Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

4.6 Subsidieoverzicht

Bijlage Subsidieoverzicht

In onderstaand overzicht zijn de subsidies van EL&I opgenomen. Per beleidsartikel zijn opgenomen:

 • 1. de subsidieregelingen

 • 2. de overige subsidies en bijdragen aan ZBO’s, RWT’s en organisaties

Ad 1) Voor de eerste categorie subsidieregelingen geldt de plicht tot een vijfjaarlijkse evaluatie. Daarnaast is het per 1 oktober 2012 verplicht nieuwe subsidieregelingen te voorzien van een einddatum, die niet later mag liggen dan vijf jaren na inwerkingtreding van de betreffende subsidieregeling, tenzij de desbetreffende regeling aan de Tweede Kamer is overlegd. Bestaande subsidieregelingen dienen uiterlijk 1 juli 2014 van een einddatum te zijn voorzien (Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 21 juni 2012, nr. 3 113 629, houdende vaststelling van de eerste wijziging van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking, Stcrt. 2012 13009). Waar mogelijk is in deze subsidiebijlage voor bestaande subsidieregelingen een einddatum opgenomen. Dit is de datum waarop de regeling wordt beëindigd waarna geen aanvragen voor de desbetreffende subsidie meer kunnen worden ingediend. Conform de Aanwijzingen voor subsidieverstrekkingen zullen voor 1 juli 2014 voor de bestaande subsidieregelingen einddata worden vastgesteld, die dan ook in dit overzicht worden opgenomen.

Ad 2) Subsidies in de tweede categorie – de overige subsidies en bijdragen aan ZBO’s en organisaties – vallen grotendeels niet onder de in de Aanwijzingen voor subsidies opgenomen bepalingen met betrekking tot de einddatum.

In de kolom «Laatste evaluatie» en de kolom «Volgende evaluatie» is aangegeven of de betreffende evaluatie een effectevaluatie (E) betreft of overig evaluatieonderzoek (O).

Tot slot is na het subsidie-overzicht informatie opgenomen over de TKI-toeslag op basis waarvan de toeslag aan de betreffende TKI’s kan worden toegekend.

Subsidies (Bedragen x € 1 000)

Artikel

Naam subsidie(regeling)

(met hyperlink naar vindplaats) 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Aantal verleningen 2011

Laatste evaluatie (jaartal

met hyperlink naar vindplaats)

Volgende evaluatie (jaartal) 

Einddatum subsidie- regeling (jaartal)

Artikel 11

                     

Overige subsidies en bijdragen aan ZBO’s en organisaties

                     

11

Nederlands Normalisatie Instituut

828

1 137

1 136

1 139

1 026

1 189

1 167

1

2005 E

2014 E

 

11

Digitalisering regionale radio

 

1 103

1 740

1 734

1 410

137

1 081

1

     

11

CBS

191 676

185 628

172 778

152 754

146 478

145 331

145 065

1

2011 O

2016 O

 
                         

Artikel 12

                     

Subsidieregelingen

                     

12

Innovatiekredieten

35 786

57 007

65 335

76 467

85 427

38 542

37 320

39

2000 E

2013 E

 

12

Seed capital technostarters

10 507

18 446

23 661

23 712

25 669

25 548

21 750

3

 

2012 E

 

12

Innovatieprestatiecontracten (incl.verkenningen)

30 207

52 432

31 498

24 984

24 314

24 289

7 864

531

2010 E

2016 E

 

12

Internationaal innoveren (Eureka)

12 467

3 831

6 045

3 551

1 691

440

 

10

 

2013 E

2011

12

Internationaal innoveren Opkomende markten

5 106

4 850

4 385

3 181

1 367

 

 

13

 

2013 E

2011

12

Eurostars

4 165

7 623

8 638

7 282

5 886

2 287

2 287

20

 

2013 E

 

12

Prekwalificatie ESA/programma’s

5 228

6 412

4 179

3 992

4 000

4 000

4 800

17

2008 E

2012 E

 

12

Civiele vliegtuigontwikkeling

 

1 996

499

       

0

2010 E

 

2011

12

Toeslag Topconsortia Kennis en Innovatie

   

77 100

88 000

88 500

89 000

89 000

0

 

2015 E

 
                       

Overige subsidies en bijdragen aan ZBO’s en organisaties

                     

