweroute

1 699

6 000

6 000

         

17.06

PMR

49 458

17 407

5 139

3 953

3 019

2 573

1 936

1 846

                   

18

Overige uitgaven

273 614

254 501

247 529

237 043

253 484

270 773

382 705

405 625

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

               

18.03

Intermodaal vervoer

3 196

2 000

3 000

         

18.07

Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise

42

42

42

42

42

42

42

42

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

270 376

252 459

244 487

237 001

238 024

237 355

232 502

232 380

18.11

Investeringsruimte

       

15 418

33 376

150 161

173 203

18.12

Reservering beheer, onderhoud en vervanging

               

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

               

TOTAAL

5 879 349

6 608 356

5 640 937

5 877 752

6 039 905

5 806 026

6 037 906

6 105 183

(vervolg) Opbouw artikelonderdeel 26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds (x € 1 000)
   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

12

Hoofdwegen

2 200 462

2 308 124

1 949 571

1 768 654

1 298 333

1 238 570

1 177 854

1 167 362

12.01

Verkeersmanagement

19 701

19 701

19 701

22 290

22 290

22 290

22 290

22 290

12.02

Beheer, onderhoud en vervanging

438 022

523 691

523 692

522 636

522 638

522 636

522 636

534 812

12.03

Aanleg

1 193 710

1 239 224

822 631

675 887

205 970

148 541

146 211

123 543

12.04

GIV/PPS

174 459

150 938

208 977

172 637

172 231

169 899

111 513

111 513

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

374 570

374 570

374 570

375 204

375 204

375 204

375 204

375 204

                   

13

Spoorwegen

1 557 598

1 310 954

1 415 107

1 441 156

1 270 053

1 303 383

1 299 133

1 296 610

13.02

Beheer, onderhoud en vervanging

1 167 164

1 166 485

1 166 549

1 185 095

1 120 779

1 175 779

1 175 779

1 175 779

13.03

Aanleg

337 524

92 254

197 088

203 293

58 877

36 739

34 339

47 934

13.04

GIV/PPS

34 760

34 065

33 320

34 618

72 247

72 715

70 865

54 747

13.07

Rente en aflossing

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

18 150

                   

14

Regionaal, lokale infrastructuur

143 539

143 500

143 506

0

0

0

0

0

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

143 539

143 500

143 506

         

14.02

Regionale mobiliteitsfondsen

               

14.03

RSP-ZZL: pakket bereikbaarheid

               
                   

15

Vaarwegen

681 883

646 752

638 396

591 349

704 349

746 849

765 028

510 676

15.01

Verkeersmanagement

12 651

12 651

12 651

12 672

12 672

12 672

12 672

12 672

15.02

Beheer, onderhoud en vervanging

218 056

253 356

277 795

271 826

271 826

274 326

277 011

266 085

15.03

Aanleg

229 774

159 343

126 548

85 074

198 074

238 074

253 568

10 142

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

221 402

221 402

221 402

221 777

221 777

221 777

221 777

221 777

                   

17

Megaprojecten

11 518

0

0

0

0

0

0

0

17.02

Betuweroute

               

17.06

PMR

11 518

             
                   

18

Overige uitgaven

872 346

1 306 593

1 570 084

1 816 117

2 327 213

2 313 431

2 360 186

2 621 422

18.01

Saldo afgesloten rekeningen

               

18.03

Intermodaal vervoer

               

18.07

Mobiliteitsonafh. Kennis en expertise

               

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

232 766

232 766

232 766

233 794

233 794

233 794

233 794

233 794

18.11

Investeringsruimte

144 987

579 234

842 725

1 087 730

1 598 826

1 585 044

1 631 799

1 893 035

18.12

Reservering beheer, onderhoud en vervanging

494 593

494 593

494 593

494 593

494 593

494 593

494 593

494 593

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

               

TOTAAL

5 467 346

5 715 923

5 716 664

5 617 274

5 599 948

5 602 233

5 602 201

5 596 070

26.02 Bijdrage aan Deltafonds

Het betreft hier de bijdrage vanuit de begroting hoofdstuk XII aan het Deltafonds, ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Opbouw artikelonderdeel 26.02 Bijdrage aan het Deltafonds (x € 1 000)
   

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Investeren in Waterveiligheid

449 023

653 765

641 777

771 385

556 913

436 153

271 228

331 821

1.01

Grote projecten waterveiligheid

281 956

543 275

517 790

574 710

325 382

266 090

84 893

175 627

1.02

Overige aanlegprojecten

155 060

103 947

122 310

195 281

231 181

169 113

184 089

154 946

1.03

Studiekosten

12 007

6 543

1 677

1 394

350

950

2 246

1 248

                   

2

Investeren in zoetwatervoorziening

29 617

4 606

2 187

8 568

8 567

2 142

2 143

2 142

2.02

Ov.waterinvest.zoetwatervoorz.

25 417

2 146

2 146

8 568

8 567

2 142

2 143

2 142

2.03

Studiekosten

4 200

2 460

41

         
                   

3

Beheer, onderhoud en vervanging

156 150

170 376

190 488

187 375

157 756

147 722

147 925

141 551

3.01

Watermanagement

11 794

10 685

11 010

10 263

10 261

10 261

10 261

10 261

3.02

Beheer en Onderhoud

144 356

159 691

179 478

177 112

147 495

137 461

137 664

131 290

                   

5

Netwerkgeb. kosten & ov. uitgaven

247 581

233 406

224 843

219 080

215 978

222 620

222 485

221 145

5.01

Apparaat

198 231

186 152

177 675

172 771

170 590

177 234

177 097

175 757

5.02

Overige uitgaven

49 350

47 254

47 168

46 309

45 388

45 386

45 388

45 388

5.03

Investeringsruimte

               

TOTAAL

882 371

1 062 153

1 059 295

1 186 408

939 214

808 637

643 781

696 659

   

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

Investeren in Waterveiligheid

614 132

349 054

269 769

236 104

236 104

236 104

236 104

236 022

1.01

Grote projecten waterveiligheid

211 893

             

1.02

Overige aanlegprojecten

402 239

349 054

269 769

236 104

236 104

236 104

236 104

236 022

1.03

Studiekosten

               
                   

2

Investeren in zoetwatervoorziening

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2.02

Ov.waterinvest.zoetwatervoorz.

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2 142

2.03

Studiekosten

               
                   

3

Beheer, onderhoud en vervanging

225 687

234 268

230 268

236 996

236 996

234 496

234 496

241 090

3.01

Watermanagement

10 261

10 261

10 261

10 284

10 284

10 284

10 284

10 284

3.02

Beheer en Onderhoud

215 426

224 007

220 007

226 712

226 712

224 212

224 212

230 806

                   

5

Netwerkgeb. kosten & ov. uitgaven

249 232

258 232

341 260

460 192

459 418

459 707

459 718

459 789

5.01

Apparaat

177 918

177 918

177 918

177 948

177 948

177 948

177 948

177 948

5.02

Overige uitgaven

43 463

43 463

43 463

43 790

43 790

43 790

43 790

43 790

5.03

Investeringsruimte

27 851

36 851

119 879

238 454

237 680

237 969

237 980

238 051

TOTAAL

1 091 193

843 696

843 439

935 434

934 660

932 449

932 460

939 043

2.3 DE NIET-BELEIDSARTIKELEN
Artikel 97 Algemeen departement

Algemene Doestelling

Op dit artikel worden de IenM brede programma uitgaven verantwoord.

Beleidswijzigingen

Met ingang van deze begroting wordt de bijdragen aan het Infrastructuurfonds verantwoord op artikel 26.01 en de Brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) op artikel 25.01.

