Base description which applies to whole site

2.4 AGENTSCHAP

Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT (GDI)

In het kader van het programma SGO-5 (Compacte Rijksdienst) is besloten tot centralisering van de ICT taken waarbij het agentschap GDI per 1 januari 2014 is ondergebracht bij het Ministerie van BZK. Daartoe worden in de suppletoire begroting technische aanpassingen verricht.

Licence