12

Topsectoren/Innovatieprogramma’s (excl. TI’s)

127 990

161 512

122 963

92 938

58 850

28 155

12 572

21

2012 E

 

2011

12

Dutch separation Technology Institute (DSTI) Stichting Public Private Partnership Institute for Sustainable Process Technology

5 135

6 385

5 810

3 957

1 505

   

1

   

2015

12

Holst

20 400

13 984

10 200

4 000

1 000

   

0

2012 E

   

12

TNO

147 180

145 137

136 287

129 025

123 781

123 165

122 375

7

2011 E

2015 E

 

12

Nationaal Lucht en Ruimtevaartlaboratorium

25 841

25 369

24 531

21 445

20 665

18 645

19 041

4

2011 E

2015 E

 

12

MARIN

8 301

4 698

3 703

3 625

3 579

3 579

3 579

3

2011 E

2015 E

 

12

Deltares

12 528

12 153

11 775

10 998

10 275

9 945

9 945

3

2011 E

2015 E

 

12

Nederland Maritiem Land

415

296

298

262

262

262

262

1

2009 E

   

12

Stichting Toekomstbeeld der Techniek

191

896

809

772

584

398

400

1

     

12

Stichting Technische Wetenschappen

16 916

22 084

21 648

14 284

12 874

15 851

15 851

1

2012 E

2016 E

 

12

Syntens

32 506

30 884

19 884

       

1

2007 E

2013 E

2012

12

Innovatie voor maatschappelijke veiligheid

11 781

14 413

         

31

   

2012

12

Innovatieprogramma Diensten

2 946

1 860

1 485

742

370

   

2

   

2011

12

Innovatieprogramma’s (IOP’s)

12 159

12 181

10 108

8 285

7 376

2 513

2 548

12

2010 E

   

12

Dutch Polymer Instituut (DPI)

11 850

13 227

10 152

7 243

5 073

3 000

 

1

2012 E

 

2013

12

Materials to innovate (M2i)

8 200

6 700

5 025

       

1

2012 E

 

2013

12

Technologisch Topinstituut Water

7 630

8 489

4 343

869

0

 

 

2

2012 E

 

2012

12

Center for Translational Molecular Medicine

20 000

25 062

26 670

23 615

6 209

489

 

2

2012 E

 

2014

12

BioMedical Materials

7 494

10 511

4 963

3 789

795

 

 

2

2012 E

 

2014

12

Technologisch Topinstituut Logistiek (DINALOG)

4 354

906

5 134

3 628

3 030

1 753

1 600

1

2012 E

 

2016

12

TI Food and Nutrition (TIFN2)

11 175

2 300

9 300

9 100

5 001

1 700

 

2

2012 E

2015 E

2016

12

Smartmix

8 823

4 869

288

       

0

2010 E

 

2010

12

Ruimtevaart (ESA)

111 011

42 779

57 058

76 527

29 165

36 987

37 747

8

2008 E

2012 E

 

12

Nationaal Programma Luchtvaart

6 316

997

1 497

499

391

499

 

0

2010 E

   

12

Luchtvaartkredietregeling (niet relevant)

10 392

25 978

10 020

2 900

     

4

2010 E

 

2011

12

Luchtvaartkredietregeling (rente)

 

1 237

1 594

1 893

1 998

1 869

1 796

0

2010 E

 

2011

                         

Artikel 13

                     

Subsidieregelingen

                     

13

Valorisatie (incl. Centres of Entrepeneurship)

5 243

19 635

4 703

7 394

8 811

4 290

4 000

27

2012 O

2014 E

2012

13

Onderwijs en ondernemerschap

4 059

8 769

300

 

 

 

 

0

2010 E

2014 E

2010

13

Beroepsonderwijs in bedrijf

12 709

6 319

4 776

500

 

 

 

0

2010 E

2013 E

2010

13

Innovatieve zeescheepsbouw

10 079

5 183

1 400

 

 

 

 

1

 

2012 E

2011

13

Borgstelling MKB

73 605

100 459

65 541

51 824

39 824

33 824

33 824

4 325

2011 E

2015 E

 

13

Groeifaciliteit (garantie)

2 447

9 679

9 281

9 343

9 365

9 365

9 365

37

2012 E

2014 E1

 

13

Garantie Ondernemingsfinanciering (incl. Cure)