Budgettaire gevolgen van beleid van art. 97 Algemeen departement (in € 1 000)
   

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

 

8 986 589

21 203

22 886

20 885

20 861

20 845

Uitgaven

 

9 280 003

23 429

22 887

20 886

20 862

20 850

Waarvan juridisch verplicht

   

70%

       

97.01

IenM-brede programmamiddelen

 

24 133

23 429

22 887

20 886

20 862

20 850

97.01.01

Opdrachten

 

15 699

15 726

15 460

14 866

14 843

14 833

 

– Regeringsvliegtuig

 

6 461

6 791

6 372

6 366

6 347

6 343

 

– Overige opdrachten

 

9 238

8 935

9 088

8 500

8 496

8 490

97.01.02

Subsidies

 

7 268

7 077

6 783

5 377

5 383

5 381

 

– Stichting Advisering Bestuursrechtspraak Milieu en Ruiumtelijke Ordening

5 468

5 377

5 383

5 377

5 383

5 381

 

– NWO

 

1 800

1 700

1 400

   

 

97.01.03

Bijdrage aan baten en lastendiensten

 

615

606

607

605

607

607

97.01.04

Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

 

551

20

37

38

29

29

97.02

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

 

7 174 709

0

0

0

0

0

97.02.06

Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

 

7 174 709

0

0

0

0

0

97.04

Bijdrage aan BDU

 

2 081 161

0

0

0

0

0

97.04.04

Bijdrage aan BDU

 

2 081 161

0

0

0

0

0

Ontvangsten

 

2 771

2 685

2 685

2 685

2 685

2 685

Budgetflexibiliteit

Het bedrag dat juridisch verplicht is heeft met name betrekking op het Regeringsvliegtuig en subsidies aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) en aan het NWO voor het programma Duurzame Bereikbaarheid Randstad, alsmede enkele onderzoeksprojecten.

Het restant heeft met name betrekking op uitgaven voor grote publiekscampagnes als van A naar Beter en artikeloverstijgende onderzoeksopdrachten van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken. Ook uitgaven ten behoeve van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing behoren tot dit beleidsmatig gebonden deel, voor zover deze niet reeds juridisch zijn verplicht.

97.01.01 Opdrachten

Toelichting op de financiële instrumenten

Regeringsvliegtuig

Dit betreft de uitgaven van IenM voor het onderhoud en de exploitatie van het Regeringsvliegtuig.

Overige opdrachten

Dit betreft voornamelijk de uitgaven die worden gedaan inzake grote publiekscampagnes als van A naar Beter, alsmede artikeloverstijgende onderzoeksopdrachten van bijvoorbeeld het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid en de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, alsmede uitgaven ten behoeve van het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing.

97.01.02 Subsidies

StAB

Deze uitgaven hangen samen met de subsidie die IenM verstrekt aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. De StAB adviseert, door middel van deskundigenberichten, op verzoek van de Raad van State en de rechtbanken over geschillen op het terrein van de fysieke leefomgeving zoals milieu, ruimtelijke ordening, water, bouw en schade.

Onderzoeksprogramma Duurzame Bereikbaarheid Randstad

Deze uitgaven hangen samen met de subsidie die IenM in samenwerking met EL&I verstrekt aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek voor het onderzoeksprogramma Duurzame bereikbaarheid Randstad voor de periode 2008 tot en met 2014 (totaal € 9 miljoen tot maximaal € 9,5 miljoen)

97.01.03 Bijdrage aan agentschappen

Dit betreft de bijdrage aan Rijkswaterstaat voor de capaciteitsinzet in het kader van Beleidsondersteuning en advies.

97.01.04 Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden

Verzameluitkering

Onder verzameluitkering zijn alle financieel geringe bedragen (kleiner dan 10 miljoen euro) aan medeoverheden opgenomen. Met de verzameluitkering wordt beoogd de medeoverheden ruimte te bieden voor lokaal maatwerk zonder de administratieve lastendruk te laten toenemen (zie ook Tweede Kamer 2007–2008, 31 327; Stb. 2008, 312)

De Financiële-verhoudingswet geeft de wettelijke grondslag voor de verzameluitkering.

97.09 Ontvangsten

Op dit artikel worden de ontvangsten geraamd die IenM ontvangt inzake het Inspraakpunt, Regeringsvliegtuig en DGB.

Artikel 98 Apparaat Kerndepartement

Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu met uitzondering van de agentschappen Inspectie Leefomgeving en Transport, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, Nederlandse Emissieautoriteit en Rijkswaterstaat. Het omvat de verplichtingen en uitgaven voor ambtelijk personeel, inhuur externen en materieel voor het kerndepartement.

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Budgettaire gevolgen van artikel 98 Apparaat van het kerndepartement (x € 1 000)

Apparaat Departement 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen 

 

372 043

349 429

327 097

295 931

320 742

305 028

Uitgaven 

 

384 531

350 087

324 434

307 662

322 108

304 073

Personele uitgaven 

 

234 989

206 897

186 669

173 270

168 814

168 897

– waarvan eigen personeel1 

 

218 574

196 540

176 840

165 261

161 268

161 369

– waarvan externe inhuur 

 

16 415

10 357

9 829

8 009

7 546

7 528

Materiële uitgaven 

 

149 542

143 190

137 756

134 392

153 294

135 176

– waarvan ICT 

 

42 420

37 718

35 418

33 299

32 688

32 293

– waarvan bijdrage aan SSO's 

 

54 838

52 070

42 496

42 009

57 822

37 682

Ontvangsten 

 

6 698

2 434

2 434

2 434

2 434

2 434

1

Postactieven maken in de ontwerpbegroting van 2013 van IenM onderdeel uit van de reeks «eigen personeel». Vanaf de begroting 2014 zal deze reeks hiervoor worden gecorrigeerd opdat de reeks «eigen personeel» conform de VB definities wordt ingevuld.

Personele uitgaven

Dit betreft alle uitgaven van het eigen personeel en de externe inhuur voor het kerndepartement. Onder personele uitgaven vallen de loonkosten en de uitgaven voor de personele exploitatie en de postactieven. Onder loonkosten wordt verstaan alle uit de rechtspositiebepalingen en aanverwante (wettelijke) regelingen voortvloeiende uitgaven aan en ten behoeve van de werknemers, zoals salaris, vakantie- en eindejaarsuitkering, vergoedingen voor inbesteding van personeel, toelagen, toeslagen en vergoedingen, gratificaties, onkostenvergoedingen waaronder woon-werkverkeer (ook collectieve inkoop openbaar vervoerskaarten), sociale lasten en de bijdrage aan de zorgverzekeringswet, pensioenpremies en de eindheffing loonbelasting. Onder personele exploitatie worden andere personele uitgaven verstaan zoals verhuiskosten, hotels in het kader van dienstreizen, werving en selectie, keuringen, assesments, outplacement, loopbaanbegeleiding en re-integratie, arbeidsgezondheidskundige begeleiding, werkplekaanpassing, uitbesteding arbo-dienstverlening, bedrijfshulpverlening, representatie voor eigen personeel, opleiding, coaching, training, bezoek van symposia en congressen, personeelsevenementen, bijeenkomsten en recepties, noodzakelijke contributies van personeel, uitgaven sociaal flankerend beleid en dergelijke. Onder postactieven wordt verstaan alle uitgaven aan en ten behoeve van voormalig personeel, voor zover niet ten laste komend van derden (pensioen- of uitkeringsfonds) zoals Functioneel leeftijdsontslag (FLO), werkloosheidsuitkeringen, wachtgelden en de daarmee samenhangende uitvoeringskosten van derden.

Materieel Kerndepartement

Dit betreft materieeluitgaven van het kerndepartement waarvoor geldt dat deze betrekking hebben op uitgaven die bedoeld zijn voor activiteiten ter ondersteuning van het primaire proces. ICT bevat zowel de uitgaven voor projecten als structurele uitgaven zoals onderhoud en licenties. De bijdrage aan de Shared Service Organisaties betreft onder andere P-Direkt (Salarisbedrijf van het Rijk), FM Haaglanden en de Rijksgebouwendienst. De hogere uitgaven bijdragen aan SSO’s in 2016 worden veroorzaakt door een eenmalige bijdrage van het ministerie van Financiën aan het ministerie van IenM als gevolg van gemaakte afspraken in het kader van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Deze bijdrage is reeds bij voorjaarsnota 2012 verwerkt.

