Base description which applies to whole site

3. Integratie-uitkeringen

In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de integratie-uitkeringen.

Tabel B5: Overzicht integratie-uitkeringen gemeentefonds 2014 (x € 1.000)

Omschrijving

2014

Integratie-uitkering begroting 2014:

 

Correctie waterschapswegen (knelpunten verdeelproblematiek)

3.224

WMO

1.614.486

WUW-middelen

2.893

Subtotaal

1.620.603

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

VTH-taken

40.758

WMO

6.000

Subtotaal

46.758

Totaal:

1.667.361

Licence