11 861

50 000

44 752

14 000

11 000

 

 

102

 

2013 E

2013

13

Borgstelling Scheepsnieuwbouw

 

10 000

9 637

9 668

9 679

9 679

9 679

0

 

2017 E

 

13

BSRI

9 438

15 925

7 323

2 362

2 101

2 276

300

0

2010 E

 

2010

13

Actieplan Veilig Ondernemen

8 224

6 253

2 800

       

16 286

2012 E

 

2012

                         

Overige subsidies en bijdragen aan ZBO’s en organisaties

                     

13

Bevorderen ondernemerschap

5 854

6 564

1 139

3 819

3 484

8 028

11 880

58

2008 E

   

13

Biobased Economy

4 372

7 560

5 710

3 594

     

8

 

2013 E

 

13

Microfinanciering

851

300

150

       

2

2011 E

2014 E

2014

13

EIM

2 600

2 000

2 000

       

1

 

2013 E

 

13

A’dam Center for Corporate Finance (ACCF)

4

4

         

1

     

13

Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

1 000

750

750

625

500

   

1

2010 O

2016 O

 

13

Ondernemersklankbord

376

376

376

       

1

     

13

Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie

350

350

350

       

1

     

13

Stichting Koning Willem I

133

242

242

       

1

     

13

Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen

17 069

14 999

13 329

9 997

8 366

8 366

8 366

1

2011 E

2016 E

 

13

Programma Digivaardig & Digibewust

2 500

2 500

2 000

       

1

2011 E

 

2013

13

Stichting voor Industriebeleid en Communicatie

15

15

15

       

1

   

2013

                         

Artikel 14

                     

Subsidieregelingen

                     

14

Stimulering Duurzame Energie productie

716 367

777 729

899 458

1 117 496

1 251 956

1 393 952

1 392 943

740

 

2014 E

 

14

Duurzame warmte voor bestaande woningen

13 043

5 162

3 500

4 750

4 750

5 761

 

497

 

2013 E1

2011

                         

14

Carbon Capture Storage

12 352

81 200

49 400

49 100

22 400

8 700

8 700

3

 

2013 E1

2019

14

Energie-innovatie (Groene grondstoffen, Wind op zee, Smart grids, Wind op land, Zon-PV)

22 317

36 514

31 658

19 749

7 872

2 370

2 361

48

 

2015 E

2015

14

Subsidieregeling zonnepanelen

 

22 000

30 000

       

0

 

2014 E

2013

14

Besluit subsidies investering Kennisinfrastructuur

1 623

4 899

900

900

900

   

0

2011 E

2014 E

2004

14

Risico’s dekken voor aardwarmte (garantieregeling)2

6 094

           

5

 

2013 E1

2011

14

Elektrisch rijden

3 993

4 135

4 123

2 210

1 120

   

0

 

2015 E

 
                         

Overige subsidies en bijdragen aan ZBO’s en organisaties

                     

14

Green Deals

 

17 119

25 000

30 000

5 000

5 000

20 000

0

 

2015 E

 

14

Energie Centrum Nederland

37 232

63 772

34 981

31 021

25 427

25 214

25 214

2

 

2015 E

 

14

Programma Hoge Flux Reactor

8 223

7 250

7 250

7 250

7 250

8 111

8 111

1

 

2013 E1

 

14

Topsector Energie

34 900

22 471

23 848

23 154

39 522

20 749

40 206

18

 

2015 E

 
                         

Artikel 15

                     

Subsidieregelingen

                     

15

Prepare2start/Starters International Business

11 310

7 456

6 147

5 535

4 905

5 850

5 850

989

 

2015 E

2016

15

Overig Programmatisch Pakket

11 961

9 687

4 589

3 338

2 378

2 100

248

164

2008 E

   

15

Internationaal excelleren: 2getthere

11 155

11 235

6 462

715

281

   

8

2012 E

 

2011

15

Transitiefaciliteit

 

4 625

10 000

15 000

15 000

15 000

15 000

0

 

2016 E

2016

15

Internationaal excelleren Package4growth ODA

2 256

9 400

2 147

5 144

     

55

 

2015 E

 

15

Internationaal excelleren Package4growth non ODA

11 430

6 748

5 000

3 000

     

Zie vorige regel

 

2015 E

2011

15

Partners for International Business (PIB)

 

