Base description which applies to whole site

2. De beleidsartikelen

Beleidsartikel 1 Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
   

Stand ontwerp begroting 2014

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2015

Mutaties 2016

Mutaties 2017

Mutaties 2018

Verplichtingen:

3.101.815

110.078

3.211.893

61.017

33.460

– 6.940

– 18.940

                 

Uitgaven:

3.031.676

110.078

3.141.754

61.017

33.460

– 6.940

– 18.940

 

Waarvan juridisch verplicht

100%

 

7%

       
                 

1.1

Betaalbaarheid

3.024.498

109.078

3.133.576

60.377

31.460

– 8.940

– 20.940

 

Subsidies

29.958

– 7.080

22.878

– 4.008

– 5.243

– 5.874

– 6.144

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

29

– 20

9

0

0

0

0

 

Bevordering eigen woningbezit

27.323

– 5.675

21.648

– 2.840

– 4.025

– 4.556

– 4.826

 

Eigen woningenregelingen

1.365

– 1.365

0

– 1.068

– 1.068

– 1.068

– 1.068

 

Woonconsumentenorganisaties

1.241

– 20

1.221

– 100

– 150

– 250

– 250

 

Opdrachten

1.076

180

1.256

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid

1.076

180

1.256

1.000

1.000

1.000

1.000

 

Inkomensoverdracht

2.980.244

116.400

3.096.644

61.960

34.160

– 5.440

– 17.440

 

Huurtoeslag

2.980.244

116.400

3.096.644

61.960

34.160

– 5.440

– 17.440

 

Bijdragen aan baten-lastenagentschappen

1.797

– 1.797

0

1.050

1.168

999

1.269

 

Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL)

1.797

– 1.797

0

1.050

1.168

999

1.269

 

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

10.440

375

10.815

375

375

375

375

 

Huurcommissie

10.125

375

10.500

375

375

375

375

 

Overige uitvoeringsinstanties

315

0

315

0

0

0

0

 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

983

1.000

1.983

0

0

0

0

 

Overige uitvoeringsinstanties

983

1.000

1.983

0

0

0

0

                 

1.2

Onderzoek en kennisoverdracht

7.178

1.000

8.178

640

2.000

2.000

2.000

 

Subsidies

1.811

0

1.811

0

0

0

0

 

Samenwerkende kennisinstellingen e.a.

1.811

0

1.811

0

0

0

0

 

Opdrachten

5.367

1.000

6.367

640

2.000

2.000

2.000

 

Onderzoek en kennisoverdracht

5.367

1.000

6.367

640

2.000

2.000

2.000

                 

Ontvangsten:

471.230

19.100

490.330

25.000

29.800

31.300

31.300

Licence