Tabel apparaatsuitgaven per dienstonderdeel van de Bestuurskern

Budgettaire gevolgen (x € 1 000)

Totaal apparaat Bestuurskern

350 087

Directoraat-Generaal Bereikbaarheid

38 519

Directoraat-Generaal Milieu en Internationale Coördinatie

30 199

Directoraat-Generaal Ruimte en Water

34 530

Beleids- en Bestuursondersteuning

44 813

Financiën en Bedrijfsvoering

175 072

Planbureau voor de Leefomgeving

26 954

Deze tabel splitst de apparaatsuitgaven van het kerndepartement per integratieonderdeel uit voor het jaar 2013. In de Deltawet die per 1 januari 2012 van kracht is geworden, is in art. 7.22.d – lid 6 opgenomen dat «Ten laste van het deltafonds komen tevens uitgaven ten behoeve van het bureau ter ondersteuning van de werkzaamheden van de deltacommissaris, de huisvestingskosten van het bureau en verdere aan de taakvervulling van de deltacommissaris verbonden uitgaven». Deze kosten worden begroot en verantwoord op artikel 5 van het Deltafonds.

Apparaatskosten agentschappen en ZBO's/RWT's

IenM is verantwoordelijk voor vier agentschappen: de Inspectie Leefomgeving en Transport, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, de Nederlandse Emissieautoriteit en Rijkswaterstaat. De apparaatskosten en ontvangsten worden verder uitgesplitst en toegelicht in de agentschapsparagraven.

Budgettaire gevolgen (x € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Totaal apparaatskosten agentschappen

1 096 110

1 254 535

1 206 043

1 143 965

1 093 588

1 072 332

1 064 716

ILT

1

151 228

142 791

139 138

132 859

131 965

130 622

KNMI

57 522

59 372

61 678

67 068

60 662

58 974

58 793

NEA

6 650

7 265

7 010

7 001

6 061

6 015

5 967

RWS

1 031 938

1 036 572

994 467

930 664

893 912

875 284

869 243

1

De ILT bestaat sinds 2012

De apparaatskosten van de begrotingsgefinancierde ZBO’s en RWT’s betreffen kosten die zijn gelieerd aan de rijksbijdrage die door het departement wordt verstrekt. Voor meer informatie over ZBO’s en RWT’s van IenM zie de bijlage ZBO’s en RWT’s van deze begroting.

Budgettaire gevolgen (x € 1 000)
 

2013

2014

2015

2016

2017

Totaal apparaatskosten ZBO's en RWT's 

344 167

       

ProRail

325 175

       

Kadaster

13 592

       

StAB

5 400

       
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Dit artikel is een administratief begrotingstechnisch artikel. Dit betekent dat er geen daadwerkelijke uitgaven ten laste van artikel 99 worden gedaan. Het artikel dient hoofdzakelijk als tussenstation voor de overboeking van middelen naar de andere artikelen op de IenM begroting, zoals loon-en prijsbijstelling. Ook taakstellingen die nog niet direct kunnen worden doorgeboekt worden op dit artikel geadministreerd.

Budgettaire gevolgen van beleid van art. 99 Nominaal en onvoorzien (in € 1 000)
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Verplichtingen

0

176 758

157 181

166 847

152 843

166 203

153 290

Uitgaven

0

176 758

157 181

164 847

152 843

166 203

153 290

3. DE AGENTSCHAPPEN
Inspectie Leefomgeving en Transport

Introductie

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kent een scheiding tussen beleid, uitvoering en toezicht. Het formuleren van beleid en wet- en regelgeving is primair belegd bij de beleidsdirectoraten-generaal. De toezichthoudende taken zijn bij Infrastructuur en Milieu belegd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De doelstelling van de inspectie is het stimuleren en bewaken van veilige vervoers- en watersystemen en een duurzame leefomgeving.

De inspectie onderhoudt en versterkt de bereidheid tot naleving van verplichtingen vanuit een rechtskader waarbij rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en rechtmatigheid de leidende beginselen zijn. Een dienstverlenende houding en respect voor ondertoezichtstaanden en passagiers zijn bepalend bij haar optreden.

Producten en diensten

De producten en diensten van de Inspectie betreffen de toelating op de markt (vergunningen) en vervolgens de handhaving van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

1. Vergunningverlening

Nieuwe toetreders tot een markt moeten aan wettelijke eisen voldoen. Wordt daar aan voldaan, dan verleent de inspectie één of meer vergunningen of certificaten. De wetgever verbindt door die keuze veiligheidseisen aan marktordeningsprincipes: zonder vergunning mag het bedrijf niet handelen.

2. Toezicht

Het handhaven van wet- en regelgeving geschiedt door middel van dienstverlening, toezicht en opsporing.

Het zwaartepunt van de inspectieactiviteiten ligt op het terrein van het toezicht. De inspectie kent de volgende vormen:

 • objectinspecties;

 • administratie controles;

 • audits;

 • convenanten;

 • digitale inspecties.

Toezicht wordt gehouden vanuit het beginsel «vertrouwen, tenzij». Basis daarvoor vormt een nog verder uit te werken risicoselectiesysteem. Bij correcte naleving krijgt de ondertoezichtstaande minder toezicht en kunnen handhavingsconvenanten worden gesloten (horizontaal toezicht). Fysieke inspecties (objecten, producten en personen), audits, bedrijfsinspecties, steekproefcontroles en acties (landelijk, regionaal of themagericht) vormen het verdere instrumentarium.

3. Incidentmelding en ongevallenonderzoek

Ongevallenonderzoek is bij ernstige ongevallen, soms geheel (luchtvaart) opgedragen aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). In die gevallen levert de inspectie expertise en deskundigen. In de scheepvaart en het railvervoer heeft de inspectie een eigen taak bij het onderzoeken van ongevallen. Op de weg ligt de taak bij de politie. Ongevallenonderzoek kan aanleiding zijn om de dienstverlening te vergroten en/of het toezicht te versterken. In ernstige gevallen van falen kan uit het onderzoek een toezichtmaatregel voortvloeien.

Incidenten en ongevallen vragen om een snelle respons en moeten gecoördineerd worden aangepakt. Crisismanagement is geen toezichtstaak, maar de (systeem)verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de crisisbeheersingstaak is belegd bij de Inspecteur-generaal. Het betreft de preparatie, respons en (deels) nazorg van incidenten. Jaarlijks komen ongeveer 400 incidentmeldingen binnen bij de inspectie, waarvan een aantal follow-up krijgen. Daarnaast is 30 tot 45 keer per jaar sprake van een crisis waarbij de inzet van crisismanagement noodzakelijk is. Daarnaast vinden jaarlijks circa 30 oefeningen en preparaties op calamiteiten plaats.

De begroting van baten en lasten

INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT

Begroting van baten en lasten

2012

2013

2014

2015

2016

2017

             

BATEN

           

opbrengst IenM

151 891

136 654

131 188

128 442

127 548

126 205

opbrengst derden

8 382

8 382

8 382

8 382

8 382

8 382

rentebaten

200

200

200

200

200

200

             

Totaal baten

160 473

145 236

139 770

137 024

136 130

134 787

             

LASTEN

           

apparaatskosten

151 228

142 791

139 138

132 859

131 965

130 622

* personele kosten

102 434

100 978

98 006

95 384

94 833

94 324

waarvan eigen personeel

97 912

96 472

93 574

91 016

90 483

89 991

waarvan inhuur

4 522

4 505

4 432

4 368

4 351

4 334

* materiële kosten

48 794

41 814

41 132

37 475

37 132

36 297

waarvan apparaat ICT

13 625

14 411

15 114

14 973

14 875

14 840

waarvan bijdrage aan SSO's

12 611

13 397

14 100

13 959

13 861

13 826

rentelasten

150

150

150

150

150

150

afschrijvingskosten

4 015

4 015

4 015

4 015

4 015

4 015

* materieel

1 720

1 720

1 720

1 720

1 720

1 720

waarvan ICT

430

430

430

430

430

430

* immaterieel

2 295

2 295

2 295

2 295

2 295

2 295

             

totaal lasten

155 393

146 956

143 303

137 024

136 130

134 787

             

saldo van baten en lasten

5 080

– 1 720

– 3 533

0

0

0

Toelichting

Algemeen

De fusie van de VROM-Inspectie en de Inspectie Verkeer en Waterstaat resulteerde in een samenvoeging van de meerjarig beschikbare budgetten van beide organisaties. Het lastenkader van de Inspectie Leefomgeving en Transport volgt een ander ritme dan de beschikbare budgetten. Het geraamde positieve saldo van baten en lasten zal ultimo 2012 worden toegevoegd aan het eigen vermogen van het agentschap. Het eigen vermogen van ILT dient als buffer voor het opvangen van fluctuaties in de financiering in de jaren 2013–2014.

