Base description which applies to whole site

2.2 Toelichting niet-beleidsartikelen

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting 2014 naar de stand 1e suppletoire begroting 2014

Bedragen x € 1.000

Art.

Stand ontwerp- begroting (1)

Mutaties via NvW en amende-menten (2)

Stand vastgestelde begroting (3=1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting

(5 = 3+4)

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

 

Verplichtingen

39.987

39.987

90

40.077

57

55

55

52

                     
 

Uitgaven

39.987

39.987

90

40.077

57

55

55

52

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

7.614

7.614

7.614

2

Functionele uitgaven van de Koning

26.779

26.779

54

26.833

47

45

45

43

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

5.594

5.594

36

5.630

10

10

10

9

                     
 

Ontvangsten

nihil

nihil

196

196

1

Grondwettelijke uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis

nihil

nihil

2

Functionele uitgaven van de Koning

nihil

nihil

65

65

3

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

nihil

nihil

131

131

Toelichting

De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 en 3 betreffen de loon- en prijsbijstelling 2014, zoals toegelicht in paragraaf 2.1.

Licence