Base description which applies to whole site

2.2 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid. (Eerste suppletoire begroting)

(Bedragen x € 1.000)

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (x € 1.000)

Stand ontwerp begroting

(1)

Mutaties ontwerp begroting

(2)

Stand vastgestelde begroting (3=1 + 2)

Mutaties 1e suppletoire begroting

(4)

Stand 1e suppletoire begroting

(5 = (3+4)

Mutatie

Mutatie

Mutatie

Mutatie

2015

2016

2017

2018

Verplichtingen

57.085

0

57.085

408

57.493

– 63

– 69

– 69

– 76

                   

Uitgaven

57.085

0

57.085

408

57.493

– 63

– 69

– 69

– 76

Programma-uitgaven

                 

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid

2.790

0

2.790

– 493

2.297

– 470

– 470

– 470

– 470

                   

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling

594

0

594

0

594

0

0

0

0

                   

Apparaatsuitgaven

32.375

0

32.375

457

32.832

– 137

– 143

– 143

– 150

                   

Bijdrage agentschap

                 

Dienst Publiek en Communicatie

21.326

0

21.326

444

21.770

544

544

544

544

                   

Ontvangsten

4.199

0

4.199

3

4.202

2

2

2

2

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2014.

Licence