Base description which applies to whole site

4. Decentralisatie-uitkeringen

In tabel B6 is een overzicht opgenomen van de decentralisatie-uitkeringen.

Tabel B6: Overzicht decentralisatie-uitkeringen provinciefonds 2014 (x € 1.000)

Omschrijving

2014

Decentralisatie-uitkering begroting 2014:

 

Afsluitdijk

500

Bedrijventerreinen

10.611

Bedrijventerreinen (Toppergelden)

11.977

Bodemsanering

64.322

DU Ontwikkel / OEM variabel

427.797

Externe veiligheid

20.000

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

55.456

Invoeringskosten decentralisatie jeugdzorg

1.950

Monumenten

20.000

Nationale gebiedsontwikkelingen

13.898

Regionale luchthavens

934

Sterke regio's

1.700

Waddenfonds

38.690

Zuiderzeelijn REP-middelen

12.259

Zwemwaterrichtlijn EU

1.200

Subtotaal

681.294

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2013

1

Natuur

105.000

Natuur

100.000

Erfgoed en ruimte

1.695

Asbestdaken

1.000

Green Deal

613

Bodem

– 75

Nationale gebiedsontwikkelingen

18.000

Subtotaal

226.234

Totaal:

907.528

Licence