Baten

Opbrengst IenM

De opbrengst IenM is een vergoeding voor de productgroep handhaving (toezicht) en incidentafhandeling.

Opbrengst derden

De opbrengsten derden zijn de doorberekende kosten aan de afnemers van de productgroep vergunningen. Daarnaast bestaat deze post voor circa € 0,9 miljoen uit opbrengsten die wettelijk zijn opgelegd aan bedrijven die met nucleair materiaal werken.

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

Personele kosten
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal FTE's

1 149

1 137

1 102

1 072

1 066

1 060

Eigen personeelskosten

97 912

96 472

93 574

91 016

90 483

89 991

Inhuur

4 522

4 505

4 432

4 368

4 351

4 334

Materiële kosten

De materiële kosten omvatten onder andere ICT, huisvesting, opleidingen, communicatie, et cetera. In huisvestingsbudgetten zijn de gevolgen van de taakstelling Rutte verwerkt, daarbij is de norm van 0,7 werkplek per FTE gehanteerd.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (in € 1 000) ILT
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Rekening courant RHB 1

65 373

54 373

39 773

28 973

20 173

13 373

januari 2012 + stand deposito-rekening

         

2. Totaal operationele kasstroom

– 8 000

– 10 000

– 6 000

– 4 000

– 2 000

– 1 000

3a. totaal investeringen (–/–)

4 600

4 600

4 800

4 800

4 800

4 800

3b. totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

0

0

0

3. Totaal investeringskasstroom

– 4 600

– 4 600

– 4 800

– 4 800

– 4 800

– 4 800

             

4a. eenmalige uitkering aan

0

0

0

0

0

0

moederdepartement (–/–)

           

4b. eenmalige storting door het

0

0

0

0

0

0

moederdepartement (+)

           

4c. aflossingen op leningen (–/–)

– 3 000

– 4 600

– 4 800

– 4 800

– 4 800

– 4 800

4d. beroep op leenfaciliteit(+)

4 600

4 600

4 800

4 800

4 800

4 800

             

4. Totaal financieringskasstroom

1 600

0

0

0

0

0

             

5. Rekening courant RHB 31

54 373

39 773

28 973

20 173

13 373

7 573

december 2012 + stand deposito-rekening (=1+2+3+4)

     

(Maximale roodstand € 0,5 mln.)

           

Toelichting

Operationele kasstroom

De verwachting is dat de gereserveerde middelen voor het project Boordcomputer Taxi (BCT) vanaf 2012 tot betaling komen.

Investeringskasstroom

Investeringen vinden vooral plaats in computersystemen en software (zelf ontwikkeld en licenties) en het wagenpark.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën betreft investeringen in 2011.

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

             

1. Kostprijzen per product (groep)

         

– Handhaving

147 893

139 456

135 803

129 524

128 630

127 287

– Vergunningverlening

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

2. Tarieven/uur

           

– Handhaving

120

120

120

120

120

120

– Vergunningverlening

110

110

110

110

110

110

3. Omzet per productgroep (pxq)

           

– Handhaving

152 973

137 736

132 270

129 524

128 630

127 287

– Vergunningverlening

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

             

4. FTE-totaal (excl. externe inhuur)

1 149

1 137

1 102

1 072

1 066

1 060

             

5. Saldo van baten en lasten (%)

3,3%

– 1,2%

– 2,5%

0,0%

0,0%

0,0%

             

6. Kwaliteitsindicator 1: Binnen norm doorlooptijd vergunningen

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

n.t.b.

7. Kwaliteitsindicator 2: wachttijden informatiecentrum

< 60 sec.

< 60 sec.

< 60 sec.

< 60 sec.

< 60 sec.

< 60 sec.

             

Omschrijving Specifiek Deel Inspectiediensten

     
             

8. Kostprijs/product:

           

Inspectie

152 973

137 736

132 270

129 524

128 630

127 287

Vergunningverlening

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

7 500

Monsterafname

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

             

9. Kwaliteit Handhaving:

           

Klachten

25

25

25

25

25

25

Waarvan afgerond binnen wettelijke

         

termijn

95%

95%

95%

95%

95%

95%

Toelichting

Bovenstaand overzicht bevat de doelmatigheidsindicatoren van de Inspectie Leefomgeving en Transport en is opgesteld conform de Rijksbegrotingsvoorschriften 2012.

Het aantal fte’s in de organisatie is gebaseerd op de formele formatie.

De kwaliteitsindicatoren zijn indicatief opgenomen. De overdracht van een groot deel van de vergunningverlening heeft geleid tot verschuivingen binnen de organisatie. De doorlooptijd van de niet overgedragen vergunningen moet opnieuw vastgesteld.

De indicator 9. heeft betrekking op het aantal ontvangen klachten. Aangezien «gegronde klachten» in het Inspectieproces niet bestaan, c.q.. van de klachten niet formeel wordt vastgesteld of deze wel of niet gegrond zijn, is deze vervangen door «afgerond binnen wettelijke termijn. »Conform de AWB moeten deze klachten binnen zes weken in behandeling worden genomen. De inspectie verwacht voor 95 procent van het aantal klachten aan deze norm te voldoen.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Introductie

De werkzaamheden van het KNMI zijn gericht op de algemene doelstelling van het KNMI: bijdragen aan de veiligheid, de economie en een duurzaam milieu in en van Nederland met informatie, kennis en data op het gebied van meteorologie en seismologie.

De KNMI richt zich op de publieke taken. Deze taken zijn vastgelegd in de Wet op het KNMI, die op 1 maart 2002 in werking is getreden. De daarbij behorende Ministeriële regeling is op 5 juli 2002 in werking getreden.

Producten en diensten

Om de bovengenoemde algemene beleidsdoelstelling te bereiken levert het KNMI voortdurend informatie, kennis en data op het gebied van meteorologie en seismologie. Deze worden permanent «up to date» gehouden volgens de modernste inzichten van wetenschap en techniek. Informatie, kennis en data moeten ook effectief op de plaatsen terechtkomen waar ze daadwerkelijk nodig zijn: bij burgers, brandweer, politie, water- en wegbeheerders, luchtvaartautoriteiten, bedrijven, beleidsmakers en rampenbestrijders. Daarbij spelen ook de particuliere weerbureaus en de media een belangrijke rol.

Het KNMI heeft zijn producten en diensten ingedeeld in de productgroepen Meteorologie en Seismologie. Daarnaast wordt Aardobservatie als product onderscheiden.

Meetbare gegevens voor deze productgroepen zijn opgenomen in het beleidsartikel 23.

De begroting van baten en lasten

De begroting van baten en lasten (x € 1 000) van het agentschap KNMI
 

Realisatie 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Baten

             

opbrengst IenM

39 488

43 230

45 574

50 964

44 558

42 870

42 689

opbrengst overige departementen

1 099

1 288

1 288

1 288

1 288

1 288

1 288

opbrengst derden

18 082

18 520

18 520

18 520

18 520

18 520

18 520

rentebaten

115

25

25

25

25

25

25

vrijval voorzieningen

77

           

Totaal baten

58 860

63 063

65 407

70 797

64 391

62 703

62 522

               

Lasten

             

apparaatskosten

             

– personele kosten

33 206

29 328

28 856

27 617

26 901

26 754

26 597

* waarvan eigen personeel

31 790

28 916

28 444

27 205

26 489

26 342

26 185

* waarvan externe inhuur

1 416

412

412

412

412

412

412

– materiele kosten

24 316

30 044

32 822

39 451

33 761

32 220

32 196

* waarvan apparaat ICT

 

2 391

2 391

2 391

2 391

2 391

2 391

* waarvan bijdrage aan SSO's

             

rentelasten

210

242

280

280

280

280

280

afschrijvingskosten

             

– materieel

2 318

3 449

3 449

3 449

3 449

3 449

3 449

* waarvan ICT

 

1 986

1 986

1 986

1 986

1 986

1 986

– immaterieel

             

Totaal lasten

60 050

63 063

65 407

70 797

64 391

62 703

62 522

               

Saldo van baten en lasten

– 1 190

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Opbrengst IenM

De opbrengst IenM betreft een vergoeding voor de producten op het gebied van meteorologie, seismologie en aardobservatie.

