Base description which applies to whole site

3. Integratie-uitkeringen

In tabel B5 is een overzicht opgenomen van de integratie-uitkeringen.

Tabel B5: Overzicht integratie-uitkeringen provinciefonds 2014 (x € 1.000)

Omschrijving

2014

Integratie-uitkering begroting 2014:

 

Natuur

145.325

Subtotaal

145.325

   

Nog niet eerder opgenomen in een begroting:

 

Natuur

5

Natuur

– 105.000

Subtotaal

– 104.995

Totaal:

40.330

Licence