Base description which applies to whole site

4. Decentralisatie-uitkeringen

In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen gemeentefonds 2014 (x € 1.000)

Omschrijving

2014

Decentralisatie-uitkering begroting 2014:

 

Bedrijventerreinen

1.190

Beeldende kunst en vormgeving

13.500

Bestaand Rotterdams gebied

2.527

Bodemsanering

17.765

Centra voor Jeugd en Gezin

383.137

Eigen kracht

50

Gezond in de stad

5.023

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

139.062

Invoeringskosten Jeugdzorg

7.775

Jeugd

25.580

Kwaliteitssprong Zuid

1.400

LHBT emancipatiebeleid

940

Maatschappelijke opvang

297.528

Nationale gebiedsontwikkelingen (Nota Ruimte en BIRK)

12.004

Spoorse doorsnijdingen

0

Sterke regio's

0

Veiligheidshuizen

7.700

Versterking peuterspeelzaalwerk

35.000

Vrouwenopvang

105.334

Vsv-programmagelden RMC-regio's G4

6.700

We Can Young

300

Zichtbare Schakel

10.000

Subtotaal

1.072.515

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2013

5.084

LHBT emancipatiebeleid

225

Invoeringskosten jeugdzorg

32.045

Pilots participatieverklaring

629

Meetsysteem van geluid

39

Erfgoed en ruimte

2.182

Aldel

500

Green Deal

204

Gezond in de stad

5.000

Vrouwenopvang

2.625

Bodemsanering

– 163

Mantelzorg

6.000

Subtotaal

54.370

Totaal:

1.126.885

Licence