Bedragen x € 1 000

 

Realisatie 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Meteorologie

28 852

30 095

28 118

Seismologie

1 509

1 406

1 542

Aardobservatie

9 127

11 729

15 914

Totaal

39 488

43 230

45 574

De opbrengst Meteorologie 2012 is inclusief een bedrag van € 1,662 miljoen dat in voorgaande jaren reeds is ontvangen.

Opbrengst derden en overige departementen

Bedragen x € 1 000
 

Realisatie 2011

Begroot 2012

Begroot 2013

Opbrengsten luchtvaart

9 428

9 621

9 421

Projecten extern gefinancierd

7 755

8 158

8 158

Dataverstrekkingen en licenties

599

660

780

Overige opbrengsten

1 398

1 369

1 449

Totaal opbrengst derden

19 180

19 808

19 808

Opbrengsten luchtvaart zijn inkomsten uit een drietal tarieven die via Eurocontrol of LVNL bij luchtvaartmaatschappijen in rekening worden gebracht. Projecten extern gefinancierd bestaat uit gelden van de Europese Unie, ESA/Estec, Universiteiten en NSO ter financiering van onderzoeksprojecten in de meteorologie. De opbrengsten dataverstrekking en licenties bestaan uit ontvangsten van voornamelijk weerproviders voor door het KNMI aan hen geleverde meteorologische data. De overige opbrengsten zijn grotendeels bijdragen van het Ministerie van Defensie voor onderhoud en Rijkswaterstaat voor het leveren van meteorologische diensten.

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

Bedragen x € 1 000
 

Realisatie

Begroot

         

Personeel

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal fte's

403

381

375

358

348

346

343

Eigen personeelskosten

31 790

28 916

28 444

27 205

26 489

26 342

26 185

Inhuur

1 416

412

412

412

412

412

412

Materiële kosten

De materiële uitgaven omvatten onder andere ICT, huisvesting, communicatie etc. In de huisvestingsbudgetten zijn de gevolgen van de taakstelling Rutte verwerkt, daarbij is de norm van 0,7 werkplek per FTE gehanteerd.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (in € 1 000) van het agentschap KNMI
   

realisatie 2011*

2012*

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2012

             
 

+ stand deposito rekening

13 349

13 942

14 960

15 877

16 718

17 162

17 771

                 

2.

Totaal operationele kasstroom

701

3 161

3 298

3 449

3 449

3 449

3 449

                 

3a.

totaal investeringen (–/–)

– 9 494

– 3 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

3b.

totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

100

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 9 394

– 3 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

– 3 000

                 

4a.

eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

0

0

0

4b.

eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

0

0

0

4c.

aflossingen op leningen (–/–)

– 1 814

– 2 143

– 2 381

– 2 608

– 3 005

– 2 840

– 3 290

4d.

beroep op leenfaciliteit (+)

5 100

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

4.

Totaal financieringskasstroom

3 286

857

619

392

– 5

160

– 290

                 

5.

Rekening courant RHB 31 december 2012

           
 

+ stand deposito rekening (=1+2+3+4)

13 942

14 960

15 877

16 718

17 162

17 771

17 930

*

(maximale roodstand € 0,5 mln.)

             

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen.

Investeringskasstroom

Investeringen vinden vooral plaats in waarneemapparatuur en computersystemen. In verband met de ontwikkelingen rond vraagsturing is de toekomstige investeringsomvang moeilijk in te schatten. Voorlopig is de ruimte om te investeren op een niveau van € 3 miljoen per jaar gesteld.

Financieringskasstroom

Het beroep op de leenfaciliteit van het Ministerie van Financiën betreft investeringen in 2013.

Doelmatigheidsindicatoren

Omschrijving Generiek Deel
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kostprijzen per product (groep)

           

– percentage overhead1

106%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

– fte's overhead2

97

100

98

94

91

91

91

               

Tarieven/uur3

112

100

98

100

102

102

102

               

Omzet per productgroep

             

– Meteorologie

51 661

49 647

49 469

48 242

47 505

47 395

44 511

– Seismologie

1 897

1 405

1 542

1 433

1 388

1 382

1 365

– Aardobservatie

9 370

11 729

15 914

22 531

16 861

15 283

15 283

               

FTE-totaal (excl. externe inhuur)

403

381

375

358

348

346

343

               

Saldo van baten en lasten (%)

– 2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

               

Algemene weersverwachtingen en adviezen

         

– afwijking min.temperatuur (°C)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

– afwijking max.temperatuur (°C)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

ABS (<0,5)

– gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

ABS (<1,0)

Luchtvaartverwachtingen

             

– tijdigheid TAF1 Schiphol (%)

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

Maritieme verwachtingen

             

– tijdigheid marifoonbericht (%)

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

> 99

1

Geindexeerd: 2012:100

2

De fte’s overhead en de omzetten per productgroep dalen als gevolg van het invullen van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I.

3

Het tarief per uur daalt in 2012 omdat er in dat jaar enkele incidentele materiële kostenposten wegvallen.

Indien in de begroting van baten en lasten, de lasten voor aardobservatie en het Nationaal Modellen en Data Centrum (NMDC, een specifiek project in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst) niet worden meegeteld, nemen de totale kosten jaarlijks af. Bij een gelijkblijvend productieniveau impliceert dit een stijging van de doelmatigheid.

Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)

Introductie

De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) ondersteunt de uitvoering van emissiehandel en toetst als onafhankelijk toezichthouder de naleving van de regels. De NEa doet dat op transparante en rechtvaardige wijze, waarbij ze een effectieve en efficiënte uitvoering nastreeft. Op deze wijze wil de NEa emissiehandel betrouwbaar en vertrouwd maken. Vanaf begin 2011 is de NEa ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Richtlijnen Hernieuwbare energie en Brandstofkwaliteit en voor de toetsing van de naleving van de regels op dat terrein.

Producten en diensten

Het bestuur van de NEa is per 1 januari 2012 een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De uitvoering van de wettelijke taken van het agentschap NEa vallen met ingang van dat moment onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur van de NEa dat als zodanig het ZBO zal zijn. Het gaat daarbij, waar het emissiehandel betreft, om een drietal hoofdtaken: verlenen en actualiseren van emissievergunningen, beheren van de CO2- en NOx- registers en toezicht en handhaving van de wetgeving. In de loop van 2012 zal nader in beeld gebracht worden op welke wijze de NEa de hoofdtaken op het gebied van biobrandstoffen zal gaan invullen.

De begroting van baten en lasten

De begroting van baten en lasten (x € 1 000) van het agentschap Nea
 

Realisatie 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Baten

             

opbrengst IenM

7 040

7 815

7 459

7 437

6 485

6 427

5 967

opbrengst derden

23

           

rentebaten

1

           

Totaal baten

7 064

7 815

7 459

7 437

6 485

6 427

5 967

               

Lasten

             

apparaatskosten:

             

– personele kosten

4 653

5 085

4 972

4 737

4 627

4 623

4 622

* waarvan eigen personeel

3 804

3 741

3 671

3 708

3 745

3 783

3 820

* waarvan externe inhuur

849

1 344

1 301

1 029

882

840

802

– materiële kosten

1 997

2 180

2 038

2 264

1 434

1 392

1 345

* waarvan apparaat ICT

1 094

953

811

807

803

799

795

* waarvan bijdrage aan SSO’s

             

rentelasten

 

69

48

36

24

12

0

afschrijvingskosten:

             

– materieel

11

1

1

0

0

0

0

* waarvan ICT

             

– immaterieel

480

400

400

400

400

0

bijzondere lasten

             

Totaal lasten

6 661

7 815

7 459

7 437

6 485

6 427

5 967

               

Saldo van baten en lasten

403

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Opbrengst IenM

De opbrengst van IenM betreft een vergoeding die voortkomt uit de opdracht van de directie Klimaat, Lucht en Geluid (KLG). In de opbrengst van 2013 zijn ook de werkzaamheden voor de projecten Validatie en Biobrandstoffen opgenomen. De definitieve opbrengst hangt af van de nog vast te stellen kostprijzen en de te leveren producten en diensten. Doordat de Europese wet- en regelgeving voor CO2-emissiehandel nog voortdurend verandert, is het moeilijk om het aantal producten in de toekomst goed in te schatten. De kostprijzen van de producten zullen kostendekkend worden vastgesteld want de NEa heeft geen winstoogmerk. In het overzicht doelmatigheidsindicatoren staan de baten naar productgroep gespecificeerd.