3 333

5 350

6 305

6 940

8 016

6 750

0

 

2016 E

2016

15

Co-investeringsfaciliteit FIB

 

6 000

7 500

5 870

3 352

   

0

 

2015 E

2015

15

Overige subsidies (PUM, PESP, PSOM)

7 154

6 299

823

2 000

2 000

2 000

 

64

2009 E

   
                       

Overige subsidies en bijdragen aan ZBO’s en organisaties

                     

15

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (uitvoeren ID-programma)

1 050

1 050

1 050

       

6

     

15

Vereniging Nederland Distributieland

435

435

435

       

1

   

2013

                         

Artikel 16

                     

Subsidieregelingen

                     

16

Jonge landbouwers (Bedrijfsmodernisering)

4 778

3 858

1 238

2 338

2 788

2 388

2 388

505

2011 E

2015 E

 

16

Brede weersverzekering art. 683

1 876

1 000

1 400

280

     

600

 

2014 E

 

16

Fijnstofmaatregelen

6 464

16 054

   

2 400

4 000

4 000

53

 

2014 E

2013

16

Investeringsregeling luchtwassers (Subsidie gecombineerde luchtwassystemen)

6 155

5 200

         

0

 

2013 E

2010

16

Subsidie Integraal duurzame stallen en houderijsystemen

15 070

7 195

4 265

2 560

     

136

 

2012 E

2012

16

Subsidie marktintroductie energie-innovaties (glastuinbouw)

7 749

12 160

13 689

12 189

14 689

15 189

15 189

20

 

2012 E

 

16

Investeringsregeling Energiebesparing

3 031

3 050

2 300

2 000

3 500

3 500

3 500

150

 

2013 E

 

16

Tegemoetkoming VAMIL

12 000

6 000

5 625

       

1955

 

2014 O

2012

16

Duurzaamheidsinvesteringen (POP-Nieuwe Uitdagingen)

364

1 250

2 050

2 750

1 750

750

750

370

 

2013 E

 

16

Functionele agrobiodiversiteit (POP-Nieuwe uitdagingen)

149

300

300

300

100

   

2

 

2014 E

2012

16

Subsidie innovatieprojecten (melkveehouderij, intensieve veehouderij, open teelten, glastuinbouw, biologisch, plant, dier, MIDS, POP-NU)

3 229

3 997

3 676

2 840

2 100

1 200

1 200

56

 

2012 E

 

16

Subsidie innovatie in de visketen

2 440

2 930

1 689

       

7

2011 E

2017 E

2013

16

Collectieve acties in de visketen

2 713

2 375

2 410

       

18

2011 E

2017 E

2013

16

Investering in vissersvaartuigen

2

4 243

950

       

0

2011 E

2017 E

2013

16

Subsidie kwaliteit, rendement en nieuwe markten in de visserij

82

118

70

       

0

2011 E

2017 E

2013

16

Investering in aquacultuur

253

319

307

       

7

2011 E

2017 E

2013

16

Certificering in de visketen

115

194

231

       

0

2011 E

2017 E

2013

16

Compensatieregeling Aalvisserij

500

350

200

       

106

 

2012 E

2013

16

Voedselkwaliteitregeling, biologische productiemethode

525

200

100

100

85

55

55

89

   

2011

16

Subsidie demonstratieprojecten (Biologische landbouw, Energie, Intensieve veehouderij, Melkveehouderij, Schoon en Zuinig, proefprojecten GLB)

1 670

1 620

419

932

1 182

82

82

13

2010 E

2015 E

2012

16

Subsidie kleine praktjjknetwerken veehouderijen

434

524

230

566

     

53

2008 E

2012 E

2011

16

Subsidie kleine en grote praktijknetwerken veehouderijen

42

88

252

1 048

1 376

576

576

20

 

2012 E

 

16

Bedrijfsadvies over randvoorwaarden GLB

481

260

450

450

450

450

450

434

2011 E

2016 E

 

16

Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)

265

200

160

120

80

80

80

1

 

2013 E

 

16

Garantstellingsregeling (landbouw, zeevisserij, aguacultuur)

11 412

12 000

         

40

 

2013 E

 

16

Set aside regeling

550

503

458

438

338

338

338

0

   

1991

16

Subsidie honingverbetering3

167

171

         

0

   

2013

16

Investering in verwerking en afzet

261

165

93

       

