Base description which applies to whole site

2.1 Beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle EK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

11.589

114

11.703

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

11.589

114

11.703

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

90%

 

23%

       
                 

1.1

Apparaat EK

7.211

114

7.325

0

0

0

0

                 

1.2

Vergoeding voorzitter/leden EK

4.311

0

4.311

0

0

0

0

                 

1.3

Verenigde vergadering

67

0

67

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

91

0

91

0

0

0

0

Beleidsartikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

32.206

0

32.206

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

32.206

0

32.206

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

90%

 

52%

       
                 

2.1

Schadeloosstelling

22.417

0

22.417

0

0

0

0

                 

2.2

Pensioenen en wachtgelden

9.679

0

9.679

0

0

0

0

                 

2.3

Schadeloosstelling Europarlementariers incl teg ziektekosten

110

0

110

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

86

0

86

0

0

0

0

Beleidsartikel 3 Wetgeving/controle TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

93.051

4.723

97.774

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

93.051

4.695

97.746

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

90%

 

26%

       
                 

3.1

Apparaat TK

64.628

1.245

65.873

0

0

0

0

                 

3.2

Onderzoeksbudget

2.485

0

2.485

0

0

0

0

                 

3.3

Drukwerk

2.160

0

2.160

0

0

0

0

                 

3.4

Fractiekosten

23.344

0

23.344

0

0

0

0

                 

3.5

Uitzending leden

434

0

434

0

0

0

0

                 

3.6

Parlementaire enquetes

0

3.450

3.450

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

4.966

0

4.966

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 3.1 Apparaat TK

Betreft overlopende verplichtingen voor ondermeer het project beeld & geluid Tweede Kamer.

Artikel 3.6 Parlementaire enquêtes

De Tweede Kamer start in 2014 met een parlementaire enquête naar de aanschaf van de Fyra. Daarnaast wordt de parlementaire enquête woningcorporaties voortgezet. De totale kosten in 2014 worden geraamd op € 3,5 mln.

Beleidsartikel 4 Wetgeving/controle EK en TK

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

2.506

0

2.506

0

0

0

0

                 

Uitgaven:

2.506

0

2.506

0

0

0

0

 

Waarvan juridisch verplicht

90%

 

46%

       
                 

4.3

Interparlementaire betrekkingen

2.506

0

2.506

0

0

0

0

                 

Ontvangsten:

23

0

23

0

0

0

0

Licence