Lasten

Personele kosten

De specificatie van de personele kosten is als volgt:

Personeel

Realisatie 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

               

Aantal fte’s

38,1

43

43

43

43

43

43

               

Eigen personeelskosten (x € 1 000)

3 804

3 741

3 671

3 708

3 745

3 783

3 820

Inhuur (x € 1 000)

849

1 344

1 301

1 029

882

840

802

Materiële kosten

De materiële kosten omvatten onder andere ICT, huisvesting, communicatie etc.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (in € 1 000) van het agentschap NEa
 

Realisatie 2011*

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1. Rekening-courant RHB 1 januari

             

+ stand deposito rekening

1 353

3 468

2 469

2 469

2 469

2 469

2 469

 

 

 

         

2. Totaal operationele kasstroom

2 068

481

400

400

400

400

0

 

 

 

         

3a. totaal investeringen (–/–)

– 953

– 2 000

         

3b. totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

             

3. Totaal investeringskasstroom

– 953

– 2 000

0

0

0

0

0

               

4a. eenmalige uitkering aan moederdepart. (–/–)

             

4b. eenmalige storting door moederdepart. (+)

             

4c. aflossingen op leningen (–/–)

 

– 480

– 400

– 400

– 400

– 400

 

4d. beroep op leenfaciliteit (+)

1 000

 1 000

0

0

0

0

 

4. Totaal financieringskasstroom

1 000

520

– 400

– 400

– 400

– 400

0

               

5. Rekening courant RHB 31 december

+ stand deposito rekening (=1+2+3+4)

3 468

2 469

2 469

2 469

2 469

2 469

2 469

* (maximale roodstand 0,5 miljoen euro)

             

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen.

Investeringskasstroom

In 2013 worden er geen investeringen verwacht..

Financieringskasstroom

In 2013 zal er geen beroep gedaan worden op de leenfaciliteit. De raming van de aflossingen is gebaseerd op de leenfaciliteit bij het ministerie van Financiën.

Doelmatigheidsindicatoren

In het algemeen kan worden gesteld dat de NEa op een doelmatige wijze haar rol als bevoegd gezag voor emissiehandel binnen Nederland vervult. De doelmatigheidsindicatoren in onderstaande tabel laten de komende jaren verbeteringen zien ten opzichte van voorgaande jaren.

Doelmatigheidsindicatoren
 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kostprijzen per product (x € 1):

             

Vergunningaanvragen (per vergunning)

3 716

3 660

3 550

3 444

3 340

3 240

3 143

Onderhoud dossier (per dossier)

722

711

690

669

649

629

611

Audits (per audit)

7 131

7 024

6 813

6 609

6 411

6 218

6 032

Ad hoc onderzoeken (per onderzoek)

6 814

6 712

6 511

6 315

6 126

5 942

5 764

Afsluiten handelsjaar (per emissiejaarverslag)

430

424

411

399

387

375

364

Infodesk (per vraag)

140

138

134

130

126

122

119

Registeradministratie (per gemiddelde rekening in beheer)

610

601

583

565

549

532

516

               

Tarieven per uur (x € 1):

             

Laag

85

84

83

82

81

80

79

Midden

95

94

93

92

91

90

89

Hoog

116

115

114

113

112

111

110

               

FTE totaal (excl. externe inhuur en biobrandstoffen)

38,1

43

43

43

43

43

43

               

Omzet per productgroep (x € 1 000)

             

Vergunningaanvragen (p*q)

63

91

60

59

57

55

53

Onderhoud dossier (p*q)

334

359

319

309

300

291

282

Validatie en toewijzing rechten luchtvaart

 

81

79

75

74

73

72

Audits (p*q)

849

1 004

818

793

769

746

724

Ad hoc onderzoeken (p*q)

368

470

352

341

331

321

311

Diepte- en themaonderzoeken

145

160

155

150

146

141

137

Handhaving

190

209

203

197

191

185

180

Bezwaren en beroepen

72

83

81

79

76

74

72

Afsluiten handelsjaar (p*q)

215

212

206

199

193

188

182

Infodesk (p*q)

358

325

342

332

322

312

303

Registeradministratie (p*q)

580

571

554

537

521

505

490

Registeronderhoud

974

959

940

921

903

885

867

Rekeningbeheer overheid

 

88

85

82

80

78

75

Fraudebestrijding

139

43

250

250

250

250

250

Voorbereiding nieuwe regelgeving en beleidsafstemming

255

350

340

330

320

310

301

Toewijzing rechten nieuwkomers

21

96

72

68

65

62

59

Overige producten/diensten (vanaf 2015 incl. biobrandstoffen)

297

132

132

132

1 200

1 200

1 200

Projecten

2 180

2 582

2 471

2 583

687

751

409

Totaal

7 040

7 815

7 459

7 437

6 485

6 427

5 967

               

Saldo van baten en lasten (%)

5,82

0

0

0

0

0

0

               

Kwaliteitsindicatoren

             

Validatie& vergunningen

             

% vergunningen verleend binnen wettelijke termijn

100%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

% meldingen afgehandeld binnen wettelijke termijn

100%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

Aantal bedrijven met een vergunning

463

500

463

463

463

463

463

               

Registratie Emissiehandel

             

Register CO2 online

99,30%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

Register NOx online

99,90%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

>99%

               

Toezicht en handhaving

             

Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op RGT en Nieuwkomers

113

87

77

77

62

70

70

Aantal uitgevoerde audits bij bedrijven gebaseerd op een steekproef

6

30

30

30

30

30

30

Aantal uitgevoerde ad hoc onderzoeken bij bedrijven

54

80

54

54

54

54

54

Aantal uitgevoerde thema onderzoeken

1

4

4

4

4

4

4

               

Algemeen

             

Aantal gegronde klachten over uitoefening taken

0

<3

<3

<3

<3

<3%

<3%

Aantal ongegronde klachten over uitoefening taken

0

<2

<2

<2

<2

<2

<2

% klachten afgerond binnen wettelijke termijn

Nvt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tevreden belanghebbenden

>65%

>65%

>68%

>69%

>70%

>70%

Ontevreden belanghebbenden

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

<10%

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

65%

>58%

>60%

>62%

>64%

>65%

>65%

Toelichting

% meldingen en vergunningen

Het gaat hier om het percentage meldingen en vergunningen dat binnen de wettelijke termijn van acht weken is afgehandeld.

Registers CO2 en NOx online

Met deze percentages wordt de beschikbaarheid van beide registers weergegeven.

Directe uren/totaal aantal gewerkte uren

Hieronder wordt verstaan het percentage van het totaal aantal directe uren gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren van alle medewerkers (primair en secundair proces). Gewerkte uren is gelijkgesteld aan de beschikbare productieve uren op jaarbasis.

Rijkswaterstaat

Introductie

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu die, in opdracht van de minister en de staatssecretaris van IenM de nationale infrastructurele netwerken in Nederland aanlegt, beheert en ontwikkelt.

