Base description which applies to whole site

2.2 Wettelijke grondslag

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

  • Ter behoud van een landelijk dekkend netwerk van maatschappelijk werk ten behoeve van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers heeft Stichting de Basis te Doorn het maatschappelijk werk van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg instellingen overgenomen. Om het verschil in de kosten tussen het overgenomen maatschappelijk werk van deze OGG instellingen en de benodigde personele formatie om dit werk te kunnen uitvoeren, op te kunnen vangen, ontvangt de St. de Basis in 2014 een subsidie van € 462.024,–.

  • VWS bekostigt de vervoerskosten en de niet op grond van een wettelijke regeling of ziektekostenregeling vergoede kosten van behandeling bij stichting Centrum 45, inclusief de noodzakelijke verblijfskosten. Voor 2014 bedraagt deze vergoeding € 216.150,–.

Licence