Base description which applies to whole site

1. Inleiding

In de 1e suppletoire begroting 2014 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2014 vanaf de ontwerpbegroting 2014 binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven afzonderlijk toegelicht.

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2013 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2013, dat op

15 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2014 worden voorzien.

Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2014 bestaat uit de volgende paragrafen:

 • 1. Inleiding

 • 2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2014

 • 3. Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014

  3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014

  3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2014

  3.3. Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten 2014

  3.4. Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014

 • 4. Mutaties per sector

 • 5. Verdieping in de BKZ-sectoren

  5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

  5.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Licence