Rijkswaterstaat werkt aan:

 • droge voeten;

 • voldoende en schoon water;

 • vlot en veilig verkeer over water en weg;

 • bruikbare en betrouwbare informatie.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu kent een scheiding tussen beleid, toezicht en uitvoering. Rijkswaterstaat fungeert hierbij als uitvoeringsorganisatie van het ministerie. Het formuleren van beleid is belegd bij de beleids-Directoraten-Generaal. Dit betekent dat de doelstellingen van het agentschap afhankelijk zijn van de (veelal lange termijn) beleidsdoelstellingen en kaders welke door Infrastructuur en Milieu worden aangegeven. Deze beleidsdoelen zijn geformuleerd in de beleidsartikelen van de begroting van Hoofdstuk XII.

Producten en diensten

Rijkswaterstaat treedt op als manager van het gebruik van een aantal hoofdinfrastructuur-netwerken (hoofdwegennet, hoofdvaarwegennet, hoofdwatersystemen), als beheerder van die netwerken, als realiseerder van uitbreidingen van deze netwerken en als adviseur voor het ten aanzien hiervan te voeren beleid. Rijkswaterstaat voert deze taken uit vanuit een netwerkbenadering. Belangrijkste producten zijn:

 • Verkeersmanagement: het inzetten van instrumenten en hulpmiddelen om vraag en aanbod op elk moment zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en om het verkeersaanbod zo goed mogelijk af te wikkelen. Het betreft vooral bediening van instrumenten en objecten, verstrekken van route-informatie en incidentmanagement.

 • Watermanagement: reguleren van de hoeveelheden water in het hoofdwatersysteem en van de kwaliteit daarvan, door het hanteren van de te onderscheiden categorieën «vasthouden/bergen/afvoeren» en «schoonhouden/scheiden/zuiveren».

 • Beheer, onderhoud & ontwikkeling: instandhouding van objecten en areaal op een vooruitstrevende, toekomstgerichte manier, gericht op het ook in technische zin steeds verder ontwikkelen van het netwerk of systeem. Dit product voegt dus kwaliteit toe aan het netwerk.

 • Aanleg: dit betreft investeringen om de functionaliteit van het netwerk te vergroten. Nieuwe verbindingen of verbreding van bestaande. Sleutelwoord: capaciteitsvergroting.

 • Beleidsondersteuning en -advisering: het uitvoeren van studies of het leveren van bijdragen daaraan, adviezen met betrekking tot beleidsnota’s en de uitvoerbaarheid van beleid.

 • Leveren van kennis en expertise: ten behoeve van beleidsondersteuning en -advisering, grote (aanleg)projecten en aansturing projecten en uitvoeringsorganisaties, het verstrekken van subsidies en basisinformatie.

De begroting van baten en lasten

De begroting van baten en lasten (x € 1 000) van RWS
 

Realisatie 2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Baten

             

opbrengst IenM

2 197 097

2 007 613

2 049 517

1 913 117

1 782 746

1 815 391

1 896 484

nog uit te voeren werkzaamheden

 

93 793

         

opbrengst overige departementen

38 556

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

opbrengst derden

143 116

81 504

81 504

81 504

81 504

81 504

81 504

rentebaten

1 838

800

800

800

800

800

800

Vrijval uit voorzieningen

             

bijzondere baten

4 608

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Totaal baten

2 385 215

2 223 710

2 171 821

2 035 421

1 905 050

1 937 695

2 018 788

               

Lasten

             

apparaatskosten

1 031 938

1 036 572

994 467

930 664

893 912

875 284

869 243

– personele kosten

754 745

738 665

711 330

664 881

637 123

628 265

621 728

* waarvan eigen personeel

696 244

692 827

666 366

622 770

598 053

593 289

588 001

* waarvan externe inhuur

58 501

45 838

44 964

42 111

39 070

34 976

33 727

– materiële kosten

277 193

297 907

283 137

265 783

256 789

247 019

247 516

* waarvan apparaat ICT

 

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

* waarvan bijdrage aan SSO's

           

Onderhoud

1 246 209

1 108 896

1 099 112

1 026 515

932 896

984 169

1 071 303

rentelasten

8 714

8 748

8 748

8 748

8 748

8 748

8 748

afschrijvingskosten

53 331

53 994

53 994

53 994

53 994

53 994

53 994

– materieel

51 547

52 019

52 019

52 019

52 019

52 019

52 019

waarvan ICT

 

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

– immaterieel

1 784

1 975

1 975

1 975

1 975

1 975

1 975

Overige kosten

3 919

0

0

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

1 479

           

– bijzondere lasten

2 440

           

Totaal lasten

2 344 111

2 208 210

2 156 321

2 019 921

1 889 350

1 922 195

2 003 288

               

Saldo van baten en lasten

41 104

15 500

15 500

15 500

15 500

15 500

15 500

               

Dotatie aan reserve Rijksrederij

15 185

15 500

15 500

15 500

15 500

15 500

15 500

               

Nog te verdelen resultaat

25 919

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Baten

Opbrengst IenM

De opbrengst IenM betreft de omzet uit hoofde van activiteiten (en de daarmee samenhangende producten) die Rijkswaterstaat verricht voor IenM. De opbrengst IenM is onder andere een vergoeding voor:

 • het beheer en onderhoud van de infrastructuur;

 • de apparaatskosten (personeel en materieel) van Rijkswaterstaat die verband houden met de aanleg, verkeers- & watermanagement en onderhoud van infrastructuur;

 • de capaciteit die Rijkswaterstaat levert in het kader van zijn kennis- en adviestaken.

Met name als gevolg van schommelingen in de beschikbaarheid van middelen voor beheer en onderhoud door de jaren heen, fluctueert de post Opbrengst Moederdepartement.

Specificatie opbrengst IenM (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Hoofdwatersystemen

388 660

379 288

371 181

357 088

343 499

340 110

Hoofdwegen

820 181

836 879

765 797

692 747

765 470

877 140

Hoofdvaarwegen

468 770

518 624

480 852

447 714

432 131

404 728

Megaprojecten niet verkeer en vervoer

18 388

18 693

18 159

16 333

13 011

12 203

Kennis en expertise

27 001

25 657

24 669

24 377

24 279

24 279

Netwerkoverstijgende kosten

284 613

270 376

252 459

244 487

237 001

238 024

Totaal

2 007 613

2 049 517

1 913 117

1 782 746

1 815 391

1 896 484

Nog uit te voeren werkzaamheden

Dit betreft enerzijds middelen die RWS reeds in 2011 van het moederdepartement heeft ontvangen en bestemd waren voor werkzaamheden die gepland waren in 2011, maar waarvan de uitvoering is doorgeschoven naar 2012 (€ 94 mln.).

Opbrengst derden

Deze opbrengsten hebben betrekking op vergoedingen van onder meer provincies, gemeenten en de Europese Unie in het kader van het beheer en onderhoud van de infrastructuur en de kennis- en adviesfunctie. Daarnaast bevat deze post de verwachte opbrengsten uit schaderijdingen en schadevaringen ter dekking van de kosten van reparatiewerkzaamheden.

Specificatie opbrengst derden (x € 1 000)
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Schaderijdingen/schadevaringen

21 000

21 000

21 000

21 000

21 000

21 000

Vergunningen WVO

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

22 500

Vergoeding provincies etc.

38 004

38 004

38 004

38 004

38 004

38 004

Totaal

81 504

81 504

81 504

81 504

81 504

81 504

Lasten

Personele kosten

Specifieke personele kosten
 

2012

2013

2014

2014

2015

2016

Aantal fte's

9 064

8 754

8 254

7 979

7 904

7 854

             

eigen personeelskosten

692 827

666 366

622 770

598 053

593 289

588 001

inhuur

45 838

44 964

42 111

39 070

34 976

33 727

 

738 665

711 330

664 881

637 123

628 265

621 728

Materiële kosten

De materiële kosten omvatten onder andere ICT, huisvesting, bureaukosten en communicatie. De taakstelling wordt onder meer ingevuld met een reductie van het aantal werkplekken per FTE. Daarbij is financieel rekening gehouden dat wordt toegewerkt naar de norm van 0,7 werkplek per FTE.

