Base description which applies to whole site

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (bedragen x € 1.000).
 

Art.

Uitgaven 2014

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

14.817.147

   

Belangrijkste suppletoire mutaties:

 

Loonbijstelling kader Rijksbegroting

11

11.476

Kasschuif CIZ transitie

3

15.000

Transitie jeugdzorgplus-instellingen

5

17.000

Uitvoeringskosten wanbetalers en onverzekerden

2

12.413

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3

382.500

Bijstelling zorgtoeslag

8

– 504.652

Overige mutaties

 

– 100.760

     

Stand 1e suppletoire begroting 2014

 

14.851.644

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2014 (bedragen x € 1.000).
 

Art.

Ontvangsten 2014

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

72.662

   

Belangrijkste suppletoire mutaties:

 

De ontvangstenraming wanbetalers en onverzekerden wordt op een realistisch niveau gebracht

2

20.000

Bijstelling ontvangstenraming in verband met verwacht ontvangsten uit onderlinge dienstverlening tussen de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein en het RIVM.

10

23.561

Overige mutaties

 

4.297

   

Stand 1e suppletoire begroting 2014

 

120.520

Licence