0

2011 E

2017 E

2013

16

Beëindings-& saneringsregeling

692

847

737

641

591

541

541

0

 

2013 E

2024

16

Ondersteuning Innovatieprogramma veevoer

232

330

320

       

4

 

2014 E

2011

16

In beslag genomen goederen (IBG)

1 880

2 208

2 008

2 008

2 008

2 008

2 008

523

 

2014 E

 
                         

Overige subsidies en bijdragen aan ZBO’s en organisaties

                     

16

Ondersteuning biologische sector (m.n. Bionext, voorheen Biologica)

404

260

260

130

130

130

130

1

 

2013 E

 

16

Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren

597

540

540

540

540

540

540

1

 

2014 E

 

16

Universiteit Utrecht/Dutch Wildlife Health Centre

340

325

325

325

325

325

325

1

2010 E

   

16

Voedingscentrum Nederland instellingssubsidie

1 688

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1 480

1

 

2012 E

 

16

Voedingscentrum Nederland Communicatieproject

3 109

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1

 

2012 E

 

16

Consumentenbond Voedselonderzoek

113

120

120

120

     

1

 

2014 E1

 

16

Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit

540

403

400

400

400

400

400

1

 

2014 E1

 

16

Gezondheidsdienst voor Dieren basismonitoring

2 966

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

1

 

2014 E1

 

16

Landelijke inspectiedienst dierenbescherming (LID)

500

600

800

800

800

300

300

1

 

2014 E1

 

16

Stichting Flowers en Food, Winnen aan Waarde

98

217

92

       

1

   

2008

16

ZLTO, project «Grip op klauwen»

85

85

43

43

     

1

   

2010

16

Productschappen Vee, Vlees en Eieren, programma «Arbeidsmarkt en opleiding»

149

297

181

       

1

   

2011

16

LTO Noord, Innovatieprogramma «Varkansen»

75

38

19

       

1

   

2011

16

Wageningen UR, hoogleraar leerstoel fysiologie van de bloembollen

150

150

150

       

1

   

2011

16

NAJK, Duurzame Dialoog 2011–2013

125

125

125

       

1

   

2011

16

Initiatief Duurzame Handel, ASC-keurmerk

400

300

300

       

1

   

2011

16

LTO Nederland, Projectuitvoering stalbranden

 

40

40

40

40

40

 

1

   

2011

16

Kinderboerderij Nederland (SKBN), Projectfinanciering Keurmerk

100

20

20

50

     

1

   

2010

16

Kinderboerderij Nederland (SKBN), Projectfinanciering Educatie

20

20

20

20

     

1

   

2010

16

Provincie Flevoland: Project Gooijermars (Koopmansproject)

     

260

     

1

   

2008

16

PVE, Vaccinatieproeven vleeskalveren

50

25

29

       

1

   

2010

16

Regeling subsidie Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

174 525

163 611

157 169

148 766

146 016

144 887

144 887

1

2007 E

2014 E1

 

16

Basisfinanciering (Kaderwet LNV-subsidies, OCW-conform)

613

601

509

327

78

   

1

 

2014 E1

 

16

Basisfinanciering (Kaderwet LNV-subsidies, overboeking naar I&M voor Natuur en Milieu planbureau)

     

1 417

1 417

1 417

1 417

1

 

2014 E1

 

16

Innovatiesubsidies (Kaderwet LNV-subsidies)

657

1 275

3 084

4 624

3 724

2 927

2 920

9

 

2014 E1

 

16

Innovatiesubsidies (Kaderwet volgens welke AGNL toekent)

2 247

1 595

173

       

5

 

2014 E1

 
                         

Artikel 17

                     

Subsidieregelingen

                     

17

Regeling praktijkleren en groene plus

Groene Kenniscoöperatie

5 545

2 400

3 200

3 200

3 200

3 089

3 089

1

 

2013 O

 

17

Regeling praktijkleren en groene plus

School als Kenniscentrum

30 523

27 213

29 572

32 834

30 429

30 318

30 318

21

 

2013 O

 

17

Regeling Kennisverspreiding en innovatie Groen Onderwijs

5 567

5 724

5 791

4 359

4 649

4 349

4 349

40

 

2013 E1

 

17

Regeling praktijkleren en groene plus

Aanvullende onderwijssubsidies

6 027

4 779

4 337

4 337

4 156

3 982

3 982

7

 