Onderhoud

De kosten beheer en onderhoud hebben betrekking op de kosten die in rekening worden gebracht door derden (met name aannemers en ingenieursbureaus). Deze voeren werkzaamheden uit die direct bijdragen aan het beheer en de instandhouding van de infrastructuur. Deze post fluctueert als gevolg van schommelingen in de beschikbaarheid van middelen voor het uitvoeren van beheer en onderhoud.

Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht (x € 1 000) van RWS
   

realisatie 2011*

2012*

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2012+ stand depositorekening

424 111

149 204

80 405

108 599

136 793

165 087

200 381

2.

Totaal operationele kasstroom

– 126 126

– 24 299

69 494

69 494

69 494

69 494

69 494

3a.

Totaal investeringen (–/–)

– 31 908

– 67 000

– 88 500

– 106 500

– 85 000

– 85 000

– 85 000

3b.

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

2 144

0

0

0

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

– 29 764

– 67 000

– 88 500

– 106 500

– 85 000

– 85 000

– 85 000

4a.

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (–/–)

0

0

0

0

0

0

4b.

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

12 900

8 400

9 400

8 700

7 300

15 800

14 200

4c.

Aflossingen op leningen (–/–)

– 42 173

– 52 900

– 50 700

– 50 000

– 48 500

– 50 000

– 50 000

4d.

Beroep op leenfaciliteit (+)

23 790

67 000

88 500

106 500

85 000

85 000

85 000

4.

Totaal financieringskasstroom

– 5 483

22 500

47 200

65 200

43 800

50 800

49 200

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2012 + stand depositorekening) (=1+2+3+4)

262 738

80 405

108 599

136 793

165 087

200 381

234 075

 

* (maximale roodstand 0,5 miljoen Euro)

             

Toelichting

Operationele kasstroom

Hieronder vallen de inkomsten en uitgaven uit de reguliere bedrijfsvoering. Meerjarig wordt gestreefd naar een stabiel saldo van baten en lasten.

Investeringskasstroom

Hieronder vallen de verkopen van activa en de nieuwe investeringen. De investeringen hebben betrekking op het in stand houden van de activa van RWS. Deels betreft het investeringen in activasoorten waarbij de omvang van de jaarlijkse investeringen op een constant niveau ligt.

Financieringskasstroom

Hieronder vallen alle geldstromen die gerelateerd zijn aan de financiering van het agentschap. Rijkswaterstaat doet een beroep op de leenfaciliteit bij het ministerie van Financiën ter financiering van haar investeringen als agentschap. Daarnaast is in de begroting van het agentschap rekening gehouden met aflossing op deze leenfaciliteit. De storting door moederdepartement betreft de aflossing van de langlopende vordering die Rijkswaterstaat heeft op het moederdepartement.

Doelmatigheidsindicatoren
 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Apparaatskosten B&O/VM per eenheid areaal (x € 1 000)

           

HWS

1 165

1 119

1 048

1 007

997

988

HWN

27 460

26 122

24 099

22 854

22 460

22 276

HVWN

25 289

24 293

22 744

21 851

21 635

21 450

             

aandeel apparaatskosten van omzet

24%

22%

18%

22%

19%

21%

             

Kosten per fte (x € 1 000,-)

123

123

122

122

121

121

             

Omzet per productgroep (x € 1 000)

           

HWS

388 660

379 288

371 181

357 088

343 499

340 110

HWN

820 181

836 879

765 797

692 747

765 470

877 140

HVWN

468 770

518 624

480 852

447 714

432 131

404 728

overig

330 032

314 726

295 287

285 197

274 291

274 506

             

Formatie / bezetting (fte)

9 064

8 754

8 254

7 979

7 904

7 854

% overhead

16,80%

16,80%

16,80%

16,80%

16,80%

16,80%

             

Saldo van baten en lasten (%)

0%

0%

0%

0%

0%

0%

             

Ontwikkeling pinwaarden

           

HWS

100

100

100

100

100

100

HWN

100

100

100

100

100

100

HVWN

100

100

100

100

100

100

             

Gebruikerstevredenheid

           

Publieksgerichtheid

66%

67%

68%

70%

70%

70%

             

Gebruikerstevredenheid HWS

66%

67%

68%

70%

70%

70%

Gebruikerstevredenheid HWN

76%

77%

78%

80%

80%

80%

Gebruikerstevredenheid HVWN

71%

72%

73%

75%

75%

75%

Toelichting

Apparaatskosten per eenheid areaal

Deze indicator geeft informatie over hoe de kosten die het apparaat van Rijkswaterstaat maakt voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud zich ontwikkelen ten opzichte van het areaal. Een dalende trend van de kosten per eenheid areaal geeft een indicatie van een toename in de efficiëntie van de organisatie op het gebied van Beheer en Onderhoud en Verkeersmanagement.

% Apparaatskosten tov omzet

Deze indicator geeft de verhouding weer tussen de kosten van het apparaat en de totale omzet (incl GVKA-gelden) van Rijkswaterstaat. Een daling van dit percentage is een indicatie van een toenemende efficiëntie van de organisatie.

Kosten per FTE

Deze indicator geeft de ontwikkeling weer van de kosten (loonkosten en materiële kosten) per formatieve ambtelijke FTE. Wanneer deze kosten minder snel stijgen dan de loon- en prijsstijging dan is dit een indicatie van een toename in doelmatigheid van de organisatie zijn.

Omzet per productgroep

In de tabel is de Opbrengst Moederdepartement uitgesplitst naar de verschillende netwerken.

Organisatiegrootte in FTE

Deze voorgeschreven indicator geeft aan hoe de ambtelijke formatie van Rijkswaterstaat zich ontwikkelt.

Percentage overhead

Deze indicator geeft aan welk deel van het ambtelijke personeel (in FTE) binnen Rijkswaterstaat zich bezig houdt met de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering bevat alle processen die ondersteunend zijn aan de organisatie. Het streven is daarbij voortdurend een optimale kwalitatieve en kwantitatieve omvang van de bedrijfsvoering.

Exploitatiesaldo (% van de omzet)

Deze voorgeschreven indicator toont de ontwikkeling van het exploitatiesaldo als percentage van de omzet over de afgelopen 4 jaar. Een positief percentage duidt op een positief exploitatiesaldo.

Ontwikkeling PIN-waarden

De ontwikkeling van de PIN-waarden geeft een beeld hoe de ontwikkeling is in de toestand van het door Rijkswaterstaat beheerde areaal. Het weergegeven cijfer betreft een index ten opzichte van het jaar 2011. Omdat voor de jaren na 2012 nog afspraken moeten worden gemaakt over de gewenste serviceniveaus worden de PINwaarden van 2012 voor deze jaren constant verondersteld.

Gebruikerstevredenheid

Publieksgerichtheid: geeft aan hoe tevreden onze gebruikers en partners over Rijkswaterstaat zijn als publieke dienstverlenende organisatie. Dan gaat het over zaken als «luisteren; verwachtingenmanagement; aanspreekbaarheid; houding en gedrag en de wijze waarop wij communiceren».

Gebruikerstevredenheid (per netwerk): geeft aan hoe tevreden onze gebruikers over de kwaliteit van onze 3 netwerken zijn. Denk daarbij aan veiligheid, doorstroming; kwaliteit infrastructuur en tijdige en betrouwbare informatievoorziening (gekoppeld aan de netwerken).

3

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

6

De nota zeehavens (2005): Ankers van de economie, de beleidsbrief zeevaart (2008): Verantwoord varen en een vitale vloot, de beleidsbrief duurzame zeehavens (2008) en de beleidsbrief: Varen voor een vitale economie: een veilige en duurzame binnenvaart (2007)

7

United Nations Framework Convention on Climate Change

8

Regeling Milieu-investeringsaftrek

9

Vrijwillige afschrijving milieu-investeringen

10

Het verschil tussen de doelstelling en de raming

11

Programma voor transnationale samenwerking op het gebied van de ruimtelijke ordening

12

United Nations Environment Programme

13

Vluchtige organische stoffen

14

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

16

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts; www.ecmwf.int

17

Intergovernmental Panel on Climate Change; www.ipcc.ch

18

World Metereological Organization; www.wmo.ch.

Licence