Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Het niet-beleidsartikel

Beleidsartikel 3 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerpbegroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

1.223

– 895

328

– 439

– 348

– 139

– 119

                 

Uitgaven:

1.223

– 895

328

– 439

– 348

– 139

– 119

                 

3.1

Loonbijstelling

103

– 69

34

– 73

– 17

33

33

3.2

Prijsbijstelling

726

– 620

106

– 366

– 331

16

12

3.3

Onvoorzien

394

– 206

188

0

0

– 188

– 164

Toelichting

3.1 Loonbijstelling

Het resterende budget is ingezet voor de versterking van de formatie van Koninkrijksrelaties. Zie artikel 2.1 Apparaat.

3.2 Prijsbijstelling

Een deel van het budget is ingezet voor de versterking van de formatie van Koninkrijksrelaties. Zie artikel 2.1 Apparaat.

De prijsbijstelling betreft de resterende tranche 2014.

3.3 Onvoorzien

Een deel van het budget is ingezet voor de versterking van de formatie van Koninkrijksrelaties. Zie artikel 2.1 Apparaat.

Licence