2013 O

 

17

Regeling praktijkleren en groene plus

In het instrument Bekostiging WO

333

547

547

547

547

547

547

1

 

2013 O

 

17

Regeling praktijkleren en groene plus

In het instrument bekostiging HBO

0

7 620

7 620

7 620

7 620

7 620

7 620

1

 

2013 O

 

17

Regeling Groene plus lectoraten

430

1 299

1 912

866

2 515

   

5

 

2015 O

 
                         

Overige subsidies en bijdragen aan ZBO’s en organisaties

                     

17

Kennisnetwerk ontwikkeling en beheer natuurkwaliteit (Kaderwet LNV-subsidies)

2 671

2 573

2 386

2 386

2 386

2 386

2 386

1

 

2013 O

 

17

Natuur- en Milieueducatie (Kaderwet volgens welke AgNL toekent)

4 950

3 250

3 125

3 500

3 500

3 500

3 500

39

 

2013 O

 

17

Overige onderwijssubsidies (WHW, WEB, WVO, Wet SLOA)

22 559

18 481

19 231

17 414

17 141

16 561

16 561

46

 

In OCW-be-groting

 

17

Overige onderwijssubsidies (Kaderwet LNV-subsidies)

5 618

7 388

5 122

4 490

3 133

1 081

1 081

18

 

2013 E1

 
                         

Artikel 18

                     

Subsidieregelingen

                     

18

Zuiderzeelijn

8 642

9 763

7 281

5 490

5 071

5 079

 

1

 

2015 E1

2020

18

Cofinanciering EFRO

59 437

40 330

36 305

40 464

37 927

4 376

4 376

0

2011 O

2014 E

2013

18

Pieken in de Delta

44 858

37 853

39 963

16 265

4 641

   

30

2010 E

2013 E

2011

18

Versterking natuur en bosbeheer bij bos- en landgoedeigenaren

206

390

390

390

390

390

390

0

   

2010

18

Green Deals

 

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

 

0

 

2014 E

 

18

Programmabeheer tijdelijke regeling particulier natuurbeheer

348

343

343

343

343

343

343

0

   

2000

18

Stimulering bosuitbreiding op landbouwgronden

675

800

800

800

800

800

800

0

   

2009

18

Regeling draagvlak natuur

4 039

1 285

1 220

320

320

320

320

0

   

2010

18

Besluit ontwikkeling landschappen (BOL)

272

77

         

0

   

2007

18

Subsidie voor herstel historische buitenplaatsen

174

336

         

0

   

2010

                         

Overige subsidies en bijdragen aan ZBO’s en organisaties

                     

18

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

8 034

5 545

3 702

1 850

1 454

   

4

2010 E

2013 E

2015

18

Experimenten

25

25

25

25

25

25

25

0

     

18

Kroondomeinen

460

592

552

552

552

552

552

1

 

2017 E

 

18

Overlevingsplan Bos en Natuur

1 215

1 213

         

0

   

2010

18

Staatsbosbeheer

89 391

36 961

36 681

25 833

25 833

25 833

25 833

1

2009 E

2014 E

 

18

Stichting Gegevensautoriteit Natuur

2 025

1 000

607

       

1

     

18

Subsidie Burgereducatie

1 776

1 778

350

350

350

350

1 850

2

     

18

Groen en doen

 

2 000

2 000

               
                       

Totaal subsidieregelingen

1 324 843

1 613 709

1 625 818

1 718 767

1 779 533

1 781 659

1 739 332

       
                       

Totaal overige subsidies en bijdragen aan ZBO’s en organisaties

1 269 777

1 187 865

1 043 884

905 625

744 970

678 069

697 393

       
                       

Totaal subsidies

2 594 120

2 801 574

2 669 702

2 624 392

2 524 503

2 459 728

2 436 725

       
1

Dit betreft de geplande beleidsdoorlichting van het beleidsartikel

2

Voor deze regeling zijn geen budgetten geraamd. Er worden pas betalingen verricht indien er schadegevallen zijn.

3

Dit betreft een Europese regeling

Topconsortia Kennis en Innovatie

De TKI-toeslag is bedoeld om privaatpublieke samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie in Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) te stimuleren. Binnen de TKI’s wordt op programmatische basis samengewerkt op terreinen zoals belegd binnen de innovatiecontracten van de topsectoren.

Voor de TKI-toeslag komen uitsluitend TKI’s in aanmerking die zijn opgenomen in de begrotingswet van het jaar waarop de aanvraag voor TKI-toeslag betrekking heeft. In de begrotingswet voor 2013 zijn 19 TKI’s erkend die elk betrekking hebben op één van de innovatiecontracten van de topsectoren of een onderdeel daarvan (zie onderstaande tabel). De topsectoren zijn Agrofood, Tuinbouw en uitgangsmaterialen, High Tech Systemen en Materialen (HTSM), Energie, Logistiek, Creatieve industrie, Life Sciences & Health, Chemie en Water; voor ICT en Biobased zijn onder regie van respectievelijk HTSM en Chemie ook Innovatiecontracten opgesteld. Het opnemen van TKI’s in de begroting van 2013 is het resultaat van een lange consultatie en betrokkenheid van het veld alsmede van de inspanningen van de Topteams.

Om als TKI opgenomen te worden op de begroting moet het aan de volgende criteria voldoen:

 • Het TKI is een rechtspersoon zonder winstoogmerk die bestemd is voor het tot stand brengen en doen uitvoeren van een meerjarig onderzoeksprogramma, waarin ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties participeren.

 • Het onderzoeksprogramma vindt voor gezamenlijke rekening en risico van bedrijven en publieke kennisinstellingen plaats.

 • De minimale omvang van het jaarlijkse onderzoeksprogramma bedraagt € 5 miljoen.

 • Het onderzoeksprogramma dat het TKI voorstaat voorziet in een behoefte en is nog niet afgedekt door andere TKI’s.

 • Bij een TKI zijn minimaal 3 ondernemingen en 3 publiek gefinancierde onderzoeksorganisaties betrokken.

 • Het is transparant en onder redelijke voorwaarden mogelijk voor bedrijven en kennisinstellingen om aansluiting te krijgen bij een TKI.

 • Binnen een TKI is een goede vertegenwoordiging van het midden- en kleinbedrijf (MKB). Een TKI wordt dan ook geacht betrokkenheid van het MKB actief te bevorderen.

 • De kwantitatieve inzet van private partijen binnen de TKI’s (cash en in-kind) bedraagt in 2015 en verder 40%. De TKI’s geven in hun meerjarenprogramma aan hoe dit gerealiseerd gaat worden.

Periodiek wordt bezien of de TKI’s aan de voorwaarden voldoen om op de begroting te blijven opgenomen.

In 2013 wordt de TKI-toeslag geïntroduceerd, met als kenmerken:

 • De toeslag is een generiek vormgegeven instrument: grondslag van de toeslag is de cash-bijdrage van bedrijven aan het TKI voor het door het TKI opgestelde privaat-publieke samenwerkingsprojecten die onderdeel uitmaken van een meerjarig onderzoeksprogramma op het gebied van onderzoek en innovatie.

 • Het beoogde toeslagpercentage is 25%.

 • Het voor de toeslag beschikbare budget is € 77 mln in 2013, oplopend naar 89 mln vanaf 2016 (exclusief bijdrage aan TKI CLICK).

 • De toeslag wordt niet door bedrijven afzonderlijk aangevraagd maar door het TKI, die de toeslag ook krijgt uitgekeerd.

 • De TKI-samenwerkingsprojecten waarover de toeslag kan worden verkregen betreft fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling.

Overzichtstabel TKI’s

 

Statutaire naam

1

Stichting TKI Agri&Food

2

Stichting TKI Biobased Economy

3

Stichting TKI-ISPT

4

Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Smart Polymeric Materials

5

Stichting TKI Nieuwe Chemische Innovaties

6

Stichting TKI CLICKNL

7

Stichting TKI-EnerGO

8

Stichting TKI SWITCH2SmartGrids

9

Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Solar Energy

10

Stichting TKI Gas

11

Stichting TKI-Wind op Zee

12

Stichting TKI HTSM

13

Stichting Life Sciences Health – TKI

14

Stichting TKI Logistiek

15

Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie Uitgangsmaterialen

16

Stichting TKI Tuinbouw

17

Stichting Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Maritiem

18

Stichting TKI-Deltatechnologie

19

Topconsortium for Knowledge and Innovation Watertechnology

Licence